Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tájékoztató nyelvvizsga alóli mentességről

2020. április 15., 14:00

A Miskolci Egyetem tájékoztatása a nyelvvizsga-követelmény

alóli mentesülés esetén történő oklevél kiállítás menetéről és 

az oklevél átvételével összefüggő egyes intézkedésekről

 

 

Tisztelt jelenlegi és volt hallgatóink!

 

A Miskolci Egyetem az alábbi tájékoztatást nyújtja azon jelenlegi és a volt hallgatói részére, akik a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesülnek. Kérjük az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák el és kérjük a benne foglaltak maradéktalan betartását.

 

1. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott kormányrendelet 6.§-a alapján, "aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól."

 

A Miskolci Egyetem az oklevél kiállítását megelőzően a kiállítás további feltételeit megvizsgálja és az oklevelet kizárólag akkor állítja ki, ha a hallgató, illetve a volt hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig sikeres záróvizsgát tett.

 

2. A Miskolci Egyetem az oklevelek kiállításának menetét az Oktatási Hivatal ajánlásának figyelembevételével határozta meg.

 

Az oklevelek kiállítására vonatkozó közös rendelkezések:

 

Az oklevél kiállítást az arra jogosult volt hallgató kezdeményezheti, a Hallgatói Központ holnapján (https://www.uni-miskolc.hu/hk/) a "Dokumentumok" fül alatt található "Kérelem az oklevél nyelvvizsga mentesülés alapján történő kiállításához" elnevezésű – hiánytalanul kitöltött és aláírt – dokumentum elektronikus úton, e-mailben történő benyújtásával.

 

A kérelmet az alábbi e-mail címre kell előterjeszteni: hk@uni-miskolc.hu

 

3. A Miskolci Egyetem az oklevél átadás-átvételére vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a) az oklevél átadás-átvételére elsődlegesen postai úton történő kézbesítéssel kerül sor. Az oklevél az adategyeztetés során megadott, illetve az oklevél kiállítására vonatkozó kérelemben megjelölt kézbesítési/értesítési címre kerül postázásra. Erre tekintettel kérjük, hogy a kézbesítési/értesítési címet teljeskörűen és a valóságnak megfelelően adják meg. A postai kézbesítés költségét a Miskolci Egyetem viseli.

 

b) Amennyiben a volt hallgató az oklevél átvételére a személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján történő átvételi módot választja, úgy az alábbi rendelkezések alkalmazandóak:

 

ba) A személyes átvétel esetén személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az Egyetem részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!

 

bb) az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző nap 12:00 óráig van lehetőség.

 

bc) az oklevél átadására-átvételére minden esetben a Miskolci Egyetem valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított épületében kerül sor, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.

 

bd) Az oklevél átadása-átvétele során az alábbi járványügyi intézkedések betartása kötelező:

 

a) az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;

b) az Egyetem épületében egy időben legfeljebb három volt hallgató tartózkodhat; 

c) az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni;

d) az átadás-átvétel időpontját az Egyetem munkatársai úgy szervezik meg, hogy lehetőség szerint az oklevelet átvevő volt hallgatók egymással ne találkozzanak; amennyiben az átvevő hallgatók magas számára vagy egyéb körülményekre tekintettel ez nem lehetséges, úgy – a b) pontban foglaltak alkalmazása mellett – az oklevelet átvevő volt hallgatók egymástól kötelesek legalább két méter és az átvétel helyétől és az oklevél átvevőjétől legalább öt méter távolságot tartani;

e) az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet, közöttük legalább két méter távolságnak, vagy a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő üvegfalnak kell lenni;

f) az átvételhez a volt hallgató lehetőség szerint saját tollat köteles magával hozni;

g) a meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az átvevő képviselő – az átadó által történt ellenőrzést követően – köteles leadni, amelyet az e célból kijelölt dobozban helyez el;

h) a járványügyi intézkedések és a fegyelmezett magatartás maradéktalan betartását biztonsági őr felügyeli, aki az ismertetett intézkedések be nem tartása esetén felszólítja a volt hallgatót a megfelelő magatartás tanúsítására, majd ismételten történő felszólítást követően felszólítja az Egyetem épületéből való távozásra.

 

4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az oklevél kiállításának számos egyéb követelménye és feltétele van, amelyek megléte nem minden esetben a Miskolci Egyetemen múlnak, s ezeket tovább nehezítik a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések, amelyek fenntartása indokolt és szükséges. A Miskolci Egyetem munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oklevelek kiállításra kerüljenek. Mindazonáltal tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és az egyéb az oklevél kiállítását befolyásoló tényezők alakulásától, változásától függően az oklevél kiállításának jelen tájékoztató szerinti menete változhat. Az esetleges változásokról azonnal közleményt teszünk közzé.  

 

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

 

Miskolc, 2020. április 28.

Ligetvári Éva  s.k.

igazgató

Hallgatói Központ