A Polgári Eljárásjogi Tanszék általános bemutatása

2014-03-20 A tanszék általános bemutatása

A Polgári Eljárásjogi Tanszék 1986 óta működik a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A tanszék alapítója Gáspárdy László professzor volt, aki 2006-ban bekövetkezett haláláig professor emeritusként aktívan közreműködött a tanszék munkájában. Ő dolgozta ki a tanszék oktatási koncepcióját is, mely 2005-ig gyakorlatilag változatlan maradt. A korábbi tantárgyi tematikát megbontva ekkortól vezettük be a Pp. III. tantárgy keretei közé az Európai Unió polgári eljárásjogának oktatását, elsőként a jogi karok között Magyarországon.

A tanszék 2006. december 31-éig a Civilisztikai Tudományok Intézetének szervezeti keretei között működött, 2007. január 1-jétől, a működését akkor megkezdő Európai és Nemzetközi Jogi Intézet részeként, intézeti tanszékként illeszkedik a Kar szervezeti struktúrájába.

2002. július 1-je óta a tanszék munkáját Wopera Zsuzsa egyetemi tanár irányítja.

2006-tól a tanszék négy főállású oktatóval, a tanszékvezető mellett Cserba Lajos egyetemi adjunktussal, Nagy Andrea PhD, egyetemi docenssel, és Nagy Adrienn egyetemi docenssel látja el oktatási, kutatási feladatait. A főállású oktatók mellett címzetes egyetemi docensként Kormos Erzsébet PhD segíti a tanszék, az intézet oktatási, vizsgáztatási tevékenységét. A tanszék tudományos segégmunkatársa 2016-tól Tóth Barbara.

Tanszékünk az oktatási tevékenység mellett sikeresnek mondható a tudományos kutatás terén is, napjainkig három államilag támogatott OTKA kutatást valósítottunk meg, és több TÁMOP projektben, külföldi kutatásban veszünk részt.

A tanszéken 2016-ban három nappali tagozatos doktorandusz folytat tudományos kutatást, és segíti a tanszéki oktatói munkát:  Kiss-Kondás Eszter nappali tagozatos és Gyovai Márk levelező tagozatos III. éves doktoranduszként.

A tanszék szeretettel várja a polgári eljárásjog, uniós jog iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését TDK kutatásokban való részvételre, demonstrátornak, és szakdolgozati témákra.        

Vissza