Felhasználónév:
jogditti
Telefon:
46/565-111/11-94
Megszólítás (Pl. Dr.):
dr.
Vezetéknév:
Ujvári
Keresztnév:
Andorné
Státusz:
egyetemi adjunktus
Bemutatkozás:

Ujváriné Dr. Antal Edit

 

Személyi adatok


Ujváriné Dr. Antal Edit fényképe

 

 

Születési hely, idő: Cserépváralja, 1954.01.13.

 

 

Elérhetőségek:

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék, ME ÁJK CTI

 

Iroda cím:  3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. I. 105. 

 

Tel.: 46/565-111/11-94


Fax: 46/362-632

 

E-mail: jogditti@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Személyes adatok:                        Ujvári Andorné dr.

Leánykori név:                               dr. Antal Edit

Lakcím:                                          3525 Szent László u. 12

Születési idő és hely:                    1954.01.13. Cserépváralja (B-A-Z megye)

Nemzetiség:                                  magyar

Családi állapot:                             férjezett

gyermekek: dr. Ujvári Edit (33) jogász, dr. Ujvári Tamás (33) szemész szakorvos, dr. Ujvári Ákos (28) orvos 

 

Tanulmányok:                      

1976-1982.                 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Diploma száma:          LXI. 94/1982 

Diploma minősítése:   „cum laude” minősítés

 

1986.                          Szakvizsga

Bizonyítvány száma:   11/1986

                                                                                                                                            

1996.                          Biztosítási szakjogász szakvizsga

Bizonyítvány száma:   1648/1996. (kelt: Miskolc, 1996. november 5.)

                                    „kiválóan megfelelt” minősítés

 

1993-1996.                 Ph.D képzés "A biztosítási szerződési jogviszony dogmatikai rendszere, különös tekintettel a felelősségbiztosításokra" című alprogramban

 

1996.                          Ph.D abszolutórium "summa cum laude" eredménnyel

Bizonyítvány száma:   1-14/96.  

 

Munkahelyek:

 

1972-1987.                Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat

                                  előadó, jogi előadó, majd jogtanácsos                                      

 

1987-1988.                Állami Biztosító B-A-Z Megyei Igazgatóság

                                  osztályvezető jogtanácsos

 

1988.(jan. 15.)-1990 Nézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

                                  tanársegéd

 

1990-1995.                Miskolci Egyem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

                                  adjunktus

1995-                         Miskolci Egyem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Kereskedelmi Jogi Tanszék

                                  adjunktus

 

Egyetemi, szakmai tisztségek:

1991-1994. – dékáni titkár (szakmai referens)

1995-1997. – Kari Doktori Tanács titkára

1997-2004. – tanszékvezető helyettes

2000-2004. – kari tanács tagja

2007-től      - kari tanulmányi bizottság tagja

1990-          - államvizsga bizottság tagja

                      jogi szakvizsga bizottság tagja

    

 

Dicséret, kitüntetés:

1991                                   Rektori Dicséret

2003                                   Pro-Facultate Iurisprudentiae

 

Kutatómunkák;                      
              - Minőségvédelem és biztosítás összefüggései (tanulmány) (Biztosítási Kutató Csoport megbízása 1988.) 

              - Építőipar és biztosítás (Ipari Minisztérium megbízása 1988.)  

              - Társaságok létrejötte, átalakulása, szerződések véleményezése (OKGT megbízása 1989.)

              - Állami ingatlanok tulajdoni, illetve kezelői jogának kutatása, jogi szabályozás történeti felhasználása (összefoglaló résztanulmány) (Miskolc Város VB megbízása 1990.)

              - Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát átalakításának jogi lehetőségei (Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát megbízása 1990.)  
              - Az Európai Közösség 93/13. sz. Irányelve az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban. A hazai szabályozás jellegzetességei (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megbízása, 1993.)

              - Az európai uniós csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettség a biztosítási jog területén (Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központja által koordinált kutatás, 1998-tól)

              - „Tanulmány az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve – az elektronikus aláírások közösségi programjáról – 6. cikkében foglalt követelmények és a magyar jogi szabályozás összehasonlítása”, valamint  „Javaslat a hitelesítés-szolgáltató biztosítási kötelezettségének minimális tartalmi követelményeire”vonatkozó jogszabálytervezethez „, továbbá „Tanulmány a hitelesítés-szolgáltatással és az elektronikus aláírások felhasználásával kapcsolatos kockázatok elosztását és a kockázatok telepítését elősegítő jogi megoldások bemutatása - az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK Irányelve –  az elektronikus aláírások közösségi programjáról - II. melléklet h.) pontja – tükrében (A  tanulmányok a Hírközlési Főfelügyelet megbízása alapján készültek az elektronikus aláírással kapcsolatos jogalkotás részére, 1999.)

              - „Tanulmány „A biztosítási szerződés létrejötte, hatályosulása” (Ptk. Kodifikációs Bizottság „Kártérítés és Biztosítás” Munkabizottság részére tanulmány készítése az Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkárának I0M/MAGÁN/2000/PTK/3 sz. megbízása alapján, 2000.)                                         

              - „Tanulmány – a franchising jogi szempontú elemzése (A tanulmány az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízására készült, 2008.)

              - Dr. Miskolczi Bodnár Péter vezetésével 1992-ben indult 4 éves időtartamú “A felelősségbiztosítási jogviszony elméleti, dogmatikai jogösszehasonlító és jogszociológiai vizsgálata alapján a jogviszony jogtudományi kidolgozása”, valamint a “Polgári jogi jogharmonizáció” című OTKA kutatás. 

 

További publikációk

(külön publikációs jegyzékben)

 

Külföldi konferenciákon való részvétel

1992           Belgiumban a Louvain-La-Neuve-i Egyetemen fogyasztóvédelmi konferencia (két hét) 

1993           Salzburg, "Salzburg Seminar"  téma: az amerikai jogrendszer

(két hét)

1993           European University Institute szervezésében (Firenze)  "East-West Forum 1993", célja: az európai (közösségi) jog megismertetése, illetve oktatási módszerek átadása a kelet-európai jogi egyetemeken oktatók számára (három hét) 

1997           Münsteri Westfälische Wilhelms Universität Egyetem jogi karán konferencián előadás tartása "Approximation of Laws on the Field of Hungarian Insurance Law“ (Jogharmonizációs törekvések a magyar biztosítási jogban) címmel előadás angol nyelven

1998          “Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért” Egyesület tagjaként Szicíliában szervezett konferencia, témája a jogi személyek büntetőjogi felelőssége

1998          Angliában, a Warwick-i Egyetemen a magyar jogharmonizációról szervezett program keretében előadás: “Impact of The European Union Law on Hungarian Insurance Law”  címmel angol nyelven 

 

Hazai konferenciákon való részvétel

(külön publikációs jegyzékben)

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányút
1993         Egy hónap Angliában, a Warwick-i Egyetemen a British Council támogatásával

1994         Tíz nap Angliában, a Warwick-i Egyetemen a British Council támogatásával

1996         Hat hét Angliában, a Warwick-i Egyetemen a  TEMPUS program  keretében a posztgraduális képzési rendszert tanulmányozására, majd a British Council támogatásával további három hét kutatás

1997         Három hét a Warwick-i Egyetemen British Council támogatásával

1998         Három hét a Warwick-i Egyetemen British Council támogatásával

1999         Négy hét a Warwick-i Egyetemen British Council támogatásával

2000         Három hét a Warwick-i Egyetemen British Council támogatásával

 

Kutatási terület

Felelősség, kártérítési felelősség, magyar és európai kereskedelmi jog; kereskedelmi szerződések (ezen belül is kereskedelmi közvetítők, biztosítási jog, új típusú szerződések, elektronikus kereskedelem), társasági jog, fogyasztóvédelem

 

Oktatott tárgyak                  

 

egyetemi graduális képzés (nappali, levelező tagozat):

kereskedelmi jog (kereskedelmi szerződések, értékpapírjog, társasági jog, versenyjog, csőd- felszámolás),

alternatív tárgy: Európai Üzleti Jog II. (Európai biztosítási jog), Repetitórium, Okiratok az üzleti életben (okiratszerkesztés az üzleti élet szerződései és társasági jog körében) (két féléves képzés)

Fogyasztóvédelem (egy féléves képzés)

Záróvizsga felkészítő

                                              

közigazgatási mester képzés:

gazdasági jog

 

átoktatás posztragudális képzés keretében: jogi szakokleveles közgazdász, orvos képzés

 

főiskolai képzés:

 

igazságügyi igazgatási alapszak: cégjog

munkaügyi és társadalombiztosítási szak: cégjog (nappali, levelező)

jogi asszisztens képzés: kereskedelmi jog, társasági jog (nappali, levelező)       

 

Szakdolgozat, évfolyamdolgozat:

2009. évben: Czakó Zoltán: A jelzáloghitelezés és a pénzügyi válság

                      Ligeti Márk: A vezető tisztségviselők felelőssége a gazdasági társaságokban (2. helyezett)

2008-2009.OTDK: Petrovai Réka: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni fellépés európai és magyar szabályozása (OTDK 3. helyezett)

2008. TDK – Táczy Edit: A termékfelelősség (3. helyezett)

2007. Berzsenyi Nikolett: Érvénytelenség és fedezetelvonás a  társasági jogban (2. helyezett)

2007. Markó Szörény: Az általános szerződési feltételek változása a jogharmonizáció és az új Ptk. koncepció tükrében  (OTDK helyezett)

Hajdú Ágnes: A biztosítási szerződés (2002-3.OTDK helyezett)

Bányácski Mónika: A bitosításközvetőkről (OTDK helyezett)

Vincze Éva: A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége

 

Egyéb témák:

Dénes Kata: Átalakulás mint a társaságalapítás sajátos formája

Kozák Zsuzsanna: Franchising

Balogh Anikó: Gépjárműfelelősségbiztosítás

Németh Ildikó: A közbeszerzés                                              

 

Nyelvismeret:                      angol nyelv 

„A” típusú (állami) középfokú nyelvvizsga

Bizonyítvány száma: 0045730 (kelte: 1993. november 16.)

 

Mellékfoglalkozás:               Egyetemi Oktatók 10.sz. Jogi Képviseleti Munkaközösségének tagja 1989. február 1-től, majd, a Miskolci 10.sz. Ügyvédi Iroda tagja 1991. augusztus 18. napjától

 

Miskolc, 2010. szeptember 14.                                  

 

                                                                                              Ujvári Andorné dr.Antal Edit   

 

 

Publikációs lista


Önálló kiadványok:

Egyetemi jegyzet

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan.

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1994. 155.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (második változatlan kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995. 201.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (harmadik, átdolgozott kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1997. 258.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (negyedik, változatlan kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1998. 258.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (ötödik, változatlan kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 2000. 245.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (hatodik, változatlan kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 2001. 245.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Magyar Polgári Jog. Felelősségtan. (hetedik, átdolgozott kiadás)

Egyetemi jegyzet. „Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 2002. 265.p.

 

Könyvrészletek:

Egyetemi jegyzet

 

1992

UJVÁRINÉ Antal Edit: Polgári Jog I. Általános Rész (szerzőtárs: Novotni Zoltán)

Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 

1993

UJVÁRINÉ Antal Edit (szerzőtárs: Csécsy György): A vállalkozás

In: Magyar polgári jog. Kötelmi jog. Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(további szerzők: Bíró György, Csécsy György, Lévayné Fazekas Judit, Miskolczi Bodnárné Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Miskolczi Bodnár Péter, Novotni Zoltán)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993.

Terjedelem: VII. fejezet 121-158.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit (szerzőtárs: Csécsy György): Beruházási szerződések, egyéb speciális vállalkozási szerződések.

In: Magyar polgári jog. Kötelmi jog. Egyes szerződések és az értékpapírok joga

(további szerzők: Bíró György, Csécsy György, Lévayné Fazekas Judit, Miskolczi Bodnárné Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Miskolczi Bodnár Péter, Novotni Zoltán)

Szerkesztő: Novotni Zoltán

Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 1993.

Terjedelem: VIII. fejezet 159-179.p.

 

1995

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Gazdasági társaságok joga

(további szerzők: Fazekas Judit, Miskolcziné Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995.

Terjedelem: III. fej. 61-78.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Gazdasági társaságok joga

(további szerzők: Fazekas Judit, Miskolcziné Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995.

Terjedelem: IV.fej.79-86.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok megszűnése. Átalakulás, mint jogutódlással történő megszűnés.

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Gazdasági társaságok joga

(további szerzők: Fazekas Judit, Miskolcziné Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995.

Terjedelem: X.fej. 257-279.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Gazdasági társaságok joga

(további szerzők: Fazekas Judit, Miskolcziné Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

„Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1995.

Terjedelem: XI.fej. 279-285.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A vállalkozási szerződés, mint az eredményorientált szerződések alaptípusa (szerzőtárs: Csécsy György)

In: Magyar Polgári Jog. Szerződéstípusok (Szerződéstan II.) I-II.rész.

(további szerzők: Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Bíró György

„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995.

Terjedelem: XV.fej. II/7-31.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Speciális vállalkozási szerződések (szerzőtárs: Csécsy György)

In: Magyar Polgári Jog. Szerződéstípusok (Szerződéstan II.) I-II.rész.

(további szerzők: Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Bíró György

„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995.

Terjedelem: XVI.fej. II/31-57.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződések

In: Magyar Polgári Jog. Szerződéstípusok (Szerződéstan II.) I-II.rész.

(további szerzők: Bíró György, Csécsy György, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter )

Szerkesztő: Bíró György

„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó Miskolc, 1995.

Terjedelem: XXV.fej. II/195-223.p.

 

1996

UJVÁRINÉ Antal Edit

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Egyes kereskedelmi szerződések.

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1996.

Terjedelem: III.fej. 43-67.p., IV.fej. 291-305.p., XI., XIV-XV.fej. 381-414.p.

 

1997

UJVÁRINÉ Antal Edit: A barter ügylet

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződéstípusok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

Terjedelem: III.fej. 43-47.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Speciális vállalkozási szerződések

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződéstípusok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

 ” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

Terjedelem: IV.fej. 49-64.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A faktoring

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződéstípusok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

Terjedelem: XI. fej. 291-305.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A franchising

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződéstípusok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

Terjedelem: XIV. fej. 381-393.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Kereskedelmi közvetítők

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződéstípusok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Karczub Péter, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

Terjedelem: XV. fej. 393-411.p.

 

1998

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A barter ügylet

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1998. 

Terjedelem: III.fej. 43-47.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A speciális vállalkozási szerződések

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1998. 

Terjedelem: VI. fej. 81-101.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Faktoring

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1998. 

Terjedelem: XIV.fej. 261-275.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A franchising

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1998. 

Terjedelem: XVII.fej. 331-343.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A biztosítási szerződés

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1998. 

Terjedelem: XVIII.fej. 343-396.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998.

Terjedelem: III. fej. 83-104.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998.

Terjedelem: IV.fej. 105-135.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998.

Terjedelem: V.,fej. 135-147.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998.

Terjedelem: XII.fej. 403-429.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1998.

Terjedelem: XIII.fej. 431-439.p.

 

1999

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A barter ügylet

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: III.fej. 43-47.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A speciális vállalkozási szerződések

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerző: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: VI. fej. 81-101.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Faktoring

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XIV.fej. 261-275.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A franchising

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XVII.fej. 331-343.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A biztosítási szerződés

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XVIII.fej. 343-396.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: III. fej. 83-104.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: IV.fej. 105-135.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV. törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás) 

Terjedelem: V.,fej. 135-147.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás)

Terjedelem: XII.fej. 403-429.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 1999. (második, változatlan kiadás)

Terjedelem: XIII.fej. 431-439.p.

 

2000

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A barter ügylet

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: III.fej. 43-47.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A speciális vállalkozási szerződések

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: VI. fej. 81-101.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Faktoring

In:  Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XIV.fej. 261-275.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A franchising

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XVII.fej. 331-343.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  A biztosítási szerződés

In: Magyar Polgári Jog. Kereskedelmi Jog. Kereskedelmi Szerződések

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Osváth Ildikó)

Szerkesztő: Miskolczi-Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: XVIII.fej. 343-396.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: III. fej. 83-104.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: IV.fej. 105-135.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás) 

Terjedelem: V.,fej. 135-147.p.

 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc,  2000. (harmadik, változatlan kiadás)

Terjedelem: XII. fej. 403-429.p.

 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Magyar társasági jog az 1997. évi CXIV.törvény alapján

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2000. (harmadik, változatlan kiadás)

Terjedelem: XIII. fej. 431-439.p.

 

2001

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: II. fej. 51-65.p.

 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: IV/1-2. cím 115-123.p.,  IV/4-6. fej.115-139.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: V.,fej. 139-166.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: VI.fej.169-181.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: XIII.fej. 445-477.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés, végelszámolás

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó Miskolc, 2001. 

Terjedelem: XIV.fej. 479-487.p.

 

2002

UJVÁRINÉ Antal Edit: Általános szerződési feltételek

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: ÁR-II/3. fej. 33-36.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Az elektronikus úton történő ügyletkötés (elektronikus aláírás)

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: ÁR-II/9. fej. 47-71.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Szerződéskötés közvetítők útján. A kereskedelmi közvetítők gazdasági szerepe 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: ÁR-III/1. fej. 73-76.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Önálló kereskedelmi ügynök

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: ÁR-III/4. fej. 96-121.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A barter-ügylet 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  KR-II. fej. 193-200.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Speciális vállalkozási szerződések 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  KR-V. fej. 247-269.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződés 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  KR-XII. fej. 385-447.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A faktoring 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  KR-IV. fej. 487-505.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A franchise szerződés 

In: Az üzleti élet szerződései

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  KR-V. fej. 505-518.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: II. fej. 59-77.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: IV/1-2.fej. 125-134.p., IV/4-6. fej. 138-151.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: V.,fej. 151-183.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: VI.fej.185-194.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem:  XIII.fej. 465-499.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Társasági Jog és Konszern jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: XIV.fej. 501-508.p.

 

2004

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Anyagi cégjog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2004. 

Terjedelem: IV.fej. 1-2. 61-68.p., IV/4-6. 71-81.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Anyagi cégjog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2004. 

Terjedelem: V. Fej. 83-105.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Anyagi cégjog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2004. 

Terjedelem: VI. Fej. 105-114.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Anyagi cégjog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

NOVOTNI Kiadó Miskolc, 2004. 

Terjedelem: XIII. Fej. 261-268.p.

 

2005

UJVÁRINÉ Antal Edit: Általános szerződési feltételek

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: ÁR-II/2. fej. 32-36.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Az elektronikus úton történő ügyletkötés (elektronikus aláírás)

In:    Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: ÁR-II/8. fej. 47-64.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Szerződéskötés közvetítők útján. A kereskedelmi közvetítők gazdasági szerepe 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: ÁR-III/1. fej. 65-67.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Önálló kereskedelmi ügynök

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: ÁR-III/4. fej. 85-105.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A barter-ügylet 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  KR-II. fej. 127-135.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Speciális vállalkozási szerződések 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  KR-V. fej. 173-193.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződés 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  KR-XII. fej. 275-336.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A faktoring 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  KR-IV. fej. 379-397.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A franchise szerződés 

In: Üzleti szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  KR-V. fej. 397-409.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Magyar társasági  jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: II. fej. 43-53.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Magyar társasági jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: IV/1-2.fej. 87-95.p., IV/4-6. fej. 97-106.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Magyar társasági jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: V.,fej. 106-126.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Magyar társasági jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: VI.fej.128-134.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Magyar társasági jog.

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem:  XIII.fej. 325-349.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutód nélküli megszűnés. Végelszámolás.

In: Magyar társasági jog

(további szerzők: Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005. 

Terjedelem: XIV.fej. 350-356.p.

 

2008

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: II. fej. 35-48.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: IV/1-2.fej. 97-111.p., IV/4-6. fej. 113-127.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: V.fej. 127-163.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: VI.fej. 163-173.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: XII. fej. 333-343.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 

Terjedelem: XIII. fej. 343-364..p.

 

2009

UJVÁRINÉ Antal Edit: Általános szerződési feltételek

In:  Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem: ÁR-II/2. fej.20-22. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Az elektronikus úton történő ügyletkötés (elektronikus aláírás)

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem: ÁR-II/8. fej. 30-39.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A kereskedelmi közvetítők gazdasági szerepe 

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009. (elektronikus úton megjelent anyag)

 Terjedelem: ÁR-III/1. fej. 39-40 p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Önálló kereskedelmi ügynök

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem: ÁR-III/4. fej.52-63.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A barter-ügylet 

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem:  KR-II. fej. 13-16.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A faktoring 

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem:  KR-V. fej. 31-40.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A franchise szerződés 

In: Szerződések az üzleti életben

(további szerzők: Barta, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány 2009.  (elektronikus úton megjelent anyag)

Terjedelem:  KR-VI. fej. 41-48.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Általános szerződési feltételek

In:  Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Általános rész II. fej. 2. alfejezet 25-28. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit:  Az elektronikus úton történő ügyletkötés (elektronikus aláírás)

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Általános rész II. fej. 7. alfejezet 39-55. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A kereskedelmi közvetítők gazdasági szerepe 

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Általános rész III. fej. 1. alfejezet 55. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Önálló kereskedelmi ügynök

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Általános rész III. fej. 4. alfejezet 74-94. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Speciális vállalkozási szerződések

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Különös rész III. fej. 139-163. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződés

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Különös rész VIII. fej. 203-263. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A faktoring 

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Különös rész X. fej. 294-308. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A franchise szerződés 

In: Kereskedelmi szerződések

(további szerzők: Barta, Fazekas, Harsányi, Kovács, Miskolczi)

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Terjedelem: Különös rész XI. fej. 294-308. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Társasági  jog.(átdolgozás)

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: II. fej. 39-55.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: IV/1-2.fej. 101-116.p., IV/4-6. fej. 118-130.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: V.fej. 131-167.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: VI.fej. 167-176.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: XII. fej. 337-347.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése

In: Társasági  jog.

(további szerzők: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. 

Terjedelem: XIII. fej. 347-383..p.

 

 

Kézikönyvek

 

1998

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: V. Fej. 2.cím 184-188.p., 4-6.cím 190-204.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: VIII. fej. 255-288.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: IX. fej. 288-300.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Hatályba léptető és átmeneti rendelkezés

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: XV.fej. 629-636.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Módosuló jogszabályok

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: XVI.fej. 636-654.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Hatályon kívül helyezett rendelkezések

In: A gazdasági társaságok (I-II.kötet)

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 

Terjedelem: XVII.fej.655.657.p.

 

1999

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter)

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999.

Terjedelem: I. fej. 25-51.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Közös háztartásban élők vagyoni viszonyai

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999.

Terjedelem: II. fej. 51-58.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az építőközösség

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999.

Terjedelem: III. fej. 58-64.p.

 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A társasházközösség

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1999.

Terjedelem: IV. Fej. 65-124.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Betéti Társaság

In: Betéti Társaság

(további szerzők: Bobály Erzsébet, Szilágyiné Velladics Éva, Balla Katalin)

Szerkesztő: -

UNIÓ Kiadó Budapest, 1999.

Terjedelem: I.fej. 25.p.

 

2000

UJVÁRINÉ Antal Edit: Betéti Társaság

In: Betéti Társaság

(további szerzők: Bobály Erzsébet, Szilágyiné Velladics Éva, Balla Katalin)

Szerkesztő: -

UNIÓ Kiadó Budapest, 2000. (második, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: I.fej. 25.p.

 

2001

UJVÁRINÉ Antal Edit: Betéti Társaság

In: Betéti Társaság

(további szerzők: Bobály Erzsébet, Szilágyiné Velladics Éva, Balla Katalin)

Szerkesztő: -

UNIÓ Kiadó Budapest, 2001. (harmadik, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: I.fej. 25.p.

 

2002

UJVÁRINÉ Antal Edit: A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: V. Fej. 2.cím 213-219.p., 4-6.cím 222-243.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közkereseti társaság

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: VIII. fej. 303-345.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A betéti társaság

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: IX. fej. 345-367p.

 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Záró rendelkezések

In: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

(további szerzők: Bessenyei Lajos, Fabó Tibor, Harsányi Gyöngyi, Fazekas Judit, Kisfaludi András, Miskolczi Bodnár Péter, Nochta Tibor)

Szerkesztő: Miskolczi Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

Terjedelem: XV-XVII. Fej. 773-796.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Betéti Társaság

In: Betéti Társaság

(további szerzők: Bobály Erzsébet, Szilágyiné Velladics Éva, Balla Katalin)

Szerkesztő: -

UNIÓ Kiadó Budapest, 2002. (negyedik, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: I.fej. 25.p.

 

 

2003

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. (második, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: I. fej. 23-41.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Közös háztartásban élők vagyoni viszonyai

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. (második, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: II.fej. 43-45.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az építőközösség

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. (második, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: III.fej. 45-55.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az építőközösség

In: Speciális társaságok

(további szerzők: Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

Szerkesztő: Miskolci Bodnár Péter

Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 2003. (második, átdolgozott kiadás)

Terjedelem: IV. Fej. 55-103.p.

 

 

Lexikon

 

UJVÁRINÉ Antal Edit

Ajándékozási szerződés – szócikk

Szállítási szerződés – szócikk

Szerződési típus – szócikk

Típusszabadság - szócikk

In: Magyar Jogi Lexikon.

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

 

Tanulmány, könyvrészlet

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Önkormányzati (közösségi) tulajdon.

In: GT FÜZETEK Tulajdonviszonyok. Tulajdonjog.Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Budapest, 1990. 57-62.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Meditations on new possibilities of insurance in Hungarian economy.

In: Ünnepi tanulmányok I., Novotni Zoltán professzor 60. születésnapjára. 1991/1. 333-342.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Approximation of Laws on the Field of Hungarian Insurance Law.

In: Sectio Juridica Et Politica TOMUS XIV. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1997. 39-51.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az általános szerződési feltételek alkalmazása és a tájékoztatási kötelezettség a biztosítási szerződési jogban.

In: Sectio Juridica Et Politica Tomus XVI. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1999. 311-322.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Impact of the European Union Law on Hungarian Insurance Law.

In: PRAWO CCLXXII Curent Problems of English and European Law and reforms. In Central Europe (Poland, Hungary) Edited by Konrad Nowachky, Wroclaw 2000 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO 551-563.p. 

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Tanulmány az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve – az elektronikus aláírások közösségi programjáról – 6.cikkében foglalt követelmények és a magyar jogi szabályozás összehasonlítása

(A  tanulmány a Hírközlési Főfelügyelet megbízása alapján készültek az elektronikus aláírással kapcsolatos jogalkotás részére, 1999. 49 oldal, Kézirat)

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Tanulmány  a hitelesítés-szolgáltatással és az elektronikus aláírások felhasználásával kapcsolatos kockázatok elosztását és a kockázatok  telepítését elősegítő jogi megoldások bemutatása - az Európai Parlament és a  Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK Irányelve –  az elektronikus aláírások  közösségi  programjáról - II. melléklet h.) pontja – tükrében. Javaslat a hitelesítés-szolgáltató biztosítási kötelezettségének  minimális tartalmi  követelményeire vonatkozó jogszabálytervezethez

