Jelentkezési határidő meghosszabbítva

JELENTKEZÉS: AUGUSZTUS 31-ig!

Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy 2016. októberben  a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán az alábbi posztgraduális képzéseket (szakirányú továbbképzéseket) tervezzük beindítani:

  • Adatvédelmi szakjogász
  • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar és angol nyelven
  • Európa-jogi szakjogász
  • Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
  • Végrehajtási jogi szakjogász
  • Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

A képzések időtartama, költsége:

Adatvédelmi szakjogász

3 félév

szakfelelős: Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár

160.000 Ft/félév

Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) Miskolcon magyar nyelven

3 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

160.000 Ft/félév

Európa-jogi szakjogász

4 félév

szakfelelős: Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens

160.000 Ft /félév

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

2 félév

szakfelelős: Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens

145.000.-Ft/félév

Végrehajtási jogi szakjogász  

3 félév

szakfelelős: Turkovicsné dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

160.000  Ft/félév

Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

4 félév

szakfelelős: Turkovicsné dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

160.000  Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.

További információ elérhető a  http://jogikar.uni-miskolc.hu/szakiranyu és kérhető a jogemese@uni-miskolc.hu e-mail címen.

Szeretettel várjuk képzéseinkre!

Prof.  Dr. Farkas Ákos dékán

Prof. Dr. Majtényi László egyetemi  tanár szakfelelős

Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens szakfelelős

Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens szakfelelős

Turkovicsné dr. Nagy Adrienn egyetemi docens szakfelelős

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre

ME Állam- és Jogtudományi Kar

2016.

1. Jelentkezési lap letöltése és kitöltése

2. 2016. augusztus 31.-  jelentkezési lap elektronikus beküldése mellékletekkel Szabó Emese igazgatási ügyintéző jogemese@uni-miskolc.hu címre

3. 2016. szeptember 10-ig - kari értesítés megküldése a jelentkezőknek a képzés beindításáról

4. a kari  értesítés után a jelentkező megküldi a karnak az  eredeti  jelentkezési lapot  a felvételi  eljárási díjat igazoló irattal együtt  postai úton (Miskolci Egyetem Állam- és         Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, AÍ/6. ép. fszt. 6/A. szoba)

5. 2016. szeptember  - a képzés indítása esetén a felvételi értesítés megküldés

6. 2016. október – a képzés indítása (megfelelő számú jelentkező esetén)

Miskolc, 2016. július 15.

 

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének újabb oktatója, Dr. Olajos István docens úr személyében. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatója sikerére.

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Docens Úrnak!

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem jogi kara a 350 éves evangélikus jogi oktatás szellemi örökségének hordozója

Számos előzmény után, 2016. június 30. napján, Budapesten új megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel...

Bővebben...

Kari kitüntetések

Kari kitüntetések

2016. június 23-án, az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége előtt került sor a kari kitüntetések és a Szemere Emlékérmek átadására.

A legmagasabb kari kitüntetésben, Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesült:

Dr. Sáry Pál intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

Dr. Kenderes György egyetemi docens

Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesült:

Dr. Kuttor Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék cégbírója

Dr. Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd

Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Kiváló felkészítő tanár elismerésben részesült:

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium tanárnője

Kiváló munkáért elismerő oklevélben részesült:

Hodosi Gabriella igazgatási ügyintéző

 

A diplomaosztó ünnepségen vette át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Signum Aureum Universitatis kitüntetést:

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens, dékánhelyettes

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

Összes találat: 125
Vissza