Felhasználónév:
jogbajan
Telefon:
46/565-111/10-72
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Bajánházy
Keresztnév:
István
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Név : dr. Bajánházy István

Személyi adatok


Születési hely, idő: Sátoraljaújhely, 1969.08.01.

Elérhetőségek:

Tanszék: Római Jogi Tanszék

Iroda cím:  A/6 225 sz.

Tel.: 46/565111/1072

 Fax:

 E-mail: jogbajan :kukac: uni-miskolc.hu , jogbajan :kukac: freemail.hu

Eddigi munkakörök:

- Tanársegéd: 1992 03.-08., ill. 1995 12., Római Jogi Tanszék, ME

- MTA kutató ösztöndíjasa 1992 09. -1995 11., ill. 1996 01.-1998 12.

Kutatási hely: ME Római Jogi Tanszék.

- Tanársegéd: 1999 01.01.- 2003 08.31., Római Jogi Tanszék, ME.

- Adjunktus: 2003 09.01.-2011.08.31., Római Jogi Tanszék, ME.

- Docens: 2011 09.11.- Római Jogi Tanszék, ME.

 

Végzettség:

 

Egyetemi:

- ideje: 1987-1992

- helye: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara

- végzettség: doktori oklevél

- minősítése: ” summa cum laude ”

- ideje: 1992 02.15.

 

Szakképesítés:

- jogi szakvizsga

- ideje: 1995 02.15.

- minősítése: jeles

 

PhD fokozat:

 

- ideje: 2008 12.29.

- minősítése: „summa cum laude”

- száma: 549/2008

- doktori értekezés címe: „Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában”

 

 

Nyelvtudás:   

 

- német középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga (Á 047202/1989),

- angol „a Ph.D. fokozathoz szükséges szakmai nyelvvizsga” (ME ITK 10/2007 sz.)

 

 

Szakmai közéletben való részvétel:

 

- Tanulmányi Bizottsági tagság: 2007-2011

- Kutatók Éjszakája: 2007, 2009, 2011, 2012

- Jogi Szakvizsga Bizottsági tagság: 2013 09.01.-

 

Publikációs jegyzék:

 

1. A házasságtörés Athénban. Ismertető Winfried Schmitz: Der nomos moicheias - Das athenische Gesetz über den Ehebruch c. cikkéről. Klió 2000/1 sz. pp. 53-57

 

2. Sana Aqua - Bona Aqua. A vízvezetékek a római jog tükrében.

Ünnepi tanulmányok - Huszti Vilmos 85. Születésnapjára, 2000, pp. 75-98

 

3. A votum mint szerződés? ME Doktoranduszok Fóruma Szekciókiadványa 2001 11.06., pp. 23-31

 

4. A hadizsákmány Liviusnál, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika, Tomus XIX, Miskolc University Press, 2001, pp. 59-83

 

5. Az állami építkezések Liviusnál, Collega VI. évf. 2. sz. 2002. április, pp. 52-58

 

6. Iura Antiqua - Iura moderna, Emlékkönyv Benedek Ferenc 75. születésnapjára - könyvismertetés Magyar Jog, XLIX/5 sz. 2002 május, pp. 309-316

 

7. A diktatúra intézménye Rómában, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika,Tomus XX/1, Miskolc University Press, 2002, pp. 31-58

 

8. Az állami adásvétel Liviusnál, Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tomus 1/1, Fasciculus 1-20., Bíbor Kiadó 2002, pp. 45-64

 

9. A censori tisztség és vagyonbecslés Liviusnál, ME Doktoranduszok Fóruma Szekciókiadvány, 2002. 11. 06., pp. 20-25

 

10. A választási rendszer Rómában , Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tomus 2/1, Fasciculus 3, Bíbor Kiadó 2002, pp. 47-75

 

11. A locatio publica Liviusnál, Collega VII évf. 1. sz. 2003 március, pp. 98- 107

 

12. State Influence on Credit Life in Rome, 4th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, 11-17th August 2003, pp.13-18

 

13. A szabadságvesztés büntetése Rómában, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika, Tomus XXI/1, Miskolc University Press, 2003, pp. 21-41

 

14. Jézus és Pál apostol bűnvádi pere (recenzió: Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben ) Jogtörténeti Szemle, 2003/3 Budapest-Győr-Miskolc, pp.52-55.

 

15. Állami hitel Rómában, ME Doktoranduszok Fóruma Szekciókiadvány, 2003 11.06., pp. 25-31

 

16. A crimenek Titus Livius művében, Tanulmányok Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. Születésnapjára, Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXV, Fasciculus 2. pp. 21-37, Szeged, 2004

 

17. A megbízás és a munkaszerződés a római közjogban, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika, Tomus XXII, Miskolc University Press, 2004, pp. 21-40

 

18. Szemelvények a római büntetőeljárás köréből Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tom. 6/11, Fasc. 2., Miskolc, 2004, pp. 31-55

 

19. A locatio publica a kései köztársaság idején Ciceró Verres ellen írt beszéde alapján Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXIII/1, Miskolc University Press 2005, pp. 27-47

 

20. Apuleius Apologia avagy a Mágiáról (Egy mágia miatti büntetőeljárás elemzése a Kr. u. II. századból) Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXIV, Miskolc University Press, 2006, pp. 7-29

 

21. A senatus mint a köztársaság irányítója Livius alapján, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXV, Miskolc University Press, 2007, pp. 33-61

 

22. Kölcsönszerződések a Köztársaság idején, Jogtörténeti Tanulmányok IX. (szerk. Jusztinger János és Pókecz Kovács Attila) PTE ÁJK, Pécs, 2008, pp. 17-36

 

23. Az államkincstár a köztársaság kori Rómában, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXVI/1, Miskolc University Press, 2008, pp. 7-33

 

24. A lovagi rend (ordo equester) a köztársaság kori Rómában, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXIII/1, Miskolc University Press, 2009, pp. 7-31

 

25. A fetialisok szerepe a római állam külkapcsolataiban, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXX/1, Miskolc University Press, 2012, pp. 7-25

 

26. Az antik Róma vallási rendszere, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politika Tomus XXXI (2013), Miskolc University Press, 2013, pp. 7-30

 

27. Az árverés (auctio) mint az eladási ár meghatározásának módja a római közjogban, „Kúpna zmluva – história a súcasnost I“. konanej dna 27. septembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach., Kassa, 2013 pp. 17-40

 

 

B. Előadások:

 

Idegen nyelven:

 

- State Influence on Credit Life in Rome,

4th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, 11-17th August 2003, pp.13-18

- Rechtsschutz im Bereich der Steuereintreibung (PPKE JÁT 2008.03.07.)

- Responsibility of the Magistrates in the Roman Republic („Deliktumok jogi szabályozása római jogtól mostanáig” c. konferencia a Pavol Jozef Šafárik Egyetem Jogi Karán, Kassa 2009 09.18.)

 

Magyarul:

 

- A szakrális és profán szabályok kollíziója az antik Rómában, Debrecen, 2013 09.20.

- Az árverés (auctio) mint az eladási ár meghatározásának módja a római közjogban, Kassa 2013 09.27.

 

Vissza