(A  tanulmány a Hírközlési Főfelügyelet megbízása alapján készültek az elektronikus  aláírással kapcsolatos jogalkotás részére, 1999. 5 oldal, Kézirat)

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Tanulmány „A biztosítási szerződés létrejötte, hatályosulása           

(Ptk. Kodifikációs Bizottság „Kártérítés és Biztosítás” Munkabizottság részére készített tanulmány az Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkárának megbízása alapján, 2000. 100 oldal, Kézirat)

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az egységes belső biztosítási piacra vonatkozó közösségi jog

átvételének szervezeti és anyagi jogi kérdései.   

In: Csatlakozás – jogközelítés. Az acquis communautaire adaptálása a magyar jog és intézményrendszerbe

(további szerzők: Fazekas Judit, Kalas Tibor, Torma András, Prugberger Tamás, Harsányi

Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter, Csécsy Györy, Farkas Ákos, Kovács Péter)

Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2003. Terjedelem: VIII.fej.227-285.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Tanulmány – a franchising jogi szempontú elemzése (A tanulmány az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízására készült, 2008. 31 oldal, Kézirat)  

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosító részvénytársaság. In.Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. (Egyes magántársaságok társasági jogi szabályozásának közjogi többletszabályai. További szerzők: Dr. Kovács István, Dr. Barta Judit. Dr. Harsányi Gyöngyi) Budapesti Corvinus Egyem, Gazdasági Jogi Intézet 2010. Terjedelem 39-48.p.

 

Kutatómunkákhoz kapcsolódó egyéb tanulmányok

                        Minőségvédelem és biztosítás összefüggései (tanulmány) (Biztosítási Kutató Csoport megbízása 1988., Kézirat) 

Építőipar és biztosítás (Ipari Minisztérium megbízása 1988., Kézirat)  

                        Társaságok létrejötte, átalakulása, szerződések véleményezése (OKGT megbízása 1989.,Kézirat)

Állami ingatlanok tulajdoni, illetve kezelői joának kutatása, jogi szabályozás történeti felhasználása (összefoglaló résztanulmány) (Miskolc Város VB megbízása 1990.,Kézirat)

Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát átalakításának jogi lehetőségei (Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát megbízása 1990., Kézirat) 

                        Az Európai Közösség 93/13. sz. Irányelve az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban. A hazai szabályozás jellegzetességei (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megbízása, 1993., Kézirat)

Dr. Miskolczi Bodnár Péter vezetésével 1992-ben indult 4 éves időtartamú “A felelősségbiztosítási jogviszony elméleti, dogmatikai jogösszehasonlító és jogszociológiai vizsgálata alapján a jogviszony jogtudományi kidolgozása”, valamint a “Polgári jogi jogharmonizáció” című OTKA kutatás. (Résztanulmány, Kézirat)

 

Konferencia kiadványban megjelent előadás

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi felelősség változásának irányai – különös tekintettel a gazdasági társaságok felelősségére.

In: Miskolci Jogtudományi Műhely (szerkesztő: Róth Erika) Miskolc, 2001. 5-28.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Electronic Signature as Reflected in the European Union Regulations.

In: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre: microCAD 2001 International Scientific Conference 1-2 March 2001. A: Law 79-84.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogi személy felelőssége és a felelősség „áttörésének” megjelenése a magyar társasági jogban.

In: Hatodik Magyar Jogászgyűlés. Balatonfüred. 2002. június 6-8. Budapest. 2002. 115-128.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási szerződési jog sajátosságai és változásai Novotni Zoltán szellemi hagyatékának tükrében.

In: Emlékkönyv - In memoriam Novotni Zoltán (szerk.: Miskolci Bodnár Péter)

Novotni Kiadó, Miskolc, 2003. 235-269.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Felelősségi kérdések a társasági jogviszonyokban

In: Kötelmi Jogi Kodifikációs Tanulmányok (2003-2005) a Miskolci Egyetem ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete által szervezett Polgári Jogi Oktatók találkozóján - amelynek témája: Ptk. Kodifikáció. Kártérítési fejezet. - 2003. június 5.-én elhangzott előadás.

(Szerkesztő lektorok: Dr. Bíró György és Dr. Szalma József)

Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 159-185.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az érvénytelenség és hatálytalanság sajátos érvényesülése a társasági jogban.

In: Miskolci Konferenciák 2006-2007. A magánjogi Kodifikáció Eredményei. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2008. 82-107. p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A fogyasztó elállási joga a fogyasztási kölcsönnel összefüggésben és hatása a kapcsolt szerződésekre az új irányelv tükrében. In. Miskolci Konferenciák 2008. Bank és hitelviszonyok. Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán. Novotni Alapítvány Miskolc, 2009. 131-151.p.  

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az új Polgári Törvénykönyv biztosítási szerződéssel kapcsolatos szabályai különös tekintettel a szerződés létrejöttére és hatályosulására a jogharmonizáció tükrében. (POT 2010-es konferencián elhangzott előadás, várható megjelenés 2010)

 

Cikkek

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A fogyasztóvédelem és termékfelelősség szabályai a fogyasztói társadalomban. I. (szerzőtárs: Lévayné Fazekas Judit és Miskolczi Bodnár Péter)

In: Szövetkezeti Kereskedelem, 1991/1.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A fogyasztóvédelem jogi szabályozása Magyarországon. (szerzőtárs: Lévayné Fazekas Judit és Miskolczi Bodnár Péter)

In: Kereskedelmi Magazin, 1991/1.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A fogyasztóvédelem jogi szabályozása III (szerzőtárs: Lévayné Fazekas Judit és Miskolczi Bodnár Péter)

In: Kereskedelmi Magazin, 1991/3.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A jogutódlás mint sajátos szerződést módosító jogi tény a társaságokban. (szerzőtárs: Harsányi Gyöngyi, Miskolczi Bodnár Péter)

In: Magyar Jog, 1991/4. 223-231.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Házastársi közös tulajdon és a társaságalapítás problémái.

In: Magyar Jog, 1993/5. 295-297.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Egy joghézag ürügyén ...

In: Jogtudományi Közlöny, 1993/9. 328-331.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A kereskedelmi név védelme

In: Acta Juridica, 1995. 177-182.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Assistance for Consumer Protection Legislation in Hungary

(társszerzők: Fazekas-Harsányi-Miskolczi)

Edition: Francoise Domon-Naert Louvain - la Neuve  1995.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A biztosítási törvény és a polgári jog kapcsolódási pontjai

In: Jogtudományi Közlöny, 1996/6. 236-245.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A közvetítő személyek jelentősége a szolgáltatások szabad áramlásának elősegítésében. A biztosításközvetítői tevékenység sajátosságai az Európai Unió jogában.

In: Jogtudományi Közlöny, 1997/4. 195-205.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Európai uniós hatások a magyar biztosítási szerződési jogba.

In: COLLEGA Biztosítási Melléklete, (Kiadó: Accursius Jogász Egylet, Budapest) II.évf. 4.sz. 1998. március, 17-24.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Az elektronikus aláírás és a hitelesítés-szolgáltatással összefüggő felelősségi szabályok – az Irányelv és annak hatása a magyar polgári jogi felelősségi rendszer.

In: Jogtudományi Közlöny 2001/4. 179-193.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: A polgári jogi társaság jelene-múltja-jövője (?) . I-II. rész

In: Gazdasági és Jog. HVGORAC 2000/2. 11-14.p., 2000/3. 6-8.p.

 

Egyetemi tansegédlet

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Kereskedelmi jog II. Munkafüzet – tansegédlet

(társszerzők: Barta Judit, Harsányi Gyöngyi, Kovács István

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 1997.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Társasági jogi munkafüzet.

(társszerzők: Barta Judit, Harsányi Gyöngyi, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter

” Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó, Miskolc, 2001.106.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Példatár - Munkafüzet – Írásbeli vizsgakérdések (Versenyjog- társasági jog- csődjog)

(társszerzők: Barta Judit, Harsányi Gyöngyi, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter)

Novotni Kiadó Miskolc, 2005. 198.p.

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Kereskedelmi Jogi Munkafüzet I. Szerződések, értékpapírjog, fogyasztóvédelem

(társszerzők: Barta Judit, Harsányi Gyöngyi, Kovács István, Miskolczi Bodnár Péter, Szuchy Róbert)

Novotni Kiadó Miskolc, 2006. 102.p.

 

 

Elektronikus dokumentum

 

Commercial Law. Economic Contracts

In. A la découverte des Cultures Hongroise

Thémes développes dans le site web

http:www.cecomm.co.uk/socrates

 

CD

Szerződési rendszer. Kereskedelmi Szerződések.

a Nancy Egyetemmel közösen a közép-európai országokról készített CD anyag 1999.

 

Ismertetés

 

UJVÁRINÉ Antal Edit: Dr. Novotni Zoltán: A biztosítási szerződések joga.

In: Magyar jog, 1994/2. 121-123.p.

 

Ujváriné Antal Edit: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog.

In. Jogtudományi Közlöny, 2008/4. 203-210.p.

(szerzőtárs: Miskolci-Bodnár Péter) 

Vissza