Szakirányú továbbképzések, tanfolyamok

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre 

A  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara megfelelő létszámú jelentkezés esetén (min. 15 fő) az alábbi szakirányú továbbképzéseket tervezi indítani:

Várható indítás: 2018. 03.01., jelentkezési határidő: 2018. február 15.

ill. 2018. szeptember 15., jelentkezési határidő: 2018. augusztus 25.

1. Jelentkezési lap letöltése és kitöltése.

2. 2018. január 31. jelentkezési lap elektronikus beküldése mellékletekkel Barva Beáta igazgatási ügyintéző jogbea@uni-miskolc.hu címre.

3. 2018. február 15-ig - kari értesítés megküldése a jelentkezőknek a képzés beindításáról.

4. A kari értesítés után a jelentkező megküldi a karnak az eredeti jelentkezési lapot a felvételi eljárási díjat igazoló irattal együtt postai úton (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, A/6. ép. fszt. 5. iroda).

5. 2018. február - a képzés indítása esetén a felvételi értesítés megküldés.

6. 2018. február – a képzés indítása (megfelelő számú jelentkező esetén).

 

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán megfelelő létszámú jelentkezés esetén az alábbi szakirányú továbbképzéseket (posztgraduális képzéseket) indítjuk.

 

 • Adatvédelmi szakjogász
 • Adójogi szakjogász
 • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar és angol nyelven
 • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Budapesten magyar nyelven
 • Bűnmegelőzési koordinátor
 • Európa-jogi szakjogász
 • Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
 • Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó
 • Jogi szakokleveles gazdasági szakember
 • Közlekedésjogi szakjogász
 • Senior humánerőforrás tanácsadó (szakindítási kérelem folyamatban)
 • Végrehajtási jogi szakjogász

 

A képzések időtartama, költsége:

Adatvédelmi szakjogász

3 félév

szakfelelős: Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár

160.000,- Ft/félév

Adójogi szakjogász

4 félév

szakfelelős: Dr. Erdős Éva

egyetemi docens

160.000,-Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar nyelven

3 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

150.000,- Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Budapesten magyar nyelven

3 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

150.000,- Ft/félév

Bűnmegelőzési koordinátor

3 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft /félév

Európa-jogi szakjogász

4 félév

szakfelelős: Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens

160.000,- Ft /félév

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

2 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó

4 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

4  félév

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Közlekedési szakjogász

4 félév

szakfelelős:

Dr. Gula József

160.000,- Ft /félév

Senior humánerőforrás tanácsadó * (szakindítási kérelem folyamatban)

2 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft /félév

Végrehajtási jogi szakjogász

3 félév

szakfelelős: Turkovicsné dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

 

További információ kérhető a jogbea@uni-miskolc.hu e-mail címen.

Posztgraduális képzés keretében szakirányú továbbképzés folyik Karunkon. A posztgraduális képzés egy már megszerzett diplomára épülő, „másoddiplomás” szakirányú továbbképzést jelent. A szakirányú továbbképzés egyik formája a szakjogász-képzés, másik formája pedig a nem jogász felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles szakképzés.

A szakjogász-képzés célja egy adott jogi szakterület ismereteinek elmélyítése, a jogászi hivatást választók szakmai specializációjának elősegítése (pl. külkereskedelmi szakjogász, társasági szakjogász, európai jogi szakjogász, gazdasági büntető szakjogász képzés).

A nem jogász végzettséggel rendelkezők jogi szakokleveles orvos, mérnök, közgazdász képzésre vagy igazságügyi szociális tanácsadói képzésre jelentkezhetnek.

Kínálatunkban új és népszerű képzésként szerepel az általános és igazságügyi mediátor. E szak az alternatív vitarendezés – vagyis a pereskedés megelőzésének és elkerülésének – eszközeit és készségeit adja át. Ehhez hasonló újdonságokat a társadalmi környezetből érkező igényekre reagálva rendszeresen bevezetünk.

 

Mintatantervek:

Vissza