Felhasználónév:
civnora
Telefon:
46/565-111/23-89
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Jakab
Keresztnév:
Nóra
Státusz:
egyetemi adjunktus
Bemutatkozás:

Személyi adatok


Születési hely, idő: Miskolc, 1981. június 16.

 

 

Elérhetőségek:

 

Tanszék Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Iroda cím:  A/6. 10. szoba

 

Tel.: 064656511/23-89

 

Fax:

 

E-mail: jakabn81@gmail.com. civnora@ni-miskolc.hu

 

 

Eddigi munkakörök

 


 • 2011- : adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajog Tanszék
 • 2008- : tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajog Tanszék
 • 2008- : munkaügyi referens, Miskolci Egyetem, Humánpolitikai Iroda

 

 

Végzettség

 


 

 

 •  2011: PhD fokozat, summa cum laude minősítéssel. A PhD disszertáció címe:A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései
 • 2006-2008: Társadalomtudományi és Gazdasági szakfordítói szakirányú továbbképzés, Angol, ME Alkalmazott Nyelvészet
 • 2006–2008: a „Foglalkoztatáspolitikai és Fogyatékosságügyi Szabadegyetem”, valamint az „Esélyegyenlőségi és Fogyatékosságügyi Szabadegyetem” hallgatója
 • 2005-2008 : Ph. D. hallgató, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, abszolutórium szerzés éve: 2009
 • 1999-2005: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász, diploma minősítés: summa cum laude
 • 1993-1999: Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Tokaj, kitűnő

 

 

 

 

Nyelvtudás

 


 • angol: felsőfok C, University of Cambridge ESOL Certificate in Advanced English
 • német: középfok C
 • spanyol: középfok C
 • francia: alapismeret
 • latin: alapismeret

 

 

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


 

Szakmai tapasztalat:

 • 2012. június 1. – július 31. Max-Planck Institut für
  Sozialrecht und Sozialpolitik, München, DAAD ösztöndíj.
 • 2011. december 15-16. Academy of European Law Trier,
  Seminar of „The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Madrid,
  Spanyolország
 • 2010-: a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely (Budapest) tagja
 • 2007-2008: Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusz képviselője
 • 2007- : a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület kutatócsoportjának tagja
 • 2007- : European Integration Studies angol nyelvi rektora
 • 2006- : a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület „Agrár- és Környezetjog” c. folyóirat angol nyelvi lektora
 • 2006- : A „Hallgató a régióért, régió a hallgatókért” elnevezésű szakkollégium tagja a Regionális Gazdaságtani Tanszék szervezésében
 • 2005-2008: a Miskolci Jogi Szemle Szerkesztő bizottságának tagja
 • Nemzetközi és helyi konferenciákon rendszeres tolmácsolás

Szakmai eredmények:

 • Nemzetközi versenyeken való eredményes részvétel: 2004. European Law Moot Competition, Párizs; 2005. 1st Regional Friedrich Born IHL Competition, Budapest.
 • OTDK Győr, 2005, III. helyezés, Munkajogi Szekció III. (Egyenlő bánásmód és Esélyegyenlőség Szekció),
 • TDK tevékenység: Munkajogi Szekció: 2003. nov. II. hely; 2004. nov. I. hely

Kitüntetések:

 

 1. 2013. Kiváló Konzulensi Oklevél, Miskolci
  Egyetem
 2. 2013. Díszoklevél. A Miskolci Egyetem Tudományos
  Diákköre és a Miskolci Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottsága dicséretben
  részesített az esélyegyenlőség témakörben konzultált tudományos diákköri
  dolgozatokért.
 3. 2012: Rektori Dicséret, Miskolci Egyetem
 4. 2010. Deák Ferenc Pre-Doktori Ösztöndíj, Nemzeti
  Erőforrás Minisztérium
 5. 2005. Köztársasági ösztöndíj, Oktatási Minisztérium
 6. 2005. Tanulmányi Emlékérem Arany fokozat,
  Miskolci Egyetem
 7. 2004. Tanulmányokért Díj, Taktaharkány Nagyközség Tanulóifjúságáért Alapítvány
 • Tudományos utánpótlás-nevelés:

2008. évi Kari TDK:

 

III. helyezett: Papp Ágnes

Lipták Katalin

2009. évi Kari TDK:

 

II. helyezett Nyikes Zita: Munkavállalás az Európai Unióban

Hajnal László Péter

Lipták Katalin

2010. évi TDK:

 

Kóródi Szilvia: A sztrájkjog kérdései, I. helyezés

Tóth Klaudia

Galló Szilvia

2011. évi OTDK:

 

Kóródi Szilvia: A sztrájkjog kérdései, III. helyezés

2011. évi Kari TDK:

 

Barta Ferenc

2012. évi Kari TDK

 

I. helyezett: Ferkovics Fanni: A foglalkoztatási
rehabilitáció rehabilitációja

II. helyezett: Szántó Krisztina: A tájékozott beleegyezés

III. helyezett: Szinai Alexandra: A szociális biztonsághoz
való jog

III. helyezett: Lakatosné Daróczi Anna: A munkaviszony
megszüntetése

Váradi Marianna

Fehér Nikolett

Rőczei Nóra Ivett

Kiss Zsanett

 

Esélyért díj: Kóródi Szilvia: A sztrájkjog kérdései

 

Országos Munkajogi Perbeszédversenyre a miskolci csapat
felkészítése

2011. Szeged: II. helyezés

2012. Budapest: I. helyezés

 
2013.
évi OTDK – Szeged:

Munkajog
tagozat

 

A CompLex
Kiadó különdíjaként E-könyvcsomagot nyert Ferkovics
Fanni
(ME). A díjat átadta Csizner Ildikó főszerkesztő. Ferkovics
Fanni
emellett a Magyar Munkaügyi Alapítvány által a legjobb szociális jogi
tárgyú dolgozat számára felajánlott 20.000 forint értékű különdíjat is
elnyerte.Nemzetközi kutatási projektek: • Éva Erdős - Nóra Jakab – Anikó Raisz:
  National Report, Hungary, Part III., XXIV. European Congress and Colloquium
  of Agricultural Law – Caserta (Italy) – 26-29 September 2007
 • Csilla CSÁK- Nóra JAKAB: Agriculture and the requirements of a sustainable development National report of Hungary in CEDR XXVI European
  Congress and Colloquium of Agricultural Law, Bucharest – 21 to 24 September
  2011
 • Jakab
  Nóra, Gyulavári Tamás, Bugarszki Zsolt, Katona Vanda
  Fundamental Rights Agency (FRA) Research Project on the Rights of People with Intellectual Disabilities And People with Mental Health Problems
  Desk Report, Hungary (2011)
 •  Nóra Jakab - Ede, János, Szilágyi: Commission I: Legal status of cohabitees and their
  children in the agricultural enterprise, President : Philippe HAYMOZ, Lawyer,
  Agricultural Institute State of FribourgGeneral Reporter : Dr. iur. Michael
  BURKARD, Fürsprecher, Berne, Lucerne, Switzerland, from 11th to 14th September
  2013


 

Külföldi ösztöndíj, szakmai utak:

 

 • 2013. február 4-7. Leiden, Leiden Law of School, Hollandia, Erasmus Oktatói Mobilitás
 • 2012. június 1. – július 31. Max-Planck Institut für
  Sozialrecht und Sozialpolitik, München, DAAD ösztöndíj.
 • 2011. december 15-16. Academy of European Law Trier,
  Seminar of „The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Madrid,
  Spanyolország

 • 2010. szeptember 1-október 31.: Karl-Franzens Univerität Graz, ÖAD ösztöndíj
 • 2010. augusztus 1-31. Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Sozialrecht, München, DAAD ösztöndíj
 • 2010. július 12-15. Graz, Karl-Franzens Universität, Ersamus, oktatói mobilitás
 • 2009. július 1. - szeptember 30.: Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Sozialrecht, München, DAAD és MPI ösztöndíj.
 • 2009. május 2. - május 6.: Leiden, Hollandia, Ersamus, oktatói mobilitás
 • 2006. 3 hét: Universität Hildesheim, Hildesheim, Németország
 • 2004. 6 hét Erasmus Plus ösztöndíj Granada, Spanyolország
 • 2002/2003. 10 hónap European Volunteer Service ösztöndíj Berwick-upon-Tweed, Nagy-Britannia

 

Tagság civil szervezetben:

 • CEDR Magyar Agrárjogi Egyesült

 

 

Publikációs jegyzék


 Frissítve lásd:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10022582

 

Jakab Nóra, dr. jur.

Publikációk listája

 

Angol nyelven:

 

1. Jakab Nóra: Quota system in the labour law and its applicability in the practice, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Állam és Jogtudományi Kar Szekciókiadvány, Miskolc, 2005. november 9., 111-116. o.

 

2. Jakab Nóra: Supported Decision Making, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Állam és Jogtudományi Kar Szekciókiadvány, Miskolc, 2007. november 13., 67-72. o.

Idézi:

Olajos István: A közös agrárpolitika története, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 77-85. o. (84. oldalon idézi az egészet)

 

Szilágyi János Ede: Az agrárjog elmélete, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 17-88. o. (a 87. oldalon idézi az egészet)

 

3. Jakab Nóra: New employment policies of disabled people, Collega, 11(2007) 2-3.,285-288. o.

Idézi:

Szilágyi János Ede: Az agrárjog elmélete, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 17-88. o. (a 32. oldalon idézi az egészet)

 

4. Erdős, Éva –Jakab, Nóra – Raisz, Anikó: Jurisdiction and Alternative Dispute Settlement Resolution in Agriculture (online), Journal of Agricultural and Environmental Law, 2008 No. 5, CEDR Hungarian Association of Agricultural Law, pp. 19-30

http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/jaelno5.pdf (30 April 2008)

Idézi:

Szilágyi János Ede. Köztestületek az agráriumban, A közös agrárpolitika története, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 259-288. o. (a 270. oldalon idézi az egészet)

Olajos István: Agrártámogatások, in: Csák Csilla (szerk.): A közös agrárpolitika története, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 356-371. o. (a 359. oldalon idézi az egészet)

 

Olajos István: A támogatási eljárási rendszer, in: Csák csilla (szerk.): A gazdasági és társadalmi kohézió politikája az Európai Unióban és Magyarországon, Novotni, Miskolc. 2009, 68-94. o. (69. oldalon idézi az egészet)

 

Szilágyi János Ede: Köztestületek az Agár- és vidékfejlesztésben, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 265-314. o. (a 278. oldalon idézi az egészet)

 

Olajos István: Agrártámogatások, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 371-382. o. (a 376. oldalon idézi az egészet)

 

5. Nóra Jakab – Hilda Tóth: Social Policy and Employment Policy, Public Policies of the European Union, Series: „European Education for Public Servants” – EuPA,  Editura Universitatii „Petru Maior”, Targu – Mures, 2008, 160 – 178. o.

 

6. T. Prugberger – Gy. Kenderes – N. Jakab: Legal Questions on the Amendment of the Labour Contract, Appointment in Labour and Public Relations in the European and Hungarian Legal System, European Integration Studies, Vol. 7. 1 (2009), 81-84. p.

 

7. Tamás Gyulavári – Zsolt Bugarszki – Nóra Jakab – Katona Vanda: Fundamental Rights Agency (FRA) Research Project on the Rights of People with Intellectual Disabilities And People with Mental Health Problems, Desk Report, Hungary, 2011

 

8. Csilla CSÁK- Nóra JAKAB: Agriculture and the requirements of a sustainable development National report of
Hungary in CEDR XXVI European Congress and Colloquium of Agricultural Law,
Bucharest – 21 to 24 September 2011. Forrás (letöltés ideje: 2011. november
28.): http://www.cedr.org/congresses/bucarest/pdf/Commission_I_Hongrie.pdf. 

 

 

Német nyelven:

 

Jakab Nóra: Beschäftigungsformen der behinderten Menschen, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Állam és Jogtudományi Kar Szekciókiadvány, Miskolc, 2006. november 9., 107-111. o.

Idézi:

Csák Csilla: A vidékfejlesztés foglalkoztatási és szociális kérdései, in: (Olajos István szerk.): Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni, Miskolc, 2007, 84-115. o. (a 96. oldalon idézi az egészet)

 

 

Magyar nyelven:

 

1. Jakab Nóra: Fogyatékkal élők foglalkoztatása, ennek intézményi háttere Nagy-Britanniában és Németországban, különös tekintettel a törvényi szabályozásra, Magyar Közigazgatás, 2005. november, LV. Évfolyam 11. szám, 696-701. o.

