Felhasználónév:
civbarta
Telefon:
46/565-111/22-89
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Barta
Keresztnév:
Judit
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Dr. Barta Judit

 

Személyi adatok


Dr. Barta Judit fényképe

 

 

Születési hely, idő: Miskolc, 1969.12.18.

 

 

Elérhetőségek:

Kereskedelmi Jogi Tanszék, ME ÁJK CTI

Iroda cím:  3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. I. 110.

Tel.: 46/565-111/22-89

Fax: 46/362-632

E-mail: civbarta@uni-miskolc.hu

 

2. Végzettség:

·        2001. PhD fokozat ME ÁJK. Deák Ferenc Doktori Iskola

·       távoktatási tananyagfejlesztés és- írás továbbképzés, oklevél 2000. SZIE Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ, Gödöllő

·       biztosítási szakjogász diploma, 1996. ME

 • jogi szakvizsga, 1996.
 • jogász diploma, 1993. ME ÁJK (summa cum laude)
 • érettségi, 1998. Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
 • dzsesszorgona diploma, 1987.

 

3. Munkakörök:

 •    2005. november 01-től 2006. július 01-ig, majd 2009. szeptember 01-től tanszékvezető a Civilisztikai Tudományok Intézetének Kereskedelmi Jogi Tanszékén

 • 2002. július 01-től docens Civilisztikai Tudományok Intézete Kereskedelmi Jogi Tanszék

·       2002. május 10. - 2004. december 15. TGYES, GYED

 • 1998. július 01-től adjunktus Civilisztikai Tudományok Intézete Kereskedelmi Jogi Tanszék

 • ·      1994. július 01-től tanársegéd Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék, 1995.-től a Kereskedelmi Jogi Tanszék

 • ·      1993. március 01-től nappali tagozatos doktorhallgató a Civilisztikai Tudományok Intézetének Polgári Jogi Tanszékén

 

4. Oktatói tevékenység:

 

ME ÁJK.

- PhD hallgatók témavezetés, oktatás, vizsgáztatás, doktori szigorlatoztatás, stb.

- jogász posztgraduális képzés, mérnök, közgazdász jogi szakokleveles posztgraduális képzés előadások tartása, vizsgáztatás, szakdolgozat konzultálás,

- jogász graduális képzés (IV., V. év) előadások tartása, szemináriumok vezetése, szabadon választható tárgyak oktatása, vizsgáztatás, szakdolgozat konzultálás, TDK. vezetés, TDK konzulens, záróvizsga felkészítés és záróvizsgáztatás,

- osztott képzések (MSc/BSc) előadások tartása, vizsgáztatás, szakdolgozat konzultálás

- jogi asszisztens képzés előadások tartása, vizsgáztatás

- átoktatás ME Közgazdaságtudományi Kar (MSc/BSc), ME Gépészmérnöki Kar BSc, továbbá posztgraduális képzések előadások tartása, vizsgáztatás

 

Más egyetemen végzett oktatói tevékenység:

 • 2000-2011. ELTE JTI Gazdasági Szakjogász képzés oktatója

Egyéb, jogászképzéshez nem kapcsolódó oktatói tevékenység:

 • 2005-2008. Igazságügyi Minisztérium által indított biztosításközvetítői (függő és független) OKJ. képzés oktatója és vizsgabizottságának tagja
 • 2008-2009. ME FRK kötelező és fakultatív továbbképzés mérnökök részére, oktatott tárgy: jogi ismeretek, szerzői jog, szerződési alapismeretek

 Oktatott területek:

 • társasági jog, versenyjog, csődjog,
 • kereskedelmi szerződések, közbeszerzés
 • kiegészítő nyugdíjrendszerek, magánnyugdíj
 • vadászati jog

 

5. Nyelvismeret:

 • német nyelv - középfokú C tip. állami nyelvvizsga
 • angol nyelv - alapfokú C tip. állami nyelvvizsga

 

6. Kitüntetések, egyéb elismerések:

 • 2013. Signum Aureum Facultatis kari kitüntetés
 • 2009. Pro facultate iurisprudentiae kari kitüntetés
 • 1993. Tanulmányi emlékérem bronz-fokozat

 

7. Szakmai közéletben, civil szervezetben való részvétel:

 • ·        lektori tevékenység a Miskolci Jogi Szemle részére

 • ·        2013. MTA köztestületi tag, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 • ·        2012. MTA Állam és Jogtudományi Bizottsága Civilisztikai Albizottság tag

 • ·        2011. Bánkúti Síklub egyesület tagja

 • ·        2009. Fiatal Magánjogászok Egyesületének alapító tagja

 • ·        1997-2002 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja

 

8. Gyakorlati tapasztalatok:

 • 1996-2002 ügyvéd
 • 2002-től KJK. majd CompLex Kiadó Iratmintatár egyes iratmintáinak szerzője és gondozója
 • 1997-től B-A-Z megyei Építész Kamara titkára, a kamara titkárságának vezetője.
 • 2007-2013. Magyar Építész Kamara Jogi Munkabizottságának tagja.
 • TÁMOP 4.2.1. (tudástranszfer) keretén belül működtetett Jogi Tanácsadó Központ tevékenységében való közreműködés (2009-2011).

