Szakirányú továbbképzések, tanfolyamok

Szakirányú továbbképzések

Általános és igazságügyi mediátor

 

Adatvédelmi szakjogász

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

 

Közlekedési szakjogász

 

Végrehajtási jogi szakjogász

 


 

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre 

 

1. Jelentkezési lap letöltése és kitöltése.

2. 2018. augusztus 26-ig (végrehajtási jogi szakjogász esetén 2018. augusztus 31-ig) - jelentkezési lap elektronikus beküldése mellékletekkel Juhász Edit  jogdhiv@uni-miskolc.hu címre.

3. 2018. szeptember 15-ig- kari értesítés megküldése a jelentkezőknek a képzés beindításáról.

4. A kari értesítés után a jelentkező megküldi a karnak az eredeti jelentkezési lapot a felvételi eljárási díjat igazoló irattal együtt postai úton (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, A/6. ép. fszt. 6. iroda).

5. 2018. szeptember- a képzés indítása esetén a felvételi értesítés megküldése.

6. 2018. szeptember– a képzés indítása 

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán megfelelő létszámú jelentkezés esetén az alábbi szakirányú továbbképzéseket (posztgraduális képzéseket) indítjuk.

Szak neve

Munkarend/Tagozat

Képzési idő

Szakfelelős

Önköltség

Adatvédelmi szakjogász

levelező

3 félév

Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár

160.000,- Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar nyelven

levelező

3 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

levelező

2 félév

Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Végrehajtási jogi szakjogász

levelező

3 félév

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

levelező

4 félév

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

levelező

4 félév

Prof. Dr. Csák Csilla egyetemi tanár, dékán

160.000,- Ft/félév

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

levelező

4 félév

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

160.000,- Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 26. (végrehajtási jogi szakjogász esetén 2018. augusztus 31.)

További információ kérhető a jogdhiv@uni-miskolc.hu e-mail címen.

A szakirányú továbbképzés, azaz posztgraduális képzés egy már megszerzett diplomára épülő, „másoddiplomás” szakirányú továbbképzést jelent. A szakirányú továbbképzés egyik formája a szakjogász-képzés, mely jogász diplomára épül, a  másik forma pedig a nem jogász felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett jogi szakokleveles továbbképzés.

szakjogász-képzéscélja egy adott jogi szakterület ismereteinek elmélyítése, a jogászi hivatást választók szakmai specializációjának elősegítése (pl. adatvédelmi szakjogász, végrehajtási jogi szakjogász, fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, stb.).

nem jogász végzettséggel rendelkezőkpl. jogi szakokleveles gazdasági szakember, jogi szakoklevelese orvos és egészségügyi szakember képzésre, általános és igazságügyi és általános mediátor stb. szakirányú továbbképzésre jelentkezhetnek.

 

Szakirányú továbbképzéseink teljes listája:

 

Vissza