Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Bírósági fogalmazói álláspályázat

2024. május 27., 16:45

 

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

 

2024. június 21.

14 óra

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Ki pályázhat?

ü  cselekvőképes

ü  magyar állampolgár

ü  aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és

ü  hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

ü  aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

ü  akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

ü  a pályázati feltételeknek megfelel és

ü  a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 

Mit köteles a pályázó benyújtani?

ü  az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet

ü  a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét

·       amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét

ü  az önéletrajzát

ü  jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát

·       ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

ü  a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

·       ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

ü  a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

ü  a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

ü  a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 

ü  a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített

ü  a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

ü  a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

ü  a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

ü  nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

ü  az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát

ü  a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

 

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 

ü  az Országos Bírósági Hivatalhoz

ü  személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy postai úton (1363 Budapest Pf.: 24.)

ü  igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával

ü  1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2024. június 21-jén 14 óráig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

Fontos időpontok

 

ü  2024. július 8. - írásbeli versenyvizsga

ü  2024. július 25-26. - szóbeli versenyvizsga

ü  2024. augusztus 30. - a pályázatok elbírálásának határideje

ü  2024. szeptember 9. - állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

 

 

Bíróság

Álláshely (db)

Fővárosi Törvényszék

Pesti Központi Kerületi Bíróság

3

Budapest Környéki Törvényszék

Szentendrei Járásbíróság

1

Egri Törvényszék

Egri Járásbíróság

1

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

Gyulai Törvényszék

Békési Járásbíróság

1

Orosházi Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

törvényszék

1

Kecskeméti Járásbíróság

3

Kunszentmiklósi Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

1

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

2

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Sárbogárdi Járásbíróság

1

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

2

Kunszentmártoni Járásbíróság

1

Összesen

24

 

 

Illetmény

 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk

 

http://birosag.hu