TDK 2011

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

2011. évi TDK eredmények

 

I.         AGRÁRJOGI, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI SZEKCIÓ

 

1. Szilágyi Szabolcs, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

A csernelyi biomassza alapú energetikai rendszer kidolgozásának jogi problémái

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

2. Balogh Nikoletta, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége- különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, PhD, adjunktus

 

3. Gál Fruzsina, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

A borászati melléktermékek kötelező lepárlásával keletkező mezőgazdasági   melléktermékek energiacélú felhasználásának lehetőségei és a vidékre gyakorolt hatásai a jogi szabályozás szempontjából

      Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

CEDR Különdíj

Molnár Tamás, ÁJK-CTI, V. évfolyam

A vadászterület kialakításának jogi problémái

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

II.        ALKOTMÁNYJOGI, INFORMÁCIÓS-ÉS MÉDIAJOGI SZEKCIÓ

 

1.Maksó Bianka, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam J-302

Kivert biztosíték? – a döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánossága

Konzulens: Dr. habil. Majtényi László, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

2. Muskovits András, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

A magyar választási rendszer az arányosság tükrében

       Konzulens: dr. Hallók Tamás, adjunktus

 

Megosztva

 

Török Erzsébet Zsuzsanna, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J - 508

A betegjogok alkotmányos kérdései

Konzulens: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

 

 

 

 

III.      BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ

 

1. Toma Barbara, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-508

  Változások a jogos védelem területén, avagy a védelmi jog határainak   kiterjesztése

       Konzulens: Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

 2. Soltész Bertalan, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-405

      A kábítószer-bűnözés tendenciái- A magyar és a német drogtörvény      összehasonlítása

Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

 

 

Tanszéki különdíj:

 

Kádas Dalma, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404

      A „fogyasztóvédelmi büntetőjog” és az élelmiszer-büntetőjog kapcsolata,        különös tekintettel az élelmiszer-és a borhamisításra

Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Nagy Ádám, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

      Jogos védelem a bírói gyakorlatban

      Konzulens: Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

 

 

IV.       BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI SZEKCIÓ

 

 

  1. Guzi Zsuzsanna, ÁJK-BTI, III. évfolyam J-304

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben

Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

  1. Kós Gergő, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-508

Daktiloszkópia - a bűnüldözés szolgálatában

Konzulens: Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

 

 

Tanszéki különdíj:

Bernáth Bernadett, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-504

Emberi jogok a büntetés-végrehajtási jogban

Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

V.        EURÓPAJOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ

 

1.Béres Attila, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-501

Az immunitás jogintézménye a nemzetközi közjogban, különös tekintettel az államfők immunitására

Konzulens: Dr. Kirs Eszter, PhD, adjunktus

 

és

 

Kiss Gergely Attila, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-503

Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat működésének tapasztalataira

            Konzulens: Dr. Lévayné Prof. Dr. Fazekas Judit, intézeti tanszékvezető    egyetemi tanár

 

2.      Lechner Mirjam, ÁJK-ENI, V. évfolyam

            Guatemala – Az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága és Ítéletei

Konzulens: Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

 

3.      Brebán Zsófia, ÁJK-ENI, V. évfolyam

A nemzetközi tengeri csatornázás problematikája Közép-Amerikában

Konzulens: Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

 

 

VI.       JOGELMÉLETI SZEKCIÓ

 

 

  1. Gyovai Márk, ÁJK-JTI, IV. évfolyam J-406

Jog és Közgazdaságtan a Magyar Polgári Jogban

Konzulens: dr. Hegyi Szabolcs, adjunktus

 

 

VII.     JOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI JOGI SZEKCIÓ

 

  1. Ristowski Mirjam, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-402

Jó szerencsét! – Segít a bányatársláda

Konzulens: dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

VIII.    KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ

 

1.Fekete Georgina Liza, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

A szerződési szabadság korlátai a versenyjogban

Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

 

Megosztva

 

Tóth Ladislav, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

Információs megállapodások az uniós jog tükrében

Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

 

IX.      KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ

 

1. Cseh Gergely, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-503

A közösségi portálok árnyoldalai

Konzulens: dr. Czékmann Zsolt, egyetemi tanársegéd

 

2. Jámbor Adrienn, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

Ebrendészet és állatvédelem

Konzulens: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

Konzulens: Prof. Dr. Bragyova András,DSc, egyetemi tanár

 

Megosztva

 

Tantó Csilla, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-401

A miskolci paneltűz – szerencsétlen véletlenek végjátéka vagy…?

Konzulens: dr. Turkovics István, egyetemi tanársegéd

Konzulens: Dr. Tisza Tamás, B-A-Z Megyei Főügyészség, Főügyészségi ügyész

 

 

X.        PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ

 

 

 

  1. Erdős Zoltán, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

Hamburgeradó, avagy a népegészségügyi termékadó

Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

 

  1. Farkas Gergő, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

A közbeszerzések pénzügyi ellenőrzései

Konzulens: dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

 

és

 

Kiss Dorottya, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-506

A gazdasági válság hatása a lakossági hitelezés jogi szabályozására

Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

 

 

  1. Virágh Ágnes, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam, J-507

A zálogház, mint pénzügyi vállalkozás 

Konzulens: dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

 

Tanszéki különdíj:

 

Hudák Lajos, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam

Az illeték alapjának megállapítása

Konzulens: dr. Varga Zoltán, egyetemi tanársegéd

 

Sándor Diána, V. évfolyam J-507

Az adóhatóság átalakulásáról, különös tekintettel a NAV létrejöttére és annak gyakorlati működésére

Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

 

 

XI.      POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ

 

1.Rózshegyi Nóra, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Valóban a magánjog perifériáján? – Az ügyész feltűnése a polgári peres és nem peres eljárásokban

Konzulens: dr. Nagy Andrea, egyetemi adjunktus

 

 

2.      Sápi Edit, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

Az Athenaeum pertől a Médiatörvényig, avagy a sajtó-helyreigazítás mint személyiségvédelmi eszköz

Konzulens: Dr. Juhász Ágnes, PhD, egyetemi tanársegéd

 

3. Polgáry Enikő, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

A végrendeletek érvénytelenségének vizsgálata, különös tekintettel a magánvégrendeletek érvénytelenségére

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

Megosztva

 

Zakar Annamária, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

Az orvosi vizsgálatok, beavatkozások és a veszélyes üzemi tevékenység kapcsolata

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

 

            Leszkoven Ügyvédi Iroda Különdíja:

 

Kerpely Ádám, ÁJK-CTI, V. évfolyam

Közhatalmi jogkörben okozott károkért való felelősség

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

Zakar Annamária, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

Az orvosi vizsgálatok, beavatkozások és a veszélyes üzemi tevékenység kapcsolata

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

Novotni Alapítvány Különdíja:

 

Csordás Levente, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-304

A zálogházak a mai szabályozásban

Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemi tanár

 

Tóth Gergő József, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-508

Az értékarányosság vizsgálata a bizalmi ügyletekben

Konzulens: Prof. Dr. Bíró György, intézetigazgató egyetemi tanár

 

Vissza