TDK 2014

 

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2014.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi

1.

Poór Ildikó

Jut-e dohány a dohányra? – avagy a vertikum léte a Közös Agrárpolitika új időszakában, jogi szemmel

 

Dr. Szilágyi János Ede

PhD, egyetemi docens

 

2.

Csibi Andrea

 

A költségmegtérülés elvének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel a mezőgazdasági vízszolgáltatások körébe tartozó öntözésre

 

Dr. Szilágyi János Ede

PhD, egyetemi docens

 

3.

Király Júlia

 

A „nem termelő” agrár-környezetgazdálkodási beruházások környezetvédelmi, támogatási és adójogi problémái

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

3.

Kocsis Bianka Enikő

„Zsebszerződések” – A mezőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek és a naturalis obligatio kapcsolata

 

Dr. Szilágyi János Ede

PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Szabó Zsófia

Alkotmányjogi

Közigazgatási Jogi, Jogtörténeti és Jogelméleti

 

 

1.

 

Földes Stéphane

 

A gyülekezési jogról Magyarországon: bejelentés, megtiltás, és a szervező kárfelelőssége

 

Dr. Hallók Tamás

PhD, egyetemi docens

2.

megosztott

Gyarmati Patrícia

 

Aurea mediocritas – Az arany középút. A mérlegelő választói magatartás

 

Dr. Vinnai Edina

PhD, adjunktus

2. megosztott

Sereg Péter

 

„Vizsgáld a kort: s megérted emberét; vizsgáld az embert: s megérted korát!”A Királyi Curia története a reformkortól a kiegyezésig

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

3. megosztott

 

Kiss Lilla Nóra

A Cloud Computing modell alkalmazási lehetőségei a magyar közigazgatásban

dr. Czékmann Zsolt

tanársegéd

 

3. megosztott

 

Tarbaj Ildikó

Betegjogok a gyakorlatban

Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

intézetigazgató,

intézeti tanszékvezető

 

 

legjobb opponens: Tóth Emese

Büntetőjogi,

Kriminológiai és Nemzetközi jogi

1.

Nagy Alexandra

Az erőszakos szexuális bűncselekmények szabályozása- Ma és holnap?

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

 

2.

Begyik Brigitta Ágnes

 

Terrorizmus a levegőben, avagy a légi jármű hatalomba kerítésével elkövetett terrorista cselekmények

 

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

2.

Dornfeld László

 

Az Iszlám Állam és a terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései

 

Dr. Kirs Eszter

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

3.

Kiss Dalma

A jogos védelem a bírói gyakorlatban

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

3.

 

Mihály Gabriella

 

„Megérteni az érthetetlent…” – az ámokfutás büntetőjogi vetülete

 

Csemáné Dr. Váradi Erika

PhD, egyetemi docens

különdíjas

 

 

Pecsenye Máté

 

Halálbüntetés pro és kontra

 

Prof. Dr. Görgényi Ilona

egyetemi tanár

intézeti tanszékvezető

 

legjobb opponens: Bogdán Laura Anna

Büntető eljárásjogi

1.

Nagy Alexandra

Az igazságszolgáltatás gyermekközpontúságának büntető-eljárásjogi vetülete, avagy gyermek tanúk a büntetőeljárásban

Dr. Róth Erika

dr. habil, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

2.

Baksy Emese

A gyermek- és fiatalkorú tanúk helyzete a büntetőeljárásban

 

Dr. Jánosi Andrea

PhD, adjunktus

 

3.

Pásztor Petra Judit

Az Európai Unió Ügyészségének koncepciója, mint a büntető igazságügyi együttműködés fejlesztésének lehetséges alternatívája

 

Dr. Jánosi Andrea

PhD, adjunktus

 

 

legjobb opponens: Nyíri Adrienn

Kereskedelmi Jogi

1.

Majoros Tünde

Nagyobb a füstje, mint a lángja – a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

2.

Szabó Zsófia

Új hangok a régi nótában – A vállalkozási szerződések általános szabályai az új Polgári  Törvénykönyvben

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

a Kiss-Kondás Gusztáv Végrehajtói Iroda különdíjasa

Palencsár Veronika

A csődegyezség jelentősége és jogi természete

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

legjobb opponens: Gál Krisztina

Munkajogi és Szociális jogi

1.

 

Szekeres Bernadett

 

A munkavégzők dogmatikája: munkavállaló, önfoglalkoztató, atipikus munkavállaló, munkavállalóhoz hasonló jogállású személy

Dr. Jakab Nóra

PhD, adjunktus

2.

Kozák Enikő

 

A munkanélküliség kezelése Európában és Magyarországon

Dr. Rácz Zoltán,

PhD, egyetemi docens

3.

Harsányi Csilla

 

A felmondás és felmentés szabályai a magyar munkajogban

 

Dr. Jakab Nóra

PhD, adjunktus

 

legjobb opponens: Urszin Alexandra

Pénzügyi jogi

1.

Jámbor Bianka

 

A rokkantsági ellátás pénzügyei

 

Dr. Varga Zoltán

PhD, adjunktus

2.

Veres János Jenő

 

Pénzmosás tevékenységének szabályozása és néhány gyakorlati technikája

 

Dr. Erdős Éva,

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

legjobb opponens: Pásztor Petra Judit

Polgári jogi és Polgári eljárásjogi

1.

Horváth Viktória

 

Sérelemdíj vagy nem vagyoni kártérítés?

 

 

Dr. Leszkoven László

PhD, egyetemi docens

2.

és a Kiss-Kondás Gusztáv Végrehajtói Iroda Különdíjasa

Nyíri Adrienn

A közigazgatási perek aktuális problémái

 

Dr. Nagy Adrienn

PhD, egyetemi docens

Novotni Alapítvány Különdíjasa

Gál Krisztina

A sérelemdíj és a nem vagyoni kártérítés elhatárolása, avagy helyrehozható - e a helyrehozhatatlan

 

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

Advocat Alapítvány különdíjasa:

 

Kispál Eszter Diána

Határon átnyúló házassági jogviták kritikus szabályozási elemei

 

Dr. Nagy Adrienn

PhD, egyetemi docens

 

legjobb opponens: Majoros Tünde

 

opponensi tevékenységéért a Leszkoven Ügyvédi Iroda

különdíjasa: Aranyosi Gergő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza