TDK 2011

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

2011. évi TDK eredmények

Szekció

Helyezés

Szerző

Cím

Konzulens

I. Agrár - és Környezetjog

1.

Szilágyi Szabolcs, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

 

A csernelyi biomassza alapú energetikai rendszer kidolgozásának jogi problémái

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

2.

Balogh Nikoletta, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

 

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége- különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Dr. Szilágyi János Ede, PhD, adjunktus

3.

Gál Fruzsina, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

           

       

 

 

A borászati melléktermékek kötelező lepárlásával keletkező mezőgazdasági melléktermékek energiacélú felhasználásának lehetőségei és a vidékre gyakorolt hatásai a jogi szabályozás szempontjából

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

CEDR Különdíj

Molnár Tamás, ÁJK-CTI, V. évfolyam

 

A vadászterület kialakításának jogi problémái

 

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

II. Alkotmányjog

 

1.

Maksó Bianka, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam J-302

 

Kivert biztosíték? – a döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánossága

Dr. habil. Majtényi László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Muskovits András, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

A magyar választási rendszer az arányosság tükrében

dr. Hallók Tamás, adjunktus

 

2.

Török Erzsébet Zsuzsanna, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J - 508

A betegjogok alkotmányos kérdései

Prof. Dr. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár         

III. Büntetőjog

 

1.

Toma Barbara, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-508

     

Változások a jogos védelem területén, avagy a védelmi jog határainak kiterjesztése

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

2.

Soltész Bertalan, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-405

 

A kábítószer-bűnözés tendenciái- A magyar és a német drogtörvény összehasonlítása

Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

Tanszéki különdíj

Kádas Dalma, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404

 

 

A „fogyasztóvédelmi büntetőjog” és az élelmiszer-büntetőjog kapcsolata, különös tekintettel az élelmiszer-és a borhamisításra

Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Tanszéki különdíj

Nagy Ádám, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

Jogos védelem a bírói gyakorlatban

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

IV. Büntető eljárásjog és büntetés végrehajtási jog

1.

Guzi Zsuzsanna, ÁJK-BTI, III. évfolyam J-304

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

2.

Kós Gergő,ÁJK-BTI, V. évfolyam J-508

Daktiloszkópia - a bűnüldözés szolgálatában

Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

Tanszéki különdíj

Bernáth Bernadett, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-504

Emberi jogok a büntetés-végrehajtási jogban

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

V. Európai jog és Nemzetközi jog

 

1.

Béres Attila, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-501

 

Az immunitás jogintézménye a nemzetközi közjogban, különös tekintettel az államfők immunitására

Dr. Kirs Eszter, PhD, adjunktus

1.

Kiss Gergely Attila, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-503

             

           

Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat működésének tapasztalataira

Dr. Lévayné Prof. Dr. Fazekas Judit, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

2.

Lechner Mirjam, ÁJK-ENI, V. évfolyam

Guatemala – Az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága és Ítéletei

Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

3.

Brebán Zsófia, ÁJK-ENI, V. évfolyam

 

A nemzetközi tengeri csatornázás problematikája Közép-Amerikában

Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

VI. Jogelmélet

 

1.

Gyovai Márk, ÁJK-JTI, IV. évfolyam J-406

Jog és Közgazdaságtan a Magyar Polgári Jogban

dr. Hegyi Szabolcs, adjunktus

VII. Jogtörténet és Római jog

1.

Ristowski Mirjam, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-402

Jó szerencsét! – Segít a bányatársláda

 

Konzulens: dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, egyetemi docens

VIII. Kereskedelmi jog

 

1.

Fekete Georgina Liza, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

A szerződési szabadság korlátai a versenyjogban

Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

1.

Tóth Ladislav, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

Információs megállapodások az uniós jog tükrében

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

IX. Közigazgatási jog

 

1.

Cseh Gergely, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-503

A közösségi portálok árnyoldalai

dr. Czékmann Zsolt, egyetemi tanársegéd

2.

Jámbor Adrienn, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

Ebrendészet és állatvédelem

 

Prof. Dr. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

Konzulens: Prof. Dr. Bragyova András,DSc, egyetemi tanár

2.

Tantó Csilla, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-401

A miskolci paneltűz – szerencsétlen véletlenek végjátéka vagy…?

dr. Turkovics István, egyetemi tanársegéd

Konzulens: Dr. Tisza Tamás, B-A-Z Megyei Főügyészség, Főügyészségi ügyész

X. Pénzügyi Jog

1.

Erdős Zoltán, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

 

Hamburgeradó, avagy a népegészségügyi termékadó

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.

Farkas Gergő, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

A közbeszerzések pénzügyi ellenőrzései

dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

2.

Kiss Dorottya, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-506

A gazdasági válság hatása a lakossági hitelezés jogi szabályozására

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

3.

Virágh Ágnes, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam, J-507

A zálogház, mint pénzügyi vállalkozás

dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

Tanszéki különdíj

Hudák Lajos, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

Az illeték alapjának megállapítása

dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

Tanszéki különdíj

Sándor Diána, V. évfolyam J-507

Az adóhatóság átalakulásáról, különös tekintettel a NAV létrejöttére és annak gyakorlati működésére

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

X. Polgári jog és Polgári eljárásjog

 

 

1.

Rózshegyi Nóra, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Valóban a magánjog perifériáján? – Az ügyész feltűnése a polgári peres és nem peres eljárásokban

dr. Nagy Andrea, egyetemi adjunktus

 

2.

Sápi Edit, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

Az Athenaeum pertől a Médiatörvényig, avagy a sajtó-helyreigazítás mint személyiségvédelmi eszköz

Dr. Juhász Ágnes, PhD, egyetemi tanársegéd

3.

Polgáry Enikő, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

A végrendeletek érvénytelenségének vizsgálata, különös tekintettel a magánvégrendeletek érvénytelenségére

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

 

3.

Zakar Annamária, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

Az orvosi vizsgálatok, beavatkozások és a veszélyes üzemi tevékenység kapcsolata

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

  

Lesz-koven Ügyvédi Iroda Különdíja

Kerpely Ádám, ÁJK-CTI, V. évfolyam

Közhatalmi jogkörben okozott károkért való felelősség

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

Lesz-koven Ügyvédi Iroda Különdíja

Zakar Annamária, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

Az orvosi vizsgálatok, beavatkozások és a veszélyes üzemi tevékenység kapcsolata

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

Novotni Alapítvány Különdíja

Csordás Levente, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-304

 

A zálogházak a mai szabályozásban

Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemi tanár

Novotni Alapítvány Különdíja

Tóth Gergő József, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Az értékarányosság vizsgálata a bizalmi ügyletekben

Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemi tanár

 

 

 

Vissza