Felhasználónév:
joggodfa
Telefon:
46/565-111/23-88
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Mátyás
Keresztnév:
Imre
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Személyi adatok


 

Születési hely, idő: Miskolc, 1974. október 20.

 

 

Elérhetőségek:

 

ME ÁJK ENI Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Iroda cím: A/6. fsz. 23.

Tel.: 565-111/23-88

Fax: 565-128

E-mail:joggodfa@uni-miskolc.hu

 

 

 

Munkatapasztalatok


 

 • 2014. augusztus 15.: Szakosztályvezető, DVTK sakkszakosztály

 • 2013. november 1.: Intézeti tanszékvezető, Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 • 2013. október: Felügyelőbizottság tagja, GeoWendung Zrt., Miskolc

 • 2012-2015 Szakértő-bíráló, Nemzeti Kiválóság Program, Budapest

 • 2011-2012 Óraadó, Európa Szakképző Iskola, Miskolc

 • 2011-2012 Szakág-vezető, Miskolci Városi Sportiskola Sakk-szakág

 • 2010-2015: Felügyelőbizottság tagja, MiProdukt Kft., Miskolc

 • 2010. szeptember 1.: egyetemi docens, a Miskolci Egyetem ÁJK Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 • 2010. január 27.: ügyvéd, a Bézi-Jaczkó-Mészáros Társas Ügyvédi Iroda tagja

 • 2007. július 1.: egyetemi adjunktus, a Miskolci Egyetem ÁJK Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 • 2002. szeptember 1.: egyetemi tanársegéd, a Miskolci Egyetem ÁJK Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 • 1998-2000 ügyvédjelölt a miskolci 10. számú ügyvédi irodában

 • 1997 augusztusában szakmai gyakorlat, Miskolci Városi Bíróság

 • 1996 augusztusában szakmai gyakorlat, Miskolci Önkormányzat Jogi Osztály

 • 1995-1998 között nyári munka a Youth Hostels Association Budapest nevű cégnél, külföldi turisták tájékoztatása (angol és német nyelven)

 • 1992 nyári munka Milánó (Olaszország)

 • 1991 nyári munka Frankfurt (Németország)

 

 Iskolázottság és képzettség


 2009: Jogi szakvizsga, jeles

2005. november: doktori (PhD) fokozat

Disszertáció: Az európai magánjog egységesítése a közösségi jogalkotás és a magyar rekodifikáció tükrében

2001-2002: Master of European Studies (M.E.S.) Europa-Kolleg-Hamburg, Universität Hamburg, Master-fokozat, 2002. július, Magna cum Laude

Magisterarbeit: Die Vereinheitlichung des Europäischen Vertragrechts unter besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

1998-2001: Posztgraduális (doktori) tanulmányok, Miskolci Egyetem, Doktori Abszolutórium 2001. szeptember

1993-1998: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Államtudományi Doktori Oklevél, 1998. június Summa cum Laude

Szakdolgozat: Az euthanázia az erkölcs és a polgári jog szempontjából

1989-1993: Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, speciális német tagozat, érettségi 1993. június, jeles

1981-1989: Fazekas Utcai Általános Iskola, Miskolc, zenei tagozat

 

Nyelvtudás


 Angol felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

Német felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

Olasz nyelv társalgási szintű ismerete

 

Oktatott tantárgyak


 Nemzetközi kollíziós magánjog,

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga,

Európajog,  

Az általános szerződési feltételek szabályozása Európában és Magyarországon,

A GATT-WTO szabályrendszer,

Az európai magánjog egységesítése,

Európai adójog,

Angol jogi szaknyelv.

 

 

Egyéb intézményi feladatok, tisztségek

 A Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozat kari felelőse.

A Mock Trial, középiskolásoknak szóló, angol nyelvű perbeszéd-verseny kari felelőse.

Az igazságszolgáltatási gyakorlat szervezésének kari felelőse.

Intézeti tűz- és munkavédelmi felelős.

Intézeti környezetvédelmi felelős.

 

 

Külföldi tanulmányutak


 Shanghai Open University, Sanghaj, Kína, 2 hetes tanulmányút és előadás tartása 2014. november

Max-Planck-Institut, Hamburg, Németország: Kutatói ösztöndíj az európai szerződésjog egységesítése tárgyában, 2008. június-szeptember.

Europa-Kolleg-Hamburg, Varsó, Lengyelország: Konferencia és Alumni Találkozó, 2004. június.

Universität Trier, Trier, Németország: Az európai fizetésképtelenségi jog összehasonlító kutatása 2003. szeptember.

Max-Planck-Institut, Hamburg, Németország: Kutatói ösztöndíj az európai szerződésjog egységesítése tárgyában, 2003. július-augusztus.

Universität Trier, Trier, Németország: A német csődjog kutatása 2002. október.

Max-Planck-Institut, Hamburg, Németország: Gyakorlat az európai szerződésjog kutatása tekintetében 2002. február-március.

Europa-Kolleg-Hamburg - Universität Hamburg, Hamburg, Németország Master of European Studies (M. E. S.), 2001/2002-es tanév.

Centro Internazionale di Studii Sociali, Róma, Olaszország, anyaggyűjtés és információcsere 1999. április.

T.M.C. Asser Institute, Hága, Hollandia Továbbképzés európai joggal foglalkozó szakemberek részére, 1998. október.

  

Szakmai közéleti tevékenység


 Témavezető, ME ÁJK DeákFerenc Doktori Iskola.

Az Asser Institute, The Hague, The Netherlands Alumni szervezetének tagja.

Az Europa-Kolleg-Hamburg, Hamburg, Deutschland Alumni szervezetének tagja.

A Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

A Magyar Jogászegylet Nemzetközi Bizottságának tagja.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. 

 

 

Egyéb közéleti tevékenység


 A Miskolc Város Sakkozó Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumának tagja.

Az Első Miskolci Sakkiskola Sportegyesület alelnöke.

A DKSK 2011 Kosárlabda és Szabadidő Sportegyesület elnökségi tagja.

Az Egészséges Miskolcért Egyesület alelnöke.

Az Alu-Invent DVTK NB I-es női kosárlabda-csapat Fegyelmi Bizottságának elnöke.

 

 

Tudományos publikációk és előadások listája


 

 MTMT adatbázis

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10034520


Publikációk:

 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XVI. Bevezetés az Összehasonlító Jogba 1999 71-88. o.
 • Doktoranduszok Fóruma: Az Európai Unió Költségvetése 1999. november Állam- és Jogtudományi Szekció 73-78. o.
 • Magyar Jog, 2000. június: Könyvismertetés Dr. Bánrévy Gábor: A nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga c. műve alapján 381-384. o.
 • Magyar Jog, 2000. augusztus: Könyvismertetés Dr. Besenyei Lajos: A bérleti szerződés c. műve alapján 510-512. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XVII: Bűnügyi Együttműködés az Európai Unióban különös tekintettel az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre 2000. 135-158. o.
 • Doktoranduszok Fóruma: Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő támadások és az ellenük folyó harc 2000. október Állam- és Jogtudományi Szekció 136-143. o.
 • A Budapesten, 2001. június 9-15 között megrendezett Complex Retraining of Specialists in Road Transport Proceedings című konferencia kiadványában: The Process of Legal Harmonization in Connection with the Road Transport and Traffic with a Special View to the Hungarian Legislation (angol) 2001, július
 • Magyar Jog 2001. október: szakfordítás - Ole Lando: A szerződésjog kötelező illetve opcionális európaiasítása 568-574. o.
 • Jogelméleti Szemle 2002. 3. szám: Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts http://jesz.ajk.elte.hu/matyas11.html (német)
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXI: Az európai szerződésjog egységesítése a modelltörvények tükrében 2003. 631-646. o.
 • Jogtudományi Közlöny 2003. szeptember: A kötelmi jog reformja Németországban 381-388. o.
 • Magyar Jog 2003. szeptember: Néhány gondolat az európai szerződésjog egységesítéséről 565-571. o.
 • Az európai szerződésjog egységesítése az Európai Szerződésjogi Alapelvek, az UNIDROIT Alapelvek és a Bécsi Vételi Egyezmény szabályai tükrében in: Globalizáció és Piacliberalizáció – A világméretű globalizáció megvalósításának jogi eszközrendszere, a piacliberalizációs szabályozás és korlátai Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 395-429. o.
 • Magyar Jog 2004. május: Rendeleti jogalkotás az európai magánjog területén 305-311. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXII: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Europa 2004. 405-421. o. (német)
 • Magyar Jog 2005. január: Az amerikai magánjogi jogegységesítés folyamata, mint alkalmazható példa Európa számára 34-40. o.
 • Fizetésképtelenség szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon in: Bérgarancia a munkáltató fizetésképtelenné válása esetére és a csőd/felszámolási eljárás reformja Tanulmánykötet (Társszerző: Fazekas Judit, szerk: Prugberger Tamás – Miskolczi Bodnár Péter) Novotni Alapítvány, Miskolc 2005. 57-82. o.
 • A fogyasztói csőd intézménye és szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon in: Bérgarancia a munkáltató fizetésképtelenné válása esetére és a csőd/felszámolási eljárás reformja Tanulmánykötet (Társszerző: Fazekas Judit, szerk: Prugberger Tamás – Miskolczi Bodnár Péter) Novotni Alapítvány, Miskolc 2005. 83-108. o.
 • Az európai szerződésjog egységesítése a közösségi jogalkotás és a magyar rekodifikáció tükrében – PhD disszertáció, Miskolc, 2005
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXIII: Die AGB in Rahmen der UNIDROIT Grundregeln und der Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts 2005. 319-332. o. (német)
 • Az európai szerződésjog egységesítésének módozatai és az európai jogászképzés. Lehetőség az együttműködésre? in Facultas Nata, Ünnepi Tanulmányok a Miskolci Jogászképzés 25. évfordulója alkalmából, Miskolc 2006 213-226. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXV (2007): Hogyan valósulhat meg az európai magánjog egységesítése? 563-569. o.
 • Európai Tükör 2008 7-8. szám: Recenzió Reiner Schulze (ed.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law (A Közös Hivatkozási Keret és a hatályos EK Szerződésjog) c. kötete alapján 190-201. o.
 • European Integration Studies Vol. 6. No. 1. (2008): Current Issues in the Unification of European Contract Law 63-73. o.
 • Európai Tükör 2009 1. szám Európai szerződésjog 2003-2008, avagy mit tanulhatunk az elmúlt 5 év történéseiből? 33-53. o.
 • Magyar Jog 2009. február: Élet a Közös Hivatkozási Keret tudományos verziójának kidolgozása után 118-124. o.
 • Európai Egyesült Államok, avagy jogegységesítési nehézségek a XXI. században in: Egységesülő polgári eljárásjog Európában Tanulmánykötet (szerk. Wopera Zsuzsa) Budapest, 2009 135-145. o.
 • Szakfordítás - Elena Kudryavtseva Az Oroszországi Föderáció Polgári eljárásjogi Kódexe -a polgári eljárásjog fejleményei Oroszországban in: Egységesülő polgári eljárásjog Európában Tanulmánykötet (szerk. Wopera Zsuzsa) Budapest, 2009. 149-154. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXVII (2009): A skandináv jogi gondolkodás sajátosságai 63-75. o.
 • Magyar Jog 2009. október: A Bécsi Vételi Egyezmény két évtizede és lehetséges hatása az egységes európai szerződésjog kialakítására. Előzmények, tapasztalatok, következtetések 629-635. o.
 • Magyar Jog, 2009. november: Szakfordítás - Ole Lando: Az Európai Szerződésjogi alapelvek – Siker vagy Kudarc 698-703. o.
 • European Integration Studies Vol. 7. No. 2. (2009): Good Faith and Legal Unification 43-49. o.
 • Európai Tükör 2010. február: Az európai szerződésjog egységesítése gazdasági nézőpontból 25-38. o.
 • Magyar Jog, 2012. június: Szakfordítás - Ole Lando: Kérdések és megjegyzések az Európai Bizottság Közös Európai Adásvételi Jogra vonatkozó javaslata kapcsán 375-381. o.
 • Collegium Doctorum konferencia: Az egységes európai vételi jog aktuális kérdései DVD-kiadvány Miskolc, 2012
 • A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Általános rész, egyetemi jegyzet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXXI (2013) Kollíziósjogegységesítési törekvések az Európai Unióban 417-426. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXXII (2014): Az iszlám jog (Társszerző: Prieger Adrienn) 103-112. o.
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXXII (2014): In memoriam negatív illetékalap 179-188. o.
 • Acta Doctorandorum – Miskolci Doktoranduszok Jogi tanulmányai Tomus 14. (2014): Szíria: Gazdag múlt, szegény jövő? (Társszerző: Prieger Adrienn), 271-292. o.
 • Bonas Iuris Margaritas Quaerens – Emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére: Gazdasági szankciók, mint a politikai viták megoldásának módszere – az ukrán válság 189-204. o. Pázmány Press, Budapest, 2015
 • Decem Anni in Europeaea Unione II. – Európai és Nemzetközi jogi tanulmányok: Nehézségek a kollíziós jogegységesítés területén – a nyelvi csapda Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. 65-76. o.
 • European Integration Studies Vol. 13. (2015):The importance and hidden resources of lifelong learning (megjelenés alatt)
 • Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica Tomus XXXIII (2015): Az ukrán válság jogi nézőpontból – a gazdasági szankciók (megjelenés alatt)
 • Construction of a lifelong learning system in a learning society Publication regarding the International Visiting Scholar Program by the Shanghai Open University (megjelenés alatt)   

Előadások:

 • Doktoranduszok Fóruma: Az Európai Unió költségvetése 1999. november 5.
 • Doktoranduszok Fóruma: Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő támadások és az ellenük folyó harc 2000. október 30.
 • Complex Retraining of Specialists in Road Transport Proceedings konferencia: The Process of Legal Harmonization in Connection with the Road Transport and Traffic with a Special View to the Hungarian Legislation 2001. június 13. (angol nyelven)
 • Europart 2011: Was bedeutet Europa für uns? Szerencs, 2011. június 4. (német nyelven)
 • Collegium Doctorum konferencia: Az egységes európai vételi jog aktuális kérdései Miskolc, 2012. április 19.
 • Uniós tagságunk tíz éve: célkeresztben a jogegységesítés: A kollíziós jogegységesítés problematikái – Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. május 29.
 • Dr. Bánrévy Gábor Emlékkonferencia: Gazdasági szankciók, mint a politikai viták megoldásának eszköze – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2014. november 7.
 • International Visiting Scholar Program by the Shanghai Open University, China: Construction of a lifelong learning system in a learning society Sanghaj, 2014. november 25. (angol nyelven)

 

 

  

Vissza