Bragyova Andrást az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává választották

Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (European Academy of Sciences and Arts) a 2014. november 14-én megtartott ülésén tagjai közé választotta Bragyova Andrást, az Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának professzorát, a kar doktori iskolájának vezetőjét, volt alkotmánybírót. Az Akadémia 1990-ben alakult Salzburgban, interdiszciplináris tudományos szervezetként működik és legfontosabb célkitűzése Európa szellemi egységének megalapozása. A tekintélyes szervezet tagjai között a jogtudományok mellett a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, az orvostudomány, a természettudományok, műszaki és környezettudományok, valamint a művészetek és a világvallások területén kutató európai tudósok foglalhatnak helyet, munkájában jelenleg 29 Nobel-díjas tudós is részt vesz. 

VII. Miskolc Város Ifjú Szónoka eredményei

VII. Miskolc Város Ifjú Szónoka eredményei

Idén a Jezsuita Gimnázium diákja viselheti egy évig a Miskolc Város Ifjú Szónoka kitüntető címet...

Bővebben...

A munkajog határai

A munkajog határai

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézete és a Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottsága közösen rendezte meg "A munkajog határai" című konferenciáját 2014. 11. 27.-én az Akadémia miskolci épületében.

A konferencia témája az aktuális civil - és közjogi változások fókuszában kívánta vizsgálni a munkajogot. Ennek megfelelően az előadások és korreferátumok egy része a munkajog és polgári jog kapcsolatával foglalkozott, érintve az új Ptk. és az új Mt. kapcsolódási pontjait. Az előadások és korreferátumok másik csoportja pedig a munkajog és a közjog átfedéseit, elhatárolásait értékelte és vizsgálta, és a közszolgálati jog aktuális problémáit. A konferencia előadói között,  intézetünk oktatóin kívül, köszönthettük Szalma József professzor urat az Új Vidéki Egyetem tanárát is.

  A konferencia egyszerre szólt az elméleti és gyakorlati kérdésekről, melyek nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati szakemberek érdeklődését is kiváltotta, és az előadásokat követően több hallgatói hozzászólás is tovább gazdagította az elhangzottakat.

Jogeset megoldó verseny

A Közigazgatási Jogi Tanszék 2014. november 19-én jogeset megoldó verseny tartott jogász és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgatók részére. A két szakról közel 40 hallgató képviseltette magát. Az egy oldalas jogesetben a résztvevőknek meg kellett találniuk az oktatók által elrejtett közigazgatási eljárásjogi hibákat. A díjazottak megajánlott jegyszerzési lehetőséget kaptak és a Kari Hallgatói Önkormányzat által felajánlott könyvutalványban részesültek.

 

Díjazottak:

 

Jogász szakon:

 

1. helyezettek: 

Csizmár Réka

Bukodi Blanka

Ivancsó Beatrix

 

MTB szakon:

1. helyezett:       Deli Zsanett

 

2. helyezett:       Demeter Dóra

 

3. helyezett:       Guth Kinga

 

A helyezetteknek ezúton is gratulálunk!

A jog nyelvi dimenziója konferencia

A jog nyelvi dimenziója konferencia

2014. november 14-15-én tartotta soron következő konferenciáját a Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék A jog nyelvi dimenziója címen, ahol a jogelmélet legjelentősebb hazai képviselői tartottak előadást a nyelvelmélet, nyelvfilozófia témakörében. A rendezvény egyúttal a Tanszék 2014. szeptember 1-től induló OTKA kutatási projektjének (K-112172) nyitó alkalma is volt, mely lehetőséget adott az abban résztvevő mintegy tucatnyi kutató ismerkedésére és a 4 éven át tartó közös munka megkezdésére.

Összes találat: 81
Vissza