Felhasználónév:
kirs
Telefon:
46/565-111/12-93
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Kirs
Keresztnév:
Eszter
Státusz:
docens
Bemutatkozás:

 

 

Személyi adatok


 

 

 

Születési hely, idő: Eger, 1979.

 

 

Elérhetőségek: Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros

 

Tanszék: Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Iroda cím: A/6. ép. I. em. 119.

 

Tel.: +36 46 565 111 / 1293


Fax: +36 46 565 128

 

E-mail: kirs.eszter@gmail.com

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök


 

2003-tól megbízott tanársegédként, 2005-től tudományos segédmunkatársként,

 

2006-tól egyetemi tanársegédként oktatok és végzek kutatást a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén, (a 2007. évi átalakulást követően az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszékén).

 

2010 januárjától az ENSZ volt jugoszláviai területeken elkövetett emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi törvényszékén (ICTY) látok el a védelem képviseletén belül jogászi teendőket.

 

 

 

Végzettség


 

Általános iskolai tanulmányaimat Egerben végeztem, 1998-ban érettségiztem az egri Angolkisasszonyok „Sancta Maria” Leánygimnáziumában.

 

1998-tól a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója voltam, ahol 2003-ban szereztem jogász oklevelet.

 

Doktori tanulmányaimat a Deák Ferenc Doktori Iskolában végeztem 2003 és 2006 között levelező tagozaton. „A tényfeltáró és békéltető bizottságok helye a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás intézményrendszerében” című disszertációmat 2009-ben védtem meg, summa cum laude eredménnyel. PhD fokozatomat 2009. július 8-án szereztem meg.

 

 

* * *

 

2002. július 1-11-ig a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (International Committee of the Red Cross) által a lengyelországi Varsóban szervezett nemzetközi humanitárius jogi kurzuson vettem részt, amelyen való részvételre a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága biztosított számomra ösztöndíjat.

 

2004. szeptember 6-17-ig az ausztriai Graz városában vettem részt az Európai Világűrjog Központjának (European Centre for Space Law) nyári egyetemén annak ösztöndíjasaként.

 

2005. szeptember 5-16-ig a spanyolországi Castellonban megrendezésre került nemzetközi közjogi képzés hallgatója voltam a Bancaja Nemzetközi Jogi Alapítvány ösztöndíjasaként.

 

2006. július 31-től augusztus 18-ig a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia (Hague Academy of International Law) által a hollandiai Hágában szervezett nemzetközi közjogi nyári egyetem ösztöndíjas hallgatója voltam.

 

 

Nyelvtudás


 

Német nyelvből középfokú (1996), angol nyelvből középfokú (1998) C típusú állami nyelvvizsgával, valamint angol nyelvből felsőfokú B típusú (2005) és (112/120 pontos) TOEFL (2009) nyelvvizsgával rendelkezem.

 


Szakmai, ill. oktatási, kutatási, tudományos tevékenység


 

A Miskolci Egyetem ÁJK graduális jogászképzésében oktatója vagyok levelező tagozaton a Nemzetközi jog I-II, nappali és levelező tagozaton a Nemzetközi jogi gyakorlat 1-2, kötelező tárgyaknak, valamint a „Hadijog”című szabadon választható tantárgynak. Erasmus-hallgatók számára az „Amerikai jog I-IV” és az „International Humanitarian Law” című tárgyakat oktatom, valamint 2010 szeptemberétől az „International Criminal Law” és a „Transitional Justice” című tárgyakat indítom el.

 

2004-2008-ig a Miskolci Egyetem ÁJK több hallgatói csapatát készítettem fel és kísértem el a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által évente szervezett nemzetközi Friedrich Born humanitárius jogi versenyekre, melyekre Budapesten, a szlovéniai Ljubljanában és a boszniai Szarajevóban került sor.

 

Egyetemi tanársegédi munkám során konzulensként több eredményes szakdolgozat és Tudományos Diákköri dolgozat létrejöttét segítettem elő.

 

2009 áprilisában az Erasmus program keretein belül oktattam nemzetközi büntetőjogot a grazi Karl Franzens Egyetem Jogi Karán.

 

Publikációim a nemzetközi humanitárius jog, a nemzetközi büntetőjog és az átmeneti igazságszolgáltatás területéről jelentek meg. Doktori kutatásaim és disszertációm a nemzetközi büntetőbírói fórumok mellett működő átmeneti igazságszolgáltatási mechanizmusok köré szerveződtek, jelenleg a nemzetközi büntetőbíróságoknak a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekre kifejtett hatásait kutatom.

 

2008 szeptemberétől októberig a francia Aix-en-Provence-ban működő Louis Favoreu Intézet látogató kutatójaként dolgoztam a doktori disszertációm véglegesítésén a francia kormány ösztöndíjasaként.

 

2009 szeptemberétől 2010 januárjáig a New York-i Columbia Egyetem Jogi Karán dolgoztam egy Hollandiában megjelenésre kerülő kötetbe szánt tanulmányomon ugyancsak látogató kutatóként.

 

Lektori tevékenységet végeztem az észt Tartuban kiadásra kerülő Acta Societatis Martensis, a romániai Bukarestben megjelenő Lex et Scientia International Journal valamint a Miskolci Jogi Szemle számára.

 

 

Hazai és nemzetközi, tudományos, ill. szakmai szervezetekben végzett munka


 

2002-ben tanulmányt készítettem a vöröskereszt embléma védelméről a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága megbízásából.

 

2007. óta vagyok Magyarország jelentéstevője a hágai nemzetközi jogi Asser Institut által kiadott humanitárius jogi évkönyvnek (Yearbook of International Humanitarian Law) valamint az Amszterdami Nemzetközi Jogi Központ (Amsterdam Centre for International Law) és az Oxford University Press „International Law in Domestic Courts” nevű adatbázisának.

 

2007-ben a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia „Centre for Studies and Research on International Humanitarian Law” című kutatóprogramjának részvevőjeként dolgoztam egy a program által kiadott nemzetközi humanitárius jogi témájú könyv fejezetén.

 

2008-ban és 2009-ben a hágai Grotius Nemzetközi Jogi Tanulmányok Központjának (Groitus Centre for International Legal Studies) Marie Curie kutatóprogramjának részvevőjeként dolgoztam egy a Központ által 2010-ben kiadandó nemzetközi büntetőjogi témájú könyv fejezetén.

 

2009 szeptemberétől decemberéig az International Center for Transitional Justice, átmeneti igazságszolgáltatással foglalkozó nem-kormányzati szervezet New York-i központjának Prosecutions osztályán dolgoztam gyakornokként.

 

 

Szakmai közéletben való részvétel, szakmai díjak


 

2005-ben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által szervezett 1. Friedrich Born humanitárius jogi esszéverseny nyertese voltam.

 

2008. október 1-től 2009. június 31-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztöndíjasa voltam a Deák Ferenc pre-doktori ösztöndíjprogram keretein belül.

 

2009-ben 6 hónapos New York-i tartózkodásomra, akadémiai tevékenységemre nyertem hallgatói ösztöndíjat az amerikai Fulbright Bizottságtól.

 

2010-ben Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat nyertem nyári három hónapos, nemzetközi büntetőjogi tárgyú kutatómunka elvégzésére.

 

2010 óta tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének.

 

 

Publikációk jegyzéke



MTMT adatbázisban elérhető:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013649 


 

Hazai és külföldi konferenciákon való részvétel és tevékenység (előadások, szervezés, részvétel)


 

Hazai konferencia-előadások:

 

1. A népirtás bűntettének nemzetközi jogi szabályozása. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2003. november 6.

 

2. Saint Stephen’s Legacy, Immigration and Foreign Policy in Hungary in the X-XIst Century. Előadás angol nyelven a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék által szervezett „Histoire en droit international /History in International Law” című konferencián. 2004. június 11.

 

3. Igazságot vagy igazságos átmenetet? Gondolatok a nemzetközi büntető bíráskodás köréből. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2004. november 4.

 

4. Functioning of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. Előadás angol nyelven az ELSA által szervezett „Perspectives for Young Lawyers in International Criminal and European Justice” című konferencián. Budapest, 2005. február 20.

 

5. Amikor egy ’szivárvány-nemzet’ szembesül a múlttal. Békéltetési Folyamat Dél-Afrikában. Előadás a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Doktorandusz Fórumán. Budapest, 2005. március 18-19.

 

6. A dél-afrikai Tényfeltáró és Békéltető Bizottság Zárójelentése. Előadás a Debreceni Egyetem ÁJK Doktorandusz Fórumán. Debrecen, 2005. március 31.

 

7. Az 1973-as politikai fordulat évei Chilében a Nemzeti Tényfeltáró és Békéltető Bizottság Zárójelentésének tükrében. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2005. november 9.

 

8. Az ex-jugoszláv törvényszék létrehozásának problematikája. Előadás a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Doktorandusz Fórumán. Budapest, 2006. április 22.

 

9. How Does International Law Protect the Children of a Revolution or a War? Előadás angol nyelven a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék által szervezett „1956 Hungary” című konferencián. 2007. március 21.

 

10. A ruandai gacaca eljárás, avagy egy elhibázott igazságszolgáltatási kísérlet. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2007. november 13.

 

11. Critical Remarks regarding the Gacaca system in Rwanda. Előadás angol nyelven a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék által szervezett „International Law and Minority Protection” című konferencián. 2008. április 4.

 

12. Gondolatok a Nemzetközi Büntetőbíróság komplementaritás kritériumainak rugalmas értelmezése kapcsán. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2008. november 13.

 

13. A Nemzetközi Büntetőbíróság és a tényfeltáró és békéltető bizottságok közötti együttműködés jogi keretei. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék által szervezett „Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban” című konferencián. 2009. április 24.

 

14. A nemzetközi büntetőbírói fórumok működésének hatása az érintett társadalmakra. Előadás a Debreceni Egyetem ÁJK Doktorandusz Fórumán. Debrecen, 2009. május 29.

 

 

Külföldi konferencia-előadások:

 

15. A nemzetközi büntetőbíráskodás hatékonyságának problematikája. Előadás RODOSZ konferencián. Kolozsvár, 2006. április 6-7.

 

16. Refugees and International Humanitarian Law. Előadás angol nyelven a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) által szervezett „Summer Course on International Humanitarian Law” képzésen. Varsó, 2006. július 7.

 

17. UN Peacekeepers and International Humanitarian Law. Előadáshoz nyújtott kommentár angol nyelven a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) által szervezett „Current Challenges in International Humanitarian Law” című konferencián. Ljubljana, 2006. november 14.

 

18. Truth and Reconciliation Commissions. Előadás angol nyelven a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia (Hague Academy of International Law) által szervezett „Centre for Studies and Research in International Law and International Relations” programján. Hága, 2007. augusztus 16.

 

19. The Complementary Relationship between the International Criminal Court and truth commissions I. Előadás angol nyelven a Grotius Nemzetközi Jogi Tanulmányok Központja (Grotius Centre for International Legal Studies) által szervezett „Marie Curie Research Course on International Criminal Law” programján. Hága, 2008. október 28.

 

20. The Complementary Relationship between the International Criminal Court and truth commissions II. Előadás angol nyelven a Grotius Nemzetközi Jogi Tanulmányok Központja (Grotius Centre for International Legal Studies) által szervezett „Marie Curie Research Course on International Criminal Law” programján. Hága, 2009. március 17.

 

21. The International Criminal Court from a Transitional Justice Perspective. Előadás angol nyelven a Columbia Law School „Visiting Researchers and Fellows” fórumán. New York, 2009. október 7.

 

 

Szervezés, rendezés, lebonyolítás:

 

Főszervezője voltam a 2009. április 24-én a Miskolci Egyetemen sorra került „Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban” című konferenciának, valamint lebonyolítottam a konferencia-kiadvány szerkesztését és megjelentetését.

 

2009 szeptemberétől decemberéig a New York-i Columbia Egyetem Jogi Karának kéthetente megrendezésre került látogató kutatói fórumának moderátora voltam.


Vissza