Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Egyetemünk 2014. június 26-án díszdoktori kitüntetést adományozott Dr. Zlinszky János professzor úrnak, aki nemzetközi szinten elismert jogtudósként, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgató nemzedékeinek tanáraként, oktatás- és tudományszervezőként, gyakorló jogászként, a hazai szakmai közélet aktív szereplőjeként és alkotmánybíróként egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott. 1982-től 1995-ig volt karunk főállású oktatója, elsősorban a római jog tanára, a Római Jogi Tanszékünk vezetője. Jelentősen hozzájárult karunk nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez. A demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatóknak az oktatásba való bevonása és a tudományos diákköri kutatások irányítása révén kiemelkedő munkát végzett karunkon a tudományos utánpótlás biztosítása érdekében. Önfeláldozó munkájának köszönhetően a ’90-es évek első felében egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Zlinszky professzor úr oktatói tevékenysége soha nem korlátozódott a tananyag átadására: kimagasló erkölcsi tartásával és tekintélyével joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott életre szóló példát. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci jogi kar – viszonylag rövid idő alatt – az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé fejlődött.

 

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének két oktatója, Dr. Jakab Nóra adjunktus asszony és Dr. Szilágyi János Ede docens úr. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatói sikereire.

 

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Nekik!

Szemere Emlékérem

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2014

 

 

Béres Nóra

Irmes Ágnes

Guzi Zsuzsanna

Kiss Kondás Eszter

Maksó Bianka

Németh Nóra

Szántó Krisztina

 

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

 gratulálunk!

Dr. Takács Albert habilitációs előadásai karunkon

Dr. Takács Albert habilitációs előadásai karunkon

Nagy sikerrel tartotta meg 2014. június 12-én nyilvános habilitációs előadásait karunkon Dr. Takács Albert főiskolai tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának oktatója, aki korábban hosszú időn keresztül Alkotmányjogi Tanszékünk oktatója (és egy ideig a vezetője) volt. A tudományos előadás az alkotmányfogalom eszmei előzményeiről, a tantárgyi előadás pedig a gyülekezési jogról szólt. A szakértőbizottság elnökeként Dr. Bragyova András alkotmánybíró, egyetemi tanár (ME-ÁJK), tagjaként Dr. Dezső Márta professor emerita (ELTE-ÁJK) és Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK) járt el.

A vidékfejlesztési minisztertől vehette át a Nagyváthy János díjat karunk dékánhelyettese

A vidékfejlesztési minisztertől vehette át a Nagyváthy János díjat karunk dékánhelyettese

Dr. Fazekas Sándor miniszter karunk oktatójának, Dr. Csák Csillának, az Agrár- és Munkajogi Tanszék vezetőjének `a környezetügy területén végzett több évtizedes értékes tudományos és oktatói munkájának´ elismeréseként a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógus Nap alakalmából adományozta a Nagyváthy János díjat a környezetvédelemért felelős Vidékfejlesztési Minisztériumban 2014. június 2. napján.

Az eseményről további információk érhetők el a Kormány honlapjáról:

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/az-oktatasban-es-a-kornyezetvedelemben-dolgozok-kaptak-elismerest-a-vm-ben

Docens Asszonynak a rendkívül magas elismerésért szívből gratulálunk, munkájának folytatásához pedig jó egészséget kívánunk!

Összes találat: 73
Vissza