A házasságok a földön köttetnek (JFSZ, IGI)

Tantárgyi tematika (IGI levelező)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

„A házasságok a földön köttetnek” (szabadon választott) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTSV06IÜ

Igazságügyi igazgatási szak levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné dr. Kaiser Klára, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

            A hallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül - amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak - szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Előadások ideje, helye: 2017. XII. 8. (péntek)15.10-18.30-ig – XXI. ea.

 

 1. Együttélés – házasság, egyneműek együttélése, házassága
 2. Jegyesség, egyházi esküvő, külsőségek, holtomiglan, holtodiglan
 3. Házasságkötés feltételei, házassági akadályok, névviselés
 4. Házastársak jogai, kötelességei, hűség, egymás támogatása, őszinteség
 5. Házastárs költségei, közös gazdálkodás, külön gazdálkodás
 6. Közös vagyon, külön vagyon, ezek keveredése
 7. Enyém, tied, miénk, vagyonjogi szerződés
 8. Közös és külön tartozások, a házastársak felelőssége
 9. Gyerekvállalás élettársi viszonyban, házasságban
 10. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk
 11. Közös gyermek gondozása, nevelése, ideológiai ellentétek családon belül
 12. Családon belül gyermek ellen elkövetett bűncselekmények
 13. Kábítószer-fogyasztás a családban
 14. Gyermek vagyonának kezelése, törvényes képviselet
 15. Gyermek képzési irányának, életpályájának meghatározása, ebben a körben a gyermek önálló döntésének lehetősége
 16. Házasság megszűnése halál tényének bírói megállapítása, illetve holttá nyilvánítás alapján
 17. Házasság megszűnése bíróság által, tényállás megállapítása alapján, illetve közös megegyezéssel, házastársak egyezségének tartalma
 18. Gyermek elhelyezése, tartása, gyermekkel való kapcsolattartás (felek viszonya, életkor)
 19. Lakáshasználat rendezése
 20. Lakáshasználati jog ellenértéke, többlethasználati díj, közös gyermek lakáshasználati joga
 21. Közös ingóvagyon elosztása, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
 22. Különélő szülő jogai, közös gyermekfelügyelet érvényesülése és a gyakorlatban felmerülő problémák
 23. Elvált szülő kapcsolattartása, tényleges kapcsolata gyermekével
 24. Elvált szülő tartási kötelezettsége, önkéntes tartás terjedelme figyelemmel a gyermek érdekeire
 25. Nagykorú továbbtanuló tartása
 26. Rokonok tartása
 27. Házastárs tartása
 28. Nagyszülők jogai unokák vonatkozásában
 29. Szülői felügyelet, szünetelése, megszűnése
 30. Összegzés, kérdések

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

5.    Kötelező tananyag

Előadások anyaga.

Segédanyagok: Csjt. Családjogi tankönyv, hatályos kapcsolódó jogszabályok, ajánlott irodalom külön lista alapján

 

6.    Ajánlott irodalom -

 

Egyéb tudnivalók:

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyi tematika (IGI nappali)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

„A házasságok a földön köttetnek” (szabadon választott) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTSV01IÜN

Igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné dr. Kaiser Klára, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

            A hallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül - amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak - szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye:  Kedd 18-19.30-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

