ME-ÁJK felvételi 2015.

FELVÉTELI 2015.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

 

Meghirdetett képzéseink 2015. évben:

  • Alapképzésben, egységes osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben meghirdetett képzések
  • Szakirányú továbbképzések

Bővebben...

Akikre büszkék vagyunk

Kiemelkedő sikereket értek el a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói az Országos Bírósági Hivatal 2014. évi Gróf Székhelyi Mailáth György Tudományos Pályázatán.

Majoros Tünde dolgozata a polgári ügyszakos szekció joghallgató tagozatában második helyezett lett. Nagy Alexandra a büntető ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában ért el második helyezést.

Szívből gratulálunk nekik! 

Bragyova Andrást az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává választották

Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (European Academy of Sciences and Arts) a 2014. november 14-én megtartott ülésén tagjai közé választotta Bragyova Andrást, az Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának professzorát, a kar doktori iskolájának vezetőjét, volt alkotmánybírót. Az Akadémia 1990-ben alakult Salzburgban, interdiszciplináris tudományos szervezetként működik és legfontosabb célkitűzése Európa szellemi egységének megalapozása. A tekintélyes szervezet tagjai között a jogtudományok mellett a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, az orvostudomány, a természettudományok, műszaki és környezettudományok, valamint a művészetek és a világvallások területén kutató európai tudósok foglalhatnak helyet, munkájában jelenleg 29 Nobel-díjas tudós is részt vesz. 

VII. Miskolc Város Ifjú Szónoka eredményei

VII. Miskolc Város Ifjú Szónoka eredményei

Idén a Jezsuita Gimnázium diákja viselheti egy évig a Miskolc Város Ifjú Szónoka kitüntető címet...

Bővebben...

A munkajog határai

A munkajog határai

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézete és a Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottsága közösen rendezte meg "A munkajog határai" című konferenciáját 2014. 11. 27.-én az Akadémia miskolci épületében.

A konferencia témája az aktuális civil - és közjogi változások fókuszában kívánta vizsgálni a munkajogot. Ennek megfelelően az előadások és korreferátumok egy része a munkajog és polgári jog kapcsolatával foglalkozott, érintve az új Ptk. és az új Mt. kapcsolódási pontjait. Az előadások és korreferátumok másik csoportja pedig a munkajog és a közjog átfedéseit, elhatárolásait értékelte és vizsgálta, és a közszolgálati jog aktuális problémáit. A konferencia előadói között,  intézetünk oktatóin kívül, köszönthettük Szalma József professzor urat az Új Vidéki Egyetem tanárát is.

  A konferencia egyszerre szólt az elméleti és gyakorlati kérdésekről, melyek nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati szakemberek érdeklődését is kiváltotta, és az előadásokat követően több hallgatói hozzászólás is tovább gazdagította az elhangzottakat.

Jogeset megoldó verseny

A Közigazgatási Jogi Tanszék 2014. november 19-én jogeset megoldó verseny tartott jogász és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgatók részére. A két szakról közel 40 hallgató képviseltette magát. Az egy oldalas jogesetben a résztvevőknek meg kellett találniuk az oktatók által elrejtett közigazgatási eljárásjogi hibákat. A díjazottak megajánlott jegyszerzési lehetőséget kaptak és a Kari Hallgatói Önkormányzat által felajánlott könyvutalványban részesültek.

 

Díjazottak:

 

Jogász szakon:

 

1. helyezettek: 

Csizmár Réka

Bukodi Blanka

Ivancsó Beatrix

 

MTB szakon:

1. helyezett:       Deli Zsanett

 

2. helyezett:       Demeter Dóra

 

3. helyezett:       Guth Kinga

 

A helyezetteknek ezúton is gratulálunk!

Összes találat: 83
Vissza