Felhasználónév:
civkende
Telefon:
46/565-111/11-87
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Kenderes
Keresztnév:
György
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Név

 

 

 

 

Személyi adatok

 

 


 

fotó helye

 

 

 

 

 

 

 

Születési hely, idő: Budapest, 1955.09.03.

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek:

 

 

 

 

Tanszék        Munka- és Agrárjogi Tanszék

 

 

 

 

Iroda cím:  3515 Miskolc-Egyetemváros A/6. 102.

 

 


 

Tel.:              46/565-111/11-87.mell.

 

 


 

Fax:              46/362-632

 

 

 

 

E-mail:          civkende@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök

 


 

 

 

1980.  kezdve a MÉM  Muszaki Intézetnél, mint jogi foeloadó és belso ellenor (kettos munkakörben)  dolgoztam 1981. augusztus 1-jéig. Ekkor kerültem jelenlegi munkahelyemre, a  Miskolci Egyetem (akkor még Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem) Állam-  és Jogtudományi Intézetébe.
Két évig tudományos továbbképzési ösztöndíjas gyakornok, ezt követoen tanársegéd voltam és 1985-tol adjunktusi beosztásban vagyok.

1987-tol a  munkajog tantárgy tárgyvezeto oktatójaként folytatom tevékenységemet.  

1994-tol ellátom a munkajogi és Agrárjogi Tanszék tanszékvezeto-helyettesi feladatait.  

Az oktatómunka keretében a munkajog tantárgy oktatásában és oktatás szervezésében veszek részt. Oktatási feladataim között szerepel a III.  évfolyamos jogász nappali és levelezo tagozatos hallgatók, valamint a II.  évfolyamos közgazdász nappali és levelezos hallgatók, illetve Munkaügyi -és Társadalombiztosítási ügyintézők részére eloadások tartása  és gyakorlatok vezetése.  

Az oktatómunka mellett segítséget nyújtok a tudományos diákköri tevékenységhez is.

 

A hallgatók számonkérését kollokvium formájában, szigorlati bizottsági elnökként, valamint 1987-tol államvizsga (záróvizsga) bizottsági tagként  végzem. 1991-tol a már végzett jogászok vizsgáztatásában jogi szakvizsga  bizottsági tagként (cenzorként) muködöm. (Erre vonatkozó kinevezésemet az  igazságügyi minisztertol eloször 1991-ben kaptam meg, majd 1997-ben ezt  további 5 évre meghosszabbították.) Oktatok posztgraduális képzésben is,  elsosorban a jogi szakvizsga elokészíto tanfolyamokonés más szervezetek által  indított továbbképzéseken.

1995-ben kérelmemre – az addig folytatott elméleti és gyakorlati munkám alapulvételével – a Munkaügyi Minisztérium a Szakértok Nyilvántartó  Jegyzékébe 76/1995. Törzskönyvi sorszám alatt mint munkajogi szakértot  jegyzett be.

 

 

 

 

Végzettség           egyetem

 


 

1980 jogi diploma ELTE

 

 

 

 

 

 

Nyelvtudás           angol középfok, orosz

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

- 1991-től IM jogi szakvizsga bizottság tagja (cenzor)

- 1995-től bejegyzett munkajogi szakértő

- a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara tagja

- a Magyar Jogász Egylet tagja

- Mt. és részben a Ptk. Kodifikációjában való részvétel

- MTA-MAB Jogi Albizottság tagja, a Munkajogi Szakbizottság elnöke

- Magyar Munkajogi társaság tagja

- Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének pártoló tagja (1998-tól folyamatos)

- ME ÁJK Kari Tanács választott tagja (2 időszakon át)

- külföldi tanulmányutak (London, Oxford, Cambridge, Warwich, Glasgow, Eddinburgh, Trier-több alkalommal)

- országos és nemzetközi tud. konferenciákon részvétel és előadás tartás

- 2005-től a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tagja (2005-től folyamatos)

- 2007-től MTA köztestületi tag

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Publikációs jegyzék:

Lásd: MTMT

Vissza