Vezetés szervezés

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Vezetés-szervezés

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI105KSZN2

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt, dr. Kárpáti Orsolya, dr. Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJKOI106KSZN3 Vezetés-szervezés gyakorlat

Óraszám/félév: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja vezetés fogalmi, azon belül a személyiség szerepének kiemelése,

a négy nagy vezetéselméleti iskola áttekintése.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai I.
 2. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai II.
 3. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai III.
 4. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai IV.
 5. A szervezetekről általában I.
 6. A szervezetekről általában II.
 7. A szervezetekről általában III.
 8. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében I.
 9. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében II.
 10. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében III.
 11. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében IV.
 12. A Projekt Ciklus Menedzsment I.
 13. A Projekt Ciklus Menedzsment II.
 14. A Projekt Ciklus Menedzsment III.

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Kollokviumot csak az a hallgató tehet, akinek a leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Közigazgatás-szervezés és vezetés Kalas Tibor (szerk.) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Szintay István: Vezetéselmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.
 3. Kieser: Szervezetelméletek. KJK, Budapest, 2000.
 4. Dobák és munkatársai: Vezetés-szervezés I-II. Aula, Budapest.

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

 

Egyéb tudnivalók:

Az előzetesen megszerzett tudás elismerése: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza