Felhasználónév:
civba
Telefon:
46/565-111/10-88
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Barzó
Keresztnév:
Tímea
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:


Személyi adatok


  


Születési hely, idő: Miskolc, 1968. július 4.

Elérhetőségek: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Miskolc-Egyetemváros, 3515

Polgári Jogi Tanszék

Iroda cím:  A/6. épület, I. emelet, 114. szoba

Tel.: 46/565-111/10-88

E-mail: civba@uni-miskolc.hu

 

Eddigi munkakörök


2015. november 1-től a Civilisztikai Intézet Polgári Jogi Intézeti Tanszékének vezetője

2004. július 1-től Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék, egyetemi docens

1994. július 1 - 2004. június 31. Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus

1991. március 1 - 1994. június 30. Bűnügyi Tudományok Tanszéke, egyetemi tanársegéd

 

 Végzettség


 2014. ELTE - egészségügyi szakjogász szakképzettség megszerzése „jeles” minősítéssel

2003: "summa cum laude" minősítésű PhD oklevél megszerzése

1994-től levelező tagozatos doktoranda, 1998. abszolutórium megszerzése

1993. szeptember:  "jeles" minősítésű szakvizsga

1986-1991 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

1982-1986 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

 

Egyéb szakmai tapasztalat2013. szeptembertől a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Felsőoktatási Szakképzés szakfelelőse
2011. december óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett Egészségügyi Jogi Szakjogász képzésben egészségügyi jogi témakörben előadó.

2009 szeptember-től az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett Jogi Szakokleveles orvos és egészségügyi szakember képzésen az egészségügyi vállalkozások joga című tárgy jegyzője és oktatója.

2009-től  a Debreceni Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban folyó egészségügyi menedzsment specialista szakirányú továbbképzési szakon az egészségügyi jog tárgy felelős és oktatója.

2009. 02.09.- 2014. 02. 09. Országos szakmai vizsgáztatási névjegyzékbe vétel jogi asszisztensi szakterületen elnöki teendők ellátására.

2008 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett Jogi Szakokleveles Egészségügyi Szakember képzésen az egészségügyi jog, valamint a Felelősségi rendszer az egészségügyben című tárgyak felelőse és oktatója

2007-től a ME-ÁJK Jogi asszisztens képzés szakfelelőse

 2007. június szakkonzorciumi tag a Jogi szakokleveles orvos, fogorvos, gyógyszerész szak, Családjogi szakjogász, Családvédelmi tanácsadó területeken

2007-2010 Kari Tanács tagja

2005-től a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett Jogi Szakokleveles Orvos képzésén egészségügyi jog, egészségügyi vállalkozások joga, egészségügyi adatok védelme, titokvédelem tárgyak felelőse és oktatója.2003-2006 Kari Tanács tagja

2005-től a Debreceni Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban folyó egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szakon az egészségügyi jog tárgy felelőse és oktatója.

2000. szeptembertől a ME-ÁJK Szakokleveles Orvos képzés szakfelelőse

2000-2002 FKFP 0034/1999 pályázat (Oktatási Minisztérium)

2000-től különböző egészségügyi tárgyú jogszabálytervezetek, javaslatok rendszeres szakértői véleményezése a Magyar Orvosi Kamara megbízása alapján

2000. május 1-től ügyvéd, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja

1995. októbertől vizsgabizottsági elnök mérlegképes könyvelő, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintéző és vállalkozási ügyintéző szakképesítések vizsgáin

1993. novembertől vizsgabizottsági cenzor pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintéző, mérlegképes könyvelő képesítések szakvizsgáin Jog tantárgyból

1995. áprilistól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Orvosi Kamara jogtanácsosa 

1991-2000 Jogi ismeretek tantárgy oktatása a PERFEKT Rt. által szervezett okleveles könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, vállalkozási ügyintézői és pénzügyi ügyintézői szakon


Nyelvtudás


angol nyelv - középfokú állami nyelvvizsga

orosz nyelv - középfokú állami nyelvvizsga

francia nyelv


Kitüntetések


2007. június „Pro facultate iurisprudentiae” kitüntetés


Szakmai közéletben való részvétel


2010-től Magánjogot Oktatók Egyesületének tagja

2013. Magánjogot Oktatók Egyesület Elnökségének tagja

2011. december óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett Egészségügyi Jogi Szakjogász képzésben egészségügyi jogi témakörben előadó.

2007-től a Miskolci Jogi Szemle Szerkesztőbizottságának tagja

2005-től az "Erzsébet Hospice Alapítvány" felügyelő bizottságának tagja

2004-től MTA Gazdasági és Jogtudományi Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottság nem akadémikus köztesületi tagság

2003. szeptember 1 - 2008. augusztus 31. Jogi Szakvizsga Bizottság tagja

2003-tól a "Mancsért és Követőiért Alapítvány" Kuratóriumának tagja

2000-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja

2000. szeptember 1-től a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja

1995-től a FICE Magyarországi Egyesület tagja

 

Hazai és külföldi konferenciákon való részvétel és tevékenység (előadások, szervezés, részvétel)2015. december 2. napján a „A nem vagyoni hátrány, mint a sérelemdíj alfája és omegája. A sérelemdíj kettős természete” címmel tartott előadás. A Miskolci Törvényszék és a Miskolci Akadémiai Bizottság Polgári Eljárásjogi Munkabizottsága által Dr. Csillám István születésének 100. évfordulója alkalmából  rendezett emlékkonferencián

2015. október hó 28. napján „Sham contracts in the field of health care” címmel előadás AZ IAAEU-ben (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbezichungen in EU) az intézet doktorhallgatói részére ERASMUS oktatói mobilitás program keretében.

2015. október 9. napján „A kiskorúak egészségügyi önrendelkezési joga” címmel tartott előadás. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar által „Az egészségügyi ellátás aktuális jogi és etikai kérdései” címmel rendezett IV. Betegjogi szakmai nap és konferencián  tartott tudományos előadás.

2015. május 29. napján „Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban” címmel tartott előadás. A SZTE ÁJTK Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Magánjogot Oktatók Egyesülete által szervezett „Magánjogunk megújítása – Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári eljárásjogban és a nemzetközi magánjogban felmerülő egyes kérdésekről” címmel rendezett konferencia plenáris ülésén tartott tudományos előadás.

2015. március 19. napján „A házassági vagyonjogi szerződés újdonságai és a közszerzeményi rendszer az új Ptk.-ban” címmel tartott felkért előadás az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián,Visegrádon 

2014. december 8. napján tartott előadás „Medical liability in the light of New Hungarian Civil Code” címmel  az International Research Institute s.r.o. (Odborárov 1320/46 Komárno 94501, Slovakia) által szervezett, 2014. december 8. és 9. napján tartott „2nd IRI Health Conference” című konferencián.

2008. június 13. A Magyar Közjegyző helyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete (1026 Budapest, Pasaréti u. 16.) által Tihanyban  napján rendezett szakmai továbbképzés, előadás tartása "Élettársi kapcsolat az új Ptk-ban" címmel

2008. május 16-17. A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány által Párkányban  napján a gyermekjogi képviselők számára rendezett szakmai értekezlet, előadás tartása "A beteg gyermek joga, a gyermek egészségügyi jogai" címmel

2007. október hó 12. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Családjogi és Szociális Jogi Csoportja valamint a DDRKH Szociális és Gyámhivatal Baranya Megyei Területi Osztálya által szervezett „Gyermeki jogok, gyermekvédelem és határtudományok” címmel rendezett konferencia, előadás tartása "A gyermeki jogok érvényesülése az egészségügyi ellátás során, különös tekintettel az Ottawai Deklarációban foglalt alapelvekre" címmel

2006. június 16-17. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megbízása alapján, a MOKK székházában két napos továbbképzés keretében előadás tartása "A működtetési jog (praxisjog), mint önálló vagyoni értékű jogra vonatkozó hatályos rendelkezések és gyakorlati problémák" címmel

2004. november 18. A Miskolc Megyei Jogú Város Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központja által szervezet "A nádpálcától a New Yorki Egyezményig" című konferencia, előadás tartása "A gyermeki jogok hazai védelme, a hatályos szabályozás komplex rendszere" címmel

2004. április 23. "Ötvenéves a Családjogi Törvény" című konferencia, Debreceni Egyetem, előadás tartása "Praxisjog a házassági vagyonjogban" címmel

2003. november 28. Novotni Zoltán professzor halálának 10. évfordulójára rendezett emlékülés, előadás tartása "A vagyoni értékű jogok térhódítása a polgári jogviszonyokban" címmel

2002. május 23. A Magyar Onkológusok Társasága VII. Tudományos Vándorgyűlése által Veszprémben, a Megyeházán rendezett emlékülés, előadás tartása "Kórháztörvény, az orvosok jogállása"címmel

2002, április 4., Az Egészségügyi Intézmények Közalkalmazotti és Üzemi Tanácsának Egyesülete (EÜKÜTE) által Budapesten, a Szent László Kórház Dísztermében rendezett konferencia, előadás tartása "Néhány szó a Kórháztörvényről és az azzal összefüggő polgári jogi szerződésekről" címmel

2000. november 2., FICE Központ, "Gyermekparlament", előadás tartása "A gyermekek jogairól" címmel

2000. október 11., P. J. Safarik Egyetem Jogi Kar, Kassa, Szlovákia, előadás tartása"A családjog helye a magyar magánjog rendszerében" címmel

1999. szeptember 9. A Miskolci Egyetem fennállásának 50. évforulójára rendezett Jubileumi Konferencia, előadás tartása "A gyermekvédelem hazai szabályozásának problémái" címmel

1999. május 27. Polgári Jogot Oktatók V. Konferenciája, előadás tartása "A Ptk. kodifikáció és a családjog kapcsolódási pontjai" címmel

 

Publikációk


https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10011354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza