TDK 2006

A 2006. évi Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjei

 

                                                                                                                I. hely:                                                   Konzulensek:

 

Gyurán Ildikó V. évf.                              Agrár- és Környezetjogi Szekció                                     Dr.Olajos István

Stipta Zsuzsa III. évf.                              Alkotmány- és Pénzügyi Jogi Szekció (Megosztott) Dr. Paulovics Anita

Székely Zsófia V. évf.                              Alkotmány- és Pénzügyi Jogi Szekció (Megosztott) Dr. Panyi Béla

Gramantik Georgina V. évf.                  Büntető Eljárásjogi Szekció                                             Dr.Farkas Ákos

Székely György  V. évf.                           Büntetőjogi és Kriminológiai Szekció                           Csemáné dr. Váradi Erika

Kugyela Ákos V. évf.                               Európajogi Szekció                                                            dr.Asztalos Zsófia

Lehotay Veronika V. évf.                        Jogtörténeti Szekció                                                           Dr. Szabó István

Enyedy Ákos V. évf.                                Kereskedelmi Jogi Szekció                                                Dr. Miskolczi Bodnárné

                                                                                                                                                                        dr. Harsányi Gyöngyi

Joó Eszter IV. évf.                                      Közigazgatási Jogi Szekció                                              dr. Szabó Eszter

Szatmári-Margitai Gergely V. évf.       Munka- és Szociális Jogi Szekció                                   dr. Tóth Hilda

Gúr Roland Tamás V. évf.                     Nemzetközi Jogi Szekció                                                   dr. Pákozdy Csaba

Balla Orsolya                                             Nemzetközi Magánjogi Szekció                                     dr.Palásti Gábor

Cserba Attila, V. évf.                                 Pénzügyi Jogi Szekció                                                       Dr. Erdős Éva

Némethné Kocsis Melinda V. évf.        Polgári Eljárásjogi Szekció                                               Dr.Wopera Zsuzsa

Kissné Bércesi Apolka IV. évf.               Polgári Jogi Szekció                                                            Dr.Leszkoven László

 

II. hely:

 

Szalóki Kitti V. évf.                                  Agrár- és Környezetjogi Szekció                              Dr.Csák Csilla

Daher Christine IV. évf.                         Alkotmányjogi Szekció                                               Dr. Panyi Béla

Molnár Krisztina IV. évf.                       Büntetőjogi és Kriminológiai Szekció                     Csemáné dr. Váradi Erika

Balogh Erika V. évf.                                 Európajogi Szekció                                                       Dr. Angyal Zoltán

Markó Szörény V. évf.                             Kereskedelmi Jogi Szekció                                         Ujváriné dr. Antal Edit

Sváb Edit IV. évf.                                       Közigazgatási Jogi Szekció                                        Dr.Torma András

Tóth Andrea V. évf.                                  Munka- és Szociális Jogi Szekció                             dr. Tóth Hilda

Fogarasi Erzsébet V. évf.                         Nemzetközi Magánjogi Szekció                               dr.Palásti Gábor

Malinák Anikó IV. évf.                            Polgári Eljárásjogi Szekció                                         dr. Nagy Adrienn

Báthori Edina V. évf.                                Polgári Jogi Szekció (Megosztott)                             Dr.Leszkoven László

Hutnyik Andrea IV. évf.                          Polgári Jogi Szekció (Megosztott)                             Dr. Heinerné dr. Barzó Tímea

                                                                                                                                                                   

III. hely:

 

Kovács ZsuzsaV. évf.                             Büntetőjogi és Kriminológiai Szekció                        Csemáné dr. Váradi Erika

Tóth Krisztina                                          Kereskedelmi Jogi Szekció (Megosztott)                    Ujváriné dr. Antal Edit

Bányácski Mónika V. évf.                     Kereskedelmi Jogi Szekció (Megosztott)                    Ujváriné dr. Antal Edit

Köblös IbolyaV. évf.                                Közigazgatási Jogi Szekció (Megosztott)                   Dr.Nyitrai Péter

Szathmáry Zoltán V. évf.                      Közigazgatási Jogi Szekció (Megosztott)                   dr. Csáki Gyula Balázs

Pataki Péter V. évf.                                  Munka- és Szociális Jogi Szekció (Megosztott)         Dr. Kenderes György

Weisz Norbert IV. évf.                            Munka- és Szociális Jogi Szekció (Megosztott)         Dr. Rácz Zoltán

Szegő Eszter IV. évf.                                Polgári Eljárásjogi Szekció                                             dr. Nagy Adrienn

Kiszella Andrea IV. évf.                         Polgári Jogi Szekció (Megosztott)                                 Dr. Csécsy György

Petrás Zsuzsa IV. évf.                             Polgári Jogi Szekció (Megosztott)                                 Dr. Leszkoven László

 

Vissza