A római jog Livius munkájában (nappali)

 

Szabadon választható tárgy nappali tagozatos hallgatók számára. Óraszám: heti 2 óra.

Kódja: AJROMALT42N

Tárgyjegyző: Dr. Bajánházy István

Az órák tematikája a következő:

 1. Bevezetés, a tematika és a követelményrendszer ismertetése, a feldolgozandó irodalom kiadása.
 2. A királyság kora. (I. könyv)
 3. A korai köztársaság történelme. (II.-X. könyvek)
 4. A korai köztársaság közjoga.
 5. A korai köztársaság magánjoga.
 6. A köztársaság Kr.e. 292-220 között. (Az elveszett XI.-XX. könyvek ismertetői.) 
 7. A II. pun háború ideje (XXI.-XXX. könyvek)
 8. A II. pun háború idejének jogi élete I. (közjogi anyagi szabályok)
 9. A II. pun háború idejének jogi élete II.( közjogi eljárási szabályok és a magánjog)
 10. Terjeszkedés kelet felé: a második makedón háború (XXXI-XXXIV. könyvek) és a háború Antiokhosz ellen (XXXVI-XXXVIII. könyvek ).
 11. A virágzó köztársaság köz- és magánjoga. (XXXI.-XLV. könyvek)
 12. Beszámoló

 

Az aláírás és a megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az órák látogatása (max. 2 hiányzás megengedett) és az írásbeli beszámolón elért 50 % feletti eredmény. A kiválóan megfelelt minősítés feltétele az óralátogatáson túl az írásbeli beszámolón elért 70 % feletti eredmény.

 

Vissza