Szaknyelvi ismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Szaknyelvi ismeretek (angol, német)tantárgyból

Tárgykód: AJJOT511ML4

Közigazgatási mesterszak levelező tagozat, 2014/2015-ös tanév második félév

Tárgyelem: kötelező

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár (angol) Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens (német)

Előtanulmányi kötelezettség: Interkulturális kommunikáció

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 10 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja:

 

Megismertetni a hallgatókat a legfontosabb közjogi és magánjogi jogintézmények angol, illetve német nyelvű megfelelőivel. Külön hangsúlyt fektetve az Európai Unió jogi terminológiájának bemutatására. A stúdium elvégzése után a hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkeznek az angol és német jogi szaknyelv terminológiájáról. Az oktatás nyelve magyar.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása:

 

 1. A félévi teendők megbeszélése
 2. Alkotmányjog helye a jogrendszerben
 3. Alkotmányjogi alapfogalmak
 4. Jogforrási rendszer
 5. A hatalmi ágak megosztása
 6. Közigazgatási jog helye a jogrendszerben
 7. A közigazgatási szervek rendszere
 8. A központi közigazgatási szervek
 9. A helyi, területi szervek
 10. Az Európai Unió speciális szerepe az államok életében
 11. Az EU kialakulásának története
 12. Az EU intézményrendszere
 13. Az EU jogrendszere
 14. A közösségi jogi alapfogalmak
 15. Összegzés, félévzárás

 

3.    Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel

 

A tárgy oktatása a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

A konzultáción való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

 

4.    A vizsgára bocsájtás feltétele:

A tárgy kollokviummal zárul, amely öt fokozatú értékeléssel történik. A hallgatók írásban vizsgáznak a vizsgaidőszakban megadott időpontokban.

Számonkérésre kerül a konzultáción elhangzott, valamint az ott kiosztott tananyag.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

 1.  Klaudy Kinga: Fordítástechnika

Angol nyelvhez:

 1. Zoltán Horváth: Handbook on the European Union Hungarian National Assembly, 2005.
 2. Constitutional and administrative law de Smith (edited by Harry Street and Rodney Braizer) Penguin books 1985.

Német nyelvhez:

 1. Horst Pötzsch: Die deutsche Demokratie Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, 1997.
 2. Stipta, Istvan: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.
 3. Stipta, Istvan: Die vertikale Gewaltentrennung Gondolat, Budapest, 2005.

 

6.    Ajánlott irodalom

 

Angol nyelvhez:

 1. Mag. Franz Heidinger/Andrea Hubalek-Dr. Bárdos Péter-Dr. Bárdos Rita: Angol-Amerikai jogi nyelv HVG-ORAC Budapest, 2005.

Német nyelvhez:

 1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutscland Textausgabe Landeszentrale für politische Bildung Düsseldorf, 1996.
 2. Loós Mónika: Német jogi nyelv magyaroknak Holnap, Budapest, 2006.

 

7. Egyéb tudnivalók:

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Az oktatói fogadóóra: A/6-os épület 219-es szoba. Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. január 29.

 

 

Dr. Paulovics Anita                          Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

            egyetemei tanár                                            egyetemi docens, tárgyfelelős

            angol nyelv                                                                           német nyelv

                                 német nyelv

Vissza