2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

Büntetőjogi perbeszédverseny eredményhirdetés

 

2018. november 22-én a Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében büntetőjogi perbeszédverseny került megrendezése a III-IV-V. évfolyamos joghallgatók részére. A mind a diákok, mind pedig a tanárok által nagy érdeklődéssel kísért versenyen 12 graduális hallgató mérte össze jogi tudását és szónoki képességeit. Az előző napon átadott jogeset egy valódi, anonimizált büntetőeljárás történeti tényállásán alapult, így a hallgatók a verseny végén azt is megtudhatták, álláspontjuk mennyire felel meg az eljáró bíróságok által meghozott döntésnek.

 

Vádbeszéd kategóriában helyezettek:  

1. Simon Patricia

2. Cioara Adél

3. Kántor Kinga 

 

Védőbeszéd kategóriában helyezettek: 

1. Szikszai Marcell

2. Csoma Viktória Anna

3. Czibrik Eszter 

 

Novotni Zoltán díj

Országgyűlési Hivatal szakmai gyakorlat

 

MEGHÍVÓ "AZ E-ÜGYINTÉZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE - PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK" KONFERENCIÁRA

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban c. projekt az Állam működésének innovatív vizsgálata c. almoduljának kutatói, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja  

tisztelettel meghívják Önt 

„AZ E-ÜGYINTÉZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE - PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK”

című szakmai konferenciára. A modern technológia nem csak eddig nem ismert kihívások elé állítja az államot, de egyben megoldási alternatívákat is kínál az új illetve a régi problémákra. 

A rendezvény célja, hogy megvizsgálja az e-ügyintézés kínálta lehetőségeket és a gyakorlati alkalmazás során felmerülő akadályokat, illetve azok feloldási formáit.

A rendezvény időpontja: 2018. december 6. csütörtök 9:00 óra

A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A/6. épület fsz. XX. előadó.  

A program nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy legkésőbb 2018. december 4.napján 20.00 óráig előzetesen regisztráljon a https://tinyurl.com/e-ugyintezes linken.

 

A konferencia részletes programja

MESTER-M Díj 2018

Minden sikeres tanítvány mögött ott áll egy Mester. Ő az, aki felfedezi a fiatalban a tehetséget, tanítja, bátorítja, példát mutat neki.

Nevét azonban ritkán említik diákjaik eredményei mellett, pedig áldozatkészségén, elhivatottságán sok múlik.

MESTER-M Díjunkkal ezeknek a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk elismerni.

 

Hogyan lehet jelölni?

2018. december 15-ig az alábbi online felületen:

https://www.molalapitvany.hu/cikk/mol-mester-m-dij

 

Összes találat: 210
Vissza