Felhasználónév:
szabom
Telefon:
46/565-111/10-84
Megszólítás (Pl. Dr.):
dr.
Vezetéknév:
Szabó
Keresztnév:
Máté
Státusz:
adjunktus
Bemutatkozás:

dr. Szabó Máté

 

Személyi adatok


 

Születési hely, idő:

Székesfehérvár, 1976.

 

Elérhetőségek:

 

Információs és Médiajogi Tanszék

 

3515 Miskolc Egyetemváros, A/6. épület, 202/a. szoba.


Tel.: +36 46 565 111     10-84 mellék


Fax: +36 46 565 186

 

E-mail: jogmszab@uni-miskolc.hu

 

 

 

Eddigi munkakörök


 

2004-től: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (2005-2006 között munkavállalóként, jelenleg megbízási szerződés alapján, 2008-2010 között ügyvezetőként)
2004-től: Független adatvédelmi szakértői tevékenység, Adatvédők Bt.
2003-2004: Jogi referens, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
2000-2003: Adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája, Országgyűlési Biztos Hivatala

2013-tól: Társaság a Szabadságjogokért, szakmai igazgató

2004-2013: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (2008-2010 között ügyvezetőként)

2004-től: Független adatvédelmi szakértői tevékenység

2003-2004: Jogi referens, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

2000-2003: Adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája

 

 

Oktatási tevékenység


 

2004-től: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (2005-2006 között munkavállalóként, jelenleg megbízási szerződés alapján, 2008-2010 között ügyvezetőként)
2004-től: Független adatvédelmi szakértői tevékenység, Adatvédők Bt.
2003-2004: Jogi referens, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
2000-2003: Adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája, Országgyűlési Biztos Hivatala

 

2009: Új technológiák joga című tantárgy oktatása, Károli Gáspár Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2007-től: Információs jogok című alternatív tárgy oktatása megbízott előadóként, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

2004-2006: Alkotmányjog oktatása megbízott oktatóként, Károli Gáspár Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

 

2003-től: Belső adatvédelmi felelősök képzése, társelőadóként, 2003-2007: Budapesti Műszaki Egyetem, Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2007-től: Információs Társadalomért Alapítvány

2000-2006: Alkotmányjogi ismeretek oktatása, megbízott oktatóként, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Fősikolai Kar, Székesfehérvár

2000-től: Alkotmányjog oktatása megbízott oktatóként, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

 

 

 

Tanulmányok


 

2000-2003: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola – Ph. D.- képzés. Kutatási téma: az információs szabadságjogok alkotmányelméleti kérdései

1995-2000: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak. Jogi diploma 2000-ben

 

 

Nyelvtudás


Angol és francia nyelv

 

 

Szakmai közéletben való részvétel


 

2009-2010: Az Európai Alapjogi Ügynökség Igazgatótanácsának póttagja

2007-től: A Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének tagja

2007-től: A Technika az Emberért Alapítvány kuratóriumának tagja

2006: Ösztöndíjas, Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala, Brüsszel

 

 

 

Publikációs lista


 

(névazonosság miatt Szabó Máté Dániel néven)

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10022744


2013 Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Szigeti Tamás, Vissy Beatrix: Alapjogi igények, alapjogi szabályok: az alapjogi ítélkezés egy koncepciója. In: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben. 198 p. Budapest: L'Harmattan, 2014. pp. 13-67.


Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix: Az alapjogi bíráskodás kézikönyve. Budapest: HVG - ORAC, 2013. 204 p.


2012

 

SZABÓ Máté Dániel: Idegeneket hív magyarok ellen segítségül. Fundamentum, 2012. 3. szám, 81-83. oldal. [vitacikk]

 

MAJTÉNYI László, SZABÓ Máté Dániel, VISSY Beatrix: Terrorelhárítás lélelktõl lélkig. BUKSZ, 2012. ösz-tél, 230-235. [tanulmány]

 

SZABÓ Máté Dániel: Az információs hatalom alkotmányos korlátai. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012. [monográfia]

 

SZABÓ Máté Dániel: Az információ absztrakt és konkrét szabadsága. In: Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz - Tanulmányok Kovács István tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012. [elõadás leírt változata konferenciakötetben]

 

2011

 

SOMODY Bernadette, SZABÓ Máté Dániel, VISSY Beatrix, HEGYI Szabolcs, TÓTH Balázs: Az Alkotmánybíróságról szóló új szabályozás elemzése. Beszélõ, 2011. december. 12-24. oldal.