 

2. Jakab Nóra: A fogyatékkal élők foglalkoztatásának irányvonalai Nagy Britanniában, Németországban és Magyarországon, összehasonlító elemzés keretében, A Jogtudomány aktuális kérdései – a Miskolci Egyetem ÁJK díjnyertes dolgozatai 2005, Bíbor, Miskolc, 2006. 415-438. o.

 

3. Jakab Nóra: A fogyatékkal élő emberek egyes alkotmányos jogainak gyakorlati érvényesülése Magyarországon a Rendszerváltás után, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXIV., Miskolc University Press, 2006, 219-237. o

 

4. Jakab Nóra: A fogyatékkal élők foglalkoztatásának jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon, Studia Iurisprudentiae Doctorandum Miscolciensium, Miskolci Doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 7/1., Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006, 263-294. o.

 

5. Jakab Nóra: Elmélet és gyakorlat, avagy a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény és a munkához való alkotmányos jog gyakorlati érvényesülése, Collega 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam 40-45. o.

 

6. Jakab Nóra: A fogyatékügy kihívása a XXI. Században, in: Mankovits Tamás, Molnár Sándor Tamás, Németh Sarolta (szerk): Tavaszi szél konferenciakiadvány, 2007 Társadalomtudományok, A Doktoranduszok Országos Szövetségének Kiadványa, Budapest, 2007, 506-511. o.

Idézi:

Szilágyi János Ede: Az agrárjog elmélete, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 17-88. o. (a 32. oldalon idézi az egészet)

 

7. Jakab Nóra: Esélyegyenlőség a magyar munkajogban, különös tekintettel a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatására, in: Csák Csilla (szerk):Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás 70. születésnapjára, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2007, 153-161. o.

 

8. Jakab Nóra: Gondolatok a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás kapcsolatáról, in: Studia Iurisprudentiae Doctorandum Miscolciensium, Miskolci Doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 8., Miskolc, Bíbor Kiadó, 2007, 149-168. o.

Idézi:

Csák Csilla: A vidékfejlesztés foglalkoztatási és szociális kérdései, in: (Olajos István szerk.): Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni, Miskolc, 2007, 84-115. o. (a 97. oldalon idézi az egészet)

 

Csák Csilla: A vidékfejlesztés foglalkoztatási és szociális kérdései, in: (Olajos István szerk.): Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni, Miskolc, 2007, 84-115. o. (a 98. oldalon idézi az egészet)

 

Szilágyi János Ede: Az agrárjog elmélete, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 14-40. o., (31. oldalon idézi az egészet)

 

Szilágyi János Ede: Az agrárjog elmélete, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni, Miskolc, 2010. 17-85. o. (a 32. oldalon idézi az egészet)

 

9. Jakab Nóra: Az Európai unió szociálpolitikájának alapjai az elsődleges és másodlagos jogforrásokban, avagy az Európai Unió szociálpolitikájának a fejlődése, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXV/1., Miskolc University Press, 2007, 337-354. o.

Idézi:

Csák Csilla: A vidékfejlesztés foglalkoztatási és szociális kérdései, in: (Olajos István szerk.): Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni, Miskolc, 2007, 84-115. o. (a 98. oldalon idézi az egészet)

 

10. Erdős Éva – Jakab Nóra – Raisz Anikó: Igazságszolgáltatás és vitarendezés az agráriumban – Magyar Nemzeti Jelentés (online), Agrár- és Környezetjog, 5 (2008), CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület, 19-30. o.

http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/jaelno5.pdf (Letöltés: 2008. április 30.)

Idézi:

Szilágyi János Ede: Köztestületek az agráriumban, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 259-287. o. (270. oldalon idézi az egészet)

 

Olajos István: Agrártámogatások, in: Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. A közös agrárpolitika megvalósulása Magyarországon, Miskolc, Novotni, 2008, 338-413. o. (359. oldalon idézi az egészet)

 

11. Prugberger Tamás – Jakab Nóra: A felmondásra és a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Magyarországon és a posztkommunista szomszédos országokban, Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára (szerk: Kiss György, Berke Gyula, Bankó Zoltán, Kajtár Edit), Pécs, 2008, 347-362. o.

