Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi

egyetemi docens

Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete

Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék

 

 

 

Személyi adatok:

Iroda: A/6. I. em. 105. szoba

Elérhetőség: civhinda@uni-miskolc.hu

 

Oktatói tevékenység: 

A Miskolci Egyetem (akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem) Állam és Jogtudományi Karára 1984. november 1. napján kerültem tanársegédi minőségben.

1986. július 1. napjától a Civilisztikai Tudományok Intézetének, ezen belül a Polgári jogi Tanszéknek az adjunktusa, majd 1995. július 1. napjától a Kereskedelmi jogi Tanszék adjunktusa lettem.

Jelenleg  egyetemi docensként dolgozom.

 

Tanulmányok:

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának nappali tagozatán végeztem Budapesten. 1980. évben szereztem jogi doktori diplomát. 

Jogi szakvizsgát tettem 1983-ban.

Értékpapír és tõzsdejogból szakmai vizsgát tettem 1994-ben az Állami Értékpapír és Tõzsdefelügyelet előtt. 

Külkereskedelmi szakjogász szakot végeztem 1995-97. között a Miskolci Egyetemen folytatott posztgraduális képzés keretében és megszereztem a külkereskedelmi szakjogász képesítést. 

PhD doktori oklevelet szereztem A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai című doktori értekezésemmel “summa cum laude” minősítéssel.

 

Kutatási terület:

- Értékpapírjog:

A részvény szabályozásának jogtörténeti aspektusai és hatályos szabályozása

A váltójog fejlődése

Az értékpapírkibocsátás nemzeti és európai szabályozása

- Kereskedelmi szerződések:

A tőkepiac speciális ügyletei (tőzsdei ügyletek, befektetési ügyletek)

A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai

- Társasági jog:

A részvénytársaság i jog fejlődése

A részvénytársaságok az európai irányelvek tükrében

 

Szakmai tevékenység: 

Előadásokat tartok az Állam- és Jogtudományi Kar nappali és levelező tagozatán a Kereskedelmi jog I., Kereskedelmi jog II. és Kereskedelmi jog III. című tantárgy keretében, mely felöleli a kereskedelmi szerződések, az értékpapírjog, a fogyasztóvédelmi jog, a versenyjog, a társasági jog, és a csődjog területét. E tárgyakból a levelező tagozat számára, valamint a nappali tagozaton két tankör számára vezetek gyakorlatot. 

Előadásokat tartok az Igazságügyi Igazgatási Alapszak főiskolai hallgatói számára az Cégjog című tantárgy keretében.

Előadásokat tartok a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak főiskolai hallgatói számára Társasági jogi alapismeretek című tantárgyak keretében.

Előadásokat tartok a Jogi asszisztens képzés keretében a nappali és levelező tagozaton Kereskedelmi jog című tantárgy keretében.

Előadásokat tartok a Közigazgatási mester szak hallgatói számára Gazdasági jog című tárgy keretében.

Az Európai Tanulmányi Központ kutatási programjának résztvevőjeként 1998-tól 2008-ig két alternatív tárgyat jegyeztem önállóan, az egyik szakvizsga elõkészítõ kollégium a Magyar értékpapírjogból, a másik pedig Nemzetközi összehasonlító értékpapírjogi kollokvium (Európai üzleti jog II/2. Modul Értékpapírjog címmel ) az európai jogharmonizáció tükrében.

 

2.Részvétel a posztgraduális kurzusok képzési munkájában

-Jogi szakokleveles közgazdász képzés: E képzési formában társasági jogot, csődjogot, és értékpapírjogot tanítok Miskolcon, Budapesten (és korábban Sopronban). E tárgyakat vizsgáztatom és szakdolgozatokat konzultálok és véleményezek

-Jogi szakokleveles mérnökképzés: E képzési formában társasági jogot, kereskedelmi szerződéseket és értékpapírjogot tanítok és vizsgáztatok.

-Szakjogász képzés: A Biztosítási szakjogász, a Külkereskedelmi szakjogász, Társasági szakjogász  képzés keretében elõadásokat tartok, vizsgáztatok, szakdolgozatot konzultálok és véleményezek.

 

3. Részvétel más Jogi karok oktatási munkájában 

-Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar szakjogász képzése keretében 2015-től rendszeresen tartok előadásokat a befektetési ügyletek és befektetési társaságok témaköréből.

-Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogutodmányi Karán 2016-tól  veszek részt a Társasági jog és az  Értékpapírjog c. tárgyak oktatásában, melynek keretében előadásokat tartok és két csoport szemináriumait vezetem.

 

Publikációs tevékenység (MTMT)