Felhasználónév:
civki
Telefon:
46/565-111/23-86
Megszólítás (Pl. Dr.):
dr.
Vezetéknév:
Kovács
Keresztnév:
István
Státusz:
egyetemi adjunktus
Bemutatkozás:

 

dr. Kovács István

 

Személyi adatok


dr. Kovács István

 

 

Születési hely, idő: Miskolc, 1971.01.17.

 

 

Elérhetőségek:

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék, ME ÁJK

 

Iroda cím:  3515 Miskolc-Egyetemváros, C/1 207


Tel.: 06/46 565-111/23-86


Fax: (46) 362-632

 

E-mail: civki@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

 

 

Végzettség, Eddigi munkakörök


 

 

Jelenleg a Miskolci Egyetem ÁJK Kereskedelmi Jogi Tanszékének adjunktusaként veszek részt a tanszék tudományos és oktatói tevékenységében. Fő kutatási területeim a társasági jog, versenyjog, csődjog, valamint a kereskedelmi szerződések joga, ezen belül kiemelten a koncessziós szerződések témaköre. Az adjunktusi feladatok (szemináriumok, előadások tartása, tanszéki kutatás és publikációs tevékenység stb.) mellett ellátom a TDK felelősi, valamint tanszéki honlapszerkesztői feladatokat. Ezzel párhuzamosan egyéni ügyvédi gyakorlatot folytatok.

2003-tól

 

 

 

Adjunktusi kinevezés a ME ÁJK Kereskedelmi Jogi Tanszékére

 

 

 

2000.

 

 

 

A Szent István Egyetem GTK Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási Központjának “A távoktatás menedzsmentje” c. kurzusának elvégzése (Tanúsítvány sorszáma: M-1/2001)

 

 

 

1999.

 

 

 

04.21. Jogi szakvizsga letétele (biz. sz.: 14.393/1999.)

10.01. Felvétel a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamarába, egyéni ügyvédi gyakorlat megkezdése.

 

 

 

1998.

 

 

 

07.01. Tanársegédi kinevezés a ME ÁJK Kereskedelmi Jogi Tanszékére

 

 

 

1995-1997

 

 

 

1995. július 20. és 1997. december 31. között ügyvédjelölti tevékenység folytatása a miskolci 10. sz. Ügyvédi irodánál. Ph.D. képzés a Miskolci Egyetem Kereskedelmi Jogi Tanszékén, abszolutórium megszerzése.

 

 

 

1995.

 

 

 

06.17. Jogi doktori diploma megszerzése "cum laude" minősítéssel (okl.sz.:83-J/1995)

 

 

 

1990-1995

 

 

 

Egyetemi tanulmányok a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

(1994. Demonstrátori feladatok ellátása a Polgári Jogi Tanszéken)

 

 

 

1985-1989

 

 

 

Gimnáziumi tanulmányok a miskolci Kilián György Gimnáziumban. 1989.06.16. Érettségi (biz.sz.:E-13/1989)

 

 

 


 

 

 

Nyelvtudás


-anyanyelv: magyar

-idegen nyelvek: 1996.11.12. napján szereztem felsőfokú "C" tipusú nyelvvizsgát német nyelvből. Ezen kívül angol nyelvi tanulmányokat folytatok, de nyelvvizsgával még nem rendelkezem.

 

Német

Angol

Olvasási készség

felsőfok

középfok

Íráskészség

felsőfok

alapfok

Szóbeli készségek

felsőfok

Társalgási alapfok

 

 

Publikációk


Önálló kiadványok:

 

KOVÁCS István: A speciális társaságok iratmintatára (végjegyzetekben magyarázatokkal ellátott iratmintatár) (társszerző: Barta Judit) KJK-KERSZÖV Kiadó Budapest, 2000.

III.1-III.2. fejezet: Társasház 28-52 p.

VI. fejezet: Hegyközség 82-100 p.

VII. fejezet: Befektetési társaság 101-114 p.

VIII. fejezet: Koncessziós társaság 115-129 p.

IX. fejezet: Vámszabadterületi vegyes vállalat 130-152 p.

 

Könyvrészletek, tanulmányok, cikkek:

 

KOVÁCS István: Speciális koncessziós szerződések

In.: Barta - Bazsa - Harsányi - Karczub - Kovács - Miskolczi - Osváth - Ujváriné: Egyes Kereskedelmi Szerződések egyetemi jegyzet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 1996. 272-290 p. 307-313 p.

