Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tanulmányi emlékérem pályázati felhívás 2021

2021. január 25., 12:50

 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁSA

T A N U L M Á N Y I    E M L É K É R E M

elnyerésére

2021.

 

Az emlékérem adományozása pályázat alapján történik a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Hallgatói Követelményrendszere 26-30. §-a alapján.

 

Tanulmányi Emlékérem adományozásának rendje

 

26. §

(1)     A hallgatók kiemelkedő tanulmányi eredményének és közösségi tevékenységének elismerése érdekében a Kari Tanács 1985-ben Tanulmányi Emlékérem kitüntetést alapított.

27. §

(1)     Az érem leírása: a Tanulmányi Emlékérem kör alakú fém érme, melynek egyik lapján a Kar emblémája a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar körirattal, másik lapján pedig a „Tanulmányi Emlékérem” felirat látható. Az Emlékérem aranyozott, ezüstözött és bronz kivitelű.

(2)     A „Tanulmányi Emlékérem”-hez díszoklevél jár.

(3)     Az oklevél szövegét az 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

28. §

(1)     Az Emlékérem adományozása pályázat alapján történik. Pályázhatnak a Kar hallgatói legalább 3 sikeres lezárt félévet követően.

(2)     A pályázati kiírásra minden év február 5-ig kerül sor. A pályázatokat február 15-ig lehet benyújtani a Dékáni Hivatalba.

(3)     A pályázat melléklete a Neptun rendszerből nyomtatott utolsó két félév súlyozott tanulmányi átlagát igazoló dokumentum, és a közösségi-, sport-, tudományos- és egyéb  tevékenységről szóló igazolás. 

 

29. §

(1)     A beérkezett pályázatokat a Dékáni Hivatal vezetője készíti elő döntéshozatalra.

(2)     Az évenként adományozható „Tanulmányi Emlékérem” számáról és fokozatáról, a pályázatok elfogadásáról mindenkor a beérkezett pályázatoktól függően a Tanulmányi Emlékérem Véleményező Bizottság dönt. A döntésnél minden esetben jelen kell lennie a Hallgatói Önkormányzat képviselő(i)nek.

(3)

30. §

(1)     A „Tanulmányi Emlékérem” adományozását be kell vezetni a hallgató leckekönyvébe a következő szöveggel:

          „Kiemelkedő tanulmányi eredményeinek és közösségi tevékenységének elismeréséül a

          Tanulmányi Emlékérem ………….fokozat kitüntetésben részesült.”

  1. A kitüntetések átadására minden évben a március 15-i egyetemi ünnepélyes szenátus ülés alkalmával kerül sor.

 

 

 

Pályázat benyújtása:

  • a pályázati űrlap elérhető az ÁJK honlapján a letölthető nyomtatványok között: https://jogikar.uni-miskolc.hu/nyomtatvanyok_hallgatoi_info
  • az űrlap benyújtandó február 15-ig: melléklet nélkül elektronikusan a civje@uni-miskolc.hu címre (tárgyhoz kérjük beírni: TEÉ21 név) és melléklettel együtt papír alapon az ÁJK Dékáni Hivatal A/6. fszt. 5. szobába
  • a pályázatokat a Tanulmányi Emlékérem Véleményező Bizottság véleményezi, az eredményről a pályázót Neptun üzenetben értesítjük

 

Miskolc, 2021. január

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Csák Csilla

                                                                                                      dékán