Felhasználónév:
majtenyi
Telefon:
46/565-111/10-84
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Majtényi
Keresztnév:
László
Státusz:
egyetemi tanár
Bemutatkozás:


Személyi adatok

 


 

 

 

Születési hely, idő: Budapest, 1950. november 30.

 

 

Elérhetőségek:

 

Tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszék

 

Iroda cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. ép. 201/a.


Tel.: (36)(46)565-111/10-84


Fax: (36)(46)565-186

 

E-mail: majtenyi@ekint.org


 

 

Eddigi munkakörök


 2012- egyetemi tanár,Miskolci Egyetem

2010- egyetemi docens, Miskolci Egyetem

 

2008-2009 elnök, Országos Rádió és Televízió Testület

 

2003-2008 egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

 

2003- elnök, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet

 

1995-2002 egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

 

1995-2001 adatvédelmi ombudsman

 

1990-1995 tanácsadó, főtanácsadó, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

 

1992-1995 osztályvezető, Budapesti Műszaki Egyetem, Jogtudományi Osztály

 

1992-1995 egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem

 

1980-1992 egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem

 

1975-1980 jogi előadó, jogtanácsos, MAHART 

 

Végzettség


 

2010 akadémiai doktor

 

1992 az állam és jogtudomány kandidátusa

 

1978 jogi szakvizsga

 

1975 dr. Univ.: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

1975 jogász: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

 

 

Nyelvtudás


 

angol

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


            -     1974-  gyakornok, szerkesztő, Világosság 

-          1988 - Norway, Nordisk Institutt for Sjorett

– 1991 - France, European Commission of Human     Rights, European Court of Human Rights

– 1992: Sweden, Swedish Institute

- 1995- szerkesztőbizottsági tag, Világosság

      – 1997 – Brandenburg Parlamentjének meghívására: az információszabadság védelme,

            - 1997 alapító szerkesztő, Fundamentum


             - 1997 tanácsadás a brandenburgi parlamentnek,

– 1998 – Moszkva, Oroszország, Európa Tanács szakértőjeként az ombudsman intézmény meghonosodásának lehetőségei Oroszországban,

- 1999: USA, USIA

– 2000 – Moldávia, Európa Tanács szakértőjeként a személyes adatok törvényi védelmének megteremtése,

            - 2001-2002 doktorképzés, Pázmány Péter Katolikus   Egyetem

 

– 2001 – Grúzia Európa Tanács szakértőjeként az információs jogok meghonosítása Grúziában,

- 2003- doktori képzés, Pécsi Tudományegyetem

– 2003 – Örményország, Az örmény információszabadság-törvény koncepciójának véleményezése, az Article 19 meghívására,

– 2004 – Koszovó, Az Európa Tanács meghívására a koszovói adatvédelmi jog tervezetének felülvizsgálata,

– 2006 - Tagja volt a közadatok újrahasznosításáról szóló EU direktíva hatását vizsgáló kutatószerv tanácsadó testületének MEPSIR: Measuring European Public Sector Information Resources.

  - 2007 – Koszovó, Montenegro: A nemzeti ombudsman intézmények fejlesztése

  - Privacy International Tanácsadó Testületének tagja

  - Az EU-nak az új technológiáknak a magánélet védelmét kutató 2011-ben indult    SURPRISE projekt nemzetközi tanácsadó testületének tagja.

  - 2004-2009 MTA Baranyai Informatikai Albizottságának elnöke.

  - Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Filmfesztivál hivatalos megnyitása, 2011.

  - Bibó István Társaság Társaság, 2013.

  - Emberi Jogi Road Show 2012-13.

  - Meghívott résztvevője a Barroso bizottsági elnök és Tusk lengyel miniszterelnök részvételével  megtartott konferenciának, “New Narrative for Europe”11 July 2013, in Warsaw, Poland.

Elismerések, kitüntetések:

– Pozitív Nagy Testvér Díj, 2001

            – Régi Magyar Nemzetesek Emlékplakettje, 2001

 Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje,  2003.

-          Justitia Regnorum Fundamentum Díj, 2009

-          Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal 2010.

-          Bibó István díj 2012.

-          MUOSZ tiszteleti tag 2013.


Publikációs lista

 

Publikációs adatok az MTMT-ben: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003368

Publikációk

Dr. Majtényi László

 

 

1. Publikációk a kandidátusi fokozat megszerzése előtt

1.A Magyar nyelvű publikációk

1.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák

Az ombudsmann – állampolgári jogok biztosa. 1992, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 138.o. 

 

1.A.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek

B) kategóriájú folyóiratban

A polgár és az ő joga. Recenzió Sajó András könyvéről. Jogtudományi Közlöny, 1986. 5. szám.

Ombudsmannok Skandináviában ‑ országgyűlési biztos Magyarországon. Világosság, 1988. 7. szám, 432‑440. o.

A magyar hajózási jog felülvizsgálatának szükségessége. Közlekedéstudományi Szemle, 1990. 12. szám. 529‑535. o.

Az állampolgárok jogai és a jogok biztosa. Társadalmi Szemle, 1991. 6. szám, 75‑83. o.

Az Európai Közösség egységes piaca és a hajózás hazai szabályozása. Közlekedéstudományi Szemle, 1992. 5. szám, 169‑174. o.

Pártok, politikák, ombudsmannok. Világosság, 1992. május 385‑393. o.

 

C) kategóriájú folyóiratban

A hajózás biztonsága, Közlekedési Közlöny, 1985. 5. szám.

Az adatvédelmi ombudsmann ‑ az adatvédelmi törvényhozás. Magyar Közigazgatás, 1990. 8. szám, 695‑703. o.

Megszüntetendő‑e az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollja, avagy a közeg bosszúja. Magyar Jog, 1991. 5. szám.

Egy korszerű hajózási és kikötői törvény koncepciójához, Magyar Közigazgatás 1991. április, 367‑375. o.

 

1.B. Idegen nyelvű publikációk, külföldi kiadónál

Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Privacy Laws & Business, Middlesex, United Kingdom, Dec. 1991.

 

II. Publikációk a kandidátusi fokozat megszerzése után

II./A Magyar nyelvű publikációk

II/A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek monográfiák a kandidátusi fokozat megszerzése után

Adatvédelem, információszabadság, sajtó. Constitutional and Legislative Policy Institute, Budapest, 1997. (kézikönyv)

Az olvasó védelmében – Újságombudsmanok a Magyar Hírlapnál. Budapest, 2006, 149. o. (társszerző)

Az információs szabadságok Complex Kiadó, Budapest, 2006., 485 o.

 

II.A.2.Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek

B kategóriás magyar nyelvű folyóiratban

Az információs szabadságjogok Magyarországon. Világosság, 1998. 10. szám, 49-62. o.

Kinek a feladata az alkotmány közvetlen alkalmazása? Körkérdés az alkotmányosságról. Fundamentum, 1998. 4. szám, 41-44.o.

A bensővé tett adatvédelem. Psychiatria Hungarica, 2001. 5. szám, 487-489.o.

Az adatvédelmi biztos üzenetei. Kritika, 2001. október, 15-19. o.

Alkotmányos demokráciánk. Holmi, 2002. április, 525-533. o.

Az információszabadság és az adatvédelem határai. Világosság, 2002. 2-3. szám, 56-108. o.

Lemaradásban vagy lépéselőnyben - Adatvédelem és információszabadság. Beszélő, 2003. 5. szám 62-67. o.

A bíróságok és a nyilvánosság. Fundamentum, 2004. 1. szám, 63- 70. o.

Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása. Fundamentum, 2004. 4. szám

Közérdekű – személyes – nyilvános – titok I. Beszélő, 2005, 9-szám

Közérdekű – személyes – nyilvános – titok II. Beszélő, 2005, 10. szám

A fenyegetett én (Az információs kor előérzete József Attila egyik nagy versében). Holmi, 2006. február, 167-172. o.

Párt- és kampánypénzek. Fundamentum, 2006. 3. szám, 79-93. o. (társszerzőként)

A médiahatóság egy éve Kritika, 2009. április 25-27. o.

Erkölcs a jogalkotásban?  Kritika, 2010. január 2-3-o.

Az ORTT szabadságjog-védelmi szerepe Fundamentum, 2010/2 98-102.o.

A kétharmad és az alkotmány, Budapesti Könyvszemle, 2010. nyár 133.o.

A gyermek jogai és a média, Családi Jog, 2010. december 1-5. o.

Az új médiatörvény alapvető hibái, Médiakutató, 2011/1 7-9.o.

A szabadság hagyományainak megtagadása – új médiatörvények Magyarországon, Közjogi Szemle 2011/1 1-13. o. (Polyák Gáborral)

Az információs jogok a nemzeti együttműködés rendszerében, Fundamentum, 2011/4 97-106. o.

(megjelent: 2012 februárban)

Terrorelhárítás lélektől lélekig Budapesti Könyvszemle 2012, ősz-tél 230-236. o. (Szabó Máté Dániellel, Vissy Beatrixszel)

Az alapjogi jogalkalmazás és az alapjogvédelem határai Jogtudományi Közlöny 2013…

 

C. Kategóriájú folyóiratban

A nyilvánosság és a bíróságok. Kontroll, 2004. 1. szám, 83-93. o.

 

D. Kategóriájú folyóiratban

Gazdaság és adatvédelem. Napi Jogász, 2002. február

A jogállami forradalom történeti alkotmánya. 2004. http://www.jogiforum.hu/publikaciok/122

Első oldal. Infokommunikáció és Jog, 2004. október

Az információs szabadságjogok, Online Alkotmányjog, Eötvös Károly Intézet, www.alkotmányjog.jogiforum.hu 2005

Kerekasztal-beszélgetés a génkutatásról. Biztosítási Szemle, 2006. 9. szám 15-34. o. (társszerzőként)

Távközlési adatok visszatartása. Infokommunikáció és Jog, 2006. április, 39. o.

Első oldal Új médiahatóság Infokommunikáció és Jog 2010/4, augusztus (Polyák Gáborral)

Mózes megszámol, akárcsak Dávid – de hol a különbség? Hét Hárs 2011. reformáció-karácsony 47-48.o

 

 

II.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben

Az adatvédelmi biztos intézménye. In: Haskó Kata (szerk.): Tanulmányok a demokráciáról. Munkásakadémia Alap, Budapest, 1998.,

Az „első” alkotmánybíróság és az információs szabadságok (méltatás-bírálat) The „first” Constitutional Court and the freedom of information (Appreciation-Criticism)In A megtalált alkotmány/ The Constitution Found,  Budapest 2000. Indok 312-332 o.

Matematikától a kriminálinformatikáig. Adatvédelem, információszabadság, üzleti titok. In: Emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére, Budapest, 2001, 153-159. o.

Az adatvédelem ügye Kelet-Közép-Európában. In: The door onto the other side – Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 151-169. o.

Megőrizhető-e a magánélet az információs társadalomban? Információs társadalom és jogrendszer. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002, 95-105. o.

A jogállami forradalom történeti alkotmánya. In: És mi lesz az alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2004, 71-80. o.

Emberi jogok a gyakorlatban. In: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára, 2004.  240-263. o.

Hogy kezdődött? In: Az ombudsmanok tíz éve 1995-2005 Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 2005.

Elektronikus információszabadság nálunk és más nemzeteknél. In: Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005, 13-55. o. (társszerző)

Közérdekű adat-személyes adat-titok. In: Tízéves az adatvédelmi biztos irodája – Ten years of DP&FOI Commissioner’s Office, Budapest, 2006. 39-79. o.

Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása Magyarországon. In: Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005, 237-264. o.

A kisebbségek közjogi testületei, az identitás nyilvántarthatósága és a magánélet oltalma. In: Halász Iván – Majtényi Balázs (szerk.): Regisztrálható-e az identitás? Gondolat, Budapest, 2006, 73-90. o.

Az ombudsmanról. In: A mi alkotmányunk. Complex Kiadó, Budapest, 2006, 236. o.

Az újságíró és az elektronikus információszabadság. In: MÚOSZ Évkönyv 2006, 96-101. o.

A fenyegetett én. In: József Attila tudományközi megközelítésben. ELTE Irodalomtörténeti Intézet – L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2007. 43-55. o.

 

Tovább ketyeg az időzitett bomba, avagy a párt és kampányfinanszírozás még Magyarországon is megreformálható (Miklósi Zoltánnal). In: Sándor-Vass-Kornai (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2007. 1301-0321. o.

 

A közérdek és az alkotmány, Közérdek és Közigazgatás, MTA Jogtud. Int., 2008. 122.140. old. (Szabó Máté Dániellel)

 

A titkolózó jogállam In: Szabad adatok, védett adatok 2.Információs Társadalomért Alapítvány 2008. 17-55. o.

 

Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok, A köztársasági alkotmány húsz éve, Pécs, 2009. 181-201.o.

 

Adatvédelem és ombudsmankodás In: Az információs jogok kihívásai a XXI. században, Budapest, ABI, 2009. 7-19.o.

 

Bevezető A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, 2010. 23-27

Erkölcs a jogalkotásban? Bevezető A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, 2010. 97-100.o.

Az elveszejtett alkotmány, L’HARMATTAN KIADÓ- Eöttvös Károly Intézet, 2011, 215.o. ISBN978963236 468 1

Az alkotmányosság helyreállítható! In Miért hagytuk, hogy így legyen?  XXII. szd Kiadó,  121-131. o. Budapest, 2012. (ISBN 978 963 893 798 8)

Freedom of information, disclosure, privacy, and secrets in Hungarian law, European Integration Studies, Volume 9. 2012 73-85. pp

Az információs jogok intézményi kifejlődése Magyarországon, Viva Vox Iuris Civilis Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, Szent István Társulat, Budapest, 2012. 244-254. o. HU ISSN 1587-1509.

 

Hogyan változtatta meg az internet a gondolkodásomat? in A világhálóba keveredett ember 2013, ISBN: 9789633121795  Veszelszki Ágnes (szerk.) ELTE Eötvös Kiadó Kft. 370.o.

 

Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix: Az alapjogi bíráskodás kézikönyve, 203 o. hvgorac, 2013., ISBN 978 963 258 211 5, előszó, 11-14.o.

 

Határvidéken – Alapjogvédelem vs. Alapjogi jogalkalmazás. In: Alapjogi bíráskodás – alapjogok az ítélkezésben, szerk: Somody Bernadette, l’Harmattan Kiadó, 2013,119-149. o. ISBN 978-963-236-739-2

 

II.A.4. Szakkönyvek szerkesztése

Adatőrségen, Történetek a Tüköry utcából. Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ, Budapest, 1999., 122 old.

És mi lesz az alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2004, 199 o.

Az elektronikus információszabadság. Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2005, 420 o.

Mi fenyegeti a köztársaságot? Eötvös Károly Intézet, 2009. 212. o.

Az elveszejtett alkotmány, L’HARMATTAN KIADÓ- Eöttvös Károly Intézet, 2011, 215.o. ISBN978963236 468 1

 


II.B. Idegen nyelvű publikációk Magyarországon kiadva

Magyarországon kiadva

3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben

Experiencies of data protection in Hungary. In: Data Protection and Freedom of Information, Ford Foundation, Civil Liberties Union, Budapest, Budapest, 1997.

The Cause of Data Protection in East Central Europe. In: The door onto the other side – Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 319-340. o.

Data of public interest- personal data-public data-secrets. In: Tízéves az adatvédelmi biztos irodája – Ten years of DP&FOI Commissioner’s Office, Budapest, 2006, 209-251. o. (kétnyelvű kötet)

The thretened I – the presentiment of informatonal era in one of Attila József’s greatest poems, Transleted by Judit Anna Majtényi In: A személyiség burkai 329-339.p. EKINT, 2010. 426.o.

Freedom of Information, Disclosure, Privacy, and Secrets in Hungarian Law

European Integration Studies 2012. tavasz Miskolc

 

 


4. Szakkönyvek szerkesztése

The door onto the other side – Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 341 o., (kétnyelvű kötet)

 

5. Szakkönyvek lektorálása

Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban, COMPLEX, 2010,  485.o.

 

Külföldön kiadva

Folyóiratcikk A katóriájú külföldi folyóiratban

Ensuring data protection in East-Central Europe. (Part IV: Keynote Address). Social Research. 03/22/2002. 8-25. pp., Volume 69 No.1 Spring, 2002, New School, New York

Geheime Unterlagen des kommunistischen Regimes und der liberale Rechtsstaat,  DuD Datenschutz und Sichereit in Informationsverarbeitung und Kommunikation, 10/96,  584-589.

 

Folyóiratcikk C katóriájú külföldi folyóiratban

Hungary streamlines its law to follow the EU Directive. Privacy Laws and Business Issue No. 51, December, 1999, 16-18. o.

Folyóiratcikk D katóriájú külföldi folyóiratban

Resolution of Public Sector Information – The Hungarian Model, 2006 http://www.oecd.org/document/17/0,2340,en_2649_33757_36860241_1_1_1_1,00.html

 

3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben

Hungary. In: The Global Encyclopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer Law International, The Hague, 1997. (társszerző)

Hungary and EU, I-WAYS The Internet Raises New Privacy Concerns, GIIC, Third Quarter. 1999. 50-52. o.

Oppenness and Trasparency in Governance, challenge and Opportunities, EIPA, Maastricht, The Netherlands, 2000, 145-151. o.

Reconciliation and Developing Public Trust in Hungary: Opening State Security Files In: Democratic Control of Intelligence Services 237-257. pp Edited: Hans Born, Marina Caparini, Ashgate, 2007.ű

 

III.A. Tankönyvek, jegyzetek magyar nyelven

III.A.1. Önálló vagy társszerzős tankönyvek, jegyzetek

Jogi ismeretek, belvizi és tengeri hajózási közjog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, J7‑994 (egyetemi jegyzet)

Tengeri fuvarjog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, J7‑11992 (egyetemi jegyzet)

Információs és médiajog I., Bíbor Kiadó, 2010. 194.o.

 

I

II.A.2. Önálló vagy társszerzős részek tankönyvekben, jegyzetekben

Dr. Majtényi‑Dr. Kovács‑Dr. Szalay: Fuvarjog, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991, J19‑668

Jogtudományi ismeretek mérnökhallgatóknak. Budapest, 1995. (egyedüli szerkesztő, társszerző)

Az adatvédelem joga. In: Kovacsicsné Nagy Katalin (szerk.): Jogi Informatika. ELTE-ÁJTK, Budapest, 1996, 67-79- o.

 

III.A.3. Tankönyvek, jegyzetek szerkesztése

Jogtudományi ismeretek mérnökhallgatóknak. Budapest, 1995. (egyedüli szerkesztő, társszerző)

 

IV. Lektorált, szerkesztőbizottsággal rendelkező konferenciakötetekben

A vízifuvarozás joga, KTMF V. Tudományos Ülésszak kiadványa, 1987. május 17.

A magyar hajózási jog kodifikációja, SZIMF, 6. tudományos Ülésszak, 1991. szept. 9‑11. 149‑172 o.

Az alkotmányos alapjogok és a kutatás szabadsága In: Levéltár és nyilvánosság.  Budapest, 1993, 43‑55. o.

Az ombudsman szerepe és feladatai a közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után. Európa Tanács - Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 1997. (társszerző)

Hungarian Data Protection Law and the World 20th International Conference of Privacy and Data Protection Commissioners, Santiago de Compostela, September 1998 (konferenciakiadvány)

Észrevételek a jövő nemzedékek jogainak képviseletéhez. In: Jávor Benedek (szerk.): A jövő nemzedékek jogai. Védegylet, 2000, 47-53. o.

A személyes adatok védelme a bankoknál és biztosítóknál. Ötödik Magyar Jogászgyűlés, Budapest, 2000, 109-116. o.

One World One Privacy, Towards an Electronic Citizenship, 22nd International Conference on Privacy and Personal Data Protection, 2000 117-147. pp (konferenciakötet)

Informationsfreiheit – Das Ungarische Modell / Freedom of Information –The Hungarian Model Akteneinsicht und Informationszugang, Potsdamer Materialen Band 2 Internationales Symposium, 155-179. old. 2001 (konferenciakötet)

Reconciliation and developing public trust: openingstate security files to  the public, Geneva Centre for the democratic control of armed Forces (DCAF), 2002, 3th-5th October

Alkotmányossági követelmények. In: Halmai Gábor (szerk.): Ügynökök és akták, Soros Alapítvány, Budapest, 2003. 123-133. o.

FOI- Experiences from Eastern Europe, Freedom of the Media and the Internet, OSCE,: Amsterdam, Key-note speaker Publikálva: Freedom and Responsibility, Yearbook, 2004 29-45.pp

Kassa, 2008???

Future of Media and Communication regulations in Hungary, Communication and Media Summit 2009.07.  Istanbul

The possible way of public service broadcasting in Hungary, What kind of public media do we need? Krynica 2009. 09.11.

Erkölcsi szempontok a jogalkotásban – kiskorúak védelme, Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat, 2009. 09. 28,

Jobb intézmények, mint emberek uralma alatt élni - Jogállami forradalom, Harmadik Köztársaság, információs jogok Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, 2009,09. 25. Pécs,

Curbling the freedom of the press: The case of Hungary, Osteuropa Recht Berliner Wissenschafts-Verlag, Frankfurt (Oder) 2012, 37-42.o., ISBN:978-3-8305-3073-2

 

 

V. Egyéb

Ombudsman intézmény szabályozása 1990-91 (kodifikációs tanulmány, egy ív)

Adatvédelem és információszabadság törvény 1991 (kodifikációs tanulmány, egy ív)

Elektronikus információszabadság törvény 2003-2005 (kodifikációs tanulmány, három ív) www.ekint.org

 

Freedom of Information, the Hungarian Model

http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/media.php/2232/maitenyi.pdf

 

Nemzeti adatvagyon törvény 2005-2007 (kodifikációs tanulmány, három ív) www.ekint.org

Vissza