Miskolc Város Ifjú Szónoka

Hetedik alkalommal hirdeti meg a Miskolc Város Ifjú Szónoka versenyt a város és a jogi kar!

Jubileumi konferencia

Jubileumi konferencia

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás 10. évfordulója alkalmából 2014. szeptember 11-én megrendezésre került a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézetének és az MTA-Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottság, Államtudományi Munkabizottságának konferenciája "Az uniós jog és magyar közjog 2004-2014" címmel. A konferencia elnöke Prof. Dr. Bragyova András egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmánybíró volt, a konferenciát Prof. Dr. Paulovics Anita intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság Államtudományi Munkabizottság elnöke szervezte és nyitotta meg, valamint a köszöntőt Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora mondta. A konferencia meghívott előadói az Államtudományi Munkabizottság tagjai Dr. Szalay Péter alkotmánybíró, Dr. Demjén Péter az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője, Dr. Lukács Irén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint Dr. Olasz András a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóság igazgatója voltak. További tudományos előadásokat tartottak az Államtudományi Intézet oktatói és doktoranduszai. A résztvevők hasznos ismeretekkel gazdagodhattak az uniós joggal összefüggésben, az államtudományok minden területén.

Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Prof. Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem díszdoktora

Egyetemünk 2014. június 26-án díszdoktori kitüntetést adományozott Dr. Zlinszky János professzor úrnak, aki nemzetközi szinten elismert jogtudósként, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgató nemzedékeinek tanáraként, oktatás- és tudományszervezőként, gyakorló jogászként, a hazai szakmai közélet aktív szereplőjeként és alkotmánybíróként egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott. 1982-től 1995-ig volt karunk főállású oktatója, elsősorban a római jog tanára, a Római Jogi Tanszékünk vezetője. Jelentősen hozzájárult karunk nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez. A demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatóknak az oktatásba való bevonása és a tudományos diákköri kutatások irányítása révén kiemelkedő munkát végzett karunkon a tudományos utánpótlás biztosítása érdekében. Önfeláldozó munkájának köszönhetően a ’90-es évek első felében egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Zlinszky professzor úr oktatói tevékenysége soha nem korlátozódott a tananyag átadására: kimagasló erkölcsi tartásával és tekintélyével joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott életre szóló példát. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci jogi kar – viszonylag rövid idő alatt – az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé fejlődött.

 

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének két oktatója, Dr. Jakab Nóra adjunktus asszony és Dr. Szilágyi János Ede docens úr. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatói sikereire.

 

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Nekik!

Szemere Emlékérem

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2014

 

 

Béres Nóra

Irmes Ágnes

Guzi Zsuzsanna

Kiss Kondás Eszter

Maksó Bianka

Németh Nóra

Szántó Krisztina

 

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

 gratulálunk!

Összes találat: 75
Vissza