TDK 2012

Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
2012.évi Tudományos Diákköri Konferencia

helyezettjei

 

 

Agrárjog
1. Csordás Levente: Az ÉLBÁI és a méz, avagy a méz jogi sorsa az Európai Unióban

Alkotmányjog
Megosztott első hely:

1. Klemm Dávid: A jogorvoslat hatékonyságának elve

1. Pohubi Máté: Szerzett jogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Büntető eljárásjogi és Büntetés végrehajtási jog

1. Németh Nóra: Élet az utolsó esély után, avagy testközelben az utógondozás intézménye különös tekintettel a magyar és amerikai gyakorlatra

2. Miklós András:Europol - A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem alternatívái az Európai Unióban

2. Gonda Éva: A Nemzeti Védelmi Szolgálat által végzett feladatok, különös tekintettel a megbízhatósági vizsgálat elvégzésére

Büntetőjogi és Kriminológiai Szekció

1. Nagy Éva: A csalás, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatosan elkövetett csalásokra

2. Guzi Zsuzsanna: Néhány percnyi élet büntetőjogi „értéke”

3. Horváth Viktória: Deviáns viselkedés a média tükrében

3. Krajnyák Rita: A nemzetközi büntetőbíráskodás és a nemzetközi büntetőbíróságok joghatóságába tartozó bűncselekmények

3. Pogány Márton: Az életfogytig tartó szabadságvesztés pszichológiája valamint összevetése a halálbüntetéssel

Európajogi és Nemzetközi Jogi

1.Kiss Lilla Nóra: Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, különös tekintettel az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága hatásköri kérdéseire
Jogtörténeti, Jogelméleti és Római Jogi Szekció

1. Zelenc Szandra: Az államhatalmi ágak megosztásának kialakulása, különös tekintettel az igazságszolgáltatásara: Az emberi jogok érvényesülésének problémái valamint a bírói érvelésben fellépő egyéb szakmai problémák

1. Dornfeld László: Római katonai jog a későcsászárkorban

Kereskedelmi jog

Megosztott első hely
1. Gyovai Márk: A Learned Hand teszt a gondatlan károkozásról és az általános felelősségi alakzat gazdasági elemzése a magyar Ptk-ban

1. Sápi Edit: A jellegbitorlás jellemzői és elhatárolása a védjegybitorlástól

Munkajog

1. Ferkovics Fanni: A foglalkozási rehabilitáció rehabilitációja

2. Szántó Krisztina: A tájékozott beleegyezés

3. Szinai Alexandra: A szociális biztonsághoz való jog

3. Lakatosné Daróczi Anna: A munkaviszony megszüntetése a régi és új Munka Törvénykönyvében

Pénzügyi jog

1. Rónai Orsolya: Az Energiaadók az Európai Unióban

megosztott második hely:
2. Csordás Levente: A zálogházak mai szabályozása

2. Erdős István: Nincs rend a közigazgatásban… Van, csak máshol kell keresni. Egy kistelepülés gazdálkodása a reformok tükrében.

Polgári jog
megosztott első hely:
Béres Nóra: A házassági vagyonjogi szerződés jelene

Irmes Ágnes: Helyrehozni a helyrehozhatatlant? A nem vagyoni kártérítés összegszerűségének megítélése az egyes személyiségi jogok megsértése esetén

Polgári eljárásjog

Kiss-Kondás Eszter: A gyermek jogellenes elvitelének és visszatartásának szabályozása a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény és az új Brüsszel II. Rendelet tükrében

 
Vissza