 

MAJTÉNYI László, MIKLÓSI Zoltán, NAVRATIL Szonja, POLYÁK Gábor, SOMODY Bernadette, SZABÓ Máté Dániel, TORDAI Csaba, USZKIEWICZ Erik, VISSY Beatrix: Jogállamfigyelõ – Jelentések a jogállam állapotáról. In: MAJTÉNYI László, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Az elveszejtett alkotmány. Budapest, L’Harmattan-EKINT, 2011., 13-162. oldal. [elemzések]

 

MAJTÉNYI László, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Az elveszejtett alkotmány. Budapest, L'Harmattan-EKINT, 2011. [szerkesztett könyv]

 

SONNEVEND Pál, TÓTH Gábor Attila, SZABÓ Máté Dániel: Vita az információs zsarnokságtól való védelemrõl. Közjogi Szemle 2011. 3. szám. [Nyilvános vita leírt változata]

 

SZABÓ Máté Dániel: Elégtelen kontroll. Anomáliák az információs jogok intézményi garanciáiban. BUKSZ, 2011. Nyár, 153-160. oldal. [folyóiratcikk]

 

Ivan SZEKELY, Mate Daniel SZABO, Beartix VISSY: Regulating the future? Law, ethics, and emerging technologies. Journal of Information, Communication & Ethics in Society, Volume 9 issue 3, 2011., pp. 180 - 194. [folyóiratcikk]

SOMODY Bernadette, SZABÓ Máté Dániel: Az adatvédelmi biztos esetjog-építő tevékenysége. In: A személyiség burkai. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2010., 97-110. oldal. 

SZABÓ Máté Dániel: Az alapjogok információs jogi rétege. In: Jogi tanulmányok 2010.  Ünnepi Konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. ELTE ÁJK, Budapest, 2010. I. kötet, 105-120. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Az elektronikus információszabadság. In: JÓRI András – HEGEDŰS Bulcsú – KEREKES Zsuzsanna (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex Kiadó, Budapest, 2010., 383-400. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Áruküldők, direktmarketing cégek. In: JÓRI András – HEGEDŰS Bulcsú – KEREKES Zsuzsanna (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex Kiadó, Budapest, 2010., 340-351. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: A Legfelsőbb Bíróság a parkolási cég gazdálkodásának átláthatóságáról. A nem kellő pontossággal megfogalmazott adatigénylés. Jogesetek Magyarázata, 2010. 2. szám, 25-29. oldal.

 

HÜTTL Tivadar, JOVÁNOVICS Eszter, SZABÓ Máté Dániel, VISSY Beatrix: Alkotmánybíróságok az adatmegőrzésről. Adalékok az Alkotmánybíróság számára az adatmegőrzési irányelvet átültető magyar szabályok alkotmányosságáról szóló eljárásához. Infokommunikáció és Jog, 2010. 2., 69-73. oldal.

 

2009

 

SZABÓ Máté Dániel: Hatóságilag korlátozott jogvédelem: Az adatvédelmi biztos intézményéről a Magyar Köztársaság huszadik évfordulója ürügyén. Új Magyar Közigazgatás, 2009. 10-11. szám, 12-18. oldal.

 

Máté Dániel SZABÓ: The Foundations of Minority Registration in Hungarian Law. In: Máté Dániel Szabó (szerk.): Privacy Protection and Minority Rights. Budapest, Eötvös Károly Policy Institute, 2009. 7-25. oldal.

 

Máté Dániel SZABÓ (szerk.): Privacy Protection and Minority Rights. Budapest, Eötvös Károly Policy Institute, 2009., 134 oldal.

 

MAJTÉNYI László, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Mi fenyegeti a köztársaságot? Budapest, Eötvös Károly Intézet, 2009., 212 oldal.

 

2008

 

SZABÓ Máté Dániel: Közszereplés, közhatalom-gyakorlás, adatvédelem. In: Róka Jolán (szerk.): Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. 2008. novemberi kiegészítő kötet. Budapest, Raabe Kiadó, 2008. 1-26. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Adatcsere a bűnügyi együttműködés során. In: Kondorosi Ferenc, Ligeti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve. Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2008. 339-369. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Nyilvános magánszféra - Hol a határ? In: Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2008.

 

SZABÓ Máté Dániel, Székely Iván, Simon Éva: Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. In: Székely Iván, Szabó Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2. Budapest, Információs Társadalomért Alapítvány, 2008. 153-198. oldal.

