Tanulmányi Emlékérem 2015.

Az Állam- és Jogtudományi Karon

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésében részesül

2015. évben

 

Arany fokozat:

 

Majoros Tünde

J-503

Balogh Alexandra Lilla

J-502

Kiss Lilla Nóra

J-504

Nagy Alexandra

J-501

Pecsenye Máté

J-501

 

Ezüst fokozat:

 

Aranyosi Gergő

J-401

Braun Péter

J-405

Čertickỳ Márió

J-405

Csibi Andrea

J-501

Horváth Viktória

J-403

Katona Noémi

J-504

Kocsis Bianka

J-504

Pásztor Petra Judit

J-405

Poór Ildikó

J-504

 

Bronz fokozat:

 

Kecskeméti Ágnes

J-503

Kovács Dóra

J-303

Magyar Fanni

J-501

Mirczik Ádám

4. évf. levelező

Orosz Flóra

J-303

Sereg Péter

J-303

  

A kitüntetésben részesülőknek gratulálunk!

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2015. évi Szép magyar beszéd versenyére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2014/2015-ös tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a
jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a
retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntőt 2015. április 24-én rendezzük meg Esztergomban.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2015. március 27-ig (az erre szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző (k) és a részt vevő tanár (ok) nevét.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre kérjük megküldeni: csorba.erika@ btk.ppke.hu

A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg.

Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 12 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja le a szervezőirodában.

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el. Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy–érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

 

                                                            Oktatási és Kulturális Minisztérium

                                                             Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság

                                                                                                 PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ

ME-ÁJK felvételi 2015.

FELVÉTELI 2015.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

 

Meghirdetett képzéseink 2015. évben:

  • Alapképzésben, egységes osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben meghirdetett képzések
  • Szakirányú továbbképzések

Bővebben...

Akikre büszkék vagyunk

Kiemelkedő sikereket értek el a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói az Országos Bírósági Hivatal 2014. évi Gróf Székhelyi Mailáth György Tudományos Pályázatán.

Majoros Tünde dolgozata a polgári ügyszakos szekció joghallgató tagozatában második helyezett lett. Nagy Alexandra a büntető ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában ért el második helyezést.

Szívből gratulálunk nekik! 

Bragyova Andrást az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává választották

Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (European Academy of Sciences and Arts) a 2014. november 14-én megtartott ülésén tagjai közé választotta Bragyova Andrást, az Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának professzorát, a kar doktori iskolájának vezetőjét, volt alkotmánybírót. Az Akadémia 1990-ben alakult Salzburgban, interdiszciplináris tudományos szervezetként működik és legfontosabb célkitűzése Európa szellemi egységének megalapozása. A tekintélyes szervezet tagjai között a jogtudományok mellett a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, az orvostudomány, a természettudományok, műszaki és környezettudományok, valamint a művészetek és a világvallások területén kutató európai tudósok foglalhatnak helyet, munkájában jelenleg 29 Nobel-díjas tudós is részt vesz. 

Összes találat: 85
Vissza