Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyertek el karunk oktatói

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének két oktatója, Dr. Jakab Nóra adjunktus asszony és Dr. Szilágyi János Ede docens úr. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatói sikereire.

 

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Nekik!

Szemere Emlékérem

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2014

 

 

Béres Nóra

Irmes Ágnes

Guzi Zsuzsanna

Kiss Kondás Eszter

Maksó Bianka

Németh Nóra

Szántó Krisztina

 

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

 gratulálunk!

Dr. Takács Albert habilitációs előadásai karunkon

Dr. Takács Albert habilitációs előadásai karunkon

Nagy sikerrel tartotta meg 2014. június 12-én nyilvános habilitációs előadásait karunkon Dr. Takács Albert főiskolai tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának oktatója, aki korábban hosszú időn keresztül Alkotmányjogi Tanszékünk oktatója (és egy ideig a vezetője) volt. A tudományos előadás az alkotmányfogalom eszmei előzményeiről, a tantárgyi előadás pedig a gyülekezési jogról szólt. A szakértőbizottság elnökeként Dr. Bragyova András alkotmánybíró, egyetemi tanár (ME-ÁJK), tagjaként Dr. Dezső Márta professor emerita (ELTE-ÁJK) és Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK) járt el.

A vidékfejlesztési minisztertől vehette át a Nagyváthy János díjat karunk dékánhelyettese

A vidékfejlesztési minisztertől vehette át a Nagyváthy János díjat karunk dékánhelyettese

Dr. Fazekas Sándor miniszter karunk oktatójának, Dr. Csák Csillának, az Agrár- és Munkajogi Tanszék vezetőjének `a környezetügy területén végzett több évtizedes értékes tudományos és oktatói munkájának´ elismeréseként a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógus Nap alakalmából adományozta a Nagyváthy János díjat a környezetvédelemért felelős Vidékfejlesztési Minisztériumban 2014. június 2. napján.

Az eseményről további információk érhetők el a Kormány honlapjáról:

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/az-oktatasban-es-a-kornyezetvedelemben-dolgozok-kaptak-elismerest-a-vm-ben

Docens Asszonynak a rendkívül magas elismerésért szívből gratulálunk, munkájának folytatásához pedig jó egészséget kívánunk!

Karunk vendége volt Prof. Dr. Molnár Imre

Karunk vendége volt Prof. Dr. Molnár Imre

2014. május 6-án a Római Jogi Tanszék meghívására karunkra érkezett Dr. Molnár Imre, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Római Jogi Tanszékének professor emeritusa, aki „A bűncselekmények tényállási elemei az ókori Rómában” címmel tartott előadást az elsőéves joghallgatók számára. Az idén nyolcvanéves előadó töretlen lelkesedéssel elemezte az antik forrásokban található bűncselekményi tényállásokat, rámutatva arra, hogy a római büntetőjog éppúgy alapja a mai büntetőjognak, mint a római magánjog a modern polgári jognak.

Összes találat: 72
Vissza