Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Őszi záróvizsga időpontok

2020. szeptember 4., 16:45

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2020/2021. tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak tantárgyat és vizsgaidőpontot választani. Kérjük, hogy tantárgyra és vizsganapra is legyenek szívesek jelentkezni. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2020. október 5-től 7-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK: 

Nappali tagozat

Október 26-27.                 Polgári jog/Kereskedelmi jog

November 16-17.              Büntetőjog

December 7-8.                 Alkotmányjog/Közigazgatási jog

2021. Január 4.                 Jog- és állambölcselet VAGY

2021. Január 4.                 Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 28-29.                 Polgári jog/Kereskedelmi jog

November 18-19.              Büntetőjog

December 9-10.                Alkotmányjog/Közigazgatási jog

2021. Január 5.                 Jog- és állambölcselet VAGY

2021. Január 5.                 Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

2021. Január 8.                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

Jogász szakon a pótzáróvizsga kérelmek végső leadási határideje: Január 5.!

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI, VALAMINT KRIMINOLÓGIA MESTERSZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a  

2020. október 5-től 7-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Alap- és mesterszakon a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK/TB): November 23.

Levelező tagozat (MUK/TB): November 24.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 3.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK/TB): November 25.

Levelező tagozat (MUK/TB): November 26.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 3.

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L): December 11.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L): December 11.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L): December 11.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: December 1.

Nappali/Levelező tagozat: December 2.

Pótnap (N/L): December 11.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak:

Záróvizsganap: November 26.

 

Kriminológia mesterszak:

Záróvizsganap: November 16.

 

************************************************************************************

 

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a  

2020. október 5-től 7-ig nyitva álló időszakban  lehet.

November 23. írásbeli gyakorlati vizsga

November 30. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: December 3.

Jogi felsőoktatási szakképzésen a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

************************************************************************************

 

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Adatvédelmi szakjogász, Végrehajtási szakjogász)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 

2020. november 23-tól 25-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Szakjogász képzésen a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

Adatvédelmi szakjogász

Záróvizsganap: December 5.

 

Végrehajtási szakjogász

Záróvizsganap: December 4.

Pótnap: December 18.

 

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a jogjadri@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2020. szeptember 30.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes