TDK 2003

Állam- és Jogdutományi Kar

Helyi TDK helyezettei

2003. (XI-XII)

 

I. Agrár- és Környezetvédelem Jogi Szekció

2003. december 3. 14 h (A/6. I. em. CTI könyvtára)

Zsűrielnök: Dr. Fodor László, tagok: Dr. Csák Csilla, Dr. Prugberger Tamás, Dr. Olajos István

Helyezés

Szerző

Dolgozat címe

Témavezető

I.

Varga Judit V.

Az Európai Unió közös agrárpolitikája és magyar agrárágazat kihívásai

Dr. Olajos István adj.

II.

André Tibor V.

Lépések az Eu-konform mezőgazdasági intézményrendszer kialakítása felé

Dr. Olajos István adj.

III.

Juhász Anita V.

Az Európai Unió és Magyarország borpiaci szabályozása

Dr. Csák Csilla doc.

Különdíj

Fábri Zoltán IV.

A vadászattörténeti áttekintés és a mai vadászati törvény kritikája

Dr. Török Géza adj.

II. Alkotmányjogi Szekció

2003. november 27. 13 h (Dékáni Tanácsterem A/6. Fsz. 31.)

Zsűrielnök: Dr. Bragyova András, tagok: Dr. Páricsi Viktor, Dr. Papp Gábor

I.

Czompa Zoltán V.

Alkotmányjog az Európai Unió tükrében

Dr. Bragyova András tszv. egy. tanár

II.

Hankóczki Zoltán V

A Katonai Ügyészség

Dr. Panyi Béla

III. Bűnügyi Tudományok Szekció

2003. november 25. 15 h (A/6. 131.)

Zsűrielnök: Dr. Farkas Ákos, tagok: Dr. Váradi Erika, Dr. Sántha Ferenc, Dr. M. Nyitrai Péter

I.

Kovács Margit V.

Családon belüli erőszak a nemzetközi szakirodalom tükrében, különös tekintettel a nőbántalmazásra

Dr. Görgényi Ilona tszv. egy. doc.

II.

Szabó Adrienn IV.

Büntető joghatóság és diplomáciai mentesség

Dr. M. Nyitrai Péter ts.

III.

Jeddi Katalin III.

Elátkozott újszülöttek

Dr. Sántha Ferenc adj.

IV. Európajogi Szekció

2003. december 2. 16 h A/6 117. (CTI könyvtára)

Zsűrielnök: Dr. Palásti Gábor, tagok: Dr. Mátyás Imre, Dr. Angyal Zoltán, Dr.Asztalos Zsófia

I.

Hriczó Krisztina IV.

A munkaerő, illetve a személyek szabad áramlása az Európai Unióban

Dr. Angyal Zoltán ts.

I.

Raisz Anikó V.

A WTO vitarendezési eljárásának egyes nemzetközi jogi aspektusai

Dr. Horváth Krisztina ts.

II.

Szuchy Róbert IV.

Elektronikus kereskedelem az Európai Unióban

Dr. Fridély Ágnes ts.

V. Római Jogi és Jogelméleti Szekció

2003. november 27. 15 h (A/6. 220. JJI könyvtára)

Zsűrielnök: Dr. Szabó Miklós, tagok: Dr. Stipta István, Dr. Sáry Pál, Kolozs Judit

I.

+ Ea.

Újvári Emese V.

A kezes megtérítési igénye a főadóssal szemben

Dr. Szabó Béla egy. tanár

II.

Rohonka Krisztina III.

Az örökbefogadás és szabályozása a római jogban

Dr. Péter Orsolya doc.

III.

Kossuth Borbála V.

A modernizáció és a globalizáció reflexiói

Szepessy Péter ts. BTK

VI. Kereskedelmi Jogi Szekció

2003. december 1. 14 h A/6. CTI könyvtára)

Zsűrielnök: Dr. Miskolczi Bodnár Péter, tagok: Dr. Miskolcziné dr. Harsányi Gyöngyi, Újváriné dr. Antal Edit, Dr. Kovács István, Fekete Zsófia

I.

Pataki Norbert András V. lev.

Fúziókontroll

Dr. Miskolci Bodnár Péter

tszv. egy. tanár

II.

Matiscsák Éva IV.

A faktoring gyakorlati problémái és fejlődési lehetőségei

Ujváriné dr. Antal Edit adj.

III.

Kalán Eszter Hajnalka V.

Az üzleti titok védelme (az e-kereskedelemben és az Interneten)

Ujváriné dr. Antal Edit adj.

Legjobb

előadó

Szuchy Róbert IV.

Pénzügyi szolgáltatások elektronikus értékesítése az Európai Unióban

Ujváriné dr. Antal Edit adj.

VII. Közigazgatási Jogi Szekció

2003. november 26. 17 h (A/6. II. em. ÁTI könyvtára)

Zsűrielnök: Dr. Nyitrai Péter, tagok: Dr. Bistei Attila, Dr. Szabó Eszter, Kertész Ágnes

I.

Polgári András V.

EU-csatlakozás – magyar önkormányzatok

Dr. Csáki Gyula Balázs ts.

II.

Bereznai Gábor IV.

A regionalizmus egyes közigazgatási aspektusai

Dr. Torma András tszv. egy. tanár

III.

Puss Tamás IV.

Európai Unió – magyar önkormányzatok

Dr. Torma András e. tanár

VIII. Munka- és Szociális Jogi Szekció

2003. november 27. 15 h (Dékáni Tanácsterem A/6. Fsz. 31.)

Zsűrielnök: Dr. Kenderes György, tagok: Dr. Prugberger Tamás, Dr. Rácz Zoltán, Dr. Tóth Hilda

I.

Varsányi Péter V.

Az amatőr és a hivatásos sportolók foglalkoztatásával összefüggő kérdések

Dr. Rácz Zoltán adj

II.

Jakab Nóra IV.

A fogyatékos emberek foglalkoztatáspolitikája az Európai Unióban

Dr. Tóth Hilda ts.

III.

Szilvási Emese

Az Európai Bíróság és joggyakorlata a nemek közötti esélyegyenlőség területén

Dr. Rácz Zoltán adj

Különdíj

Balázs Judit Adrienn IV.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió munkajogában

Dr. Tóth Hilda ts.

IX. Pénzügyi Jogi Szekció

2003. december 3. 16 h (ÁTI könyvtára A/6. II. em.)

Zsűrielnök: Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva, tagok: Dr. Sipos Ágnes, Dr. Monár Valéria, Dr. Nagy Zoltán

I.

Máriás Julianna V.

A fedezetek rendszere és jogi háttere

Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva tszv. egy. docens

Dr. Szakál Imre vez. Jogtanácsos ERSTE Bank

II.

Dr. Majoros Éva Gabriella ZV:03.05.29.

Jogharmonizáció a pénzügyi jog területén avagy A számvevőszéki ellenőrzés új stratégiái az uniós gyakorlati együttműködés tapasztalatainak tükrében

Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva tszv. egy. docens

X. Polgári Jogi Szekció

2003. december 3. 16 h (Dékáni Tanácsterem A/6. Fsz. 31.)

Zsűrielnök: Dr. Bíró György,Tagok: Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

I.

Szűcs Rita IV.

Az állami kártalanítás szerepe és előfordulása a magyar egészségügyben

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea adj.

II.

Dr. Makó Péter

ZV: 03. 05. 20.

A szerződési szabadság korlátai az ügyvédi megbízási szerződésnél, és az ügyvédi munkadíj legújabb szabályai

Dr. Bíró György tszv. egy. tanár

 

 

Miskolc, 2003. december

Vissza