 

MAJTÉNYI László, SZABÓ Máté Dániel: A közérdek és az Alkotmány. In: Közérdek és Közigazgatás. Budapest, MTA Jogtudományi Intézet, 2008., 122-139. oldal.

 

SZÉKELY Iván, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2. Információs Társadalomért Alapítvány, Alma Mater sorozat, Budapest, 2008.

 

JÓRI András, SZABÓ Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus kézikönyve. Elektronikus kiadvány, Jogászoknak Kft., 2008

 

2007

 

SZABÓ Máté Dániel: Hogyan érdemes gondolkodni adatvédelemről és információszabadságról? Fundamentum, 2007. I. szám.

 

Máté Dániel SZABÓ: The plainness of the questions proposed for referendum. In: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham (szerk.): The transformation to the Legal Order 1985-2005. Transition to the Rule of Law and Accession to the European Union. Kluwer Law International, The Netherlands, 2007.

 

SZABÓ Máté Dániel: A népszavazásra szánt kérdés egyértelműsége. In: Jakab András – Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005. Gondolat-ELTE ÁJTK, Budapest, 2007. I. kötet, 100-104. oldal.

 

2005

 

SZABÓ Máté Dániel: Kísérlet a privacy meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival. Információs Társadalom, 2005. 2. szám. 44-54. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Society and Genetic Information. Codes and Laws in the Genetic Era című tanulmánykötet ismertetése. Acta Humana, 2005. 1. szám.

 

SZABÓ Máté Dániel: Az elektronikus információszabadság a magyar kormányzati portálokon. In: Székely Iván – Szabó Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok – védett adatok. Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, Budapest, 2005. 59-75. oldal.

 

SZÉKELY Iván, SZABÓ Máté Dániel: A privacy védelme a munkahelyen. In: Székely Iván – Szabó Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok – védett adatok. Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, Budapest, 2005., 115-148. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Elektronikus információszabadság külföldön. In: Majtényi László, Molnár Péter, Petri Lukács Ádám, Szabó Máté Dániel (szerk.): Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005., 281-296. oldal.

 

Máté Dániel SZABÓ, Iván Székely: Privacy and data protection at the workplace in Hungary. In: Reasonable expectations of privacy? Eleven Country Reports on Camera Surveillance. Asser Press, The Hague, 2005., 249-284. oldal.

 

BÁRTFAI Zsolt, JÓRI András, KEREKES Zsuzsa, MAJTÉNYI László, MIKLÓSI Zoltán, POLYÁK Gábor SZABÓ Máté Dániel és SZOBOSZLAI Judit: Az elektronikus információszabadság nálunk és más nemzeteknél. In: Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005.

 

SZÉKELY Iván, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok – védett adatok. Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, Budapest, 2005., 365 oldal.

 

MAJTÉNYI László, MOLNÁR Péter, PETRI Lukács Ádám, SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005., 420 oldal.

 

2004

 

SZABÓ Máté Dániel: Elektronikus információszabadság külföldön. Fundamentum, 2004. 4. szám.

 

SZABÓ Máté Dániel: „Erős jogvédő szemlélettel, de a törvényi felhatalmazás keretein belül kell dolgoznunk.” Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal Szabó Máté Dániel beszélget. Fundamentum, 2004. 4. szám. 37-43. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Biometrikus azonosítás és adatvédelem. Acta Humana, 2004. I. szám.

 

2003

 

SZABÓ Máté Dániel: Adatvédelem az iskolában. In: Szabó Máté Dániel (szerk.): Védett adataink. Társaság a Szabadságjogokért, Budapest, 2003.

 

SZABÓ Máté Dániel: Data Protection in Schools. In: Máté Dániel Szabó (szerk.): Data Protection in Hungary. Hungarian Civil Liberties Union, Budapest, 2003.

 

SZABÓ Máté Dániel (szerk.): Védett adataink. Társaság a Szabadságjogokért, Budapest, 2003., 173 oldal.

 

Máté Dániel SZABÓ (szerk.): Data Protection in Hungary. HCLU, Budapest, 2003., 174 oldal.

 

2002

 

SZABÓ Máté Dániel: Az odaátra nyíló ajtó – The Door onto the Other Side. Tanulmánykötet az információs szabadságjogokról. Állam- és Jogtudomány, 2002. 1-2. szám, 167-176. oldal.

 

SZABÓ Máté Dániel: Alkotmányossági kérdések a köztisztviselői eskü záradékával kapcsolatban. Fundamentum, 2002. I. szám, 111-116. oldal.

 

Vissza