 

KOVÁCS István: Koncesszió-koncessziós szerződés

In.: Gazdaság és Jog, 12/1997. sz. 5. évf., december, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 14-19. o.

 

KOVÁCS István: A koncessziók jogági besorolásáról

In.: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1997. november 6., Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa, 66-71. o.

 

KOVÁCS István: Konzessionen in Ungarn im Bereich der Telekommunikation

In.: A Microcad 2001. március 1-2. keretében elhangzott német nyelvű előadás anyaga, egyetemi kiadás

 

Barta Judit - Harsányi Gyöngyi - Kovács István - Újváriné Antal Edit - Miskolczi Bodnár Péter: Társasági jogi munkafüzet egyetemi tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2001.

 

KOVÁCS István: Ajánlat-elfogadás; Versenytárgyalás, pályázat

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Az üzleti élet szerződései UNIO Kiadó, 2002. november 31-32 p. 36-39. p.

 

KOVÁCS István: Az üzleti élet szerződéseinek főbb biztosítékai (kötbér, óvadék, bánatpénz, zálogjog)

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Az üzleti élet szerződései UNIO Kiadó, 2002. november 123-153 p.

 

KOVÁCS István: Atipikus és „öszvér” társaságok a német társasági jogban

In.: Cég és Jog, 2003/10. sz., V. évf., október, NAPI Gazdaság Kiadó Kft., 24-28. o.

 

KOVÁCS István: Társasháztulajdont Alapító Okirat, Társasház Szervezeti-működési Szabályzata iratminták magyarázatokkal

In.: Lex Complex, 2004/1. szám, KJK-KERSZÖV Kft., 18-31. o.

 

KOVÁCS István: Korlátolt Felelősségű Társaság

In.: Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Kovács István - Miskolczi Bodnár Péter - Ujvári Andorné: Példatár - Munkafüzet- Írásbeli vizsgakérdések tansegédlet NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2005. 96-110. p.

 

KOVÁCS István: Versenytárgyalás, pályázat; A koncesszió

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Üzleti szerződések UNIO Kiadó Bp. 2005. 101-104. p. (átdolgozott, hatályosított kiadás) 36-38. p. 249-260. p.

 

KOVÁCS István: Elektronikus cégalapítás és bankszámlanyitás

In.: Bank- és hitelviszonyok, Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán Miskolci Konferenciák 2008. Kiadja: Novotni Alapítvány Miskolc, 2009., 151-157. oldalak

 

KOVÁCS István: A koncesszió

In.: Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Kereskedelmi Szerződések Novotni Kiadó Miskolc, 2009. november 193-202. p.

 

Barta Judit - Harsányi Gyöngyi - Kovács István - Ujváriné Antal Edit: Munkafüzet Kereskedelmi jog II. (Társasági jog-Versenyjog-Csődjog) Szerkesztő: Csorba Emese, Kiadó: NOVOTNI Kiadó, Miskolc 2010.

 

 

Kovács István: A koncessziós társaság In.: Ünnepi Tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézet Budapest, 2010. Ujváriné dr. Antal Edit - Dr. Kovács István - Dr. Barta Judit - Dr. Harsányi Gyöngyi: Egyes magántársaságok társasági jogi szabályozásának közjogi többletszabályai 49-57. pp.

 

CD:

 

KOVÁCS István: Társasház, Hegyközség, Befektetési társaság, Koncessziós társaság, Vámszabadterületi vegyesvállalat, Off-shore társaság végjegyzetekben magyarázatokkal ellátott iratmintái

In.: Iratmintatár CD (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest 2001.)

 

Fordítások:

 

Prof. Dr. Horst Konzen: Az 1998-as reformtörvény és a (német) kereskedelmi jog jövője c. előadásának fordítása (Magyar Jog, 2002. február, 49. évf. 2. Szám, 121-125. o.)

 

Prof. Dr. Horst Konzen: Az európai magánjog alapjai és fejlődése c. angol nyelvű előadásának fordítása német eredetiből (A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában, Novotni Kiadó, Miskolc 2002., 98-116. oldal)

 

Prof. Dr. Horst Konzen: A munkavállalók védelme az új német csődjogban c. előadásának fordítása (Magyar Jog, 2002. november, 49. évf. 11. szám, 694-699. oldal)

Vissza