Felhasználónév:
santhaferenc
Telefon:
46/565-111/23-27
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Sántha
Keresztnév:
Ferenc
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

 


 

Személyi adatok


 

Születési hely, idő: Miskolc, 1971.

 

Elérhetőségek:

Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Iroda cím: A/6. épület I. emelet, 122. szoba

Tel.: (46) 565-111/2327

Fax: (46) 565-179

E-mail: jogsafer :kukac: uni-miskolc.hu, ferencsantha :kukac: citromail.hu

 

 

Eddigi munkakörök


2007. szeptember 1-től egyetemi docens

1997. szeptember 1-től egyetemi tanársegéd

1995. szeptember 1-től doktorandusz Miskolci Egyetem

1994-1995      ügyvédjelölt

 

Végzettség


2004

„summa cum laude” minősítésű PhD Doktori oklevél megszerzése

 

1996

„jeles” minősítésű szakvizsga

 

1989–1994

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

Oktatatási tevékenység- jogász nappali és levelező képzésben,

- Igazságügyi igazgatási alapképzésben

- igazgatásszervező alapképzésben

- a jogi asszisztens illetve jogi felsőoktatási szakképzésben.

 

Oktatja és vizsgázatja az alábbi kurzusokat:

- büntetőjog ( I-II-III-IV)

- büntetőjogi gyakorlat ( I-II-III-IV)

- büntetőjog (jogi szakfordító képzés keretében)

- ’a jogi személyek, gazdasági társaságok büntetőjogi felelőssége’ szabadon választott tárgy,

- ’bűncselekménytan’ szabadon választott tárgy,

- ’nemzetközi bűncselekmények, nemzetközi büntetőbíráskodás’ szabadon választott tárgy,

- büntetőjogi alapfogalmak (jogi asszisztens képzés keretében), bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek (jogi felsőoktatási szakképzésben)

- közigazgatási büntetőjog (jogász képzésben és igazgatásszervező alapképzésben)

 

Nyelvtudás


 

angol középfok „C”

 

Szakmai közéletben való részvétel


Magyar Börtönügyi Társaság tagja

Magyar Kriminológiai Társaság tagja

Jogi Szakvizsgabizottság tagja

Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) tagja,

Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület tagja,

Országos Tudományos Diákkör ( OTDK ) zsűritagja

 

Hazai és külföldi konferenciákon való részvétel


Hazai konferenciák:

- „A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntető szankciók, a büntetőjogi felelősség problémái.” Miskolci Jogtudományi Műhely. 2000. november 7. Miskolc.

- „A közérdekű munka hazai szabályozásának és végrehajtásának néhány kérdése”. Deák Ferenc Emlékülés 2002. Miskolc.

- „A jogi személy büntetőjogi felelőssége”. Igazságügyi Fogalmazók IV. Országos Találkozója 2002. május 10-12.

- „Az ügyészség szerepe a jogi személlyel szemben folyó büntetőeljárásban.” Ügyészségi szakmai-tudományos konferencia 2002. november 29-30.

- „Az állam büntetőjogi felelőssége”. Fiatal Büntetőjogászok Fóruma II. Találkozó 2005. január 27-28. Szeged.

- „A jogi személy büntetőjogi felelősségének fejlődése Európában” A bűnügyi tudományok fejlődése az európai büntetőjogban 2008. november 6. Győr, Széchenyi István Egyetem.

- "Parancsnokok, elöljárók felelőssége a nemzetközi büntetőjogban" Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban c. konferencia, Miskolc, 2009. április 24.

 

Magyarországon rendezett nemzetközi konferenciák:

 

- „A jogi személy büntetőjogi felelősségének elméleti kérdései”. IV. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés 2000. október 13-14. Győr.

- „A gazdasági társaság vezetőjének büntetőjogi felelőssége”. Az Európai Csalás-Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Unió tagállamai vám- és pénzügyőrségei, rendőrségei és igazságszolgáltatási szervei közötti kapcsolat jogi természete, problémái és perspektívái c. nemzetközi konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2007. március 23-24.

- „A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai a nemzetközi büntetőjogban, különös tekintettel a nemzetközi büntetőbíróságok működésére”. Felelősség és bizonyítás a nemzetközi büntetőjogban c. nemzetközi konferencia. Budapest, 2009. november 20.

 

Külföldön rendezett nemzetközi konferenciák:

 

- „Criminal responsibility of legal persons in Hungary - Theory and (a lack of) practice”. International Conference on Economics, Law and Management 2008. június 4-7. Tirgu-Mures (Marosvásárhely) Románia (Erdély)

 

Publikációk


Vissza