vándorkupa

2016-03-29 MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Országos európai jogi perbeszédverseny

  

 Logó

 

 

1. A verseny célja

 

 

A 2016-ban immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós jogi perbeszédverseny célja, hogy – a magyar jogászképzésben hiánypótló szereppel – uniós jogi tárgyú megmérettetési lehetőséget kínáljon valamennyi graduális és posztgarduális képzésben résztvevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató hallgató, valamint fiatal gyakorló jogász számára, és a szituációs szerepjáték révén betekintést nyújtson az uniós jog gyakorlati alkalmazásának világába.

A verseny továbbá kiváló felkészülési lehetőséget biztosít a jelentős hagyományokkal rendelkező European Law Moot Court Competition elnevezésű nemzetközi perbeszédversenyre is, amelyet minden évben francia és angol nyelven hirdetnek és szerveznek meg a világ minden tájáról érkező csapatok számára.

2. Résztvevők

A verseny két szekcióban kerül megrendezésre:

A) A joghallgatók szekciója – graduális képzésben résztvevő hallgatókból álló csapatok közötti verseny.

B) A fiatal jogászok szekciója – posztgraduális képzésben résztvevő hallgatókból, illetve szakvizsga előtt álló gyakorló jogászokból álló csapatok közötti verseny.

A) A joghallgatók szekciója

Az A) szekcióba nevezhet valamennyi magyar felsőoktatási intézmény graduális képzésében részt vevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató nappali, illetve levelező tagozatos hallgatókból álló, maximum háromfős csapat.

Az ugyanazon felsőoktatási intézményből jelentkező csapatok száma nem esik korlátozás alá.

B) A fiatal jogászok szekciója

A B) szekcióba nevezhet valamennyi magyar felsőoktatási intézmény posztgraduális képzésében részt vevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató nappali, illetve levelező tagozatos hallgatókból álló, maximum háromfős csapat.

A B) szekcióba nevezhet továbbá valamennyi maximum háromfős, szakvizsga előtt álló gyakorló jogászokból álló csapat.

A B) szekcióban vegyes csapatok  [posztgraduális képzésében részt vevő hallgató(k) és

szakvizsga előtt álló gyakorló jogász(ok)] jelentkezése is lehetséges.

3. Jelentkezés

A versenyre jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum másolatának az alábbi postai vagy elektronikus címre történő megküldésével lehet:

 

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros;

miskolci.eu.vandorkupa@gmail.com

 A jelentkezési díj A) szekcióban 6000.,- Ft, B) szekcióban 9000.,- Ft. A jelentkezési díjat a „Miskolci Jogászképzésért” Alapítvány számlaszámára lehet befizetni: Erste Bank, Bankszámlaszám: 11600006-00000000-14765654. Közleményben kérjük feltüntetni a csapat nevét és a „Vándorkupa 2016” szavakat.

 

Jelentkezési határidő: 2016. április 4.

  

4. A verseny menete

 

 

2016. március 8. (kedd)

 

A      X.          Miskolci     EU      Vándorkupa meghirdetése, a jogeset közzététele.

 

2016. április 4. (hétfő)

 

Jelentkezési határidő (a jelentkezési lap elektronikus  úton  történő  megküldésének és  postára  adásának a határideje)

 

2016. május 5. (csütörtök)

 

Az írásbeli felperesi és alperesi beadvány postára adásának, valamint elektronikus úton történő megküldésének a határideje

 

2016. május 13. (péntek)

A szóbeli döntő időpontja.

Helye: Miskolci Egyetem.

 

5. Az írásbeli beadványokra vonatkozó előírások

Valamennyi csapat az előzetesen ismertetett jogeset vonatkozásában írásban benyújtja maximum 15-15 oldal terjedelmű felperesi és alperesi beadványát. A beadványoknak tartalmazniuk kell a jogesetre vonatkozó, jogi érvekkel alátámasztott érveket; a felhasznált irodalom jegyzékét, valamint a felhasznált jogesetek és jogszabályok jegyzékét.

Az írásbeli beadványokat postai úton négy-négy példányban (spirálozott formában), valamint elektronikus úton kell eljuttatni a 3. pontban megadott postai és elektronikus címre.