 

12. Jakab Nóra: Munkajogi jogalanyiság és sérült emberek, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Állam és Jogtudományi Kar Szekciókiadvány, Miskolc, 2008. november 13., 83-86. o.

 

13. Jakab Nóra: A méltányosságként felfogott igazságosság, Studia Iurisprudentiae Doctorandum Miscolciensium, Miskolci Doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 9., Miskolc, Bíbor Kiadó, 2008, 163-182. o.

 

 

14. Jakab Nóra: A gondokság, mint fogyatékosságpolitika, avagy Maschke másképp, Fogyatékosság és Társadalom, 1 (2009) 3-4., 295-313.

 

15. Kovács Melinda - Jakab Nóra: A cselekvőképesség szabályozásának elméleti és gyakorlati odüsszeiája az érintettek szemszögéből, Fogyatékosság és Társadalom, 1 (2009) 3-4., 375-389.

16. Jakab Nóra: A döntés-teszttől a támogatott döntéshozatalig, avagy más megközelítések – új válaszok, Opuscula Szegediensia 4, Pólay Elemér Könyvtár, Szeged, 2011,
115-128.

17. Jakab Nóra: A támogatott döntéshozatal elméleti és gyakorlati kérdései Kanadában.
In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXIX/2., Miskolc
University Press, 2011, 435-460.

18. Jakab Nóra: A globalizácóra és az innovációra, mint kihívásokra adott válasz: (egyetemi)
kutatás-fejlesztés. In: Barzó Tímea (ed.): A
szellemi tulajdon
, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011, 81-91.

19. Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere ésmunkajogi kérdései, PhD Disszertáció

20. Jakab Nóra: Cselekvőképesség az új PTK. Javaslatban – Egytized rész, ami látszik és Kilenctized, ami mögötte van, Családi Jog, 2012/3. 1-22.

21.Jakab Nóra: A nagykorúak cselekvőképességére vonatkozó
szabályozás Ausztriában, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica, Tomus, XXX/2. 2012, 459-479.

 

 

 

Tansegédlet:

 

Jakab Nóra: A családtámogatás ellátások szabályai, in: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán: Szociális jog II. Társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 213-220. o.

 

 

Szakfordítás:


 

1. Voss, Heerma van G. J. J.: A foglalkoztatás biztonsága és a vállalkozás rugalmassága közötti feszültségről, A felmondás joga Hollandiában és Japánban,  Magyar Jog 2006/8. 497-500. o.

 

2. Walter H. Rechberger: Az európai polgári eljárásjog mai állapotáról, Miskolci Jogi Szemle 2008/1. 111-120. o.

 

3. Hugh Beale: Új Kihívások az Európai unióban. Közös Referenciakeret: útmutató a törvényhozó számára, Lectiones Honoris Causa „Új kihívások Európában – a jogtudomány válaszai”, Görgényi Ilona (szerk.), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008, 23-30. o.

 

4. Végh Zoltán: Római jog és nemzeti szocializmus. Gondolatok a római jog univerzalitásáról. Lectiones Honoris Causa „Új kihívások Európában – a jogtudomány válaszai”, Görgényi Ilona (szerk.), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008, 75-88. o.

 

5. William Gardner: A fehérgalléros bűnözéssel szembeni bűnvádi eljárások alakulása Amerikában, Lectiones Honoris Causa „Új kihívások Európában – a jogtudomány válaszai”

Görgényi Ilona (szerk.), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008, 155-160. o.

 

Recenzió:

 

V. J. A. Sütő: Nieuw Vermogensrecht en rectsvergelijking – reconstrucie van een wetgewingsprocess (1947-1961), Boom Juridische uitgvers, 2004, Magyar Jog, 2007/11. 699-701. o.

 

 

Technikai szerkesztés:


 

Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán: Szociális jog II. Társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2007

 

Egyéb publikáció:


 

Szilágyi János Ede - Jakab Nóra: Miért a miskolci jogászképzés a legkiválóbb?, in: Vadlaw. 2007. (15. évf.) Különszám. 15-17. o.

Vissza