Közigazgatási szaknyelvi ismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási szaknyelvi alapismeretek (angol, német) tantárgyból

Tárgykód: AJJOT103ISZN6

Igazgatásszervező szak nappali tagozat,

2015/2016. tanév II. félév

Tárgyelem: kötelező

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár (angol) Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens (német)

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatásszervezés- és vezetés

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja:

 

Megismertetni a hallgatókat a legfontosabb közjogi, ezen belül a közigazgatási és közigazgatási jogi jogintézmények angol, illetve német nyelvű megfelelőivel. A stúdium elvégzése után a hallgatók alapfokú ismeretekkel rendelkeznek az angol és német nyelv közigazgatási szaknyelvi terminológiájáról. Az oktatás nyelve: magyar.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása:

 

 1. A félévi teendők megbeszélése
 2. A hatalmi ágak megosztása és sajátosságai az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 3. A szövetségi szint és a tartományi (állami) szint kapcsolata az Amerikai Egyesült Államokban, illetve Németországban
 4. A közpolitika fogalomkörének szókincse (angol, német)
 5. A közigazgatás helye a hatalommegosztás rendszerében az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 6. Központi közigazgatás szervezeti felépítése az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 7. Helyi közigazgatási szervezet felépítése az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 8. Közigazgatási jogi alapfogalmak jog az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 9. Közigazgatási menedzsment szókincse (angol, német)
 10. Az elektronikus közigazgatás szókincse (angol, német)
 11. Hatósági eljárás rendszere az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 12. Hatósági ügyintézés az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 13. Az ügyfél és a hatóság kapcsolata az angolszász, illetve a német nyelvű területeken.
 14. A közösségi jogi alapfogalmak a közigazgatás területén
 15. Összegzés, félévzárás

 

3.    Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel

 

A tárgy oktatása az előadásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    A vizsgára bocsájtás feltétele:

A tárgy kollokviummal zárul, amely öt fokozatú értékeléssel történik. A hallgatók írásban vizsgáznak a vizsgaidőszakban megadott időpontokban.

Számonkérésre kerül a konzultáción elhangzott, valamint az ott kiosztott tananyag.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

 1.  Klaudy Kinga: Fordítástechnika
 2. Angol nyelvhez: MARTIN MANSER-STEPHEN CURTIS: The Penguin writer’s manual, Penguin Books, 2002.
 3. Constitutional and administrative law de Smith (edited by Harry Street and Rodney Braizer) Penguin books 1985.

 

 1. 4.      Német nyelvhez: STIPTA, ISTVAN: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.
 2. STIPTA, ISTVAN: Die vertikale Gewaltentrennung Gondolat, Budapest, 2005.

 

6.    Ajánlott irodalom

 

 1. Angol nyelvhez: Mag. Franz Heidinger/Andrea Hubalek-Dr. Bárdos Péter-Dr. Bárdos Rita: Angol-Amerikai jogi nyelv HVG-ORAC Budapest, 2005.

 

 1. Német nyelvhez: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutscland Textausgabe Landeszentrale für politische Bildung Düsseldorf, 1996.
 2. LOÓS MÓNIKA: Német jogi nyelv magyaroknak Holnap, Budapest, 2006.

 

 1. Egyéb tudnivalók:

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját. Az oktatói fogadóóra: A/6-os épület 219-es szoba. Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. január 29.

 

 

Dr. Paulovics Anita                          Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

            egyetemei tanár                                             egyetemi docens, tárgyfelelős

            angol nyelv                                                                            német nyelv

Vissza