TDK 2010

Miskolci Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar

2010. évi TDK helyezettjei

 

Szekció

Helye-zés

Szerző

Cím

Konzulens

I. Agrár - és Környezetjog

1.

Zsiros László, ÁJK-CTI, V. évfolyam

 

A növényi géntechnológia jogi szabályozásának aktuális kérdései

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, adjunktus

1.

Reiterer Zoltán, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405

 

 

Az élelmiszerlánc szabályozásának és felügyeletének bemutatása az élelmiszerek forgalmazása területén

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

2.

Keller Ágnes, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-406

     

 

A földrajzi helyhez és hagyományhoz kapcsolódó termékek és értékek oltalmi lehetőségei, különös tekintettel a hungarikumokra

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, adjunktus

3.

Wirtz Katalin, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

 

A vadász a vadért – azaz a vadászati tevékenység, mint a vadvédelmi érdekekkel összehangolt vadgazdálkodás

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

3.

Zomborszki Pál ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Az SPS bevezetésének aktuális kérdései

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

CEDR Különdíj

 

Reiterer Zoltán ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405

Az élelmiszerlánc szabályozásának és felügyeletének bemutatása az élelmiszerek forgalmazása területén

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

 

II. Alkotmányjog

 

1.

Pohubi Máté, ÁJK-ÁTI , III. évfolyam J - 303

A tulajdonjog, mint alkotmányos jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában        

Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

III. Büntetőjog

 

1.

Kiss Patrik, ÁJK-BTI, III. évfolyam J-304

 

Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélése

Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

1.

Udvarhelyi Bence ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-408

 

A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és büntetőjogon kívüli eszközei, különös tekintettel Magyarország, Svájc és az Egyesült Államok szabályozására

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

2.

Orsós András, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-406

 

Quo  vadis rendészet?

Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

3.

Kovács Fanni, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-505

 

 

Az emberkereskedelem és embercsempészés elméleti és gyakorlati megközelítése

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

Tan-széki

Különdíj

Malacsek Zsuzsanna, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

 

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények problematikus kérdései

Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

 

Tan-széki

Különdíj

Simaházi Renáta, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503

 

A kábítószer bűnözés és probléma Borsod-Abaúj -Zemplén megyében

Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

IV. Büntető eljárásjog

1.

Kormos Tímea, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-408

 

 

"Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris." – A holttest-azonosításról, mint a büntetőeljárás egyik problémás kérdésköréről

Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

 

2.

Pósa Edina, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-508

 

Óvadék a büntetőeljárásban

 

Dr. Róth Erika, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

3.

Kovács Emese Márta, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-507

 

Az elítéltek jogi helyzete, különös tekintettel a fogva tartással szembeni elvárásokra

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

3.

Molnár Dalma, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404

A kölcsönös elismerés elvének megvalósulása a nemzetközi bűnügyi együttműködésben az európai elfogatóparancs által

Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

 

V. Európai jog

Nemzetközi jog

1.

Kardos András, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-503

 

A cetek helyzete a nemzetközi állatvédelem területén

Dr. Raisz Anikó, PhD, egyetemi tanársegéd

2.

Csordás Tamás, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-508

Az Európai Bíróság ítélkezési hatékonysága

Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi docens

V. Jogtörténet. Jogelmélet, Római Jog

 

1.

Gyovai Márk, ÁJK-JTI, III. évfolyam J-306

Gazdasági elemzés a jogelméletben és a büntetőjogban

dr. Hegyi Szabolcs, adjunktus

VI. Kereskedelmi jog

 

1.

Gáspár Kinga, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

 

A vállalkozási és építési szerződések aktuális jogi problémái

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Polgár Attila, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-507

A pénzügyi szolgáltatások közvetítőinek a jogi helyzete

Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

VII. Közigazgatási jog

 

1.

Czirják Marcell, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-408

 

Az autonóm közösségek helye a spanyol államszervezetben

Prof. Dr. Torma András, intézetigazgató egyetemi tanár

1.

Kovács Ágnes, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-502

 

 

Az árvízvédelmi területen történő építkezésre vonatkozó különös szabályok

dr. Turkovics István, egyetemi tanársegéd

2.

Jámbor Adrienn, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-401

 

Állatvédelem kontra veszélyes ebek

 

Dr. habil. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Kéri Ágnes, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-503

 

A kulturális javak védelme

 

Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Szabó Annamária Eszter, PhD, adjunktus

3.

Szabó Szandra Kinga, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-505

 

Magyarország regionális politikája

 

Prof. Dr. Torma András, intézetigazgató egyetemi tanár

VIII. Munkajog és Szociális jog

 

 

1.

Kóródi Szilvia, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

A sztrájkjog megítélése

 

dr. Jakab Nóra, egyetemi tanársegéd

2.

Páter Sebestyén, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

 

A német üzemi tanács egyes jogosítványai az üzemi alkotmánytörvény -BetrVG- tükrében

dr. Tóth Hilda, egyetemi adjunktus

IX. Pénzügyi Jog

 

1.

Kossuth Katalin, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

 

 

Káros adóverseny az Európai Unióban, avagy az adóharmonizáció legnagyobb kihívása

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Kovács Ádám Gábor, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-504

 

 

A láncügyletek ÁFA szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

3.

Mihályi Petra, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-507

A borok jövedéki adójára vonatkozó együttműködés az Európai Unióban

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

3.

Virágh Ágnes, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam, J-407

 

Zálogházak alapítása, ellenőrzése, megszűnése, megszűntetése Magyarországon

dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

Tan-széki külön-díj

 

Kovács Katalin, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-507

 

 

A Magyar Honvédség pénzügyi-számviteli szaktevékenysége, különös tekintettel a Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség tevékenységére.

dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

X. Polgári eljárásjog

 

1.

Sztankó Ágnes, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-507

 

A konszernjog és a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás

dr. Nagy Adrienn, adjunktus

2.

Lászka Edina, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

 

A bíróság tájékoztatási kötelezettségének és a polgári per ésszerű időn belül történő befejezésének összefüggései   

Dr. Wopera Zsuzsa, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.

Kacsari Csaba, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

 

 

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások megtámadási keresete  

 

dr. Nagy Adrienn, adjunktus

 

ADVO-CAT Különdíj

Szabó Bernadett, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

 

A közjegyzői nemperes eljárások felértékelődése napjaink igazságszolgáltatásában

Dr. Wopera Zsuzsa, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

XI. Polgári jog

 

1.

Bézsenyi Bernadett, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

 

Az eredeti állapot helyreállításának problémái az érvénytelen szerződések körében

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

2.

Augusztin Eszter, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

 

A kiadói szerződések szabályozásának problémái a hatályos magyar polgári jogban

dr. Juhász Ágnes, egyetemi tanársegéd

3.

Széplaky Erzsébet, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

Az általános szerződési feltételek jogi szabályozása

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

3.

Makács Adrienn, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

 

A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben  

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens

Novotni Különdíj

Zakar Annamária, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-305

 

A haszonélvezeti jogviszony, mint természetes jogviszony egyes kérdései

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

Novotni Különdíj

Kulasák Kornélia, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

Sorskérdések, avagy az örökbefogadás elméleti kérdései és gyakorlati problémái 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens

Novotni Különdíj

Tóth Gergő József, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-408

 

Az időtényező a magyar és a szlovák polgári jogban

Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemi tanár

Novotni Különdíj

Bári Krisztián, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405

 

Öröklési Jogi Tükör

 

Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemitanár

 

Vissza