 

  

Publikációs jegyzék


MTMT PUBLIKÁCIÓS jegyzék

Tudományos

 

Könyvrész

 

Barta Judit: A köztestület

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok KJK., Budapest, 1999. 138-157. pp.

 

Barta Judit: A vízgazdálkodási társulatok

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok KJK., Budapest, 1999. 343-372. pp

 

Barta Judit: A vadásztársaság

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok KJK., Budapest, 1999. 408-433. pp.

 

Barta Judit: A hazai kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer kialakulása és fejlődésének stációi napjainkig tanulmány

In.: Facultas Nascitur a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának 20. évfordulója alkalmából készült jubileumi kötet Miskolc, 2001. 13-30. pp.

 

Barta Judit: A hazai nyugdíjbiztosítási rendszer kialakulása és fejlődésének állomásai 1975-ig, különös tekintettel a vállalati nyugdíjintézményekre.

In.: Ünnepi tanulmányok. Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Radnay József 75. születésnapjára. Szerk.: Czúcz Ottó és Szabó István Bíbor Kiadó Miskolc, 2002. 55-70. pp.

 

Barta Judit: A bankgarancia. A fizetési módozatok.

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Az üzleti élet szerződései UNIO Kiadó, 2002. 154 p.-168 pp. (átdolgozott kiadás)

 

Barta Judit: Hitel, kölcsön, bankszámla, folyószámla, betét, takarékbetét szerződések

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Az üzleti élet szerződései UNIO Kiadó, 2002. 449-476 pp.

 

Barta Judit: A köztestület.

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok Kiskommentár (Átdolgozott kiadás) KJK., Budapest, 2003. 119-134. pp.

 

Barta Judit: A vízgazdálkodási társulat

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok Kiskommentár (Átdolgozott kiadás) KJK., Budapest, 2003. 299-319 pp.

 

Barta Judit: A vadásztársaság.

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Speciális Társaságok Kiskommentár (Átdolgozott kiadás) KJK., Budapest, 2003. 349-372 pp.

 

Barta Judit: Az építészeti alkotások jogi védelmének fejlődése egy színház történetén keresztül.

In.: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, University Press, Miskolc, 2005. Tomus XXIII./2. 405-419. pp.

 

Barta Judit: Az üzleti élet szerződéseinek pénzbeli teljesítési módjai

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Üzleti szerződések UNIO Kiadó Bp. 2005. 101-104. pp. (átdolgozott, hatályosított kiadás)

 

Barta Judit: Bank-és Hitelviszonyok

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Üzleti szerződések UNIO Kiadó Bp. 2005. 303-308. pp., 312-326. pp., 334-341. pp. (átdolgozott, hatályosított kiadás)

 

Barta Judit: Projekttársaság In.: Ünnepi Tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézet Budapest, 2010. Ujváriné dr. Antal Edit - Dr. Kovács István - Dr. Barta Judit - Dr. Harsányi Gyöngyi: Egyes magántársaságok társasági jogi szabályozásának közjogi többletszabályai 57-64. pp.

 

Barta Judit: Iparjogvédelem által oltalmazott és oltalom alá nem tartozó egyes szellemi tulajdonjogok bitorlása elleni fellépés a versenyjog eszközével In.: A szellemi tulajdon c. kötet, szerk.: Dr. Barzó Tímea Kiadja: Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011. 9-26. pp.

 

Barta Judit: Die Veränderungen des ungarischen Rentensystems (Das drei-Säulen System und das zwei- Säulen System) In.: Collected Papers TOM II XLV 3 (2011.) NOVI SAD FACULTY OF LAW (SERBIA)

 

Tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok

 

Barta Judit: Az önkéntes biztosítás szerepének alakulása a magyar nyugdíjrendszerben

In.: In Memoriam Novotni Zoltán emlékkötet Kiadja: Novotni Alapítvány, 2003. 9-24 pp.

 

Barta Judit: A biztosító tájékoztatási kötelezettsége a szerződéskötés folyamatában, különös tekintettel az EU vonatkozó irányelveire.

In.: Az UNIO-s csatlakozás hatása a letelepedés és a szolgáltatások szabad áramlása körében Tanulmánykötet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2005. 28-49 pp.

 

Barta Judit: A házassági vagyonjog egyes társasági jogi kérdései.

In.: Acta Conventus de Iure Civili (Tomus X.) Kiadja: Szegedi Tudományegyetem ÁJK. Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Szeged 2009. 287-308. pp.

 

Barta Judit: A bank- és hitelviszonyok újraszabályozása a kodifikációs eljárásban

In.: Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán Miskolci Konferenciák 2008. Kiadja: Novotni Alapítvány Miskolc, 2009. 7-22. pp.

 

Barta Judit: A vállalkozási szerződés altípusai A tervezési szerződés In.: Miskolci Konferenciák 2010. Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében. Novotni Alapítvány Miskolc, 2011. 63-80 pp.

 

Barta Judit: A vadászatra jogosult felelőssége a vad által erdő és mezőgazdálkodáson kívül okozott károkért, különös tekintettel az ún. vadütközéses esetekre In.: Miskolci Konferenciák 2012. „A vadászat aktuális jogkérdései” Novotni Alapítvány Miskolc, 2012. 39-57. pp.

 

Barta Judit: Az intézményesített kötelező, avagy „kötetlen” előgondoskodás szerepe és formái Magyarországon DVD 2012. Kiadja: Bíbor Kiadó ISBN szám: 978-963-9988-50-7

 

Barta Judit: A vadon élő állatok és élőhelyük, mint természeti erőforrások fenntartása és a vadászat kapcsolódási pontjai In.: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások körében c. tanulmánykötet Kiadja: Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012. 6-17 pp.

Barta Judit: Referátum Papp Tekla „Jogi és lénytani személyiség”- a Grosschmidi jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében c. előadásához In.: Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk. Kiadó: Novotni Alapítvány Miskolc, 2013.

 

Barta Judit: A tag halála következtében felmerülő jogkérdések megítélése a hatályos társasági törvény és az új Ptk. alapján – a személyegyesítő társaságok és a Kft. vonatkozásában In.: Miskolci Konferenciák 2012. „Jogi személyek az új Polgári Törvénykönyvben” Kiadó: Novotni Alapítvány, Miskolc, 2013. 7-23 pp.

 

Barta Judit: A szerzőt illető kizárólagos jogok a versenyjog szemszögéből In.: ÜNNEPI TANULMÁNYOK Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére 2013. Pécs, 35-47. pp.

 

Gondolatok az apportálásról az új Ptk. kapcsán In.: Szerk.: Grad-Gyenge Anikó, Megújulás a gazdasági társaságok jogában c. tanulmánykötet, kiadja KGRE Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2013. Megjelenés alatt.

 

Folyóiratcikk

 

Barta Judit: Építészeti alkotások és tervek védelme az új szerzői jogi törvény tükrében I. rész: A személyhez fűződő jogok (összefoglaló cikk)

In.: Építész Közlöny, 2000. november, 102. szám, 2-5 pp.

 

Barta Judit: Építészeti alkotások és tervek védelme az új szerzői jogi törvény tükrében II. A szerző vagyoni jogai és a felhasználási szerződések (összefoglaló szakcikk)

In.: Építész Közlöny, 2001. március, 105. szám. 2-5 pp.

 

Barta Judit: A magánnyugdíjpénztárak jogutód nélküli megszűnésének jogi problematikája In.: Gazdaság és Jog 8. évf., 11. szám, 2000. november, 12-15 pp. (szakcikk)

 

Barta Judit: A chilei és a magyar nyugdíjrendszer összevetése (Azon tévhit eloszlatása, hogy Magyarországon a chilei modell került bevezetésre) (összefoglaló cikk)

In.: Magyar Jog 2001. május, 298-303. pp.

 

Barta Judit: A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok természete és szabályozása társasági jogi szemmel In.: Miskolci Jogi Szemle IV. évf. 2009. 1. szám, 136-160. pp. (szakcikk)

 

Barta Judit: Visszatérés az egypilléres kötelező nyugdíjrendszerhez (a 2010. december 13-án elfogadott törvénycsomag értékelése) In.: Gazdaság és Jog XIX. évf. 3. szám 2011. március 9-15. pp. (szakcikk)

 

Barta Judit: A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar nyugdíjrendszerben In.: Miskolci Jogi Szemle VI. évf. 2011. különszám ME ÁJK. folyóirata 7-30 pp. (összefoglaló cikk)

 

Barta Judit: The Role And Function of the PAY-AS-YOU-EARN pension system int the hungarian pension system In.: European Integration Studies, Miskolc Iniversity Press, Volume 9., Number 1 (2011) 5-15 pp. (szakcikk)

 

Barta Judit: Építészeti alkotások szerzői jogi védelme és a gazdasági reklámozás némely összefüggései megtörtént esetek kapcsán In.: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 6. évf. 6. szám. 2011. december, 104-119. pp. (szakcikk)

 

Barta Judit: A légi árufuvarozás logisztikai jelentősége és jogi háttere In: ADVOCAT a B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara folyóirata 2013/1-4. szám, XV. évf., 21-23 oldalak

 

Barta Judit A foglalkoztatói kiegészítő nyugdíj In.: Magyar Jog 2013. július, 7. szám, Hatvanadik évfolyam, 426-435 oldalak

PhD értekezés

Barta Judit: A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakra Miskolci Egyetem ÁJK. Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, 2000

 

Oktatás

 

Könyv

 

Barta Judit: Kereskedelmi Jogi Példatár II. (társasági jog, csődjog, versenyjog) egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 1999.

 

Barta Judit: A kötelező magánnyugdíjrendszer egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó, Miskolc 2001.

 

Könyvrész

 

Barta Judit: A magyar bankrendszer

In.: Barta - Bazsa - Harsányi - Karczub - Kovács - Miskolczi - Osváth - Ujváriné: Egyes Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó Miskolc, 1996. 62-80. pp.

 

Barta Judit: A bankgarancia

In.: Barta - Bazsa - Harsányi - Karczub - Kovács - Miskolczi - Osváth - Ujváriné: Egyes Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó Miskolc, 1996. 108-127 pp.

 

Barta Judit: Hitelszerződés, kölcsönszerződés, bankszámlaszerződés, folyószámla-szerződés, fizetési módozatok, betétszerződés, takarékbetét-szerződés

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi - Osváth - Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 1998. 210-236. pp.

 

Barta Judit: Bankgarancia

In.: Barta - Fazekas - Harsányi - Miskolczi - Osváth - Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 1998. 247-259. pp. (átdolgozott kiadás)

 

Barta Judit: A közös vállalat és egyesülés munkafüzet feladatok

In.: Barta - Harsányi - Kovács - Újváriné - Miskolczi Bodnár: Társasági jogi munkafüzet egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2001.

 

Barta Judit: Társasági jogi, csődjogi, versenyjogi példatár

In.: Barta - Harsányi - Kovács - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Példatár - Munkafüzet- Írásbeli vizsgakérdések egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2005. 9-42 pp.

 

Barta Judit: Közös vállalat, egyesülés, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás munkafüzet feladatok

In.: Barta - Harsányi - Kovács István - Miskolczi Bodnár - Ujváriné: Példatár - Munkafüzet- Írásbeli vizsgakérdések egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2005. 91-96 pp., 131-133 pp., 137-156 pp.

Barta Judit: Átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés In.: Szerződések az üzleti életben egyetemi jegyzet DVD Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter Kiadó: A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány, Budapest 2009. ÁR. IV. 1-3.

 

Barta Judit: Fizetési módozatok (2009. évi LXXXV. tv. alapján)

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2009. 94-104. pp.

 

Barta Judit: Bank-és hitelviszonyok (2009. évi LXXXV. tv. alapján)

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2009. 263-268. pp. 271-286. pp.

 

Ismeretterjesztő

 

Könyvrész

 

Barta Judit-Kovács István: A speciális társaságok iratmintatára (azonosságok és eltérések a gazdasági társaságokkal) KJK-KERSZÖV Kiadó Budapest, 2000.

I. fejezet: Polgári jogi társaság létrehozására irányuló szerződés 15-21. pp.

II. fejezet: Építőközösségi szerződés 22-27. pp.

IV-V. fejezetek: Közhasznú társaságot létesítő társasági szerződés és alapító okirat 53-81 p.

X. fejezet: Vízitársulat alapszabálya, 153-167. pp.

XI. fejezet: Vízi-közmű társulat alapszabálya, 168-183. pp.

XII.-XIII. fejezet: Erdőbirtokossági társulat alapszabálya, erdőbirtokossági társulatot létesítő szerződés, 184-228 pp.

XIV. fejezet: Vadásztársaságot létesítő alapszabály, 229-247. pp.

 

Folyóiratcikk

 

Barta Judit: A nyugdíjrendszer reformjáról

In.: Építész Közlöny, 1997. december, 72. szám 2-5 pp. (összefoglaló cikk)

 

Barta Judit: A magánnyugdíjrendszer 2000. évtől hatályba lépő változásai

In.: ADVOCAT a B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara folyóirata 2000/1-2. szám, 8-10. pp. (összefoglaló cikk)

 

Barta Judit: Recenzió Dr. Fazekas Judit kandidátusi értekezéséhez (ismertetés)

In.: Jogtudományi Közlöny 1996. 1. szám, 40-41 pp.

 

 

SZERKESZTÉS

 

Barta Judit szerk.: Példatár - Munkafüzet - Írásbeli vizsgakérdések egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2005.

 

Barta Judit szerk.: Bank-és hitelviszonyok Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán Kiadja: NOVOTNI Alapítvány Miskolc, 2009.

 

Vissza