TÁJÉKOZTATÓ a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2019. június 27. csütörtök 14.00 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

11.00-12.00

Hozzátartozói jegyek átvétele

Hozzátartozók belépőjegyének átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu

 

11.00-12.00

Talárok felvétele

talárok és sapkák kiválasztása, öltözködés

A/6. ép. fsz. XX. előadó és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

12.15

Tájékoztató az ünnepséggel kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

hallgatóinak rövid tájékoztatás

A/6. ép. fszt. XX. előadó

hivatalvezető

12:30

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. XX. vagy XXI. előadó

dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

13:15

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

13:30

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

14:00

Ünnepség kezdete

A Szenátus Elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

 

ME

egyénileg

Az ünnepség végeztével

 

oklevél mellékletek átvétele, talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát)

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt a hallgatónak kell magával hozni.
 2. A jegyek 2019. június 24. naptólvehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) legkésőbb az ünnepség napján 12.00 óráig. A jegyek egyenlően lesznek elosztva a szakok között. A kiadható jegyekről később tudunk tájékoztatást adni. Jegyet nem postázunk, azonban meghatalmazással átvehető.
 3. A vendégeknek 13.45-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 4. A talárba öltözködés után rövid tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 5. Az ünnepségről élő közvetítés készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók az ME honlapján megtekinthetők és ingyenesen letölthetők lesznek kb. két héttel az ünnepség után.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 7. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 8. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok, oklevél mellékletek, leckekönyvek.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. A régebben végzett hallgatók oklevél kiállítása érdekében a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt a Hallgatói Központba.
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2019. tavaszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2019. június 21. csütörtök 16 óráig a 46/565-171 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

  

Miskolc, 2019. május 21.

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Törvényszéki gyakornoki program

 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Szemere Emlékérem 2019

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

 2019.

 

Berényi Laura

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-501

Budai Georgina

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

Csirszki Martin Milán

osztatlan jogász szak levelező 5. évf.

Gaál András

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-504

Harnócz Dorina Lilla

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

Hojnyák Dávid

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

Jecs Franciska

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

Máté Dávid Adrián

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-504

Nyilasi Zoltán

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

Vágner Tamás

osztatlan jogász szak nappali tagozat

J-503

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

MEGHÍVÓ

Örömmel invitáljuk érdeklődő hallgatóinkat az ELSA-MOKK Alternatív Vitarendezési Versenyen elért eredmények, szerzett tapasztalatok megosztását szolgáló interaktív WORKSHOP-ra! 

A rendezvény helye és ideje: Miskolci Egyetem ÁJK Kari tanácsterem (A/6 31.), 2019.05.27. hétfő 14.00 óra 

 A program keretében nem csak a felkészülés menetéről és a verseny izgalmáról illetve kihívásairól esik szó, hanem ennek a jogászi kompetenciák erősítését jelentő hatásairól és a nemzetközi színtérre való kilépés terveiről.

A vitarendezési versenyen való részvétel, illetve a workshop az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A szervezők

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2019/2020. tanév

Pályázati felhívás 

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ÖSZTÖNDÍJRA

a 2019/2020. tanévre

 

A pályázat beadásának határideje:                                   2019. július 1. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                      a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:           a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2018/2019-es tanév megfelelő oktatási időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve– egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

 • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020. tanév – kitöltve, a tanulmányi eredmények a Hallgatói Központ (HK) által igazolva, a többi cella a Kar által igazolva, lepecsételve.
 •  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról.
 • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2019. július 4-éna kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2019. július 12-én (péntek) 12 óráigírásos formában az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyetteshez nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

 

Prof. Dr. Torma András

rektor

Újabb sikereket értek el hallgatóink a kolozsvári jogesetmegoldó versenyen!

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 2019.05.03-05. között a Kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által immáron második alkalommal megrendezett nemzetközi jogesetmegoldó versenyen vettek részt, amelynek keretében polgári jogi és büntetőjogi szekcióban egy-egy csapat képviselte Egyetemünket és a Kart.

A polgári jogi szekcióban Hámori Cintia, Kardos Sára és Prokopics Zsófia (mindannyian IV. éves jogász hallgatók), míg a büntetőjogi szekcióban Károlyi Fanni, Koncz Barbara (mindketten IV. éves jogász hallgatók) és Acél Csenge Donáta (III. éves jogász hallgató) képviselte az ME – ÁJK-t. 

A versenyzők feladata a verseny során több, komplex jogismeretet igénylő polgári jogi és büntetőjogi jogeset írásbeli megoldása, majd ennek szóbeli prezentálása, „megvédése” volt. Az elmúlt évhez hasonlóan – amikor polgári jogi szekcióban III. és büntetőjogi szekcióban I. helyezést értek el a csapataink – idén is kiemelkedően teljesítettek hallgatóink, amelynek eredményeképpen a büntetőjogi szekcióban II. helyezést értek el a hallgatók.

A polgári jogi szekcióban részt vevő hallgatók felkészítésében Dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens és dr. Certicky Mário PhD hallgató, míg a büntetőjogi szekcióban versenyző hallgatók felkészítésében Dr. Gula József és Dr. Sántha Ferenc egyetemi docensek működtek közre. 

A hallgatók versenyen való részvétele az Igazságügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Gratulálunk hallgatóinknak az elért eredményhez és további szakmai sikereket kívánunk!

Összes találat: 244
Vissza