 1. Együttélés – házasság, egyneműek együttélése, házassága
 2. Jegyesség, egyházi esküvő, külsőségek, holtomiglan, holtodiglan
 3. Házasságkötés feltételei, házassági akadályok, névviselés
 4. Házastársak jogai, kötelességei, hűség, egymás támogatása, őszinteség
 5. Házastárs költségei, közös gazdálkodás, külön gazdálkodás
 6. Közös vagyon, külön vagyon, ezek keveredése
 7. Enyém, tied, miénk, vagyonjogi szerződés
 8. Közös és külön tartozások, a házastársak felelőssége
 9. Gyerekvállalás élettársi viszonyban, házasságban
 10. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk
 11. Közös gyermek gondozása, nevelése, ideológiai ellentétek családon belül
 12. Családon belül gyermek ellen elkövetett bűncselekmények
 13. Kábítószer-fogyasztás a családban
 14. Gyermek vagyonának kezelése, törvényes képviselet
 15. Gyermek képzési irányának, életpályájának meghatározása, ebben a körben a gyermek önálló döntésének lehetősége
 16. Házasság megszűnése halál tényének bírói megállapítása, illetve holttá nyilvánítás alapján
 17. Házasság megszűnése bíróság által, tényállás megállapítása alapján, illetve közös megegyezéssel, házastársak egyezségének tartalma
 18. Gyermek elhelyezése, tartása, gyermekkel való kapcsolattartás (felek viszonya, életkor)
 19. Lakáshasználat rendezése
 20. Lakáshasználati jog ellenértéke, többlethasználati díj, közös gyermek lakáshasználati joga
 21. Közös ingóvagyon elosztása, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
 22. Különélő szülő jogai, közös gyermekfelügyelet érvényesülése és a gyakorlatban felmerülő problémák
 23. Elvált szülő kapcsolattartása, tényleges kapcsolata gyermekével
 24. Elvált szülő tartási kötelezettsége, önkéntes tartás terjedelme figyelemmel a gyermek érdekeire
 25. Nagykorú továbbtanuló tartása
 26. Rokonok tartása
 27. Házastárs tartása
 28. Nagyszülők jogai unokák vonatkozásában
 29. Szülői felügyelet, szünetelése, megszűnése
 30. Összegzés, kérdések

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Előadások anyaga.

Segédanyagok: Csjt. Családjogi tankönyv, hatályos kapcsolódó jogszabályok, ajánlott irodalom külön lista alapján

 

6.    Ajánlott irodalom

-

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. szeptember 25.

 

Polgári Jogi Tanszék

                                              

 

Tantárgyi tematika (JFSZ levelező)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

„A házasságok a földön köttetnek” (szabadon választott) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTSV02JFSZL

Jogi felsőoktatási szakképzés - levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné dr. Kaiser Klára, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

            A hallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül - amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak - szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye:

2017. X. 13. (péntek) 12.30-15-ig – A/3. 312.

2017. X. 27. (péntek) 12.30-15-ig – A/3. 312.

2017. XI. 11. (szombat) 16-19.20-ig – A/3. 312.

 

 1. Együttélés – házasság, egyneműek együttélése, házassága
 2. Jegyesség, egyházi esküvő, külsőségek, holtomiglan, holtodiglan
 3. Házasságkötés feltételei, házassági akadályok, névviselés
 4. Házastársak jogai, kötelességei, hűség, egymás támogatása, őszinteség
 5. Házastárs költségei, közös gazdálkodás, külön gazdálkodás
 6. Közös vagyon, külön vagyon, ezek keveredése
 7. Enyém, tied, miénk, vagyonjogi szerződés
 8. Közös és külön tartozások, a házastársak felelőssége
 9. Gyerekvállalás élettársi viszonyban, házasságban
 10. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk
 11. Közös gyermek gondozása, nevelése, ideológiai ellentétek családon belül
 12. Családon belül gyermek ellen elkövetett bűncselekmények
 13. Kábítószer-fogyasztás a családban
 14. Gyermek vagyonának kezelése, törvényes képviselet
 15. Gyermek képzési irányának, életpályájának meghatározása, ebben a körben a gyermek önálló döntésének lehetősége
 16. Házasság megszűnése halál tényének bírói megállapítása, illetve holttá nyilvánítás alapján
 17. Házasság megszűnése bíróság által, tényállás megállapítása alapján, illetve közös megegyezéssel, házastársak egyezségének tartalma
 18. Gyermek elhelyezése, tartása, gyermekkel való kapcsolattartás (felek viszonya, életkor)
 19. Lakáshasználat rendezése
 20. Lakáshasználati jog ellenértéke, többlethasználati díj, közös gyermek lakáshasználati joga
 21. Közös ingóvagyon elosztása, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
 22. Különélő szülő jogai, közös gyermekfelügyelet érvényesülése és a gyakorlatban felmerülő problémák
 23. Elvált szülő kapcsolattartása, tényleges kapcsolata gyermekével
 24. Elvált szülő tartási kötelezettsége, önkéntes tartás terjedelme figyelemmel a gyermek érdekeire
 25. Nagykorú továbbtanuló tartása
 26. Rokonok tartása
 27. Házastárs tartása
 28. Nagyszülők jogai unokák vonatkozásában
 29. Szülői felügyelet, szünetelése, megszűnése
 30. Összegzés, kérdések

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Előadások anyaga.

Segédanyagok: Csjt. Családjogi tankönyv, hatályos kapcsolódó jogszabályok, ajánlott irodalom külön lista alapján

 

6.    Ajánlott irodalom

-

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék

                                              

Tantárgyi tematika (JFSZ nappali)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

„A házasságok a földön köttetnek” (szabadon választott) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTSV01JFSZN

Jogi felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné dr. Kaiser Klára, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja: Világjelenség, hogy a társadalom alapegysége, a család, bomlóban van. Kevesebb házasságot kötnek, és a már megkötött házasságok majdnem 50%-a felbomlik. Mindezekből adódik, hogy kevesebb gyermek születik családban, és azok közül is, akik családban születnek sokan csonka családban nőnek fel. Mindezek a tények és tendenciák az egyén értékrendszerében zavarokhoz vezetnek.

            A hallgatók azon előnyét, hogy a polgári jog keretein belül családjogot is tanulnak, mindenképpen annak szolgálatába kell állítani, hogy a család a gyermek iránti felelősség, a felelős döntések meghozatala, a helyes értékrend kialakítása elsődlegesen az egyéni életükben, ezen keresztül pedig szakmai munkájukban érvényre jusson. Ennek előmozdítása érdekében a hatályos joganyag ismeretén felül - amelyet a polgári jogi oktatás keretein belül elsajátítanak - szükséges az egyes jogeseteken keresztül megvitatásra érdemes, tipikusan ismétlődő okok és körülmények elemzése. Eltérő vélemények, tapasztalatok ütköztetése és az ehhez kapcsolódó párbeszédek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Kedd 18-19.30-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

 1. Együttélés – házasság, egyneműek együttélése, házassága
 2. Jegyesség, egyházi esküvő, külsőségek, holtomiglan, holtodiglan
 3. Házasságkötés feltételei, házassági akadályok, névviselés
 4. Házastársak jogai, kötelességei, hűség, egymás támogatása, őszinteség
 5. Házastárs költségei, közös gazdálkodás, külön gazdálkodás
 6. Közös vagyon, külön vagyon, ezek keveredése
 7. Enyém, tied, miénk, vagyonjogi szerződés
 8. Közös és külön tartozások, a házastársak felelőssége
 9. Gyerekvállalás élettársi viszonyban, házasságban
 10. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk
 11. Közös gyermek gondozása, nevelése, ideológiai ellentétek családon belül
 12. Családon belül gyermek ellen elkövetett bűncselekmények
 13. Kábítószer-fogyasztás a családban
 14. Gyermek vagyonának kezelése, törvényes képviselet
 15. Gyermek képzési irányának, életpályájának meghatározása, ebben a körben a gyermek önálló döntésének lehetősége
 16. Házasság megszűnése halál tényének bírói megállapítása, illetve holttá nyilvánítás alapján
 17. Házasság megszűnése bíróság által, tényállás megállapítása alapján, illetve közös megegyezéssel, házastársak egyezségének tartalma
 18. Gyermek elhelyezése, tartása, gyermekkel való kapcsolattartás (felek viszonya, életkor)
 19. Lakáshasználat rendezése
 20. Lakáshasználati jog ellenértéke, többlethasználati díj, közös gyermek lakáshasználati joga
 21. Közös ingóvagyon elosztása, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
 22. Különélő szülő jogai, közös gyermekfelügyelet érvényesülése és a gyakorlatban felmerülő problémák
 23. Elvált szülő kapcsolattartása, tényleges kapcsolata gyermekével
 24. Elvált szülő tartási kötelezettsége, önkéntes tartás terjedelme figyelemmel a gyermek érdekeire
 25. Nagykorú továbbtanuló tartása
 26. Rokonok tartása
 27. Házastárs tartása
 28. Nagyszülők jogai unokák vonatkozásában
 29. Szülői felügyelet, szünetelése, megszűnése
 30. Összegzés, kérdések

 

3.    Félévközi számonkérés módja

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Előadások anyaga.

Segédanyagok: Csjt. Családjogi tankönyv, hatályos kapcsolódó jogszabályok, ajánlott irodalom külön lista alapján

 

6.    Ajánlott irodalom

-

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. szeptember 25.

 

Polgári Jogi Tanszék

                                              

 

 

Vissza