TDK 2016

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2016.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezet-jogi

1.

Bukodi Blanka Eszter

A hagyományos kifejezésekeredetvédelmi vizsgálata

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

2.

Orosz Flóra

A multifunkcionális mezőgazdaság megvalósulása a szociális farmrendszer keretei között

Dr. Csák Csilla, dr. habil., intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

3.

Tóth Enikő

 

Egy újabb lépés a GMO mentes mezőgazdaság felé - A GMO mentes termékek jelölése Magyarországon

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

 

különdíj

Juhász Judit

A termőföld adásvétel a Helyi Földbizottság funkciói tükrében

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Nyilasi Zoltán

 

Alkotmány-jogiKözigazga-tási jogi, Római jogi

1.

Ritó Evelin

Intelligens megoldások a Smart City tükrében

 

Dr. Czékmann Zsolt, PhD,

adjunktus

 

2.

Sőti Zsombor

Mi lesz veled gyülekezési jog?

 

Dr. Hallók Tamás, PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Máté Dávid

 

Büntetőjogi

Kriminoló-giai és  Büntető eljárásjogi

1.

Harnócz Dorina Lilla

Az embereken végzett kísérletek büntetőjogi szemszögből

 

Prof. Dr. Görgényi Ilona intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

 

 

2.

Kállai Klaudia

A büntetőeljárást gyorsító külön eljárások

 

Prof. Dr.

Róth Erika

intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

 

3.

Varga Erzsébet Zsanett

Fiatalkori bűnözés vizsgálata, különös tekintettel a kialakulásának okaira

Csemáné

Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

 

különdíj

 

Tóth Barbara

 

Genocídium, avagy az emberiesség ellen elkövethető legnagyobb bűn

 

 

Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

legjobb opponens: Petró Angéla

 

Európai jogi és Nemzetközi jogi

1.

 

Herczeg Gergő Gábor

 

Brexit, avagy a brit kilépés jogi és gazdasági háttere

 

Dr. Angyal Zoltán, dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Menyhért Enikő

 

Az európai jog hatása a nemzetközi magánjogra, különös tekintettel az alkalmazandó jog kérdésére

 

Dr. Mátyás Imre, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens:

 

 

Jogtörténeti

1.

Kardos Sára Patrícia

 

Osztrák-Magyar Monarchia külkapcsolati rendszere - diplomáciatörténete

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Prokopics Zsófia

Állami családpolitika kialakulása Magyarországon

 

 

Dr. Petrasovszky Anna, PhD,  egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens:

 

Kereskedelmi Jogi

1.

Kovács Dóra

A jogi személy magánjogi felelőssége és annak áttörése

 

Újváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens

Dr. Barta Judit

PhD, intézeti tanszékvezető

egyetemi docens

 

2.

 

Kopcsó Renáta

A magánjogi felelősség egyes szinuszgörbéi a kereskedelmi jog területén - A vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelőssége

 

Dr. Barta Judit

PhD, intézeti tanszékvezető

egyetemi docens

 

 

 

 

dr. Fazakas Zoltán ügyvéd különdíja

Korotki Gergő

A vállalkozási szerződés, különös tekintettel a kivitelezőt érintő felelősségi kérdésekre

Dr. Barta Judit

PhD, intézeti tanszékvezető

egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Orosz Flóra

 

Munkajogi és Szociális jogi

1.

Varga Aliz

 

Előre látható-e az előreláthatatlan? – Az előreláthatósági klauzula munkajogi aspektusból

 

Dr. Jakab Nóra,

PhD, egyetemi docens

2.

László Vivien

 

Dolgos kis kezek a munkajogi szabályok labirintusában

 

Dr. Rácz Zoltán,

PhD, egyetemi docens

3.

Harsányi Mihály

 

A közszféra munkajogának aktuális helyzete (kritikai elemzés és következtetések a jövőre nézve)

Dr. Rácz Zoltán,

PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens:

 

Pénzügyi jogi

1.

Katona Balázs

 

Az adóelkerüléssel kapcsolatos problémák az ÁFA szabályozásban

 

 

Dr. Nagy Zoltán

dr. habil, egyetemi docens

 

2.

Csizmár Ada

 

Az oktatás finanszírozásának egyes kérdései

 

Dr. Nagy Zoltán

dr. habil, egyetemi docens

 

 

 

 

legjobb opponens: Sipos Ádám

 

 

 

 

 

Polgári jogi és Polgári eljárásjogi

1.

Gaál András

 

Plágium a mindennapokban -A szerzői jogokról és a szerzői jogokkal kapcsolatos szerződésekről – különös tekintettel a zenei és irodalmi alkotásokra

 

 

Dr. Juhász Ágnes, PhD, adjunktus

 

2.

Tucsek Blanka

A deliktuális kárfelelősség kérdései és az okozati összefüggés

 

Dr. Leszkoven László

PhD, egyetemi docens

 

 

 

3.

és a

Leszkoven Ügyvédi Iroda különdíja

Pellei Fruzsina

A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

 

 

 

 

Novotni Alapít-vány Különdíja

László Vivien

A házasság felbontása iránti per megváltozott szabályai

Dr. Nagy Andrea, PhD, egyetemi docens

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyéni ügyvéd különdíja

Szeberényi Ádám

A megbízási szerződés megszüntetéséből eredő kártérítési és kártalanítási kötelezettség

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

 

legjobb opponens: Hojnyák Dávid

           

 

 

Vissza