SZV - Igazságügyi orvostan - AJBUEALT003

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Igazságügyi orvostan

szabadon választható tantárgy

 tárgykód: AJBUEALT003

jogász osztatlan szak nappali tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

 

A szv. tárgy ideje: kedd 17.30-19.00 óra; helye: XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Antalfi Bálint MISEK orvosigazgató, orvosszakértő, patológus főorvos

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

A tantárgy feladata és célja

Megismertetni a hallgatókkal az orvosszakértő kompeteciáját adott ügyekben.

 

A tantárgy tematikus leírása 

1. Az igazságügyi orvosszakértőkre vonatkozó jogszabályok. Orvosi felelősség
2. A halottakkal kapcsolatos eljárások
3. Vitális jelenségek. Sérülések jellemzői,fajtái, erőbehatások jellege
4. Közlekedési balesetek.
5. Lövési sérülések
6. Fulladásos halálnemek.
7. Hőártalmak hatása az emberi szervezetre
8. Igazságügyi toxikológia általában.
9. Véralkohol  kimutatás formái, véralkoholszint meghatározás és speciális esetei I.
10. Véralkohol  kimutatás formái, véralkoholszint meghatározás és speciális esetei II.
11. Kábítószerek fő csoportjai, kimutatásuk I.
12. Kábítószerek fő csoportjai, kimutatásuk II.
13. Az igazságügyi pszichiátria alapjai, Az igazságügyi pszichológia alapjai
14. A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői kérdések
15. A terhesség és a szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai. Vizsgálatok a származás megállapítására

 

Aláírás feltétele

Jelenlét a foglalkozásokon.

 

Számonkérés követelményei

A teljesítmény értékelésére a hallgatók órai szereplése alapján három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

Kötelező tananyag

 • Az órán elhangzottak
 • Az igazságügyi szakértői vizsgálatok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. Első rész 19-124.o.
 • MORRIS PLOSCOWE: THE EXPERT WITNESS IN CRIMINAL CASES IN FRANCE, GERMANY, AND ITALY http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1777&context=lcp

 

Ajánlott irodalom

 • Az igazságügyi szakértői vizsgálatok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. Első rész, 19-124. o.
 • Igazságügyi szakértői kézikönyv. HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2006.
 • Sótonyi Péter: Igazságügyi orvostan. Semmelweis Kiadó Budapest, 2005.
 • Sótonyi Péter: Orvosi felelősség. Semmelweis Kiadó Budapest, 2006.
 • Buris László: Az igazságügyi orvostan kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1991.
 • Huszár Ilona – Kuncz Elemér: Igazságügyi pszichiátria. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Papp Zoltán: A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Semmelweis Kiadó Budapest, 2007.
 • Eric W.Hickey, Ph.D.: Serial Murderers and Their Victims, Belmont, California 2010.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6 épület 127. szoba) zajlik.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza