Szakigazgatási ismeretek 2.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Szakigazgatási ismeretek 2.c. tantárgyból

Tárgykód: AJKOI514ML3

Közigazgatási mester szakos hallgatók részére

2013/2014. tanév 1. félév

 

1.    Az oktatás célja

       A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI514ML2

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hall­­­ga­tó tehet, akinek a lec­ke­könyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

4.    Az előzetesen megszerzett tudás elismerése

       A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

5.    Kötelező tananyag

  -    A konzultációk anyaga

  -    Kötelező jegyzet: Szakigazgatási ismeretek 2. (megjelenés alatt)

 

6.    Ajánlott irodalom

         -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó  

            Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

 

7.    A tananyag témakörei

       Anyakönyvi nyilvántartások

Állami népesség-nyilvántartás

Okmányirodai tevékenység

Egészségügyi igazgatás

Oktatási igazgatás

Műemlékvédelmi igazgatás

Kulturális igazgatás

 

         

Miskolc, 2013. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza