Felhasználónév:
jogwoper
Telefon:
46/565-111/12-38
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Wopera
Keresztnév:
Zsuzsa
Státusz:
egyetemi tanár
Bemutatkozás:

Személyi adatok


 

 

Születési hely, idő: Miskolc, 1968. 01. 14.

 

Elérhetőségek:

 

Tanszék: Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

Iroda cím: Miskolci Egyetem A/6. épület 108. szoba

 

Tel.:46/565-111/12-38 mellék; 46/565-184

 

Fax:46/565-128

 

E-mail: jogwoper@uni-miskolc.hu

  

Eddigi munkakörök


 

2012. július 1-jétől általános és tanulmányi dékánhelyettes, ME-ÁJK

2007. január 1-jétől intézetigazgató, ME-ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet

2002-től tanszékvezető, egyetemi docens, ME-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

1998-2002 adjunktus, ME-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

1991-1998 tanársegéd, ME-ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék

 

 

Végzettség


2011. dr. habil. Miskolci Egyetem

2002. PhD fokozat (summa cum laude) Miskolci Egyetem

1998-2001 doktori képzés, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1997. jogi szakvizsga

1986-1991 jogi diploma (summa cum laude) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

Nyelvtudás


Angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga (1985)

Orosz alapfokú nyelvvizsga (1987)

Francia alapfokú nyelvvizsga (1991)

ME-IOK középfokú francia szakmai nyelvvizsga (2001)

 

 

Szakmai közéletben való részvétel


1997-től tagja a Miskolci Akadémia Bizottság Állam-és Jogtudományi Szakbizottságának.

1998-tól a Polgári Eljárásjogi Tanszék Tudományos Diákköri Szekciójának vezetője.

2004-2007-ig a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. 

2002-től tagja az Állam-és Jogtudományi Kar Könyvtári Bizottságának.

2003-tól cenzora a Jogi Szakvizsgabizottságnak.

2003-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértője.

2004-től elnöke a Miskolci Tudományos Egyesület a Megelőzésért és Fejlesztésért társadalmi szervezetnek.

2005-2009-ig kuratóriumi tagja a Miskolci Jogi Klinika és Street Law Alapítványnak.

2006-2008-ig az MTA-MAB Civilisztikai Tudományi Munkabizottság titkára.

2006-tól Szerkesztőbizottsági tagja a Miskolci Jogi Szemle c. folyóiratnak.

2007-től tagja a Kari Közlemények Szerkesztőbizottságának.

2005-től tagja a Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht egyesületnek

2007-től tagja az International Association of Procedural Law, Nemzetközi Eljárásjogi Egyesületnek.

2007-től tagja European Council for Agricultural Law magyar tagozatának, a CEDR - Magyar Agrárjogi Egyesületnek.

2007-2010-ig tagja a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tanácsának.

2007-től tagja az Állam-és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási és Értékelő Bizottságnak.

2007-től tagja Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának.

2007-től kuratóriumi tagja a Miskolci Jogászképzésért Alapítványnak.

2008-től szakértő az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló fogyasztóvédelmi projektekben.

2008-tól az MTA- MAB Európai és Nemzetközi Jogi Munkabizottságának elnöke.

2008-tól tagja az MTA Fiatal Kutatók Testületének.

2009-től a University of Oxford CMS Research Programme on Civil Justice Systems szakértője

2002-től tagja a Miskolci Egyetem ÁJK vezető oktatói pályázatait véleményező ad hoc bizottságoknak

2002-től OTKA szakértő kutatási pályázatok, kutatási rész- és zárójelentések véleményezésében

2009-től tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének (MOE).

2009-től elnökségi tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének (MOE).

2012-től tagja a magánjog.hu elektronikus folyóirat szerkesztőbizottságának

2012-2015-ig az OTKA Társadalom – és Bölcsészettudományi Kollégiuma, Állam-és Jogtudomány - Politikatudomány (ÁJP) zsűri tagja

 

Publikációs lista:

 https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001117

Vissza