TDK 2002

A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN 2002. NOVEMBER 25-E és 29-E KÖZÖTT LEZAJLOTT TDK KONFERENCIA EREDMÉNYEI

 

 A HELYEZETTEK ÉS AZ OTDK-RA JAVASOLT KÜLÖNDÍJASOK NÉVSORA

 

I.         Agrár- és Környezetjogi Szekció

ideje: 2002. november 26. kedd 14 óra

helye: Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem A/6-os épület

 

 

I. helyezett

Szilágyi János Ede (J-507)

A magyar SAPARD Hivatalok szervezésének tanulságai

 Konzulens:     Dr. Olajos István egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

II. helyezett

Dózsa Ernő (J-505)

Az önálló gabonapiaci rendtartás megteremtésének lehetőségei Magyarországon

Konzulens:      Dr. Olajos István egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

III. helyezett

Wágner Tamás (J-507)

A magyar agrárágazat támogatása a XXI. század elején

 Konzulens:     Dr. Olajos István egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

OTDK-ra javasolt

Sütő Eszter (J-507)

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése az Előcsatlakozási Alapok tükrében

Konzulens:      Dr. Olajos István egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

II. Alkotmányjogi Szekció

ideje: 2002. november 26. kedd 13 óra

Helye: A/6 épületi 120. szoba

           

I. helyezett:

Dobos Rita J-507:

Az igazságszolgáltatás alapelvei- különös tekintettel a bírói függetlenség elvére

Konzulens: Dr. Panyi Béla egyetemi adjunktus

    Alkotmányjogi Tanszék


 

III. Bűnügyi Tudományok Szekció

Ideje: 2002. november 28. csütörtök 14 óra

Helye: Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára A/6-os épület I. emelet

 

I. Helyezett

Bartkó Róbert j-503

A terrorizmus büntetőjogi és kriminológiai aspektusai a hazai és a nemzetközi szabályozás tükrében

Konzulens: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár

Büntetőjogi és Kriminológiai tanszék

 

II. helyezett

Pálmai Szabolcs J-503

Az alkotmányos büntetőjog fogalma az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú döntéseinek tükrében

 Konzulens: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár

 Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

 III. helyezett

 Nagy János J-308

A jogos védelem kérdései, különös tekintettel a jogtalan támadásra és a védőberendezések használatára

Konzulens: Dr. Gula József egyetemi adjunktus

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

IV. Európai Jogi Szekció

ideje: 2002. november 27. szerda 13 óra  

helye: Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem A/6-os épület

 

I. helyezett

Kvaszta Csilla (J-404):

Az Európai Ombudsman

Konzulens: Dr. Fazekas Judit tanszékvezető egyetemi tanár

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

II. helyezett

Sukta Beatrix (J-506):

Az előcsatlakozási alapok és a strukturális alapok fogadására való felkészülés

Konzulens: Dr. Fazekas Judit tanszékvezető egyetemi tanár

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

III. helyezett

Soltész Melinda (J-401):

„A munkaerő szabad áramlásától a személyek szabad áramlásáig”

Konzulens: Dr. Fazekas Judit tanszékvezető egyetemi tanár

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

Különdíjasként OTDK-ra javasolt

Bodnár Bettina (J-503):

Környezetvédelmi elvárások és jogharmonizációs törekvések az Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Konzulens: Dr. Fazekas Judit tanszékvezető egyetemi tanár

 

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Különdíjasként OTDK-ra javasolt

Tóth Enikő (J-504)

Az alapjogok fejlődése az Európai Unióban, különös tekintettel az EU Alapvető Jogok Kartájára

Konzulens: Dr. Angyal Zoltán egyetemi tanársegéd

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

           

V. Jogtörténeti szekció

ideje: 2002. november 29. péntek 15 óra 30 perc

helye: A/6-os épület 220-as szoba

 

I. helyezett

Vásár Szilvia I. lev

Az oppidumok autonómiája az oszmán birodalom magyarországi   peremvidékén

 Konzulens: Dr. Stipta István intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

Jogtörténeti Tanszék

 

II. helyezett

Keczán Barbara IV. lev.

Kiváltságolt hajdútelepülések a derecskei uradalomban

Konzulens: Dr. Stipta István intézetigazgató, tanszékvezetõ egyetemi tanár

Jogtörténeti Tanszék

 

III. helyezett

Szép Árpád IV. lev

Az inkvizíció a XI-XIII. században

Konzulens: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi tanársegéd

Jogtörténeti Tanszék

           

VI. Kereskedelmi Jogi szekció

ideje: 2002. november 29. péntek 10 óra 

helye: Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem

 

I. helyezett

Lakatos Ágnes J-505:

Klasszikus polgári jogi jogintézmények érvényesülése az elektronikus

kereskedelemmel összefüggésben

Konzulens.: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

II. helyezett

 Üveges Melinda J-508: Jogalanyiság kérdései a gazdasági

társaságokkal összefüggésben

Konzulens.: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

III. helyezett

Sükösd Annamária J-504

Faktoring, és ami mögötte van

Konzulens: Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár

Kereskedelmi Jogi Tanszék

           

 

VII. Közigazgatási Jogi Szekció

ideje: 2002. november 27. szerda 15 óra

helye: Államtudományi Intézet könyvtára A/6. épület 216. terem

 

 I. helyezett

Vankucz Mariann J-501

 Közigazgatási döntések az Európai Bíróság esetjogában

Konzulens: Dr. Torma András PhD. tanszékvezető egyetemi docens

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

II. helyezett

Pirigyi Melinda J-406

A hulladékjog felelősségi rendszere a bírói gyakorlat tükrében

Konzulens: Dr. Marton Emőke PhD. egyetemi tanársegéd

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

III. helyezett

Harsányi Judit Diána J-504

Az Európai Unió Intézményrendszere és az intézményi reform

Konzulensek: Dr. Bistei Attila egyetemi adjunktus

Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr. Polányi Tamás Európai Integrációs Bizottság

 

OTDK-ra javasolt különdíjas

Skurek Rita J-408

Az általános és különös szabályok az államigazgatási eljárásban

Konzulens: Dr. Paulovics Anita PhD. egyetemi docens

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

VIII. Munka-és Szociális Jogi Szekció

ideje: 2002. november 28. csütörtök 16 óra

helye: Állam-és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem A/6-os épület

 

 I. helyezett

Juhász Éva J-503

Szociális jogok az EU-ban és Magyarországon, különös tekintettel a nyugdíjbiztosítási rendszerre

Konzulens: Dr. Tóth Hilda egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

II. helyezett

Sípos Beatrix J-407

Férfiak és nők közötti diszkrimináció az EU-ban és Magyarországon

Konzulens: Dr. Tóth Hilda egyetemi tanársegéd

 Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

III. helyezett

Sári Csaba J-503

A sztrájkjogról általában - különös tekintettel a magyar szabályozásra

Konzulens: Dr. Kenderes György egyetemi adjunktus

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

        

OTDK-ra javasolt különdíjas

Varga Zoltán J-402

A nyugdíjrendszer fejlődési tendenciái

Konzulens: Dr. Tóth Hilda egyetemi tanársegéd

Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

 

IX. Nemzetközi Közjogi Szekció

Ideje: 2002. november 29. 14 óra 

Helye: Államtudományi Intézet könyvtára A/6. épület 216. terem

 

I. helyezett

Kirs Eszter J-508

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statutuma és az állami szuverenitás problémái.

Konzulens: Dr. Horváth Krisztina egyetemi tanársegéd

 Nemzetközi Jogi Tanszék

 

II. helyezett

Raisz Anikó J- 407

 A Benes-dekrétumok és az Európai Unió jogrendje.

Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba egyetemi tanársegéd

Nemzetközi Jogi Tanszék

 

 III. helyezett

 Molnár László J-401

 A sajtószabadság határvonalai az Európa Tanács

  szerveinek értelmezésében.

Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba egyetemi tanársegéd

Nemzetközi Jogi Tanszék

 

X. Nemzetközi Magánjogi és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok joga szekció

ideje:  2002. november 26. kedd 15 óra 

helye: Civilisztikai Tudományok Intézetének Könyvtára A/6 117. Terem

 

I. helyezett

Forgács Ildikó J-507

 Amerikai és magyar öröklési jogviszonyok

Konzulens: Dr. Palásti Gábor egyetemi tanársegéd

 Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

II. helyezett

Fekete Zsófia J-504

A Bécsi Vételi Egyezmény egyes speciális kérdései a gyakorlatban

Konzulens: Dr. Palásti Gábor egyetemi tanársegéd

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

 

XI. Polgári Jogi Szekció

ideje: 2002. november 27-28. szerda-csütörtök 16 óra 

helye: Civilisztikai Tudományok Intézetének Könyvtára A/6 117. Terem

 

I. helyezett

Balázs Linda J- 508:

Gondolatok a nonoprofit szervezetek szabályozásának felülvizsgálatához

Konzulens: Dr. Bíró György tanszékvezető egyetem tanár

Polgári Jogi Tanszék 

II. helyezett

 

Kovács Emese J-406:

Polgári jogi felelősség a tiltott teljesítményfokozó szerek használata körében

Konzulens: Heinerné dr. Barzó Tímea egyetemi adjunktus

Polgári Jogi Tanszék

 

III. helyezett

Jármai Péter J-301

A kockázati tőke és szabályozása Magyarországon

Konzulens: Dr. Osváth Ildikó egyetemi tanársegéd

Polgári Jogi Tanszék

 

 

XII. Polgári Eljárásjogi Szekció

Ideje: 2002. november 28. csütörtök 14 óra

Helye: az Állam-és Jogtudományi Kar Tanácsterme A/6 épület

 

I. helyezett:

Nemcsik Orsolya J-503

A közjegyzői okirat,mint a közhitelesség garanciája

Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi docens

Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

II. helyezett

Bodrogi István J-405

Az elektronikus okiratok szabályozása és felhasználásának lehetőségei

Konzulens: Dr. Nagy Andrea egyetemi tanársegéd

Polgári Eljárásjogi Tanszék

           

III. helyezett

Nagy Adrienn J-501

A személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai

Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi docens

Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

 

OTDK-ra javasolt különdíjas

Fodor Tamás IV.lev:

Az 1994.évi LII.tv hiányosságai a Vht. novella tükrében gyakorlati szemmel

Konzulens: Dr. Cserba Lajos egyetemi adjunktus

            Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

 

XIII. Pénzügyi Jogi Szekció

ideje: 2002. november 26. kedd 16 óra

helye: Államtudományi Intézet Könyvtára A/6.ép. 216.terem

 

I. helyezett

Kovács Tamás (V. évfolyam levelező)

A tőkejövedelmek adóztatása Magyarországon és az Európai Unióban.

Konzulens: Dr. Sipos Ágnes doktorjelölt

Pénzügyi jogi Tanszék

 

II. helyezett

Galuska Edit (J-502)

Az adóoptimalizálás egy lehetséges módja, offshore cég alapítása

Konzulens: Dr. Erdős Éva tanszékvezető egyetemi docens

Pénzügyi jogi Tanszék

 

Vissza