TDK 2012

 

Miskolci Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar

 

2012. évi TDK helyezettjei

 

Szekció

Helye-zés

Szerző

Cím

Konzulens

I. Agrár - és Környezetjog

1.

Csordás Levente, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-404

Az ÉLBÁI és a méz, avagy a méz jogi sorsa az Európai Unióban

Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

II. Alkotmányjog

 

meg-osztott

1.

Klemm Dávid, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-505

A jogorvoslat hatékonyságának elve

Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

meg-osztott

1.

Pohubi Máté, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J - 503

 

Szerzett jogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

III. Büntetőjog és Kriminológia

 

1.

Nagy Éva, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

 

A csalás, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatosan elkövetett csalásokra

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

2.

Guzi Zsuzsanna, ÁJK- BTI, IV. évfolyam J-404

 

 

Néhány percnyi élet büntetőjogi „értéke”

dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

3.

Horváth Viktória, ÁJK-BTI, II. évfolyam J-203

 

 

Deviáns viselkedés a média tükrében

Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

3.

Krajnyák Rita, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

 

A nemzetközi büntetőbíráskodás és a nemzetközi büntetőbíróságok joghatóságába tartozó bűncselekmények

Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

3.

Pogány Márton Pogány Márton, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

 

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés pszichológiája valamint összevetése a halálbüntetéssel

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

IV. Büntető eljárásjog és Büntetés végrehajtási jog

 

 

1.

Németh Nóra, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404

 

Élet az utolsó esély után, avagy testközelben az utógondozás intézménye különös tekintettel a magyar és amerikai gyakorlatra

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

2.

Miklós András, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503

 

Europol - A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem alternatívái az Európai Unióban

dr. Jánosi Andrea, tanársegéd

2.

Gonda Éva, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-502

 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat által végzett feladatok, különös tekintettel a megbízhatósági vizsgálat elvégzésére

Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

IV. Európai jog

 

1.

Kiss Lilla Nóra, ÁJK-ENI, III. évfolyam J-304

 

Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, különös tekintettel az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága hatásköri kérdéseire

dr. Rácz Rita, tanársegéd

 

 

V. Jogtörténet. Jogelmélet, Római Jog

 

meg-osztott

1. 

Zelenc Szandra, ÁJK-JTI, IIII. évfolyam

 

Az államhatalmi ágak megosztásának kialakulása, különös tekintettel az igazságszolgáltatás-ra: Az emberi jogok érvényesülésének problémái valamint a bírói érvelésben fellépő egyéb szakmai problémák

Dr. M. Tóth Balázs, PhD, adjunktus

 

meg-osztott

1. 

Dornfeld László ÁJK-JTI III. évfolyam J- 303

 

Római katonai jog a későcsászárkorban

Dr. Sáry Pál, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

 

VI. Kereskedelmi jog

 

meg-osztott

1.

Gyovai Márk, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506

 

 

A Learned Hand teszt a gondatlan károkozásról és az általános felelősségi alakzat gazdasági elemzése a magyar Ptk-ban

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi adjunktus

meg-osztott

1.

Sápi Edit, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503

 

 

A jellegbitorlás jellemzői és elhatárolása a védjegybitorlástól

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

VIII. Munkajog és Szociális jog

 

 

1.

Ferkovics Fanni, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU

 

A foglalkozási rehabilitáció rehabilitációja

Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

2.

Szántó Krisztina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam, J-402

A tájékozott beleegyezés

Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

3.

Szinai Alexandra, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU

 

A szociális biztonsághoz való jog

Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

3.

Lakatosné Daróczi Anna, ÁJK-CTI, V. évfolyam

 

A munkaviszony megszüntetése a régi és új Munka Törvénykönyvében

Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

IX. Pénzügyi Jog

 

1.

Rónai Orsolya, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-506

 

Az Energiaadók az Európai Unióban

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

meg-osztott

2.

Csordás Levente, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-404

A zálogházak mai szabályozása

Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

meg-osztott

2.

Erdős István, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam IGSZ

 

Nincs rend a közigazgatásban… Van, csak máshol kell keresni. Egy kistelepülés gazdálkodása a reformok tükrében.

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

X. Polgári eljárásjog

 

1.

Kiss - Kondás Eszter, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401

 

A gyermek jogellenes elvitelének és visszatartásának szabályozása a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény és az új Brüsszel II. Rendelet tükrében

Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, dr. habil, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

XI. Polgári jog

 

meg-osztott

1.

Béres Nóra, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

 

A házassági vagyonjogi szerződés jelene

dr. Pusztahelyi Réka, tanársegéd

meg-osztott

1.

Irmes Ágnes, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

 

Helyrehozni a helyrehozhatatlant? A nem vagyoni kártérítés összegszerűségének megítélése az egyes személyiségi jogok megsértése esetén

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vissza