Konferencia Dr. Huszti Vilmos emlékére

Konferencia Dr. Huszti Vilmos emlékére

Karunk Jogtörténeti és Jogelméleti Intézete 2015. április 10-én „Omnia omnibus cohaerent” címmel tudományos konferenciát rendezett Dr. Huszti Vilmos (1915–2000) c. egyetemi docens születésének 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepelt közel két évtizeden keresztül volt karunk lelkes oktatója és fáradhatatlan kutatója. Teológiai doktorátusa mellett latin, görög, német és orosz nyelvtanári diplomával is rendelkezett, az idegen nyelveken kívül egyházjogot és római jogi forrástörténetet is tanított, egészen a haláláig, jelmondatához híven: „Dum spiro doceo”. Egykori munkatársai és tanítványai hálával és szeretettel emlékeztek meg kimagasló műveltségéről, segítőkészségéről és mindig töretlen munkakedvéről. A rendezvényre az ELTE, a PPKE és a Debreceni Egyetem jogi karáról is érkeztek előadók.

Miskolci Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar 2015. évi OTDK Helyezettjei

Miskolci Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar 2015. évi OTDK Helyezettjei

Helyezés

Tagozat

Szerző

A dolgozat címe

Konzulens

I.

Büntető-eljárásjog I.

Dornfeld László

A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései

Dr. Róth Erika egyetemi docens

I.

Nemzetközi jogi II.

Dornfeld László

Az Iszlám Állam és a terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései

Dr. Kirs Eszter egyetemi docens

I.

Környezetvédelmi

Csibi Andrea

A költségmegtérülés elvének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel a mezőgazdasági vízszolgáltatások körébe tartozó öntözésre

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

I.

Polgári eljárásjogi

Nyíri Adrienn

A közigazgatási perek aktuális problémái

Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

II.

Agrár-és Szövetkezeti jogi

Poór Ildikó

Jut-e dohány a dohányra? - avagy a vertikum léte a Közös Agrárpolitika új időszakában, jogi szemmel

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

II.

Nemzetközi jogi

Seres Eszter Lilla

Hajókról származó tengeri olajszennyezések

Dr. Raisz Anikó adjunktus

II

Büntetőjog II.

Nagy Alexandra

Az erőszakos szexuális bűncselekmények szabályozása - Ma és holnap

Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

II.

Polgári jogi I.

Majoros Tünde

Nagyobb a füstje, mint a lángja - a vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései

Dr. Barta Judit egyetemi docens

III.

Büntető-eljárásjog II.

Nagy Alexandra

Az igazságszolgáltatás gyermekközpontúságának büntető-eljárásjogi vetülete, avagy gyermek tanúk a büntetőeljárásban

Dr. Róth Erika egyetemi docens

 

KÜLÖNDÍJASOK

A Különdíj felajánlója:

Dornfeld László

A Magyar Ügyvédi Kamara

Dornfeld László

A Pro Sciencia Aranyérmesek Társasága

Majoros Tünde

A Magyar Ügyvédi Kamara

Nyíri Adrienn

A Kúria

Kiss Lilla Nóra

Önszabályozó Reklámtestület

dr. Czékmann Zsolt (konzulensi különdíj)

Önszabályozó Reklámtestület

 

Legjobb opponensek

Tagozat

Csizmár Ada

Büntető-eljárásjogi I.

Certicky Mário

Polgári jogi I.

Máté Dávid Adrián

Munkajogi I.

Pásztor Petra Judit

Pénzügyi jogi

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa gratulál minden helyezettnek, díjazottnak és legjobb opponensnek! 

Elhunyt Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor, Karunk volt dékánja

Sajnálattal értesültünk róla, hogy Prof. Dr. Dr. h.c. Horváth Tibor professor emeritus, az első miskolci jogászprofesszor, Karunk volt dékánja 2015. március elején elhunyt.

Horváth Tibor 1927. május 5- én született Budapesten. Jogi tanulmányait a Budapesten folytatta, 1951-ben summa cum laude avatták doktorrá. Egyetemi oktatói pályafutását megelőzően dolgozott a Fővárosi Főügyészségen, az Igazságügyi Minisztériumban, a Fővárosi Bíróságon és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében, ahol Miskolcra történő kinevezése előtt a Büntetőjogi és Kriminológiai Főosztályt vezette.

Kandidátusi értekezését „Az élet elleni bűncselekmények a Magyar Népköztársaságban” címmel írta meg, a büntetési elméletekről szóló akadémiai doktori disszertációját pedig 1980-ban védte meg. Több éven át oktatott a Rendőrtiszti Főiskolán és a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán is. Az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetbe ő kapta az első jogászprofesszori kinevezést, 1981. július 1-től megbízták a Bűnügyi Tudományok Tanszékének vezetésével, ami a tanszék megteremtését jelentette. A „miskolci büntetőjogi iskola” szervezeti kereteit alkotó tanszéket 1992-ig vezette.

1984-ben a „karalapító” Kratochwill Ferencet követte a dékáni székben. Két cikluson át, 1990-ig állt a Kar élén. Dékáni működése alatt a Kar mind a tudomány művelésében, mind az oktatásban jelentős eredményeket ért el. Vezetői megbízásainak megszűnése után is aktívan részt vett a Kar munkájában: tagja volt az Egyetem Habilitációs Bizottságának, elnöke a Kar Doktori Tanácsának, valamint folytatta tudományos és oktatási tevékenységét.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát több ízben is kitüntetéssel ismerték el. Tudományos tevékenységét és a magyar-finn jogtudományi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeit elismerve, a Lappföldi Egyetem 1992-ben doctor honoris causa címet adományozott részére.

Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritust a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti, egyben őszinte részvétét fejezi ki a családtagoknak és a hozzátartozóknak.

Temetésére március 31-én kerül sor.


Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Karunkon tartott előadást Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper!

Karunkon tartott előadást Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper!

Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper karunk vendégeként 2015. március 24.-én tartotta meg a "Magyar jog Németországban" címmel, melyben kitért azokra a kollíziós problémákra, melyek elsősorban a nemzetközi magánjogban gyökereznek. Gyakorlatorientált kurzusán a kollízió által okozott problémák jogi feloldását, és az  Institut für Ostrecht München szakértői szerepét vázolta a hallgatóság felé, hiszen a német bíróságok gyakran kérik fel ezt az intézetet a magyar jog értelmezése vonatkozásában is. 

Miskolci joghallgató lett a Legjobb Alperes a XII. országos agrárjogeset megoldó versenyen

Immáron tizenkettedik alkalommal, 2015. március 16. napján, Szegeden került megrendezésre az ország legrégebb ideje futó országos jogesetmegoldó versenye. A nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésnek idén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont. A versenyen hat jogi kar képviseltette magát, a miskolci kar jogi csapata pedig három felkészült versenyzőből állt, nevezetesen: Csibi Andreából, Kocsis Biankából és Poór Ildikóból. A versenyző csapatok három tagja együtt készítette el a jogesetmegoldást, majd közülük kettő adta azt elő alperesi illetve felperesi pozícióban. Az ítélőtáblai bírákból álló zsűri az idei év legjobb alperesének Kocsis Biankát választotta. Mindhárom versenyzőnk teljesítményére büszkék vagyunk, az ország legjobb agrárjogi alperesének és felkészítő tanáraiknak - Dr. Csák Csillának és Dr. Olajos Istvánnak - pedig külön is gratulálunk!

 

Összes találat: 92
Vissza