TDK hírek

ÁJK TDK PROGRAMFÜZET

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

 

Díjátadó ünnepség:     2017. december 4. hétfő 15 órától ÁJK Mintatárgyaló

Díjakat átadja:            Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, dékán

                                 Dr. Erdős Éva PhD egyetemi docens, dékánhelyettes, TDT elnök

 

I.          AGRÁRJOGI ÉS KÖRNYEZETJOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Csák Csilla, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

Helye:  Civilisztikai Intézet Könyvtára (A/6. 117/A.)

Ideje:   2017. november 24. (péntek) 10:00 óra

 

1. Csirszki Martin Milán, ÁJK-CTI, IV. évfolyam

A zártkertek kialakulásának történelmi előzményei

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

2. Harnócz Dorina Lilla, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402

Az agrár-biotechnológiai szabályozás jelentősége napjaink mezőgazdaságában

Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, dr. habil , PhD, egyetemi docens

 

3. Hojnyák Dávid, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402

Az agrárjog szabályozási tárgyainak megjelenése az Európai Unió tagállamainak alkotmányaiban

Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, dr. habil , PhD, egyetemi docens

 

4. Marczis Gábor Donát, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402

A mezőgazdasági biztosítások aktuális kérdései

Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, dr. habil , PhD, egyetemi docens

 

5. Papp Bence Sándor, ÁJK-CTI, MTB. III. BA

A vidékfejlesztés támogatási eljárási rendszere 2007-2013 és 2014-2020 között

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

6.Takács Ádám, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-304

A tulajdonosi vadászati egyesületek megszűnésének jogkövetkezményei

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

II.         ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Bragyova András, egyetemi tanár

Helye:  Államtudományi Intézet könyvtára (A/6. 216.)

Ideje:   2017. november 23. (csütörtök) 16:00 óra

 

1. Balla Eszter, ÁJK-ÁTI V. évfolyam J-504

Az Európai Ügyészség létrehozásának jövőjéről

Konzulens: Dr. Panyi Béla, címzetes egyetemi docens

 

2. Fodor Szilvia, ÁJK-ÁTI IV. évfolyam

Garanciák a választási kampányban

Konzulens: Dr. Hallók Tamás, PhD egyetemi docens

 

3. Radics Ferenc, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam, J-304

Az Európai Ügyészség gondolata

Konzulens: Dr. Panyi Béla, címzetes egyetemi docens

 

4. Szikszai Marcell, ÁJK-JTI, III. évfolyam, J-303

Az Internet maga – üzenet

Konzulens: Prof. Dr. Majtényi László, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

  

III.        BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

Helye:  ÁJK Kari Könyvtár (A/5. 31.)

Ideje:   2017. november 21. (kedd) 16:00 óra

 

1. Balogh Réka, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

Nemzetközi dokumentumok hatása a magyar büntető anyagi jogra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása példáján keresztül

Konzulens: Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

 

2. Juhász Tamara, ÁJK-BTI, III. évfolyam, J-303

A fiatalkorúak áldozattá válása

Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

3. Novák Ádám, ÁJK-BTI, V. évfolyam

Preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben

Konzulens: Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

 

4. Pece Klaudia, ÁJK-BTI, III. évfolyam, J-301

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolására

Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

 

IV.        KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Ujváriné dr. Antal Edit, címzetes egyetemi docens

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6. 31.)

Ideje:   2017. november 20. (hétfő) 14:00 óra

 

1. Berecz Máté, ÁJK-CTI, III. évfolyam

A szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás különös tekintettel a Ptk. szabályaira

Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Konzulens: Dr. Fazakas Zoltán József, ügyvéd

 

2. Csiger Tünde, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

A tagi kölcsön és a pótbefizetés komplex megközelítésben

Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

3. Kántor Kinga, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

Halál az életbiztosításban

Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

V.         KÖZIGAZGATÁSI JOGI ÉS JOGTÖRTÉNETI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár, rektor

Helye:  Államtudományi Intézet Könyvtára (A/6. 216.)

Ideje:   2017. november 22. (szerda) 15:00 óra

 

1. Czibrik Eszter, ÁJK-ÁTI III. évfolyam, J-304.

Hatósági eljárások ma és holnap

Konzulens: Dr. Czékmann Zsolt, PhD, intézeti tanszékvezető adjunktus

 

2. Csécsi Eszter, ÁJK-JTI I. évfolyam, J-103

A nők munkavállalása 1930 és 1945 között

Konzulens: Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

3. Csengeri Réka, ÁJK-JTI I. évfolyam

 Inkvizíció, eretnekség

Konzulens: Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

4. Jelcs Zita Gabriella, ÁJK-ÁTI IV. évfolyam

A világhálóra költözött közigazgatás, és az önkormányzati ASP rendszer

Konzulens: dr. Szabó Balázs, tanársegéd

  

VI.        MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Prugberger Tamás, professor emeritus

Helye:  A/6. XVIII. előadó

Ideje:   2017.november 22. (szerda) 14:00 óra

 

1. Baloghné Kiss Klaudia, ÁJK-CTI, MTB. MA

A nyugdíjbiztosítási ügyek és az adategyeztetés elbírálása a gyakorlatban

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Konzulens: Pasztorniczky György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztály Osztályvezetője

 

2. Hornyák Georgina, ÁJK-CTI, MTB MA I. évfolyam

 Kötelmek a munkajog és a polgári jog határán

Konzulens: Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

 

3. Kerek Judit, ÁJK-CTI, MTB. MA

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem – az EU munkavédelemre vonatkozó szabályainak korszerűsítése

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

4. Kovács Anna, ÁJK-CTI, MTB. MA

A fiatalkori munkanélküliség Magyarországon

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

5. Máté Dávid Adrián, ÁJK-CTI, IV. évfolyam, J-401

A munkaidő szervezése és a munkamorál összefüggései

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Konzulens: Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

 

6. Négyesi Zsuzsa ÁJK-CTI, MTB, III. évfolyam, 3MU1

A munkaerőpiac rugalmasságának vizsgálata a pályakezdő fiatalok és a visszatérő munkavállalók tekintetében

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

7. Rédei Veronika, ÁJK-CTI, MTB MA II. évfolyam

Ügyfél kategorizálás (profiling) a járási hivatal foglalkoztatási osztályán

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

8. Simon Patrícia, ÁJK-CTI, IV. évfolyam, J-403,

A fogyatékossággal élő emberek helyzete a munkaerőpiacon

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

9. Verhóczki Ágnes, ÁJK-CTI, MTB MA II. évfolyam

A megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlősége

Konzulens: Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

 

VII.       PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Helye:  Államtudományi Intézet könyvtára (A/6. 216.)

Ideje:   2017. november 21. (kedd) 15 óra

 

1. Hostyisószky Dániel István, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-504

A helyi önkormányzatok költségvetése, kiemelt tekintettel az önkormányzati finanszírozás rendszerére

Konzulens: Dr. Varga Zoltán, PhD, egyetemi docens

 

2. Petró Angéla, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-502

Gondolatok a közteherviselésről és annak jogi vetületeiről

Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, dr. habil., PhD, egyetemi docens

 

3. Ritter Hajnalka, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501

Magyarország egészségügyi finanszírozása

Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, dr. habil., PhD, egyetemi docens

  

VIII.      POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS EURÓPAI JOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6. 31.)

Ideje:   2017. november 15. (szerda) 13.00 óra

 

1. Herczeg Gergő Gábor, ÁJK-ENI, IV. évfolyam J-401

A Brit kilépés hatásai a személyek szabad mozgására

Konzulens: Dr. Angyal Zoltán dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

2. Móricz Adrienn Aliz, ÁJK-ENI, IV. évfolyam J-401

A szakértői bizonyítás az új Polgári perrendtartásban

Konzulens: Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

3. Szabó Anikó, IV. évfolyam J-401

Az ügyész szerepe a polgári perekben különös tekintettel az új perjogi kódexre

Konzulens: Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

4. Zámpori Anna, V. évfolyam J-502

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

Konzulens: Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

IX.        POLGÁRI JOGI SZEKCIÓ

Szekcióelnök: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.)

Ideje: 2017. november 23. (csütörtök) 13:00 óra

 

1. Csoma Viktória Anna, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-303

Ingatlan tulajdonjogának hatósági árverés útján történő megszerzése – különös tekintettel a szerzés tehermentességére

Konzulens: Dr. Juhász Ágnes, PhD, adjunktus

 

2.Hámori Cintia, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-301

Facebook: A jogsértések kimeríthetetlen tárháza?

Konzulens: dr. Tóth Gergő József, tudományos segédmunkatárs

 

3.Kardos Sára, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-304

Lehet boldog(ulni) papírok nélkül? – Az élettársi kapcsolatok hatályos szabályozásának alakulása és érvényesülése a bírói gyakorlatban

Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

4. Nyilasi Zoltán, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403

A jogalkotással okozott kár egyes kérdéseiről

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

5. Tucsek Blanka, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504

A nem vagyoni sérelem elszenvedésének ára az egészségügyben

Konzulens: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

6. Zelina Renáta, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-303

A közéleti szereplők személyiségi jogainak védelme

Konzulens: Dr. Juhász Ágnes, PhD, adjunktus

 

2015.ÉVI ÁJK TDK EREDMÉNYEK

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2015.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1.

Orosz Flóra

Szociális farm, 

Kiút a hátrányos helyzetből

 

 

Dr. Csák Csilla, dr. habil., intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

1.

Bukodi Blanka Eszter

A bor, mint szellemi alkotás, különös tekintettel a Tokaji szabályozására

 

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

2.

Vártás József

 

A helyi önkormányzati termőföldvagyonnal való gazdálkodás és hasznosításának irányai

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

3.

Sipos Ildikó

 

A fiatal gazdálkodókra vonatkozó piaci és vidékfejlesztési támogatások összehasonlító elemzése

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: László Vivien

 

Alkotmány-jogi Közigazga-tási jogi, Európai jogi, Információs jogi

 

1.

Takács Nikolett

 

Menekültügy, különös tekintettel a non-refoulement elv érvényesülésére

 

 

dr. Marinkás György, tanársegéd

 

 

2.

 

Orosz Emese

 

 

A rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök vizsgálata a gyakorlat tükrében

 

 

Dr. Nyitrai Péter, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Mirczik Ádám

A szükségesség és arányosság érvényesülése a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók alapvető jogainak korlátozása során, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogra és a tisztességes eljáráshoz való jogra

 

dr. Pap Gábor, egyetemi adjunktus

 

 

legjobb opponens: Vass Csobán

 

Büntetőjogi

Kriminológiai

1.

Páhi Barbara

A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai

 

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

 

2.

Kerékgyártó Annamária

A parancsnokok, elöljárók speciális büntetőjogi felelőssége 

 

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

2.

Hajdu Eszter Júlia

A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

3.

Kovács Anna Kornélia

 

 

A pénzmosás elleni fellépés legújabb tendenciái az Európai Unióban - a negyedik pénzmosási irányelv hatásai a magyar büntetőjogra

 

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi docens

különdíj

 

Csizmár Réka

 

A három csapás múltja, jelene; és jövője?

 

 

 

Dr. Gula József

PhD, egyetemi docens

 

 

különdíj

 

Kállai Klaudia

 

A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók elmélete és gyakorlata

 

Dr. Sántha Ferenc

PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Gregor Hanna

 

Büntető eljárásjogi

1.

Menyhért Enikő

 

Az elítéltek reintegrációja

 

Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

2.

Fekete Judit

 

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás? Avagy a 14. életévét be nem töltött sértett tanú helyzete a büntetőeljárásban

 

 

Dr. Róth Erika

dr. habil, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Jámbor Bianka

 

 

Jogelméleti, Jogtörténeti Római jogi

1.

Sereg Péter

 

 

A Magyar Királyi Curia szervezeti átalakítása a dualizmus korszakában

 

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Ivancsó Balázs Zoltán

A Catilina-féle összeesküvés

Konzulens:

 

Dr. Sáry Pál

dr. habil, intézetigazgató,

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

2.

Budai Katalin

 

Diszkrimináció a törvények és az áldozatok szemén keresztül

 

 

Dr. Vinnai Edina, PhD, intézeti tanszékvezető adjunktus

3.

