Felhasználónév:
jogtoa
Telefon:
46/565-111/20-06
Megszólítás (Pl. Dr.):
Prof Dr.
Vezetéknév:
Torma
Keresztnév:
András
Státusz:
egyetemi tanár
Bemutatkozás:

 

Személyi adatok


 

 

 

 

Születési hely, idő: Nagykálló, 1956. február 12.

 Elérhetőségek:

 Tanszék:  Közigazgatási Jogi Tanszék

 Iroda cím: Miskolci-Egyetem A/6 212. szoba

E-mail: jogtoa@uni-miskolc.hu

 

Eddigi munkakörök


 

• 1984:

 

 

Munkáltató neve és címe

 

Miskolci Egyetem    (Állam- és Jogtudományi Kar)

3515 Miskolc-Egyetemváros

Vállalkozás vagy szektor típusa

 

Felsőoktatás

Foglalkozás vagy betöltött beosztás

 

Egyetemi tanár (2003-), Rektor (2013 augusztus 15. - )

Fő tevékenység és felelősség

 

Oktatás- nevelés, tudományos kutatás

• 1982-1984:

 

 

Munkáltató neve és címe

 

Miskolc Megyei Jogú Város Tanácsa

Vállalkozás vagy szektor típusa

 

Közigazgatás

Foglalkozás vagy betöltött beosztás

 

Jogi főelőadó

Fő tevékenység és felelősség

 

Hatósági munka és rendelet-alkotás

• 1981-1982

 

 

• Munkáltató neve és címe

 

Borsodi Vendéglátóipari Vállalat  (Miskolc)

• Vállalkozás vagy szektor típusa

 

Kereskedelem- és vendéglátás

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás

 

Jogi osztályvezető

• 1980-1981

 

 

• Munkáltató neve és címe

 

Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság  (Miskolc)

• Vállalkozás vagy szektor típusa

 

Erdőgazdálkodás

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás

 

Jogi előadó

 

 

Végzettség


 

• 1982

Jogi Szakvizsga

• 1975-1980

 

• A képzést nyújtó intézmény neve és típusa

József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Szeged)  “summa cum laude”

Felsőoktatás

• Fő tantárgyak, foglalkozási készségek, amelyet a képzés magában foglalt

Jogtörténet, Római jog, Jog- és állambölcselet, Alkotmányjog, Közigazgatási jog, Büntetőjog, Polgári jog, Eljárásjogok,  Nemzetközi közjog, Pénzügyi jog.

Foglalkozási készségek: jogeset-elemzés és megoldás, jogszabály-keresés és elemzés, szakirodalom- kutatás és felhasználás, tudományos kutatás az állam- és jogtudományok körében, a tudományos eredmények publikálása az állam- és jogtudományok körében

• A kapott képesítés megnevezése

Jogász, állam- és jogtudományi doctor

• Az országos besorolás szerinti szintje

Egyetemi szintű képzés (MA)

 

• 1970-1974

 

• A képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Budai Nagy Antal Gimnázium (Nagykálló)

• Fő tantárgyak, foglalkozási készségek, amelyet a képzés magában foglalt

Általános középiskolai reál és humán tantárgyak: történelem, irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelvek (német, orosz).

• A kapott képesítés megnevezése

Gimnáziumi érettségi

• Az országos besorolás szerinti szintje

Középiskolai szintű képzés

 

Nyelvtudás

 

 

Német (középfok “C”)

Olvasási készség

kitűnő

• Íráskészség

kitűnő

Szóbeli készségek

 

Orosz (alapfok)

Olvasási készség

• Íráskészség

Szóbeli készségek

 

Angol

• Olvasási készség

megfelelő

• Íráskészség

megfelelő

• Szóbeli készségek

megfelelő

 

Szakmai közéletben való részvétel


 

Egyetemi oktatói tevékenység:

 

A Miskolci Egyetemen

1984-: egyetemi tanársegéd,

1988-: egyetemi adjunktus,

1994-: egyetemi docens,

2003-: egyetemi tanár

 

Egyetemi beosztás:

 

1984-1994: oktató,

1994-2008: intézetigazgató- helyettes,

1995-2008: tanszékvezető,

2004-2012: dékán-helyettes,

2008-2012: intézetigazgató

2012-2013: dékán

2013-: rektor

 

Tudományos előmenetel:

 

1993: az állam- és jogtudományok kandidátusa,

1995: Ph.D.,

2002: habilitáció,

 


Tudományos  előadások:

 

száma: mintegy kétszáz, a tudományos  fokozat megszerzését követően pedig mintegy nyolcvan. Az előadások közül 14 idegen nyelven került megtartásra.

 

 

Kutatási területek:

 

- közjog

- közigazgatási jog (tudomány, szervezet, szervezet-rendszer, személyzet és működés),

- közigazgatási etika,

- szervezés-, és vezetés tudomány,

- közigazgatási informatika,  jogi informatika, infokommunikációs jog,

- az Európai Unió intézmény- és jogrendszere, különös tekintettel annak fejlődési ívére és az európai közigazgatásra,

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 

- az MTA Köztestület tagja (IX. Osztály, Közigazgatás-tudományi  Bizottság),

- az Európai Jogakadémia tagja,

- JIT (Jogi Informatikai Társaság) alelnöke

- a FIDE (la Federation Internationale pour Droit Europeen)Tagozat Egyesület alapító tagja,

- a Currentul Juridic (Tirgu-Mures, Románia) szakmai folyóirat Nemzetközi Tudományos

Bizottság tagja

- az IM Jogi Szakvizsga Bizottság censora,

- az Országos Közigazgatási Szakvizsga Bizottság tagja,

- a Magyar Közigazgatási Kar tagja,

- a Közigazgatási Kodifikációs Bizottság tagja,

- Doktori (Ph.D.) Bizottságok tagja (ELTE ÁJK, ME ÁJK, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, ZMNE, stb.),

-  Habilitációs bíráló bizottságok tagja (ME ÁJK, Pécsi Tudományegyetem ÁJK)

- OTKA zsűri tagja

 

 

Publikációs lista

 


Vissza