Szociálpszichológia (jogász nappali)

Szociálpszichológia

AJJOEALT39N

(Alternatív tárgy)

jogász szak nappali tagozat, 2014/2015. tanév, I. szemeszter

 

A foglakozás helye: A/6. ép. 220. tanterem

Az előadás ideje: szerda 17.30–19.00 – A részvétel kötelező!

Az előadó: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Az ügyintéző: Hodosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

A számonkérés: beszámoló háromfokozatú értékeléssel

A követelmények: A jelenlét kötelező. Az évközi követelmény a kiadott szakirodalomból választott szemelvény önálló feldolgozása és referálása. Az évközi teljesítmény a félévi vizsgaeredmény alapja. Elmulasztása írásbeli beszámolóval pótolható.

 

A félév beosztása:

 

1. 2014. szeptember 10.: A szociálpszichológia sajátos nézőpontja: az ember mint társas lény

2. 2014. szeptember 17.: Az „én” és a személyiség – a szocializáció

3. 2014. szeptember 24.: Az „én” és a „másik” – személypercepció és empátia

4. 2014. október 1.: Befolyásolás és meggyőzés

5. 2014. október 8.: Engedelmesség a tekintélynek – konformitás

6. 2014. október 15.: Attitűd és előítélet

7. 2014. október 22.: Oktatási szünet

8. 2014. október 29.: Szociális interakciók

9. 2014. november 5.: Szociális szerepek; Társadalmi identitás

10. 2014. november 12.: Vonzalom és párkapcsolat; Emberi játszmák; válás

11. 2014. november 19.: Csoportelmélet.– tömeglélektan

12. 2014. november 26.: Csoportszerkezet – szociometria

13. 2014. december 3.: Döntéshozatal – versengés és kooperáció

14. 2014. december 10.: Pótlás

 

Tananyag: Eliot Aronson: A társas lény. (2. kiadás) Budapest: KJK, 1980. (vagy bármely más kiadás).

 

2014. szeptember 1.

                                                                       (Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

Vissza