Szakirányú továbbképzések, tanfolyamok

Szakirányú továbbképzések

Általános és igazságügyi mediátor

 

Adatvédelmi szakjogász

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

 

Közlekedési szakjogász

 

Végrehajtási jogi szakjogász

 


 

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre 

 Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.

1. Jelentkezési lap letöltése és kitöltése.

2. 2019. augusztus 15-ig - jelentkezési lap elektronikus beküldése mellékletekkel a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre.

3. 2019. augusztus 25-ig - kari értesítés megküldése a jelentkezőknek a képzés beindításáról.

4. A kari értesítés után a jelentkező megküldi a karnak a felvételi eljárási díj befizetést igazoló lapot a fenti e-mail címre, vagy postai úton az alábbi címre: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, A/6. ép. fszt. 6. iroda.

5. 2019. augusztus 31-ig - A felvételről felvételi értesítés megküldése.

6. 2019. szeptember 15-28. között - a képzés indítása 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megfelelő létszámú (minimum 15 fő)  jelentkezés esetén az alábbi szakirányú továbbképzéseket (posztgraduális képzéseket) indítjuk.

Szak neve

Munkarend/Tagozat

Képzési idő

Szakfelelős

Önköltség

Adatvédelmi szakjogász

levelező

3 félév

Dr. Czékmann Zsolt PhD egyetemi adjunktus

160.000,- Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar nyelven

levelező

3 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Bűnmegelőzési koordinátor 

levelező

3 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

levelező

2 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember

levelező

4 félév

Dr. Leszkoven László PhD egyetemi docens

 

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember 

levelező

4 félév

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Kereskedelmi szakjogász

levelező 

4 félév

Dr. Barta Judit PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Közlekedési szakjogász 

levelező

4 félév

Dr. Gula József PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Senior humánerőforrás tanácsadó

levelező

4 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

levelező

4 félév

Dr. Barta Judit PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Végrehajtási jogi szakjogász

levelező

3 félév

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn PhD egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

 

További információ kérhető a jogdhiv@uni-miskolc.hu e-mail címen.

szakirányú továbbképzés (posztgraduális képzés) egy már megszerzett diplomára épülő, „másoddiplomás” szakirányú továbbképzést jelent. A szakirányú továbbképzés egyik formája a szakjogász-képzés, mely jogász diplomára épül, a  másik forma pedig a nem jogász felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles továbbképzés.

szakjogász-képzés célja egy adott jogi szakterület ismereteinek elmélyítése, a jogászi hivatást választók szakmai specializációjának elősegítése (pl. adatvédelmi szakjogász, végrehajtási jogi szakjogász, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, stb.).

nem jogász végzettséggel rendelkezők pl. jogi szakokleveles gazdasági szakember, jogi szakoklevelese orvos és egészségügyi szakember képzésre, általános és igazságügyi és általános mediátor stb. szakirányú továbbképzésre jelentkezhetnek.

 

Szakirányú továbbképzéseink teljes listája:

 

Vissza