Közigazgatástechnológia

Vizsgakérdések

Közigazgatás-technológia c. tantárgyból

2014/2015. tanév II. félév

Igazgatás-szervező alapszak

 

 

1.)    Ismertesse az állam funkcióit és feladatait!

2.)    Mutassa be a közigazgatás funkcióit és feladatait!

3.)    Melyek a közigazgatás működési kategóriái?

4.)    Mutassa be a modellezés lényegét és az ügyintézés modellezésének azon válfaját, amelynek középpontjában az ügyfél áll!

5.)    Mutassa be a modellezés lényegét és az ügyintézés modellezésének azon válfaját, amelynek középpontjában az ügyirat áll!

6.)    Mutassa be a közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés elméleti alapjai körében az igazgatás lényegi elemeit!

7.)    Mutassa be a közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés elméleti alapjai körében a folyamat lényegi elemeit!

8.)    Tekintse át az igazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés történetét Magyarországon!

9.)    Tekintse át a közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés helyzetét napjainkban!

10.) Mutassa be a közigazgatási munkafolyamatok racionalizálásának kezdeteit!

11.) Mutassa be a munkafolyamatok szervezésének általános (alap) modelljét!

12.) Melyek a közigazgatási munkafolyamatok szervezésének alapelvei?

13.) Ismertesse a módszer és a közigazgatás-szervezési módszer fogalmát!

14.) Tekintse át a közigazgatás-szervezési módszereket, technikákat és technológiákat!

15.) Ismertesse az ügymenet-vizsgálat fogalmát és szakaszait!

16.) Mutassa be az általános ügymenet-modell elemeit!

17.) Melyek az egymenetes (egyablakos) ügyintézési modell jellemzői?

18.) Mutassa be közigazgatási munkafolyamatok technikai eszközökkel való segítése rendszerezésének módszertanát!

19.) A segédeszközök

20.) Ismertesse a kommunikáció fogalmát és mutassa be a kommunikációs eszközöket!

21.) Az információ-technikai eszközök körében melyek az információrögzítés eszközei?

22.) Az információ-technikai eszközök körében melyek az információ-feldolgozás, valamint az információ-tárolás eszközei?

23.) Melyek a számítógép, mint univerzális technikai eszköz tulajdonságai?

24.) A számítógép-alkalmazás elvi lehetőségei a közigazgatásban.

25.) Melyek a számítógép közigazgatási alkalmazását segítő és korlátozó tényezők?

26.) Milyen területeken alkalmazzák a számítógépeket a hivatalban?

27.) Néhány következtetés a munkafolyamatok gépesítéséről!

28.) Az ügyiratkezelés technológiája

 

Miskolc, 2015. február 

.

Vissza