Védelmi igazgatás

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Védelmi igazgatás 1. c. tantárgyból

a közigazgatás-szervező alapképzés

levelező tagozatos hallgatói számára

Tárgykód: AJKOI108KSZL 3

2015/2016. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: dr. Balla Zoltán főiskolai tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatási alapismeretek

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az államok akaratérvényesítési eszközeinek speciális módjaival, továbbá az állami méretű veszélyelhárítás eszközrendszerével. A hallgatók megismerik a hadtudományi alapfogalmakat, a hadikultúrákat, a modern hadviselés sajátos jellemzőit. Ismereteket szereznek rendészeti és rendvédelemi témakörben, megismerik a rendészeti igazgatás alkotmányos alapjait, a rendészeti stratégiákat és a rendészettudomány kutatási eredményeit. A képzés alapvetően elméleti jellegű.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 • A szakigazgatás helye a közigazgatási jogban
 • Az állami akaratérvényesítés eszközei
 • A hadtudományok eredményei
 • A hadikultúrák
 • A honvédelem igazgatása I.
 • A honvédelem igazgatása II.
 • A rendészet fogalma, közrend, közbiztonság , a rendészet alkotmányos alapjai
 • A rendészeti igazgatás rendszere
 • A rendészeti szervek, rendészeti stratégiák
 • A rendőri intézkedések
 • Az idegenrendészet I.
 • Az idegenrendészet II.
 • Az önkormányzatok rendészeti tevékenysége
 • Rendészeti együttműködés az EU-ban

 

3.    Az aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása

 

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

5.         Kötelező tananyag

Az előadásokon elhangzottak

 

6.         Ajánlott irodalom

Finszter Géza: A rendőrség joga ORFK Kiadás Budapest, 2012.

Nagy Miklós Mihály: Kis magyar hadtörténet Zrínyi Kiadó  Budapest, 2006.

Kádár Pál: A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének jogi és igazgatási problémái Hadtudomány 2009. december Budapest

 

7. Tételsor

 

8.         Egyéb tudnivalók: -

 

 

Szeptember 18.

(péntek)

16.00 – 19.30

A1/307

Szeptember 26.

(szombat)

8.30 – 11.50

A1/316

Október 3.

(szombat)

8.30 - 11.50

A1/307

Miskolc, 2015. szeptember

 

 

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza