Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Beszámoló "A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog és az adatvédelmi jog területén de lege lata és de lege ferenda" c. konferenciáról

2020. október 14., 09:05

Az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával a „Vállalatok büntetőjogi felelősségének rendszerezése” c. Intézeti Partnerségi Projekt keretében megvalósuló

 „A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog és az adatvédelmi jog területén de lege lata és de lege ferenda“ c.

projektnyitó online nemzetközi konferencia

a Heidelbergi Egyetem és a Miskolci Egyetem közös szervezésében

2020. október 8.

 

Az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával a Heidelbergi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen megvalósuló Intézeti Partnerségi Projekt „A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog és az adatvédelmi jog területén de lege lata és de lege ferenda“ című nyitókonferenciája mind az jogtudomány művelői, mind pedig a gyakorlati szakemberek nagy érdeklődére tartott számot. A konferencián elhangzott előadások a vállalatok, illetve a vállalkozások felelősségének, illetve büntetőjogi és közigazgatási jogi szankcionálásának különböző aspektusait elemezték tudományos igénnyel, így különösen a vállalatok büntetőjogi, nemzetközi büntetőjogi, közigazgatási jogi, versenyjogi, kartelljogi, környezetvédelmi jogi, adatvédelmi jogi és emberi jogi felelősségeinek aktuális kérdéseit vették górcső alá. A Heidelbergi Egyetem, a Mannheimi Egyetem és Miskolci Egyetem professzorai, oktatói és kutatói által tartott előadások német vagy angol nyelven hangzottak el, mindegyik előadást magyar nyelvű összefoglaló követett, a szekciók végén pedig élénk diszkusszióra kerül sor. Az online konferencia sikerét jól jelzi, hogy azon több mint százan vettek részt.

A konferenciát Prof. Dr. Horváth Zita rektor asszony (ME) nyitotta meg, a Miskolci Jogi Kar képviseletében Prof. Dr. Csák Csilla dékán asszony (ME ÁJK) köszöntötte a vendégeket, majd pedig Prof. Dr. Dr.h.c. Gerhard Dannecker projektvezető úr (Heidelbergi Egyetem, Jogtudományi Kar), a Miskolci Egyetem díszdoktora ismertette a projekt célkitűzéseit. A rendezvényt megtisztelte az Alexander von Humboldt Alapítvány képviseletében Dr. Steffen Mehlich osztályvezető úr is (Támogatási és Hálózati Osztály), aki kiemelte a jogtudományok területén a magyar és a német kutatók közötti együttműködés jelentőségét és azt is, hogy a Humboldt Alapítvány számára nagyon fontos a fiatal kutatók támogatása.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara több évre visszamenő kapcsolatot épített ki a Heidelbergi Egyetemmel és Prof. Dr. Gerhard Dannecker professzor úrral, aki a Kar rendszeres előadója. Ennek a gyümölcsöző szakmai együttműködésnek az eredménye az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával megvalósuló Intézeti Partnerségi Projekt, amely kiváló lehetőséget biztosít a német és magyar kutatók közötti szakmai tapasztalatcserére, új szakmai kapcsolatok kialakítására, továbbá hozzájárul a meglévő tudományos együttműködés bővítéséhez a Miskolci Egyetem és a Heidelbergi Egyetem között.

Az előadások négy szekció keretei között zajlottak, amelyeket Prof. Dr. Dr.h.c. Gerhard Dannecker egyetemi tanár (Heidelbergi Egyetem), Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) és Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens (Miskolci Egyetem) vezetett. A konferencián előadást tartott Prof. Dr. Dr.h.c. Gerhard Dannecker, projektvezető egyetemi tanár (Heidelbergi Egyetem), Dr. Thomas Schröder tudományos munkatárs (Heidelbergi Egyetem), RAin Dr. Nadja Müller tudományos munkatárs (Heidelbergi Egyetem), Maxi Schäfer tudományos munkatárs, (Mannheimi Egyetem), Prof. Dr. Suzan Denise Hüttemann egyetemi tanár (Mannheimi Egyetem), Prof. Dr. Csák Csilla dékán, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), Dr. habil. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci Egyetem), Dr. Gula József egyetemi docens (Miskolci Egyetem), Prof. Dr. Jacsó Judit projektvezető, tanszékvezető egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens (Miskolci Egyetem), Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd (Miskolci Egyetem), dr. Certicky Márió egyetemi tanársegéd (Miskolci Egyetem), dr. Halász Csenge PhD hallgató Miskolci Egyetem (Miskolci Egyetem), dr. Csirszki Martin PhD hallgató (Miskolci Egyetem).

Tolmácsként és fordítóként közreműködnek: Dr. Tóthné Dr. Majoros Tünde, bírósági fogalmazó (Miskolci Járásbíróság), Dr. Orosz Flóra, PhD hallgató (Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola), Dr. Czibrik Eszter, PhD hallgató (Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola), Dr. Kókai Dániel, PhD hallgató (Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola).

A nemzetközi konferencia az Alexander von Humboldt Alapítvány támogatásával a „Zur Systematisierung der strafrechtlichen Verantwortung von und in Unternehmen / A vállalatok büntetőjogi felelősségének rendszerezése“ című Humboldt Intézeti Partnerségi Projekt (2020-2023) keretében valósul meg.