National Law between Harmonization and Euro-Compatibility ’’ c. Konferencia Marosvásárhely, Románia 2014.november 13-15.

National Law between Harmonization and Euro-Compatibility ’’ c. Konferencia Marosvásárhely, Románia 2014.november 13-15.

2014. november 13-15. között került megrendezésre a ,, National Law between Harmonization and Euro-Compatibility’’ elnevezésű nemzetközi tudományos konferencia a romániai Marosvásárhely városában, az Universiteit Petru Maior Egyetem szervezésében. A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karát, Prof.Dr. Torma András Rektor Úr, Dr.Erdős Éva Déhán-helyettes Asszony és dr. Szabó Balázs személyében 3 oktatónk képviselte, akik angol nyelven adtak elő tudományos előadást. A konferencia sikerét, és nemzetközi jellegét bizonyítja, hogy előadók érkeztek Kanadából, Szerbiából, Bulgáriából, Algériából, Franciaországból és Olaszországból is többek között. A konferencia három szekcióban végezte munkáját, ahol több mint 100 előadás hangzott el, a közjog, a közigazgatás, és magánjog kérdésköreiben. A konferencia a társ intézmények és szervezetek közötti évek óta fennálló kapcsolatrendszer soron következő állomása volt, amely 2005-ben az EuPa című Európai Uniós projekttel vette kezdetét és számos közös konferencia megtartásán túl, a 2010-ben elnyert MPEAP projekttel folytatódott. Ennek keretében szakmai ,,workshop’’ megtartására is sor került, melyben a résztvevők az együttműködés fontosságát hangsúlyozták, és emelték ki az Európai Egyetemek ( meglévő partner egyetemek: Románia- Petru Maior Egyetem, Franciaország- Versailles-i Egyetem, Lecce-i Salento Egyetem és a Miskolci Egyetem) között, elsősorban közös oktatási programok keretében megvalósítható közigazgatási képzések tekintetében.

Kitüntető Tudományos Díjban részesült Prof. Dr. Bíró György

Kitüntető Tudományos Díjban részesült Prof. Dr. Bíró György

Prof. Dr. Bíró György, a Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, a Polgári Jogi Tanszék vezetője „Kitüntető Tudományos Díjban” részesült. Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága 2014. október 15-i ülésén határozott úgy, hogy Professzor Urat eddigi kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel elismerésben részesíti. A díjat Dr. Roósz András akadémikus, az MTA Miskolci Akadémia Bizottságának elnöke adta át a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2014. november 4-én, a MAB székházban. 

Jubileumi konferencia

Jubileumi konferencia

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás 10. évfordulója alkalmából 2014. szeptember 11-én megrendezésre került a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézetének és az MTA-Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottság, Államtudományi Munkabizottságának konferenciája "Az uniós jog és magyar közjog 2004-2014" címmel. A konferencia elnöke Prof. Dr. Bragyova András egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmánybíró volt, a konferenciát Prof. Dr. Paulovics Anita intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság Államtudományi Munkabizottság elnöke szervezte és nyitotta meg, valamint a köszöntőt Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora mondta. A konferencia meghívott előadói az Államtudományi Munkabizottság tagjai Dr. Szalay Péter alkotmánybíró, Dr. Demjén Péter az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője, Dr. Lukács Irén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint Dr. Olasz András a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóság igazgatója voltak. További tudományos előadásokat tartottak az Államtudományi Intézet oktatói és doktoranduszai. A résztvevők hasznos ismeretekkel gazdagodhattak az uniós joggal összefüggésben, az államtudományok minden területén.

Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Egyetemünk 2014. június 26-án díszdoktori kitüntetést adományozott Dr. Zlinszky János professzor úrnak, aki nemzetközi szinten elismert jogtudósként, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgató nemzedékeinek tanáraként, oktatás- és tudományszervezőként, gyakorló jogászként, a hazai szakmai közélet aktív szereplőjeként és alkotmánybíróként egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott. 1982-től 1995-ig volt karunk főállású oktatója, elsősorban a római jog tanára, a Római Jogi Tanszékünk vezetője. Jelentősen hozzájárult karunk nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez. A demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatóknak az oktatásba való bevonása és a tudományos diákköri kutatások irányítása révén kiemelkedő munkát végzett karunkon a tudományos utánpótlás biztosítása érdekében. Önfeláldozó munkájának köszönhetően a ’90-es évek első felében egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Zlinszky professzor úr oktatói tevékenysége soha nem korlátozódott a tananyag átadására: kimagasló erkölcsi tartásával és tekintélyével joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott életre szóló példát. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci jogi kar – viszonylag rövid idő alatt – az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé fejlődött.

 

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének két oktatója, Dr. Jakab Nóra adjunktus asszony és Dr. Szilágyi János Ede docens úr. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatói sikereire.

 

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Nekik!

Összes találat: 76
Vissza