2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről

2019. június

 

 A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is kiadjon a Kar.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, nagy alakú kivitelben készül, díszes hengerben kerül átadásra.

 

A díszes diplomát kérelemre, 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli. A díjat a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

Átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik. Azon hallgatók igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevelet megszerezték.

 

Az alábbi kérelmet 2019. május 15. napig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sz. melléklet

 

Díszes diploma igénylő

 

Kérelem

 

 

 

Hallgató neve: ………………………………………………..…….

Neptunkód: ……………………….

Tagozat: nappali/levelező

 

Oklevél kiállítás dátuma/várható dátuma: …………………………..

 

Alulírott joghallgató a díszes diploma elkészítését kérem és vállalom, hogy a 13.000,- Ft költséget a NEPTUN-ban kiírt határidőre befizetem.

 

 

Dátum:………………………………………

 

 

 

 

…...…………………………………..

aláírás

Laikusok a büntető ítélkezésben Ausztriában és Magyarországon – az osztrák büntető esküdtszéki tárgyalás problémái és gyakorlati tapasztalatai

Ünnepi keretek között emlékezett meg karunk Boleratzky Lóránd a Miskolci Egyetem díszpolgárának könyvbemutatójáról

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös szervezésében, ünnepi keretek között került sor Dr. Boleratzky Lórándnak, az egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia 99. évében járó hallgatójának és tanárának ,,Egyházjog - a lelki egyház szolgálatában" címet viselő, az Igazságügyi Minisztérium által támogatott tanulmánykötetének átadására.

A 2019. április 2. napján az Evangélikus Hittudományi Egyetem Kápolnájában tartott ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott a jogakadémiai kutatásokat felkaroló igazságügyi miniszter, Dr. Trócsányi László professzor úr, a Magyarországi Evangélikus Egyházat képviselő elnök-püspök, Dr. Fabiny Tamás professzor úr és Karunk dékánja, Dr. Csák Csilla professzor asszony. A kötetet szerkesztette és bemutatta Dr. Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense. Az ünnepi alkalmat emelte, hogy azon jelen volt az Ünnepelt leánya és unokája is.

Az esemény fotóit Gémes Sándor (IM) készítette és bocsátotta rendelkezésünkre."


 

 

 

Polgári Jogi Verseny és Activity

Kormányhivatal Nyílt Nap

Március 21-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyílt napot tart egyetemisták részére, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Ismerjétek meg a területi közigazgatás szervezetének felépítését, működését, feladatait, a kormányhivatal munkáját, mindezt szemléletes, interaktív előadások formájában, kvízjátékokkal színesítve, értékes nyereményekkel, több helyszínen.

 
Összes találat: 234
Vissza