Fügedi Anna

 

Az elmebetegség, az elmezavar és az öntudatlan állapot büntetőjogi szabályzása a dualista kori Magyarországon

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Orosz Emese

 

Kereskedel-mi Jogi

1.

Braun Péter

 

A korlátozott tagi felelősséggel való visszaélés, különös tekintettel a bírói gyakorlatra és annak hatásaira

 

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

2.

megosztott

Incze Márton

A vállalkozásrész fejlődése a magyar és az uniós jogban

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi docens

 

 

2.

megosztott

 

(A díjat felajánlotta: dr. Fazakas Zoltán ügyvéd)

Varga László Bánk

 

Az üzleti titok védelme a magánjogban és a versenyjogban

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

3.

Čertický Mário

 

A sérelemdíj tapasztalatai és kezelése a felelősségbiztosítás területén

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

A Hallgatói Önkor-mányzat

különdíja

Jámbor Bianka

Fogyasztói tudatosság a hazai és európai fogyasztóvédelem tükrében

 

 

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi docens

 

a Kiss-Kondás Gusztáv Végrehaj-tói Iroda és Újvárinédr. Antal Edit egyéni ügyvéd különdíja

Pásztor Petra Judit

A választottbíróság szerepe a társasági jogvitákban

 

Dr. Barta Judit

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Ercsey Pál

 

Munkajogi és Szociális jogi

1.

László Vivien

 

A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élők helyzete a munka világában

 

Dr. Rácz Zoltán,

PhD, egyetemi docens

2.

Farkas Viktor

 

 

A nappali tagozatos hallgatók munkavállalási lehetőségei

 

 

 

dr. Mélypataki Gábor, tanársegéd

 

 

legjobb opponens: Bukodi Blanka Eszter

 

Pénzügyi jogi

1.

Fedák Judit

 

A nyugdíjrendszer finanszírozása

 

 

Dr. Varga Zoltán

PhD, egyetemi docens

 

2.

 

Osztrogonáczné Bernáth Dóra

 

 

Családtámogatások pénzügyi rendszere

 

 

Dr. Varga Zoltán

PhD, egyetemi docens

 

3.

Pók Mercédesz

Vállalkozások adóoptimalizálási lehetőségeinek vizsgálata, elemzése és értékelése

 

Dr. Erdős Éva,

PhD, egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Jámbor Bianka

 

 

 

 

 

Polgári jogi

1.

Halász Csenge

Jóerkölcsbe ütköző szerződések az elméletben és a gyakorlatban

 

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

2.

Fogarasi Eszter

 

Az általános szerződési feltételek egyes kérdései

 

 

Dr. Leszkoven László

PhD, egyetemi docens

 

 

 

3.

 

Czető Bettina

A házassági vagyonjogi szerződés, mint esetleges fedezetelvonó szerződés

 

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

 

3.

Fekete Zsanett

Harmadik személyek védelme a házassági vagyonjogi szerződésben

 

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Novotni Alapít-vány Külön-díja

Banu Balázs

 

Az átigazolás, mint speciális adás-vételi szerződés a labdarúgásban

 

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

Novotni Alapít-vány Külön-díja

Budai Barbara

 

Az öröklési szerződés a régi és az új Ptk.-ban

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyéni ügyvéd különdíja

Kiss Andrea

 

Az örökségről való lemondás és visszautasítás az új Polgári Törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, adjunktus

 

Dr. Leszkoven László egyéni ügyvéd különdíja

Koós Donát

A jóhiszeműség elvének érvényesülése a polgári jogi jogviszonyokban

 

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

 

legjobb opponens: Páhi Barbara

ME ÁJK Tehetségnap 2015

MEGHÍVÓ

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa

tisztelettel meghív minden érdeklődőt az

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt START programja

keretében megrendezésre kerülő

 

TEHETSÉGNAPRA.

 

Időpont: 2015. június 24. szerda 15 óra                                                    

 

Helyszín: Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem

Előadást tartanak:

1.       Aranyosi Gergő: A privacy és a látássérültek

2.      Baksy Emese: A büntetőeljárás különös figyelmet érdemlő szereplői: A gyermek- és fiatalkorú tanúk

3.      Begyik Brigitta Ágnes: Terrorista cselekmények a levegőben

4.      Dornfeld László: Az iszlám állami elleni fellépés nemzetközi jogi kérdései (OTDK I. helyezett)

5.      Dornfeld László: A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései (OTDK I. helyezett)

6.      Jámbor Bianka: A rokkantsági nyugdíj rokkantsági ellátássá alakulása és finanszírozása

7.      Majoros Tünde: A vezető tisztségviselő felelőssége az új Ptk.-ban (OTDK II. helyezett)

8.      Mihály Gabriella: Az ámokfutás jelensége interdiszciplináris megközelítésben

9.      Nagy Alexandra: Az erőszakos nemi bűncselekmények újraszabályozása – új szabályozás, új problémák? (OTDK II. helyezett)

10.        Nagy Alexandra: Gyermek tanúk a büntetőeljárásban (OTDK III. helyezett)

11.     Poór Ildikó: A hazai dohányágazat jogi szabályozása a közös agrárpolitika új időszakában (OTDK II. helyezett)

Miskolc, 2015. június 22.

Dr. Erdős Éva                                               Dr. Varga Zoltán

ME ÁJK TDT Elnöke                       ME ÁJK TDT Titkára

Tehetségeket nevelnek, elismerést kaptak

Kiváló Konzulensi Okleveleket, valamint Esélyért díjakat adtak át szerdán a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ünnepélyes ülésén. Az oklevél azoknak az egyetemi oktatóknak, valamint mestertanároknak járt, akik évek óta részt vesznek a tehetséggondozásban, hallgatóikat segítik a tudományos diákköri dolgozatok elkészítésében. Az Esélyért díjjal pedig azokat hallgatókat és konzulens tanárukat jutalmazták, akik a Tudományos Diákköri Konferencián a legtöbbet tették az esélyegyenlőség érdekében és a társadalmi kirekesztés ellen.

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő mestertanárok Karunkról:

                       

Dr. Erdős Éva   

Dr. Wopera Zsuzsa

Dr. Olajos István

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő oktatók Karunkról:

Prof. Dr. Paulovics Anita

Dr. Kirs Eszter

Dr. Raisz Anikó

Dr. Leszkoven László

dr. Varga Zoltán

 

Esélyért oklevelet kaptak:

 

Prieger Adrienn (hallgató), Dr. Raisz Anikó (oktató)

 

Mestertanár Aranyérem Kitüntetésben részesült Dr. Erdős Éva

Mestertanár Aranyérem Kitüntetésben részesült Dr. Erdős Éva

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXX. Jubileumi Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia befejezése alkalmából fiatal tudósokat 

és a tehetséggondozás területén elkötelezett oktatókat, kutatókat és 

közéleti személyiségeket ismert el ünnepi ülésén 2011. november 23-án 

a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Ezen az ülésen vette át 

témavezetői tevékenységéért és tudományos diákköri szervező munkájáért 

Mestertanár Aranyérem Kitüntetését Karunk Tudományos Diákköri 

Tanácsának elnöke Dr. Erdős Éva dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi 

docens.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérme kitüntetésben részesült Prof. Dr. Görgényi Ilona és dr. Varga Zoltán

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérme kitüntetésben részesült Prof. Dr. Görgényi Ilona és dr. Varga Zoltán

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) alkalmából a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére megalapította a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmét, amelyet egyetlen alkalommal, 2011-ben, a TDK 60. „születésnapján” összesen 200 főnek ítélt oda.

 

 

 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérem kitüntetésben azon személyek részesülhettek, akik tanári, közéleti tevékenységük során kiemelkedő részt vállalnak a felsőoktatási tehetséggondozás támogatásában. Eredményes TDK-s tevékenységet folytattak hallgatóként, oktatóként, témavezetőként, TDK-szervezőként.

 

A kitüntetés átadására 2011. október 27-én került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gólyavár Konferencia és Rendezvényközpontjában.

Összes találat: 6
Vissza