Az írásbeli felperesi és alperesi beadványok postára adásának és elektronikus úton való megküldésének határideje: 2016. május 5.

Az írásbeli – mind a felperesi és alperesi – beadványon minden esetben fel kell tüntetni a

jelentkezést  követően  a  csapat  részére  megküldött  regisztrációs számot, valamint  a

Felperesi beadvány”, illetve „Alperesi beadvány” megjelölést.

Tilos az írásbeli beadványon feltüntetni az intézmény nevét, vagy az arra való bármilyen utalást, továbbá a csapattagok és a felkészítő nevét.

Az írásbeli beadványokat egy háromfős zsűri bírálja el az alábbi szempontok alapján:

  • a jogszabályi háttér pontos felkutatása és ismertetése;
  • az  Európai  Unió  Bírósága  vonatkozó  ítélkezési  gyakorlatának  felhasználása  és

feldolgozása;

  • a vonatkozó magyar, illetve idegen nyelvű jogi irodalom feldolgozása;
  • logikus érvelés;
  • pontos, szabatos fogalmazás.

6. A szóbeli döntő

Az írásbeli beadványokat határidőben beküldő csapatok előzetes szelekció nélkül, automatikusan részt vesznek a Miskolci Egyetemen megrendezésre kerülő szóbeli döntőn.

A szóbeli döntő során a csapatok egy háromfős bírói testület előtt adják elő felperesi és alperesi álláspontjukat. A szóbeli döntő ünnepélyes megnyitóján valamennyi csapatnak felperesként  egy  alperesi  ellenfelet,  alperesként  pedig  egy  felperesi ellenfelet  sorsol  a szervezőbizottság.

A szóbeli döntő során a felperesi képviselőnek 10 perc áll rendelkezésre, hogy kifejtse jogi álláspontját, melyre az alperesi képviselő szintén 10 percben terjesztheti elő ellenkérelmét. Ezt   követően   mindkét   fél   számára   5-5   perc   áll   rendelkezésre   a   válaszra   és   a viszontválaszra. A meghallgatás során a bírák bármikor kérdéseket intézhetnek a képviselőkhöz, és reagálásukat az értékelés során szintén figyelembe veszik.

A szóbeli döntőn a csapatok írásbeli beadványait és szóbeli teljesítményét értékeli a bírói testület. Mind a felperesi, mind az alperesi pozíció tekintetében a bírói testület – az előre meghatározott  értékelési  szempontok  alapján  –  bíránként  100  pontot,  vagyis  a  bírói testület összesen 300 pontot adhat a résztvevő csapatoknak.

A verseny végén mindkét szekcióban külön kerül kihirdetésre a legeredményesebb csapat, valamint a II. és III. helyezett csapat, valamint a zsűri mérlegelése alapján további díjak (pl. legjobb írásbeli beadvány, legjobb alperes, legjobb felperes, legjobb szóbeli érvelés díjak) is kioszthatók.

A legeredményesebb csapat mindkét szekcióban elnyeri a „Miskolci EU Vándorkupát”, valamint több napos brüsszeli tanulmány úton vehet részt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete felajánlásával.

7. A verseny eljárási szabályzata

A versenyre a verseny eljárási szabályzata alkalmazandó. Az eljárási szabályzat („Eljárási szabályok”) és a versennyel kapcsolatos egyéb anyagok a verseny honlapján érhetők el.

8. A verseny szervezőbizottsága

A verseny szervezőbizottsága (Dr. Angyal Zoltán, dr. Marinkás György, dr. Kiss Lilla Nóra) további – a verseny lebonyolításával kapcsolatos, technikai jellegű kérdésekben – a következő elérhetőségeken szolgál felvilágosítással:

Postai cím:

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36 46/565-111 (23-85, illetve 13-51-es mellék)

E-mail: miskolci.eu.vandorkupa@gmail.com

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!

Miskolc, 2016. március 2.

 

Dr. habil. Angyal Zoltán

egyetemi docens

A verseny szervezőbizottságának elnöke

 

Hozzászólások (0)

Hozzászólás beküldéseÍrja be a képen látható szavakat a kép alatt található mezőbe.

Vissza