Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Álláspályázat

2021. június 8., 15:05

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

                        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet a

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Jogi és Szervezési Osztályán

jogi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony. 

                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

Ellátandó feladatok: a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében a Jogi és Szervezési Osztály részére megállapított feladatok ellátásában való részvétel, amelynek során a sikeres pályázó a jogi végzettséghez kötött munkakörben kamarai jogtanácsosi felügyelet mellett a jogi szakvizsga letételéhez szükséges gyakorlati időt is szerezhet. Ellátandó feladatok különösen:

·      a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai részére előterjesztések készítése,

·      a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tisztségviselői, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői részére összefoglalók, tájékoztatók, elemzések készítése,

·      közreműködés a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletei és közgyűlési határozatai, a főjegyző és a megyei közgyűlés elnökének normatív utasításai jogi szempontból történő előkészítésében, hatályosulásuk és végrehajtásuk rendszeres ellenőrzésében,

·      részvétel a Heves Megyei Önkormányzatot és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalt érintő jogügyletek előkészítésében, azok jogszerűségének véleményezésében,

·      a Heves Megyei Önkormányzat és Heves Megyei Önkormányzati Hivatal jogi képviseletének ellátása hatóságok, más szervezetek előtt,

·      közreműködés a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátásában,

·      közreműködés a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (köz)beszerzéseivel kapcsolatos jogi és koordinációs feladatok ellátásában,

·      vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása,

·      részvétel pályázatok írásában, projektek lebonyolításában. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti „22. Jogi és perképviseleti feladatkör” és „24. Koordinációs feladatkör”. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati szabályzat, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók. 

                        

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

·        magyar állampolgárság,

·        cselekvőképesség,

·        büntetlen előélet,

·        egyetem, jogász végzettség, 

·        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvű, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajz tartalmazza a pályázó szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációinak felsorolását,

·      a jogi végzettséget igazoló oklevél másolata, amely legkésőbb a személyes meghallgatás időpontjáig pótolható, 

·        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak igényléséről, 

·        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita nyújt, a +36 30 207 5060 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

·      postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a Belügymisztérium pályázati adatbázisában szereplő azonosító számot: 233/3/2021, valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző,

vagy

·      elektronikus úton Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita részére a kuruczne.zita@hevesmegye.hu e-mail címen keresztül, 

vagy

·      személyesen: Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita, Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. Megyeháza földszint 10.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató szóbeli meghallgatást csak szükség szerint tart, melyről az érintett pályázót előzetesen értesíti. A pályázók a pályázat esetleges sikertelenségéről is írásban tájékoztatást kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap. Jelentkezésével és szakmai önéletrajzának megküldésével a pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályáztató az azokban megadott személyes adatokat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál vezetett közszolgálati személyi nyilvántartásról és a közszolgálati adatvédelemről szóló Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását a pályázó bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni a jogi.osztaly@hevesmegye.hu címre történő elektronikus levél megküldése útján.