TDK hírek

ME ÁJK TDK EREDMÉNYEK 2018

 

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2018.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezet-jogi

1.

Harnócz Dorina Lilla

 

 

Az agrár-biotechnológia jogi szabályozásának kihívásai a klónozás és az új nemesítési technikák tükrében

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

2. megosztott

Csirszki Martin Milán

 

A szőlőterületek nyilvántartási változásainak hatása a hegyközségekre, különös                 tekintettel a zártkertek művelésalóli kivonására

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

2.

megosztott

Hojnyák Dávid

 

 

Az agrárszabályozási tárgyak szerepének értékelése az Alaptörvényben az Európai Unió tagállamainak alkotmányos szabályozása tükrében

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Szikszai Marcell

 

Alkotmány-jogi

Közigazga-tási jogi és Nemzetközi jogi

1.

Czibrik Eszter

 

A hatósági szerződés szabályozása az Ákr. szerint

 

Dr. Czékmann Zsolt, PhD, intézeti tanszékvezető

adjunktus

2.

Jecs Franciska

 

Az elöljáró felelőssége a nemzetközi büntetőjogban, különös tekintettel a Bemba-ügyre

 

 

dr. Béres Nóra, tanársegéd

 

 

 

legjobb opponens: Arlett Anita

 

Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi

1.

Szabó Anikó

 

 

Pénzt vagy méltóságot? Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás

Prof. Dr. Nagy Anita, egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Máté Dávid Adrián

 

Büntetőjogi

Kriminológiai

1.

 

Budai Georgina

 

A gyógyszerhamisítás elleni fellépés büntetőjogi eszköze

Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

különdíj

Czibrik Eszter

 

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, dr. habil., egyetemi docens

 

különdíj

Szunyogh Örs Péter

Ténylegesen életfogytig tart? – Avagy az életfogytig tartó szabadságvesztés elmélete és gyakorlata

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Toplenszki Zalán

 

Jogelméleti és Információs jog

1.

Kókai Dániel

 

 

E-demokrácia

 

 

Prof. Dr. Majtényi László,

egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Zelina Renáta

 

Jogtörténeti

1.

Éles Jánosné

 

A munkavállalók biztosítási jogviszonyainak fejlődéstörténete Magyarországon 1867-      1945 között

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

2.

 

Toplenszki Zalán

 

 

Magyarországi németek elleni kényszerintézkedések a II. világháború után Tokaj-hegyaljai régióban

 

Dr. Lehotay Veronika, PhD, adjunktus

 

 

 

legjobb opponens: Bráz Gréta

 

Kereskedelmi jogi

1.

 

 

Vágner Tamás

 

 

Az üzleti titok magánjogi védelme

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Marczis Gábor Donát

 

A kriptovaluták egyes jogi kérdései, különös tekintettel a Bitcoinra

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

dr. Certicky Mário, PhD hallgató

 

 

 

 

Különdíj

 

 

 

 

Takács Ádám

 

 

A közvetítők felelősségének egyes kérdései

 

 

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi docens

Különdíj

Hüse-Franciskovich Edit

A kivitelezési szerződések közbeszerzési sajátosságai

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Czibrik Eszter

 

Munkajogi és Szociális jogi

1.

Berényi Laura

 

A transznacionális vállalatok adatvédelmi gyakorlata a munkajogi szabályozás tükrében

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

2.

Hámori Cintia

 

A GDPR érvényesülése a magyar munkajog területén

 

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.

 

Máté Dávid Adrián

 

 

Rugalmasság és biztonság a XXI. századi munka világában

 

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

2.

Pece Klaudia

 

A legújabb ipari forradalom hatása a munkajogra

 

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.

Ráczi Zsófia

A társadalmi felelősségvállalás formái - különös tekintettel a CSR és a PSR gyakorlatára

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

3.

Biróné Bukta Krisztina

A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyes eljárásokban hozott döntésekből eredő hátrányok

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

3.

Sztarincsák Dalma

A nemek közötti egyenlőség a szociális jogok európai pillérében

 

Dr. Tóth Hilda, PhD, egyetemi docens

3.

Varga Katinka

A fogyatékossággal élő emberek hétköznapi valósága

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

3.

Vaszily Gréta

A foglakoztatással összefüggő adatkezelés problémái

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

 

 

legjobb opponens: Csoma Viktória Anna

 

Pénzügyi jogi

1.

Nyilasi Zoltán

 

Meddig közpénz a közpénz?

 

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

2.

Simon Patrícia

 

A digitális cégek adóelkerülésének legújabb technikái és az ellene folyó harc az Európai   Unióban

 

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Különdíj

Somsák Szilvia Petra

 

Problémafelvetések a pénzügyi fogyasztóvédelem területén

 

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

 

 

legjobb opponens: Kántor Kinga

 

 

Polgári eljárásjogi és  Polgári jogi

1.

Stefán Ibolya

 

A drónok használata során okozott károkért való felelősség

 

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka,

PhD,adjunktus

 

2.

