IM Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíj 2018/19. 1. félév

TÁJÉKOZTATÓ

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán meghirdetésre kerülő Igazságügyi Minisztériumi jogászösztöndíjakról

- 2018/19. tanév I. félév -

 

 Kedves Joghallgatók!

Ezúton szeretném felhívni arra az örömteli hírre a figyelmüket, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2018/19-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

 

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2017/18-as tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2018/2019-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

 

Pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer

II. Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték. Nem részesíthető IM Tanulmányi Jogászösztöndíjban 2018/2019-es tanév I. félévében az a hallgató, aki sikeres pályázata alapján ugyanezen időszakban IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjra jogosult.

Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2017/18-as tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

 

MEGHÍVÓ „KÁBÍTÓSZER KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI” c. kerekasztal-beszélgetésre

 Regisztráció

Nemzetközi emberi jogi konferencia Törökországban

  

Az İstanbul Kültür Üniversitesi Törökországban, Çeşmében 2018. szeptember 3. és szeptember 10. között rendezte meg a „21. Internationale Menschenrechtsakademie” című konferenciát, amelyen karunkat Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, dr. Nagy Alexandra volt doktoranduszhallgató, Budai Georgina és Sztojko Dániel V. éves joghallgatók képviselték.

A konferencia idén 8 ország – Németország, Franciaország, Anglia, Magyarország, Oroszország, Ausztria, Tunézia és Olaszország – részvételével zajlott. A résztvevők feladata egy-egy választott jogeset feldolgozásán keresztül az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve az érintett államok alkotmánybíróságai aktuális joggyakorlatának elemzése volt, különös tekintettel a tisztességes eljáráshoz való jogra, a véleménynyilvánítás szabadságára, a magán-és családi élet tiszteletben tartásához való jogra, valamint a tulajdonhoz való jogra.

Professzor Úr a tisztességes eljáráshoz való jog, különös tekintettel a bizonyításra témaköréből, dr. Nagy Alexandra és Budai Georgina a magán- és családi élethez való jog témaköréből, míg Sztojko Dániel a tulajdonhoz való jog témaköréből tartott előadást német, illetve angol nyelven.

Az előadásokat tudományos tanácskozás követte, amelynek során a résztvevőknek alkalmuk nyílt saját álláspontjuk kifejtésére is.

A konferencia során Prof. Dr. Bahri Öztürk, az İstanbul Kültür Üniversitesi jogi karának dékánja és a konferencia házigazdája a tavalyi évhez hasonlóan hangsúlyozta, hogy rendkívül fontosnak tartja a Miskolci Egyetemmel való tudományos együttműködést és a két egyetem közötti jó kapcsolat ápolását.

Meghívó könyvbemutatóra

Miskolci Jogtudó publikációs felhívás

PÓTJELENTKEZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRE

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐVEL, SZEPTEMBER 15-IG ADHATÓ BE JELENTKEZÉS A MISKOLCI JOGI KAR ALÁBBI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEIRE:

Adatvédelmi szakjogász (3 félév; szakfelelős: Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár; 160.000 Ft/félév) 

Általános és igazságügyi mediátor (Miskolcon, magyar nyelven) (3 félév; szakfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza (2 félév; szakfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

Végrehajtási jogi szakjogász (3 félév; szakfelelős: Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

 

A jelentkezési lap és további információ elérhető a http://jogikar.uni-miskolc.hu/szakiranyu címen és felvilágosítás kérhető a jogdhiv@uni-miskolc.hu e-mail címen.

 

ELSŐÉVES HALLGATÓK TANKÖRBEOSZTÁSA

Jogász osztatlan szak

Igazságügyi igazgatási alapszak

Munka- és társadalombiztosítási igazgatási alapszak

Munka- és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak

Kriminológia mesterszak

Jogi felsőoktatási szakképzés

Összes találat: 194
Vissza