Szakirányú továbbképzések, tanfolyamok

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre 

1. Jelentkezési lap letöltése és kitöltése

2. 2017. augusztus 31.-  jelentkezési lap elektronikus beküldése mellékletekkel Szabó Emese igazgatási ügyintéző jogemese@uni-miskolc.hu címre

3. 2017. szeptember 15-ig - kari értesítés megküldése a jelentkezőknek a képzés beindításáról

4. a kari  értesítés után a jelentkező megküldi a karnak az  eredeti  jelentkezési lapot  a felvételi  eljárási díjat igazoló irattal együtt  postai úton (Miskolci Egyetem Állam- és         Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, AÍ/6. ép. fszt. 6/A. szoba)

5. 2017. szeptember  - a képzés indítása esetén a felvételi értesítés megküldés

6. 2017. október – a képzés indítása (megfelelő számú jelentkező esetén)

 

A  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán megfelelő létszámú jelentkezés esetén az alábbi szakirányú továbbképzéseket (posztgraduális képzéseket) indítjuk.

 

  • Adatvédelmi szakjogász
  • Adójogi szakjogász
  • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar és angol nyelven
  • Európa-jogi szakjogász
  • Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
  • Közlekedésjogi szakjogász
  • Végrehajtási jogi szakjogász

 

A képzések időtartama, költsége:

Adatvédelmi szakjogász

3 félév

szakfelelős: Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár

160.000,- Ft/félév

Adójogi szakjogász

4 félév

szakfelelős: Dr. Erdős Éva

egyetemi docens

160.000,-Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar nyelven

3 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Európa-jogi szakjogász

4 félév

szakfelelős: Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens

160.000,- Ft /félév

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

2 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Közlekedési szakjogász

 

4 félév

szakfelelős:

Dr. Gula József

160.000,- Ft /félév

Végrehajtási jogi szakjogász

3 félév

szakfelelős: Turkovicsné dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30.

 

További információ kérhető a jogemese@uni-miskolc.hu e-mail címen.

Posztgraduális képzés keretében szakirányú továbbképzés folyik Karunkon. A posztgraduális képzés egy már megszerzett diplomára épülő, „másoddiplomás” szakirányú továbbképzést jelent. A szakirányú továbbképzés egyik formája a szakjogász-képzés, másik formája pedig a nem jogász felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles szakképzés.

A szakjogász-képzés célja egy adott jogi szakterület ismereteinek elmélyítése, a jogászi hivatást választók szakmai specializációjának elősegítése (pl. külkereskedelmi szakjogász, társasági szakjogász, európai jogi szakjogász, gazdasági büntető szakjogász képzés).

A nem jogász végzettséggel rendelkezők jogi szakokleveles orvos, mérnök, közgazdász képzésre vagy igazságügyi szociális tanácsadói képzésre jelentkezhetnek.

Kínálatunkban új és népszerű képzésként szerepel az általános és igazságügyi mediátor. E szak az alternatív vitarendezés – vagyis a pereskedés megelőzésének és elkerülésének – eszközeit és készségeit adja át. Ehhez hasonló újdonságokat a társadalmi környezetből érkező igényekre reagálva rendszeresen bevezetünk. 

 

Mintatantervek:

Vissza