Felhasználónév:
cserba
Telefon:
46/565-111/11-95
Megszólítás (Pl. Dr.):
dr.
Vezetéknév:
Cserba
Keresztnév:
Lajos
Státusz:
egyetemi adjunktus
Bemutatkozás:

Személyi adatok


 

Születési hely, idő:

 Miskolc, 1953. október 10. 

 Elérhetőségek:

 Iroda cím:

ME-ÁJK, A/6. 106.

Tel.: 0646565-111/1195

E-mail: cserba.nagy@chello.hu

 

  

Eddigi munkakörök


 

1994-                      egyéni ügyvéd

1984-                      egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes

1983-1984               egyetemi tanársegéd, tanszékvezető helyettes        

1980-1983                Szerencsi Városi Bíróság- bíró

1978-1980                Miskolci Városi Bíróság – fogalmazó

 

 

Végzettség


 

1973-1978. Felsőfokú tanulmányok: József Attila Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, nappali tagozat.

1980            Jogi szakvizsga

 

 

Nyelvtudás


 

 • ME-IOK középfokú szakmai orosz nyelvvizsga

 • angol alapfokú nyelvvizsga

 

 

Szakmai közéletben való részvétel


 

 • 2007-től Europaischer Juristentag 2009 koordinációs bizottságának elnöke

 • 2007-től a Magyar – Szlovák, Szlovák – Magyar jogi szótár szerkesztőbizottságának elnöke

 • B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének tagja

 • 1999-től az ADVOCAT Alapítvány kuratóriumának elnöke

 • 1999-től az ADVOCAT jogi szakfolyóirat tervező szerkesztője

 • 1995-től részt vesz az ügyvédjelöltképzés regionális megszervezésében és az ügyvédjelölt oktatásban

 • 1993-tól a NOVOTNI Kiadó a magyar magánjog fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának tagja

 • 1992-tól a Magyar Jogász Egylet Országos Elnökségének tagja

 • 1992-tól a Magyar Jogász Egylet B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöke

 • 1992-től cenzora a Jogi Szakvizsgabizottságnak

 • 1990-től tagja az International Association of Procedural Law, Nemzetközi Eljárásjogi Egyesületnek.

 • 1990-től tagja a Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztályának

 • 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Polgári Eljárásjogi Munkabizottságának titkára

 • 1983-1985: Az IM Pp. kodifikációs bizottságának tagja

 • 1978-től tagja a Magyar Jogász Egylet B.-A.-Z. Megyei Szervezetének

 

 

 

Publikációs jegyzék


 

 

 

Könyvfejezet:

 

 1. 1.                    A hatályos polgári eljárásjog 50 éves. In: Prof. Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): In memoriam Novotni Zoltán, Novotni Alapítvány Miskolc, 2003. 73.-81.p.
 2. 2.                    A polgári per alanyai: a felek és más perbeli személyek, in: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 2003. 107.-132. o.
 3. 3.                    A perköltség és a költségkedvezmények, in: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 2003. 133.-152. p.
 4. 4.                    A sajtóhelyreigazítási eljárás In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog különös rész; KJK KERSZÖV, Budapest 2004. 191.-209.p.
 5. 5.                    A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek. In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog különös rész; KJK KERSZÖV, Budapest 2004. 209.-233.p.
 6. 6.                    A sajtóhelyreigazítási eljárás In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog különös rész; KJK KERSZÖV, Budapest 2005. 191.-209.p.
 7. 7.                    A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek. In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog különös rész; KJK KERSZÖV, Budapest 2005. 209.-233.p.
 8. 8.                    A polgári per alanyai: a felek és más perbeli személyek, in: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 2005. 107.-132. o.
 9. 9.                    A perköltség és a költségkedvezmények, in: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 2005. 133.-152. p.
 10. 10.                 Mi lenne, ha... – A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány szervezeti és jogintézményi kérdése- In: Dr. Harsági Viktória-Dr. Wopera Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. Században; HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft Budapest, 2007. 71.-77.p.
 11. 11.                 A polgári per alanyai: a felek és más perbeli személyek. In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest 2008. 163.-186. p.
 12. 12.                 A szakértői bizonyítás In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest 2008. 387.-394.p.
 13. 13.                 A tanúkra és szakértőkre vonatkozó közös szabályok In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest 2008. 394.-397.p.
 14. 14.                 Az előzetes bizonyítás In: Wopera Zsuzsa (szerk): Polgári perjog általános rész; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest 2008. 413.-419.p.
 15. 15.                 Magyar-Szlovák, Szlovák-Magyar jogi szótár (Szerk. Dr. Cserba Lajos, 2013. Kiadó: Gazdász-Elasztik Kft Miskolc, 45.000. n)

 

Kommentár:

 

