2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

Baker and Mckenzie gyakornoki program

Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam-és Jogtudományi Szakbizottsága és a  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont,valamint az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ szervezésében, „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései ” címmel 2018. november 9. napján konferencia megtartására került sor az MTA Miskolci Területi Bizottságának a nagytermében.

A Magyar Tudomány Napjára tekintettel a rendezvény lehetőséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy az európai uniós büntetőjog aktuális kérdéseit a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatói által tartott előadások közvetítésével megismerhessék a résztvevők, valamint azokat az elméleti és a gyakorlati szakemberek közösen megvitassák.

 E rendezvényt megelőzően az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében, a Bűnügyi Tudományok Intézete oktatóinak közreműködésével megjelent a Fejezetek az európai büntetőjogból című, 17 tanulmányt tartalmazó kötet.

A fotókat készítette: Gera László

Meghívó II. Német-Magyar Őszi Akadémia

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK), a Magyar Tudományos Akadémia Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottsága, valamint a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation szervezet által

a II. Német-Magyar Őszi Akadémia

programsorozat keretében megrendezésre kerülő

 Mediáció és gazdasági konfliktusok

A mediátor szerepe a compliance intézkedéseknél”

 / Mediation und Wirtschaftsunternehmen - Konflikte bei Compliance Maßnahmen 

című nemzetközi konferenciára

 

Időpont: 2018. november 8. (csütörtök) 13 óra

Helyszíne: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) 31.terem (A/6 ép.)

 

A rendezvény magyar, angol és német nyelvű, de a tolmácsolás biztosított. A program nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon

legkésőbb 2018. november hó 7. napja 20.00 óráig az alábbi linken:

 https://tinyurl.com/mediacio-compliance vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján.

Telefon: (46) 565-170 Telefax: (46) 565-179 Web: www.uni-miskolc.hu

 

Részletes program

MEGHÍVÓ „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései” konferencia

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait

2018. november 9-án 9.00 órai kezdettel az MTA Miskolci Területi Bizottságának nagytermében (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpontja, valamint és Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központja közös szervezésében megrendezésre kerülő

„Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései”

című 

konferenciára.

 

Részletes program

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2018. november 5. napjáig szíveskedjék jelezni a https://tinyurl.com/y9fnbmya linken.

 

Kozma Sándor pályázati felhívás 2019

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató. A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:

  • - az általános tagozatra minden ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;
  • - az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és alügyész;
  • - a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.

A pályaműveket magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gépelt oldal lehet, irodalomjegyzékkel, lábjegyzetekkel, mellékeltekkel együtt. Végjegyzet használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően. A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra, és irodalomjegyzékkel kell ellátni. Az internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát. A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére.

Részletes pályázati felhívás

Összes találat: 203
Vissza