 

 

Móricz Adrienn Aliz

 

 

A szakértői bizonyítás az új Polgári perrendtartásban

 

 

Turkovicsné

Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

3.

Angelovics Bence

 

A bírói jogkörben okozott kár egyes kérdései

 

Dr. Leszkoven László,

PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Novák Ádám

           

ME ÁJK TDK 2017.ÉVI EREDMÉNYEK

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2017.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1.

és különdíj

Hojnyák Dávid

 

Az agrárjog szabályozási tárgyainak megjelenése az Európai Unió tagállamainak alkotmányaiban

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

 

2.

Csirszki Martin Milán

 

A zártkertek kialakulásának történelmi előzményei

 

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

3.

 

Harnócz Dorina Lilla

 

 

 

 Az agrár-biotechnológiai szabályozás jelentősége napjaink mezőgazdaságában

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

 

különdíj

Marczis Gábor Donát

A mezőgazdasági biztosítások aktuális kérdései

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

 

különdíj

Papp Bence Sándor

A vidékfejlesztés támogatási eljárási rendszere 2007-2013 és 2014-2020 között

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Nyilasi Zoltán

 

Alkotmány-jogi

Jogtörténeti

Közigazgatási jogi

1.

 

Czibrik Eszter

 

Hatósági eljárások ma és holnap

 

Dr. Czékmann Zsolt, PhD, intézeti tanszékvezető

adjunktus

 

2.

Fodor Szilvia

 

Garanciák a választási kampányban

 

 

Dr. Hallók Tamás, PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Kardos Sára

 

Büntetőjogi

Kriminológiai

1.

 

Balogh Réka

 

 

Nemzetközi dokumentumok hatása a magyar büntető anyagi jogra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása példáján keresztül

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

 

különdíj

 

 

Novák Ádám

 

 

Preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

 

10. Sz. Ügyvédi Iroda

különdíja

 

Juhász Tamara

 

A fiatalkorúak áldozattá válása

 

 

Csemáné

Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

 

legjobb opponens: Fazekas Szonja

 

Kereskedelmi-Jogi

1.

 

Csiger Tünde

 

 

 

A tagi kölcsön és a pótbefizetés komplex megközelítésben

 

 

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Fazakas Ügyvédi Iroda különdíja

Kántor Kinga

 

Halál az életbiztosításban

 

 

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Fazakas Ügyvédi Iroda különdíj

Berecz Máté

 

A szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás különös tekintettel a Ptk. szabályaira

 

 

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Fazakas Zoltán József, ügyvéd

 

 

 

legjobb opponens: Simon Patrícia

 

 

 

Fazakas Ügyvédi Iroda opponensi különdíja: Balla Eszter

 

 

 

Fazakas Ügyvédi Iroda opponensi különdíja: Tucsek Blanka

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkajogi és Szociális jogi

 

1.

 

Simon Patrícia

 

 

 

A fogyatékossággal élő emberek helyzete a munkaerőpiacon

 

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

2.

 

Máté Dávid Adrián

 

A munkaidő szervezése és a munkamorál összefüggései

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

 

2.

Négyesi Zsuzsa

 

 

A munkaerőpiac rugalmasságának vizsgálata a pályakezdő fiatalok és a visszatérő munkavállalók tekintetében

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

3.

Kerek Judit

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem – az EU munkavédelemre vonatkozó szabályainak korszerűsítése

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Kántor Kinga

 

Pénzügyi jogi

1.

 

Petró Angéla

 

 

Gondolatok a közteherviselésről és annak jogi vetületeiről

 

 

Dr. Nagy Zoltán

dr. habil, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Pete Éva

 

 

Polgári eljárásjogi és Európai jogi

1.

 

 

Móricz Adrienn Aliz

 

 

A szakértői bizonyítás az új Polgári perrendtartásban

 

 

Turkovicsné

Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

2.

 

Herczeg Gergő Gábor

 

 

A Brit kilépés hatásai a személyek szabad mozgására

 

 

Dr. Angyal Zoltán dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Advocat Különdíj

Szabó Anikó

 

 

Az ügyész szerepe a polgári perekben különös tekintettel az új perjogi kódexre

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

Advocat Különdíj

Zámpori Anna

 

 

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

 

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

legjobb opponens: Berényi Laura

Polgári jogi

1.

Nyilasi Zoltán

 

A jogalkotással okozott kár egyes kérdéseiről

 

 

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

 

 

2.

 

 

Kardos Sára

 

 

 

 

Lehet boldog(ulni) papírok nélkül? – Az élettársi kapcsolatok hatályos szabályozásának alakulása és érvényesülése a bírói gyakorlatban

 

Dr. Heinerné

Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Leszkoven Ügyvédi Iroda különdíja

 

 

Hámori Cintia

 

 

 

Facebook: A jogsértések kimeríthetetlen tárháza?

 

dr. Tóth Gergő József, tudományos segédmunkatárs

 

 

 

Novotni

Alapítvány

különdíja

Tucsek Blanka

 

A nem vagyoni sérelem elszenvedésének ára az egészségügyben

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Barzó Tímea egyéni ügyvéd különdíja

 

 

Zelina Renáta

 

 

 

A közéleti szereplők személyiségi jogainak védelme

Dr. Juhász Ágnes, PhD, adjunktus

 

 

legjobb opponens: Harnócz Dorina Lilla

ME ÁJK Tehetségnap 2015

MEGHÍVÓ

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt az

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt START programja

keretében megrendezésre kerülő

 

TEHETSÉGNAPRA.

 

Időpont: 2015. június 24. szerda 15 óra                                                    

 

Helyszín: Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem

Előadást tartanak:

1.       Aranyosi Gergő: A privacy és a látássérültek

2.      Baksy Emese: A büntetőeljárás különös figyelmet érdemlő szereplői: A gyermek- és fiatalkorú tanúk

3.      Begyik Brigitta Ágnes: Terrorista cselekmények a levegőben

4.      Dornfeld László: Az iszlám állami elleni fellépés nemzetközi jogi kérdései (OTDK I. helyezett)

5.      Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései (OTDK I. helyezett)

6.      Jámbor Bianka: A rokkantsági nyugdíj rokkantsági ellátássá alakulása és finanszírozása

7.      Majoros Tünde: A vezető tisztségviselő felelőssége az új Ptk.-ban (OTDK II. helyezett)

8.      Mihály Gabriella: Az ámokfutás jelensége interdiszciplináris megközelítésben

9.      Nagy Alexandra: Az erőszakos nemi bűncselekmények újraszabályozása – új szabályozás, új problémák? (OTDK II. helyezett)

10.        Nagy Alexandra: Gyermek tanúk a büntetőeljárásban (OTDK III. helyezett)

11.     Poór Ildikó: A hazai dohányágazat jogi szabályozása a közös agrárpolitika új időszakában (OTDK II. helyezett)

Miskolc, 2015. június 22.

Dr. Erdős Éva                                               Dr. Varga Zoltán

ME ÁJK TDT Elnöke                       ME ÁJK TDT Titkára

Tehetségeket nevelnek, elismerést kaptak

Kiváló Konzulensi Okleveleket, valamint Esélyért díjakat adtak át szerdán a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ünnepélyes ülésén. Az oklevél azoknak az egyetemi oktatóknak, valamint mestertanároknak járt, akik évek óta részt vesznek a tehetséggondozásban, hallgatóikat segítik a tudományos diákköri dolgozatok elkészítésében. Az Esélyért díjjal pedig azokat hallgatókat és konzulens tanárukat jutalmazták, akik a Tudományos Diákköri Konferencián a legtöbbet tették az esélyegyenlőség érdekében és a társadalmi kirekesztés ellen.

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő mestertanárok Karunkról:

                       

Dr. Erdős Éva   

Dr. Wopera Zsuzsa

Dr. Olajos István

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő oktatók Karunkról:

Prof. Dr. Paulovics Anita

Dr. Kirs Eszter

Dr. Raisz Anikó

Dr. Leszkoven László

dr. Varga Zoltán

 

Esélyért oklevelet kaptak:

 

Prieger Adrienn (hallgató), Dr. Raisz Anikó (oktató)

 

Mestertanár Aranyérem Kitüntetésben részesült Dr. Erdős Éva

Mestertanár Aranyérem Kitüntetésben részesült Dr. Erdős Éva

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXX. Jubileumi Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia befejezése alkalmából fiatal tudósokat 

és a tehetséggondozás területén elkötelezett oktatókat, kutatókat és 

közéleti személyiségeket ismert el ünnepi ülésén 2011. november 23-án 

a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Ezen az ülésen vette át 

témavezetői tevékenységéért és tudományos diákköri szervező munkájáért 

Mestertanár Aranyérem Kitüntetését Karunk Tudományos Diákköri 

Tanácsának elnöke Dr. Erdős Éva dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi 

docens.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérme kitüntetésben részesült Prof. Dr. Görgényi Ilona és dr. Varga Zoltán

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérme kitüntetésben részesült Prof. Dr. Görgényi Ilona és dr. Varga Zoltán

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) alkalmából a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére megalapította a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmét, amelyet egyetlen alkalommal, 2011-ben, a TDK 60. „születésnapján” összesen 200 főnek ítélt oda.

 

 

 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérem kitüntetésben azon személyek részesülhettek, akik tanári, közéleti tevékenységük során kiemelkedő részt vállalnak a felsőoktatási tehetséggondozás támogatásában. Eredményes TDK-s tevékenységet folytattak hallgatóként, oktatóként, témavezetőként, TDK-szervezőként.

 

A kitüntetés átadására 2011. október 27-én került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gólyavár Konferencia és Rendezvényközpontjában.

Összes találat: 6
Vissza