Felhasználónév:
paulovics
Telefon:
46/565-111/10-89
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Paulovics
Keresztnév:
Anita
Státusz:
egyetemi tanár
Bemutatkozás:

Személyi adatok


fotó helye

 

 

Születési hely, idő:

Miskolc, 1970. december 4.

 

Elérhetőségek: 06-70-287-0101

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

A/6. épület 205.

 

E-mail: anijog@freemail.hu

 

 

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök


1997. szeptember 1-jétől tanársegédi kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékére.

1999. szeptember 1-jétől adjunktusi kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékére.

2000–2002 között az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkáraként tevékenykedett. A 2000-2004 közötti időszakban az Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Bizottságának tagja volt.

2002. július 1-jétől egyetemi docensi kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékére.

2005. október 1-jétől a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Alkotmányjogi tanszékének vezetésére kapott megbízást. 

2010. december 15-től egyetemi tanári kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Államtudományi Intézetébe.

2012-től a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Alkotmányjogi Intézeti tanszék vezetésére kapott újabb ötéves időtartamra megbízást.

2012. július 1-jétől egy éves időtartamra kapott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kara Államtudományi Intézetének vezetésére megbízást, 2013. július 1-jétől 4 éves időtartamra kinevezést.

Jelenleg az Államtudományi Intézet intézetigazgatója és az Alkotmányjogi Intézeti tanszék intézeti tanszékvezetője egyetemi tanárként.

 

Végzettség


Középiskolai tanulmányait a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban végezte kitűnő eredménnyel, majd 
1989-ben felvételt nyert a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogászképzés nappali tagozatára.

 

Egyetemi tanulmányai alatt tudományos diákköri titkár volt. A Tudományos Diákkörben kifejtett tevékenysége elismeréseként Szemere Bertalan Emlékéremben részesült. 1991-ben részt vett a Strassbourgi Egyetem 1 hónapos angol nyelvű összehasonlító jogi kurzusán, melynek lezárásaként sikeres vizsgákat tett. Kitűnő tanulmányi eredményéért 1991-ben a Tanulmányi Emlékérem arany fokozatában részesült. Több éven keresztül köztársasági ösztöndíjas volt. A „Mérlegelés és méltányosság az államigazgatási eljárásban” címmel készített dolgozatával az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést ért el. Egyetemi tanulmányait 1994-ben fejezte be 
„summa cum laude” minősítéssel.

 

1994 szeptemberétől a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék nappali tagozatos doktorandusz hallgatója lett. Féléveit kitűnő eredménnyel végezte, 1997 augusztusában abszolutóriumot szerzett. Részt vett a Közigazgatási Jogi Tanszék munkájában. Rendszeresen szemináriumokat tartott és vizsgáztatott. Doktoranduszként a tanszék oktatói munkájában való közreműködés mellett több jegyzet társszerzőjeként szerepelt, valamint tudományos szakcikkeket írt.

Folyamatos kutatást folytatott az államigazgatási eljárás általános és különös szabályai közötti kapcsolat feltárásáról, amelyet doktori disszertációja témájaként jelölt meg.

 

Kutatási témájában külföldön is folytatott tanulmányokat. 
1996 szeptemberében 1 hónapot töltött a Firenzei Egyetem Közjogi Tanszékén.

Az elsődlegesség és másodlagosság kérdése az államigazgatási eljárásjogban” című PhD értekezése munkahelyi vitájára 
1998. március 4-én került sor. PhD doktori szigorlatát 
1998. március 20-án tette le „summa cum laude” minősítéssel. Disszertációjának nyilvános védésére 1998. április 22-én került sor, amelynek eredményeként PhD doktori fokozatot szerzett.

1999. november 4-én a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Tudományos Díjban részesítette.

 

Nyelvtudás


Angol nyelvből államilag elismert felsőfokú, orosz nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

 

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


2004-2006. között a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának szakértője volt. 2004 szeptemberétől az Európai Bizottság Magyarországon működő szakértői testülete a Team Europe tagja, és egyben a környezetvédelem, a felsőoktatási reform és az Európai Alkotmány témakörök hazai felelőse. 
E feladat keretében számos előadást tartott külföldön és Magyarországon vállalkozások, oktatási intézmények számára, továbbá lakossági fórumokon.

2005. szeptember 1-jétől a Miskolci Jogi Szemle című szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.

2006-2008-ig a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, Állam- és Jogtudományi Szakbizottság, Államtudományi Munkabizottságának titkára volt, 2008 óta - jelenleg is - a Szakbizottság elnöke.

2007-2009. között a Magyar Akkreditációs Bizottság Jogi és Igazgatási képzési ági bizottságának tagja volt.

2008-tól a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete ügyvivő testületének tagja.

A Tudományági Habilitációs Bizottság tagja.

ME ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola törzstagja, témakiírója, témavezetője, doktori tanácsának tagja.

2008-ban Pro Facultate Iuris Prudentiae, 2010-ben pedig a Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetésben részesültem.

 

Publikációs és hivatkozási jegyzék 

Vissza