Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

ME-ÁJK Tudományos Diákköri Konferencia 2020.évi helyezettjei

2020. november 16., 14:00

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2020.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1. 

Mercz Mónika

Az Alaptörvény P) cikkének elemzése

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

2. 

Kaposvári Lóránt Attila

A tulajdonosi és használati jogok ütközése az állami földek magántulajdonba adásával

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

2. 

Nagy Márton

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés útján történő értékesítésének jogi sajátosságai

 

Prof. Dr. Csák Csilla, PhD

egyetemi tanár, intézetigazgató,

dékán

 

3. 

Fürjes Fanni

Az állatkísérletek globális problémája, az Európai Unió jogi szabályozásában elért sikerek, és egyéb állatvédelmi kérdések

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

3. 

Laczik Anna

A GMO-mentes mezőgazdaság koncepciója: különös tekintettel az ezt támogató nemzetközi megállapodásokra

 

Prof. Dr. Szilágyi János Ede, PhD

egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető

 

 

legjobb opponens: Kopcsó Dénes

Alkotmányjogi

 

1.

Mercz Mónika

A DNS-tesztek által felvetett adatvédelmi kérdések vizsgálata

 

Dr. Panyi Béla, címzetes egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Rubi Eszter

 

Büntetőjogi és Büntető eljárásjogi 

1.

Lindt Roland

Sed libera nos a malo – A vallásgyakorlás és egyes vallási felekezetek a büntetőjog tükrében

 

Csemáné Dr. Váradi Erika

PhD, egyetemi docens

 

2.

Balogh Alexandra Petra

A pénzmosás jogi szabályozásának új elemei hazai és európai uniós szinten

 

Prof. Dr. Jacsó Judit, PhD, egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető gazdasági és fejlesztési dékánhelyettes

 

 

 

legjobb opponens: Nagy Zsuzsanna Mária

 

 

 

 

 

Európai és Nemzetközi jogi

1.

 

Krajnyák Enikő

 

A kizárólagos gazdasági övezet elhatárolási problémái Görögország példáján keresztül

 

Dr. Raisz Anikó, PhD, egyetemi docens

 

2. 

 

 

 

 

Nagy Zsuzsanna Mária

 

 

 

 

 

A geo-blocking jelensége és jogi háttere az uniós jogban

Dr. Angyal Zoltán, PhD, dr. habil., intézeti tanszékvezető

 

Dr. Kiss Lilla Nóra, PhD

Kormánytanácsos

 

3. 

 

 

Toplenszki Zalán

 

 

A design védelme, avagy formatervezési mintaoltalom az Európai Bíróság gyakorlatában

Dr. Angyal Zoltán, PhD, dr. habil., intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Szunyogh Örs Péter

 

Jogtörténeti és Római jogi

1. 

Lindt Roland

 

 

A tiltott tudomány, avagy a mágia büntetőjogi korlátozása az ókori Rómában

 

Prof. Dr. Sáry Pál, egyetemi tanár, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető

 

2.

 

Rási Viktória Eszter 

Szakralitás az államközi kapcsolatokban: a fetiales szerepe az ókori Rómában

Prof. Dr. Sáry Pál, egyetemi tanár, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Leiter Miklós Patrik

 

Kereskedelmi jogi

1. 

 

Csordás Krisztián 

 

A versenyeztetési eljárás a Ptk. alapján és annak összefüggése más jogszabályokkal

 

Dr. Barta Judit, PhD, dr. habil. intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Acél Csenge Donáta

Közigazgatási jogi

1.

Sáfrány Laura

 

A piramis csúcsa - Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

 

dr. Cseh Gergely, tanársegéd

 

 

legjobb opponens: Lukács Melissza

Munkajogi és Szociális jogi

1. 

Molnár Barbara

A zöld munkahelyek dimenziói

Prof. Dr. Jakab Nóra, PhD,

egyetemi tanár

2. 

 

Éles Jánosné

 

A nyugdíjrendszer egységesítése 1945-től napjainkig

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, adjunktus

3.

Ráczi Zsófia

Az automatizálás munkaerő-piaci hatásai a robottechnológia alkalmazásának fényében

Prof. Dr. Jakab Nóra, PhD,

egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Skribanek Petra

 

Pénzügyi jogi

1.

Krajnyák Enikő

 

A digitális cégek adóztatása kapcsán felmerülő kérdések és az arra adott válaszok összehasonlító jogi elemzése

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán, PhD,

egyetemi tanár

 

 

 

legjobb opponens: Figeczki Blanka

 

 

Polgári jogi

1. 

Halász Szilárd

A túlélő házastársat megillető haszonélvezeti jog egyes kérdései

 

Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

2.

Nagy Zsuzsanna Mária

Az olasz és a magyar családjogban érvényesülő házassági vagyonjogi rendszerek

Dr. Heinerné

Dr. Barzó Tímea, PhD, dr. habil, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Szunyogh Örs Péter

„Jussát várja a…” szerző – A szerzőket megillető díjazás szabályai

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, PhD, tanársegéd

3. 

Krajnyák Enikő

A magyar és a görög házassági jog szabályozásának hasonlóságai és különbségei

Dr. Heinerné

Dr. Barzó Tímea, PhD, dr. habil, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

3. 

Tóbiás Diána

Mi lesz velem? – avagy a gyermektartás problematikus pontjai a hatályos szabályozás fényében

 

Dr. Kriston Edit, PhD, tudományos segédmunkatárs

 

 

A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Különdíja

Katinszki Boglárka

Sérelemdíj a bírói gyakorlatban

 

Dr. Heinerné 

Dr. Barzó Tímea, PhD, dr. habil, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

Dr. Barzó Tímea egyéni ügyvéd Különdíja

Koncz Liliána

Tabula rasa - Gondolatok a gyermeki jogok magánjogban való érvényesüléséről

 

Dr. Kriston Edit, PhD, tudományos segédmunkatárs

 

Leszkoven László Ügyvédi Iroda Különdíja

 

Prém Zsófia

Az örökhagyói végakarat tisztességtelen befolyásolása 

 

Gondosné 

Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, egyetemi docens

 

 

 

legjobb opponens: Toplenszki Zalán