FELVÉTELI a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán a 2019/20. tanévre

 

Képzéseinkről, a felsőoktatási felvételi eljárás részleteiről, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak:

 http://www.felvi.hu/felveteli.

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=25&elj=19a

FELVÉTELI a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakára

Meghívó a "Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a vizekre" című konferenciára

TÁJÉKOZTATÓ a 2019. február 7. 10.30 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. február 7. 10.30 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2019. február 7. csütörtök 10.30 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

8.00-9.50

Hozzátartozói jegyek átvétele

Hozzátartozók belépőjegyének átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu

 

8.00-8.45

Talárok felvétele

talárok és sapkák kiválasztása, öltözködés

A/6. ép. fsz. XX. előadó és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

8.50

Tájékoztató az ünnepséggel kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     közigazgatási mester szak,

3.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

4.)     közigazgatás-szervező alapszak,

5.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

hallgatóinak rövid tájékoztatás

A/6. ép. fszt. XX. előadó

hivatalvezető

9.05

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     közigazgatási mester szak,

3.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

4.)     közigazgatás-szervező alapszak,

5.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. XX. előadó

Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

9.40

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

10.00

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

10.30

Ünnepség kezdete

A Szenátus Elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

 

ME

egyénileg

Az ünnepség végeztével

 

oklevél mellékletek átvétele, talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát)

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt a hallgatónak kell magával hozni.
 2. A jegyek 2018. február 4. naptól vehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) legkésőbb az ünnepség napján 9.50 óráig. A jegyek egyenlően lesznek elosztva a szakok között. A kiadható jegyekről később tudunk tájékoztatást adni. Jegyet nem postázunk, azonban meghatalmazással átvehető.
 3. A vendégeknek 10.15-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 4. A talárba öltözködés után rövid tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 5. Az ünnepségről élő közvetítés készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók az ME honlapján megtekinthetők és ingyenesen letölthetők lesznek kb. két héttel az ünnepség után.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 7. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 8. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok, oklevél mellékletek, leckekönyvek.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. A régebben végzett hallgatók oklevél kiállítása érdekében a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt a Hallgatói Központba.
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2018. őszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2019. február 4. hétfő 16 óráig a 46/565-170 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

 

 Miskolc, 2019. január 8.

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Ügyintézési határidők 2018/2019. 2. félév

Tisztelt Hallgató!

A 2018/2019. tanév II. félévével kapcsolatban az alábbi kérelem leadási határidőkre szeretnénk felhívni a figyelmüket, ugyanis a megadott időpontokon túl nem áll módunkban semmilyen kérelmet elfogadni.

 1. Kreditbeszámítási kérelmek: 2019. január 11.
 2. Képzés- és tagozatváltási kérelmek: 2019. január 15.
 3. Költségtérítés/önköltség mérséklési/részletfizetési kérelmek, két részlet, párhuzamos képzés: 2019. február 9.
 4. Passzív félév: 2019. február 9.
 5. Kedvezményes tanulmányi rend: 2019. február 15.
 6. Utólagos beiratkozás/tárgyfelvétel/tárgyleadás: 2019. március 1.

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Csák Csilla

dékán

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

adatvédelmi szakjogász

160 000 Ft

3

15 < 50

kéthetente, tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség. A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör) kötheti a felvételt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: adatvédelmi szakjogász

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:   A képzés  min. 15 fő jelentkezése esetén indul. A felvétel feltétele: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

160 000 Ft

3

15 < 30

félévente 4x3 nap és 1x2 nap, vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki agrár; bölcsészettudományi; társadalomtudományi; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudományi; pedagógusképzés; sporttudomány; természettudomány; művészet képzési területekhez tartozó alapképzési szakok egyikén szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Állam- és Jogtudományi Kar, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés 15 fő minimum létszám megléte esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

bűnmegelőzési koordinátor

160 000 Ft

3

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; valamint hitéleti képzési területek alapképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: bűnmegelőzési koordinátor

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.jogikar.uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés 15 fő jelentkezői létszám megléte esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

160 000 Ft

2

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Jogász oklevél. A képző intézmény a felvételt egyéb feltételhez kötheti (jogi szakvizsga, szakmai gyakorlat stb.).

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.jogikar.uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. szeptember 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés a minimum létszám (15 fő) megléte esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember

160 000 Ft

4

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Az agrár, a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki, a természettudomány képzési területeken alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.jogikar.uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés a minimum létszám megléte esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

160 000 Ft

4

15 < 50

kéthetente, tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 656-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/szakiranyu

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalással. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés  min. 15 fő jelentkezése esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

kereskedelmi szakjogász

160 000 Ft

4

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség.
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kereskedelmi szakjogász

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés min. 15 fő jelentkezése esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

közlekedési szakjogász

160 000 Ft

4

15 < 30

kéthetente, tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség.
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: közlekedési szakjogász

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolc- Egyetetmváros A/6. épület, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés a minimum létszám megléte esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

senior humánerőforrás tanácsadó

160 000 Ft

4

15 < 50

kéthetente, tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés; sporttudomány; hitéleti; természettudomány; művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: senior humánerőforrás tanácsadó

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés a minimum 15 fő jelentkező esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

társasági jogi és cégjogi szakjogász

160 000 Ft

4

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség.
A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társasági jogi és cégjogi szakjogász

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu, honlap: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés minimum 15 fő jelentkező esetén indul.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

végrehajtási jogi szakjogász

160 000 Ft

3

15 < 30

kéthetente vagy tömbösítve

Miskolc

JOGI

Részvétel feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: végrehajtási jogi szakjogász

Kapcsolattartó/szakfelelős: Juhász Edit, tel/fax: (46) 565-171, email: civje@uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2019. január 15., 2019. augusztus 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: banki átutalás. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2019. február 15., 2019. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

"Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" pályázat

Tisztelt Hallgató!

 Ezúton tájékoztatom, hogy az Országgyűlés elnöke, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a "Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

 A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben megírt, jeligés dolgozattal.

 A beküldési határidő: 2019. február 15.

 A pályázat díjazottjai 400.000 Ft-ig terjedő pénzjutalmat és többnapos (legalább 3) brüsszeli tanulmányutat biztosítanak a kiírók.

 A pályázati kiírás pontos helye:

Összes találat: 218
Vissza