Karunk vendége volt Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schllachter

Karunk vendége volt Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schllachter

Az Agrár- és Munkajogi Tanszék meghívásának eleget téve tartotta meg előadását karunkon Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schllachter, aki a Trierben található Európai Munkaügyi Kapcsolatok és Munkajogi Intézet elnöke.

 

A joghallgatók számára 2014. 03. 11.-én a XX. előadóban tartotta meg előadását „Fixed term work under EU LAW” címmel.

A hallgatók így a határozott idejű munkavégzés európai jogi kereteiről halhattak előadást, mely kiemelte, hogy az ehhez hasonló atipikus munkavégzési formák megerősödése észlelhető, melyek talán képesek valamelyest kezelni a foglalkoztatási krízist. Mindezek mellett a hallgatók a jogviszony jellemzőivel és az európai munkajog vetületeivel is megismerkedhettek. 

Állami kitüntetés karunk oktatójának

Állami kitüntetés karunk oktatójának

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adta át

a közjog terén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, valamint a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként dr. Pásztorné dr. Erdős Éva egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara intézeti tanszékvezetőjének, egyetemi docensnek, fejlesztési és gazdasági dékánhelyettesnek.

A miskolci csapat II. helyezést ért el a XI. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Versenyen

A XI. Országos agrárjogi perbeszédverseny 2014. március 14-én a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre. Az idei versenyen hat jogi kar (DE, ELTE, KRE, ME, SZE, SZTE) képviseltette magát, és a Szervezők igazán kihívásokkal teli versenyfeladat elé állították a jogi karok csapatait. A rendkívül szoros versenyben az elismert gyakorló szakemberekből (a Győri Ítélőtábla két bírájábólból illetve földhivatali jogászból) álló zsűri a miskolci csapat teljesítményét végül második helyezéssel ismerte el. A miskolci jogi kar új csapata - amelyet Csibi Andrea, Kocsis Bianka, Poór Ildikó és (póttagként) Palencsár Veronika alkotott - ezzel méltó utóda lett a korábbi (első illetve harmadik helyezést is elért) miskolci csapatnak.

A csapat felkészítését - az Agrár- és Munkajogi Tanszék keretében - Dr. Csák Csilla tanszékvezető docens asszony vezette, Dr. Olajos István docens úr közreműködésével. A teljesítményükhöz ez úton is szívből gratulálunk.

Karunk vendége volt Pavel Salák

Karunk vendége volt Pavel Salák

2014. március 11-én a Római Jogi Tanszék meghívására karunkra érkezett JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D., a brnói Masaryk Egyetem jogi karának oktatója. A római joggal és jogtörténettel egyaránt foglalkozó fiatal szakember „The principle ’semel heres semper heres’, and its reflection in the civil law in the territory of the Czech Republic from the 19th century to the 21st century” címmel tartott előadást az elsőéves hallgatóink számára. Az érdekes jogesetekkel színesített előadás a címben szereplő alapelvvel kapcsolatban az öröklési jog számos kérdésével (így például az utóöröklés és az egyetemes hitbizomány problémáival) foglalkozott, összevetve a klasszikus római jogi szabályokat azokkal a szabályokkal, melyek Csehország mai területén a 19. századtól hatályban voltak, illetve vannak egészen a mai napig.

 

 

 

Meghirdetésre került a IX. Miskolci EU Vándorkupa

Meghirdetésre került a IX. Miskolci EU Vándorkupa

A 2014-ben immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós jogi perbeszédverseny célja, hogy – a magyar jogászképzésben hiánypótló szereppel – uniós jogi tárgyú megmérettetési lehetőséget kínáljon valamennyi graduális és posztgarduális képzésben résztvevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató hallgató, valamint fiatal gyakorló jogász számára, és a szituációs szerepjáték révén betekintést nyújtson az uniós jog gyakorlati alkalmazásának világába.

http://jogikar.uni-miskolc.hu/vandorkupa

Összes találat: 68
Vissza