TDK 2007

Miskolci Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar

2007. évi TDK helyezettjei

 

Szekció

Helye-zés

Szerző

Cím

Konzulens

I. Agrár - és Környezetjog

1.

Székely Éva, ÁJK-CTI, V. évfolyam, 501

 

A hegyközségek érdekvédelmi feladatai

Dr. Olajos István, egyetemi adjunktus

2.

Koleszár Tünde, ÁJK-CTI, V. évfolyam J- 504 

 

Jogi eszközök az éghajlatváltozás veszélyeinek csökkentésére

Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi tanársegéd

 

3.

Nagy Katalin, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501

 

A LEADER program Magyarországon

Dr. Olajos István, Egyetemi Adjunktus

3.

Simon Ágnes, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508 

A környezetvédelem szerepe az energiajogban

Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi tanársegéd

 

II. Alkotmányjog

 

1.

Szolyák Tamás, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-407 

 

Alapjogok mindenek felett, avagy a vértranszfúzió és a Jehova Tanúi

Dr. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egy. docens

2.

Prieszol Eszter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-505 

 

Az adatvédelem elméleti és gyakorlati kérdései

Dr. Panyi Béla, meghívott előadó

 

 

2.

Majzik Péter Bence, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-504 

 

Az országgyűlési választási eljárás szervezeti garanciái

Dr. Hallók Tamás, egyetemi tanársegéd

 

III. Büntetőjog

 

1.

Pápai Anita, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-402

 

A z erőszakos közösülés büntetőjogi megítélése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban

Dr. Sántha Ferenc, egyetemi docens

 

2.

Vámosi Fanni, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-502  

 

Elterelés: a kriminálpolitika kompromisszumos megoldása a kábítószer-fogyasztás problémájára

Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

IV. Európai jog

 

1.

Bacsó Zsuzsa Eszter, ÁJK-ENI, IV. évfolyam J-402

 

A belvízi hajózás az Európai Unióban

Dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd

2.

Gábor Zoltán, ÁJK-ENI, III. évfolyam J-307     

A hírügynökségi törvény az uniós jogi normák tükrében

Dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd

3.

Réti Ildikó, ÁJK-ENI, IV. évfolyam J-404

 

A bevándorló munkavállalók jogi helyzete az Európai Unióban

Dr. Asztalos Zsófia, egyetemi tanársegéd

V. Jogtörténet. Jogelmélet, Római Jog

 

1

Kormos Katalin, ÁJK-JJI, V. évfolyam J-505 

 

A börtönügy fejlődéstörténete Magyarországon

Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi adjunktus

VI. Kereskedelmi jog

 

1.

Csorba Emese, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501 

 

Tulajdonosváltozások jogi mechanizmusa a korlátolt felelősségű társaságban és a részvénytársaságban

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus

2.

Berzsenyi Nikolett, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban

Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus       

 

2.

Duck Mirella, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501

 

A jóhírnév polgári jogi - és versenyjogi védelmének kapcsolódási pontjai

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus

3.

Ádám Zsuzsa, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501 

 

Az Európai Unió kis –és középvállalkozás-politikája

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi adjunktus

3.

Tárczy Edit, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508  

 

A termékfelelősség jogi szabályozása és a jogintézmény gyakorlati alkalmazása

Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

VII. Közigazgatási jog

 

1.

Lubóczki Katalin, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-403  

 

A Világörökségi Egyezmény és annak megjelenése a hazai jogrendszerben

Dr. Szabó Annamária Eszter, egyetemi tanársegéd

2.

Zsebesi Nóra, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-404  

 

Kulturális javak védelme a hatályos magyar szabályozásban, az Európai Unióban és nemzetközi viszonylatban

Dr. Szabó Annamária Eszter, egyetemi tanársegéd

 

VIII. Munkajog és Szociális jog

 

 

1.

Mélypataki Gábor, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405

 

A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati problémái

Dr. Rácz Zoltán, egyetemi docens

2.

Louit - Szőke Anna Zsuzsanna, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402 

 

Az egészségbiztosításhoz való jog koordinációja az Európai Bíróság joggyakorlatában

Dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

 

3.

Müller Nikolett, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402  

Titoktartás és adatvédelem a munkajogban

Dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

IX. Pénzügyi Jog

 

1.

Nagy Adrienn, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501  

 

A helyi iparűzési adó az európai adójog tükrében

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Joó Eszter, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-507 

 

A Magyar Nemzeti Bankról

Dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

X. Polgári eljárásjog

 

1.

Bárkányi Edina, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-502 

 

Az ésszerű idő követelményének teljesülése a polgári eljárásokban

Dr. Wopera Zsuzsa, intézetigazgató, intézeti  tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Kozsla László Gábor, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-506 

 

A fizetésképtelenségi nemperes eljárások Olaszországban

Dr. Cserba Lajos, egyetemi adjunktus

 

3.

Novák Attila, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-505 

 

Kisértékű követelések behajtásának Európai Uniós módjai

Dr. Wopera Zsuzsa, intézetigazgató, intézeti  tanszékvezető, egyetemi docens

XI. Polgári jog

 

 

 

1.

Asztalos Zsuzsanna, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401 

 

Az utazási szerződések elméleti és gyakorlati problémái

Dr. Bíró György, intézetigazgató, egyetemi tanár

2.

Liszkai Rita,

ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504 

 

Az élettársi kapcsolat magyar és francia szabályozásának összehasonlító elemzése

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

3.

Kuna Éva,

ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-408 

 

A túlélő házastárs és az állagörökösök öröklési jogi viszonya

Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

 

           

            

Vissza