 1. 16.                 IV. fejezet: A felek és más perbeli személyek in: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez, CompLex CD Jogtár kommentár, 2005. (29.000 „n”)
 2. 17.                 V. fejezet: Képviselet, in: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez, CompLex CD Jogtár kommentár, 2005. (30.000 „n”)
 3. 18.                 VI. fejezet: Perköltség, in: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez, CompLex CD Jogtár kommentár, 2005. (45 000 „n”)
 4. 19.                 XXI. fejezet: A sajtóhelyreigazítási per, in: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez, CompLex CD Jogtár kommentár, 2005. (25 000 „n”)
 5. 20.                 XXIII. fejezet: A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek, in: Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez, CompLex CD Jogtár kommentár, 2005. (30 000 „n”)

 

Tanulmány:

 

 1. 21.                 A formálódó ügyvédi törvény hatálybalépésével az ügyvédi kamarákra háruló oktatási feladatokról In: ADVOCAT 2007. X. évfolyam, 1.-2. szám. 36-38.p.
 2. 22.                 Milyen legyen az oktatás? In: Ügyvédek Lapja 2007. szeptember, XLVI. Évfolyam 3. szám 16-19.p

 

Konferencia-kiadványban megjelent tanulmány:

 

 1. 23.                 A régi vagy az új? In: Wopera Zsuzsa (szerk): 50 éves a Polgári Perrendtartás; Novotni kiadó Miskolc 2003 34.-43.p.

 

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:

 

 1. 24.                 A végrehajtási eljárás megindulása In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 59.-65.p.
 2. 25.                 A végrehajtható okiratok In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 65.-77.p.
 3. 26.                 A végrehajtás foganatosításának közös szabályai In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 77.-93.p.
 4. 27.                 A pénzkövetelések végrehajtása In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 93.-123.p.
 5. 28.                 A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 123.-127.p.
 6. 29.                 A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 127.-129.p.
 7. 30.                 Meghatározott cselekmények végrehajtása In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 129.-139.p.
 8. 31.                 Jogorvoslatok a végrehajtási eljárás kapcsán In: Prof.Dr. Gáspárdy László (szerk) A magyar bírósági végrehajtás; Novotni kiadó Miskolc 2002. 139.-151.p.
 9. 32.                 Polgári határozatok szerkesztése In Polgári bírósági határozatok és bírósági ügyvitel Novotni Kiadó 2009. 

 

Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában:

 

 1. 33.                 Advocat jogi szakfolyóirat tervező-szerkesztése
 2. 34.                 Magyar-Román, Román-Magyar jogi szótár (Szerk. Cserba Lajos, 2013. Kiadó: Gazdász-Elasztik Kft Miskolc, 45.000. n)

 

E-learning tananyag

 

 1. 35.                 A perképesség, in: A felek és más perbeli személyek Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (21 500 „n”)
 2. 36.                 A pertársaság és ennek fajtái. Beavatkozás a perbe, in: A felek és más perbeli személyek Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (23 000 „n”)
 3. 37.                 A perbehívás. Változás a felek személyében, in: A felek és más perbeli személyek Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (18 500 „n”)
 4. 38.                 Perbelépés in: A felek és más perbeli személyek Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (19 000 „n”)
 5. 39.                 A meghatalmazással kapcsolatos főbb szabályok in: Képviselet Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (22 500 „n”)
 6. 40.                 Az általános meghatalmazás in: Képviselet Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (12 500 „n”)
 7. 41.                 Az ügygondnok jogállása, elhatárolása a gondnoktól, eseti gondnoktól in: Képviselet Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (22 500 „n”)
 8. 42.                 A kötelező jogi képviselet esetei in: Képviselet Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (18 000 „n”)
 9. 43.                 A perköltség fogalma in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (22 500 „n”)
 10. 44.                 A költségek előlegezése in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (19 500 „n”)
 11. 45.                 Döntés a perköltség viseléséről in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (20 500 „n”)
 12. 46.                 A perköltség viselésének különös szabályai in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (16 000 „n”)
 13. 47.                 Költségmentesség in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (35 000 „n”)
 14. 48.                 Perköltség-biztosíték in: Perköltség Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (22 500 „n”)
 15. 49.                 Ítélet, részítélet, közbenső ítélet, pervezető végzés, az eljárást lezáró végzés in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (45 500 „n”)
 16. 50.                 Az érdemi döntés korlátai in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (35 500 „n”)
 17. 51.                 A teljesítési határidő in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (19 000 „n”)
 18. 52.                 A részletekben történő teljesítés szabályai. A részletfizetés utólagos engedélyezése in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (33 000 „n”)
 19. 53.                 A határozatok kihirdetésének és közlésének szabályai in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (29 000 „n”)
 20. 54.                 Az írásba foglalt ítélet tartalmi elemei in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (33 000 „n”)
 21. 55.                 A határozatok kijavításának és kiegészítésének főbb szabályai in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (20 000 „n”)
 22. 56.                 A határozatok jogereje in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (20 000 „n”)
 23. 57.                 Az anyagi jogerő fogalma, in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (19 000 „n”)
 24. 58.                 Az előzetes végrehajthatóság főbb szabályai in: Határozatok Jogi szakvizsga e-learning tananyag, www.complex.hu, Budapest 2009. (21 000 „n”)


Publikációs jegyzék

Vissza