Felhasználónév:
civhilda
Telefon:
46/565-183
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Tóth
Keresztnév:
Hilda
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Név

 

Személyi adatok


fotó helye

Születési hely, idő:

 Debrecen, 1974.08.18.

 

Elérhetőségek:

 

Tanszék

 Agrár-és Munkajogi Tanszék

Iroda cím: 

A/6 épület 104-es szoba

Tel.:

46/565-183

Fax:

 -

E-mail:

 toth.hilda@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök


 2011-egyetemi docens

 2005-2011: egyetemi adjunktus

2000-2005: egyetemi tanársegéd

 Végzettség


 1997 jogász

 2000 közgazdász

 

Nyelvtudás


 angol

 orosz

 

Szakmai közéletben való részvétel


 Magyar Munkajogi Társaság - tagság

 CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület - tagság

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete - tagság

MTA Miskolci Területi Bizottsága Állam –és Jogtudományi Szakbizottság Munka –és Szociális Jogi Munkabizottság- titkár

Magyar Munkajog e-folyóirat - szerkesztőbizottsági tag

 

 

Publikációs lista

itt is elérhető: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10034660


Önálló kiadványok:

 

TÓTH Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései. (társszerk: Manfred Ploetz) Novotni Kiadó, Miskolc. 2001. 421 p.

 

Könyvrészletek:

TÓTH Hilda: Alapkérdések. In: Szociális jog  - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Tóth Hilda) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. p. 11-28. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A társadalombiztosítás fedezete. In: Szociális jog - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Tóth Hilda) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. p. 28-35. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A kötelező egészségbiztosítás rendszere és ellátásai Magyarországon. In: Szociális jog - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Tóth Hilda) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. p. 86-111. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: Alapkérdések. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2010. p. 9-23. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A társadalombiztosítás fedezete. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2010. p. 23-31. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A kötelező egészségbiztosítás rendszere és ellátásai Magyarországon. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2010. p. 84-106. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: Alapkérdések. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2007. p. 13-25. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A társadalombiztosítás fedezete. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2007. p. 25-33. ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: A kötelező egészségbiztosítás rendszere és ellátásai Magyarországon. In: Szociális jog II. - Társadalombiztosítási jog. (szerk.: Prugberger Tamás) Miskolc, Novotni Kiadó, 2007. p. 71-94.  ISBN 978-963-9360-49-5

TÓTH Hilda: Social Policy and Employment Policy. (társszerző: Jakab Nóra) In: Public Policies of the European Union. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 160-179 pp

 

Tanulmányok, cikkek:

 

TÓTH Hilda: Nyugdíjreform Magyarországon. in: Collega 2000/2. 26-29. p.

TÓTH Hilda: A munkaszerződésnek vállalkozási vagy megbízási szerződéssel történő kiváltásának a problémájához.. In: Publicationes Universitatis Miskolcinesis. Sectio Juridica et Politica sorozat XIX. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc, 2001. 409-422. p.

TÓTH Hilda: A munkaidő és a pihenőidő szabályainak érvényesülése a gyakorlatban (társszerző: Prugberger Tamás). In: Valóság 2001/1.  22-37. p.

TÓTH Hilda: Lehet –e visszamenőleges hatályú a kollektív szerződés és az üzemi megállodás? (társszerző Prugberger Tamás) In.: Munkaügyi Szemle 2001/3. 44-45. p.

TÓTH Hilda: A Munka Törvénykönyve módosításáról – tematikus szám. (társszerzők: Prugberger Tamás, Fabók András) In: Napi Jogász I./5. 96. p.

TÓTH Hilda: A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás egyes elméleti kérdései a bírói jogalkalmazás során. In: Ünnepi tanulmányok: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás (szerk.: Szabó István). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 457 - 475. p.

TÓTH Hilda: A munkavállalói bérkifizetés a munkáltató fizetésképtelensége esetére – Kritika a 80/987. sz. EGK irányelv tükrében (társszerzők: Prugberger Tamás, Csák Csilla). In: Napi Jogász. 2002/3. 14-16. p.

TÓTH Hilda: Hungarian legal regulation of worker’s guaranteed payments in cases of employer insolvency – A review in the light of EC Directive 80/987. (társszerzők: Csák Csilla, Prugberger Tamás). In: South East Europe Review for labour and social affairs. Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany. 2002/2 95-100. p.

TÓTH Hilda: A bérgarancia-alap működése Magyarországon és az Európai Unióban I. rész (társszerzők: Prugberger Tamás, Csák Csilla). in: Európai Tükör, 2002/4. 79-100. p., II. rész in: Európa Tükör, 2002/5. 77-92. p

TÓTH Hilda: Jogi szabályozás. In: Munkavállalás az Európai Unióban (szerk.: Matiscsákné  dr. Lizák Marianna). Kiadta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolc, 2003. 56-100 p.

TÓTH Hilda: The Tendecies of the Development of Health and Accident Insurance. In: microCAD International Scientific Conference 6-7 March, (Konferenciakiadvány) Miskolc, 2003. 137-142. p

TÓTH Hilda: Az egészségbiztosítás és balesetbiztosítás korszerűsítésének problematikájához. In: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai. 3. kötet. Bíbor Kiadó. Miskolc, 2003. 411-429. p.

TÓTH Hilda: A betegség miatti keresőképtelenség esetére fizetendő táppénz jogfejlődése Magyarországon és a társadalombiztosításban történő elhelyezése a hatályos szabályok alapján Magyarországon és Ausztriában. In: Publicationes Universitatis Miskolcinesis. Sectio Juridica et Politica sorozat XXII. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc, 2004.  517-542. p.

TÓTH Hilda: A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás a miskolci és a nyíregyházi munkaügyi bíróság gyakorlatában. In: A munkáltatói jogutódlás esete (szerk.: Neumann-Prugberger). Novotni Kiadó, Miskolc, 2004. 147-172 p

TÓTH Hilda: Az osztrák társadalombiztosítási jog jogforrásai. In: Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmeyer Dedicata. ELTE, ÁJK, Budapest, 2005. 216-225.p

TÓTH Hilda: Szociális jogi kihívások és megoldások a foglalkoztatás megszüntetése esetén. In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás 70. születésnapja alkalmából. (szerk.: Csák Csilla) Novonti Kiadó, Miskolc 2007. 418-432. p.

TÓTH Hilda: Kitekintés az osztrák állami betegbiztosítási rendszer által nyújtott ellátások körére. In: Magyar Jog 2007/7. 413-418. p.

TÓTH Hilda: Szociális jogi rendszerek Európában: a német és az osztrák betegbiztosítás. In.: Román László születésének 80. évfordulójára. Emlékkönyv. Pécsi Tudományegyetem, ÁJK Pécs, 2008. 403-425 pp.

TÓTH Hilda: Törvényi „infláció” a közszolgálat 2007. évi szabályozásában. (társszerző: Kenderes György) In: Gazdaság és Jog 2008/10. 22-26.

 

Fordítások:

 

TÓTH Hilda (ford.): Prugberger Tamás: Legal instutions and fields in order to protect the weak and making – Qui prodest? in: A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában. Novotni Kiadó, Miskolc 2002. 169-175. p.

 

Konferencia előadások:

 

TÓTH Hilda: A hazai társadalombiztosítási rendszer reformja a külföldi megoldások tükrében. Doktoranduszok Fóruma, 1999. november

TÓTH Hilda: Adalékok a nyugdíjrendszer reformjához. Doktoranduszok Fóruma, 1997. november

TÓTH Hilda: Európai Unió munkajoga a magyar szabályok közt. 2003. október 13., Miskolc, BAZ Megyei Önkormányzat.

TÓTH Hilda: The Tendecies of the Deveálopment of Health and Accident Insurance. MicroCAD Nemzetközi Konferencia, Miskolc 2003 március 7.

TÓTH Hilda: Munkajogi kérdések az Európai Unióban. Euro Info Központ Észak-magyarországi Képviselet, Eger, 2003. december 4.

TÓTH Hilda: A munkaviszony megszüntetése az egyes nyugat-európai országokban. I. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2004. október 13-15.

TÓTH Hilda: Három kérdés a munkaviszony megszüntetésének problematikájához társadalombiztosítási szempontból. Munkajogot Oktatók Konferenciája, Miskolc 2005. április 29.

TÓTH Hilda: Családbarát munkahelyek Magyarországon. Menekülés a munkajogból. II. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2005. október 18-20

TÓTH Hilda: Rövid kitekintés az osztrák állami betegbiztosítási rendszer által nyújtott ellátások körére. MTA SZSZB Megyei Tudományos Testülete XV. közgyűlése tudományos ülése. Nyíregyháza, 2006. szeptember 23.

TÓTH Hilda: Szociális és társadalombiztosítási jogi kihívások és megoldások a foglalkoztatás megszüntetése esetén. III. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2006. október 17-19.

TÓTH Hilda: A munkaviszony megszüntetése esetén igényelhető szociális és munkajogi ellátások. Nemzetközi Munkajogi Konferencia. Miskolc, 2006. november 23-24.

TÓTH Hilda: A pénzbeli ellátások Magyarországon és Ausztriában. Munkajogi és Szociális Jogi doktoranduszok és pályakezdő oktatók konferenciája. Szeged, 2007. január 12-13.

TÓTH Hilda: Munkabért pótló juttatások betegség és anyaság esetén. IV. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2007. október 16-18.

TÓTH Hilda: Az osztrák szociális jog rendszere és összevetése a magyar szociális jog intézményeivel. Társadalombiztosítási rendszer reformja c. konferencia az MTA Jogtudományi Intézet szervezésével, Budapest, 2007. november 12-13.

TÓTH  Hilda: A Bérgarancia Alapon keresztül igényelhető munkavállalói juttatások. V. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2008. október 14-16.

TÓTH  Hilda: Itt a vég! És ami utána jön.(táppénz, segély, bérgarancia) VI. Magyar Munkajogi Konferencia. Visegrád, 2009. október 13-15.

 

Konferenciaszervezés:

 

1. „Kárpátok Eurorégió országainak munkajogfejlődése” Nemzetközi Konferencia 2002. május 10-11. Miskolc

2. „Foglalkoztatáspolitika az EU egyes tagállamaiban” Nemzetközi Munkajogi Konferencia,. 2006. november 23-24. Miskolc

3. „Új kihívások Európában – a jogtudomány válaszai” Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2007. május 4. Miskolc

 

Szakértői vélemények:

 

1.TÓTH Hilda: A fekvőbeteg szakellátás ügyeleti szolgálatával kapcsolatos jogi helyzet elemzése. (társszerzők: Csák Csilla, Tománé Szabó Rita) 2006.

 

Disszertáció:

 

TÓTH Hilda: A táppénzről. PhD dolgozat. Miskolc, 2010.Vissza