Vezetés szervezés gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Vezetés-szervezés gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI106KSZL3

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Kárpáti Orsolya

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 4 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja vezetés fogalmi, azon belül a személyiség szerepének kiemelése, a négy nagy vezetéselméleti iskola áttekintése. A személyiség szerepének kiemelésével és a vezetéselméleti iskolák tárgyalásával, az esettanulmányokkal és szituációs játékokkal a hallgatók vezetési, döntéshozatali, adaptációs együttműködési készségeit fejlesztjük. Szervezetszabályozási, felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges alapszintű készségek kifejlesztését is támogatja a tárgy.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai I.
 2. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai II.
 3. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai III.
 4. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere I.
 5. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere II.
 6. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében I.
 7. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében II.
 8. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében III.
 9. Vezetés a közigazgatásban
 10. A Projekt Ciklus Menedzsment alapjai a közigazgatásban

 

3.    Félévközi számonkérés módja

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen.

 

4.         Számonkérés követelményei

A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen:

0 – 50 pontig

Elégséges:

51 – 64 pontig

Közepes:

65 – 77 pontig

Jó:

78 – 90 pontig

Jeles:

91 – 100 pontig

 

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Közigazgatás-szervezés és vezetés Kalas Tibor (szerk.) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. (ISBN: 9639310786)
 3. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 4. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

 

Egyéb tudnivalók:-

 

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza